Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Scholing mantelzorg

Er zijn verschillende (online) cursussen om de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren, vaak met bijzondere aandacht voor communicatie.

Ga direct naar:

Lesmateriaal mantelzorgondersteuning
Leerinterventie Samenwerken: hoe doe je dat?
Praktijksimulatie: in gesprek met mantelzorgers
Webinar Goed in gesprek met mantelzorgers
Webinar Grenzen verleggen
Webinar Familieparticipatie
Webinar Netwerkversterking
E-learning: Informele zorg bij dementie
E-learning Steunkousen
Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers (mbo)
Leskaarten samenspel met de mantelzorger
Kennisbundel Informele zorg in het hbo
Training Samenspel met mantelzorgers (V&VN)
Vakbijeenkomsten: Familie als zorgvrager (V&VN)
Voorstelling Familiefabels
COUP-training samenwerken met mantelzorgers
Lespakket mantelzorger
Training Samenwerken met mantelzorgers
E-learnings voor mantelzorgers en vrijwilligers
Werkmaterialen gespreksgroep met mantelzorgers

Lesmateriaal mantelzorgondersteuning

Wat is de impact van mantelzorgers op de gezondheid en het welzijn van de cliënt? Om aandacht te vragen voor de rol en betekenis van mantelzorgondersteuning heeft de Zorg voor Beter-werkplaats ‘Ondersteuning van mantelzorgers vanuit de thuiszorg versterken’ een pakket van lesmateriaal ontwikkeld met opdrachten, oefeningen en tools: oefeningen bewustwording en attitude: kaarten en video's genogram maken van je eigen situatie het mantelzorgkompas het SOFA model in kaart brengen draagkracht netwerk themakaart draagkracht en draaglast De lesmaterialen zijn ontwikkeld door Expertisecentrum Mantelzorg in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen.

Download de publicatie 'Mantelzorgondersteuning, Lesmateriaal voor bewustwording van studenten en zorgprofessionals' (pdf)

 

Terug naar boven

Leerinterventie Samenwerken: hoe doe je dat?

De leerinterventie 'Samenwerken: hoe doe je dat' heeft als doel om de samenwerking tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Interactieve video’s dagen je uit om je in de positie van de ander te verplaatsen. Zo krijg je meer oog voor de situatie en de intentie van de ander. Vilans ontwikkelde de leerinterventie samen met zorgorganisaties, waaronder Vitalis Zorggroep.

leerinterventie mantelzorg

Doe de leerinterventie op de website Samenwerkenhoe doe je dat?

Terug naar boven

Praktijksimulatie: in gesprek met mantelzorgers

Deze simulatie bestaat uit 4 korte online praktijksimulaties (ongeveer 10 minuten), die kunnen helpen de samenwerking met mantelzorgers te verbeteren. De modules dagen uit om mantelzorgers op een andere manier te benaderen. Het leuke is dat je verschillende benaderingswijzen kunt uit proberen. De praktijksimulaties zijn alleen of met collega’s te doorlopen. In elke module ontmoet je een mantelzorger en daarbij staat een thema centraal:

online leerinterventies mantelzorg

1. Paul: de toon zetten van de samenwerking
2. Myrthe en Hans: het netwerk uitbreiden
3. Azize en mw. Özturk: overbelasting bij de mantelzorger
4. Familie van Dort: omgaan met conflicten en emoties

Bekijk ook de demo over de online leerinterventies

Download bij module 2: Hans

Download bij module 3: Myrthe

Wil je met je team of organisatie aan de slag met mantelzorgondersteuning? Wil je weten hoe je leren op de werkplek en leren van elkaar als team efficiënt kunt oppakken? Neem dan contact met ons op via Henry Mostert (h.mostert@vilans.nl), expert van het thema Goed in Gesprek

Lees meer over leren op de werkplek en het gebruik van online leerinterventies in het artikel 'Samen leren op de werkplek: creatief, blended en leuk!' (pdf) van Marieke Linnebank en Britt van Roozendaal. Zij zijn experts vernieuwend leren bij Vilans. Lees meer over vernieuwend leren op de website van Vilans.

Terug naar boven

Webinar Goed in gesprek met mantelzorgers

Communicatie is de basis voor een goede samenwerking met mantelzorgers.  Henry Mostert, expert bij Vilans, gaat in dit webinar in op aspecten als: tweerichtingsverkeer, respect, gelijkwaardigheid en aandacht. Hij legt uit wat de basis is van een goed gesprek, waar miscommunicatie kan ontstaan en hoe je hier rekening mee kunt houden. Je krijgt tips over praktische materialen voor het voeren van een goed gesprek.

https://www.youtube.com/watch?v=CSyIE6SpLT4

Terug naar boven

Webinar Grenzen verleggen

Mag een mantelzorger bij zijn naaste insuline spuiten en medicijnen toedienen? Of mag een mantelzorger de tillift van het verpleeghuis gebruiken om zijn naaste in bed te helpen? Als er iets mis gaat, wie is er dan aansprakelijk? En hoe ga je daarmee om als beroepskracht? Deze en andere vragen over wettelijke en juridische aspecten in de samenwerking met mantelzorgers komen aan bod in het webinar 'Grenzen verleggen' van experts Cecil Scholten en Anita Peters. Bekijk ook de publicatie Grenzen verkennen (pdf)

https://www.youtube.com/watch?v=49a7gjw3HEU

Terug naar boven

Webinar Familieparticipatie 

Hoe kun je familie en vrienden meer betrekken bij de verzorging van hun naaste? Daarover gaat dit webinar van Yvonne de Jong, expert familieparticipatie bij Vilans. De Jong gaat in op de 4 rollen van mantelzorgers en familieleden. Hoe kun je als zorgverlener beter aansluiten bij deze rollen? In het webinar presenteert Yvonne de Jong het SOFA-model: samenwerken, ondersteunen, faciliteren en afstemmen.  

https://www.youtube.com/watch?v=pSDz3OA1r5c

Terug naar boven

Webinar Netwerkversterking

Het webinar ‘Netwerkversterking’ gaat over het betrekken en versterken van een sociaal netwerk rond een cliënt. Maryse den Hollander en Ton van Elst, experts van Movisie belichten in dit webinar de kernprincipes van netwerkversterking en staan stil bij dilemma’s uit de praktijk. Ook bespreken ze instrumenten, tips en valkuilen. Het webinar duurt 45 minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=JG1SHwPKguU

Terug naar boven

E-learning: Informele zorg bij dementie

Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Hiervoor ontwikkelde de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met mantelzorgers, de e-learning 'Informele Zorg rond mensen met dementie'. De e-learning is bedoeld voor studenten en zorgprofessionals op mbo- (niveau 3 en 4) en hbo-niveau. Uitgangspunt van de e-learning is het competentieprofiel ‘Professionele Samenwerking met Informele Zorg’ dat is vastgesteld naar aanleiding van verschillende projecten van het Kenniscentrum Sociale Innovatie en de Wmo werkplaats Utrecht. Het competentieprofiel is een aanvulling op de bestaande opleidingsprofielen. Met behulp van de e-learning kun je een goed beeld krijgen van je eigen competenties.

Doe de e-learning op de website E-learninginformelezorg.nl

Terug naar boven

E-learning Steunkousen

Als zorgverlener of mantelzorger help je cliënten bij het aan- en uittrekken van steunkousen. Maar hoe doe je dat goed? En waar moet je allemaal op letten? In deze e-learning leer je de basisprincipes van het ergonomisch aan- en uittrekken van steunkousen. De module staat vol met praktische tips, handige plaatjes en films.

Terug naar boven

Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers (mbo)

Met deze digitale kennisbundel kunnen mbo-docenten van opleidingen voor zorg en sociaal werk meteen aan de slag met lessen over samenspel met mantelzorgers. De actuele, praktijkgerichte kennisbundel sluit aan bij de nieuwe kwalificatiedossiers en is ontwikkeld in samenwerking met docenten die de onderwijspraktijk en beroepspraktijk kennen.

Kennisbundel samenspel met mantelzorgers

Ga naar de Kennisbundel Samenspel met mantelzorgers voor mbo

Terug naar boven

Leskaarten samenspel met de mantelzorger

Aardema Thuiszorg ontwikkelde 10 leskaarten over de verschillende aspecten van het samenspel met de mantelzorger. Zorgmedewerkers leren hiermee mantelzorgers meer te betrekken, ze te ondersteunen waar nodig en te reflecteren op de samenwerking.

Download de 10 leskaarten van Aardema Thuiszorg (pdf)

Terug naar boven

Kennisbundel Informele zorg in het hbo

Deze kennisbundel helpt hbo-docenten van opleidingen voor zorg en sociaal werk om informele zorg goed aan bod te laten komen in hun onderwijsprogramma. De bundel laat zien welke instrumenten in de dagelijkse beroepspraktijk veel worden gebruikt én hoe deze kunnen worden ingezet lesprogramma’s.

Kennisbundel Informele zorg in het hbo

Download de kennisbundel Informele zorg in het hbo (pdf).

Terug naar boven

Training Samenspel met mantelzorgers (V&VN)

Mantelzorgers krijgen een steeds grotere rol binnen de langdurige zorg. Wat betekent dat voor zorgverleners? Naast het directe zorg verlenen, zal de zorgverlener steeds meer in gesprek gaan en afstemmen met de mantelzorger en familieleden. Deze training van de V&VN Academie is bedoeld voor verzorgenden en verpleegkundigen. Hierin leren ze het samenspel zelf vorm te geven.

Meer over de scholing Samenspel met mantelzorgers op Venvn.nl.

Terug naar boven

Vakbijeenkomsten: Familie als zorgvrager (V&VN)

Hoe ga je als verpleegkundige of verzorgende om met de naasten van cliënten? Het kan moeilijk zijn om goed om te gaan met hun kritische blik, soms eisend gedrag, opmerkingen over de kwaliteit van zorg of het nakomen van afspraken. Hoe komt het dat familie soms zo dwingend of onredelijk is? De V&VN Academie organiseert regionale vakbijeenkomsten ‘Familie als zorgvrager’ over het omgaan met vragen en problemen rond familie.

Meer informatie over deze vakbijeenkomsten Familie als zorgvrager op Venvn.nl.

Terug naar boven

Voorstelling Familiefabels  

Van Jaap, de tuinman die zorgen ‘vrouwendingetjes’ vindt, tot Carry van de cupcakewinkel op zoek is naar de kers op de cake, in de voorstelling Familiefabels zien we mantelzorgers van diverse pluimage. Niet iedereen is op dezelfde manier betrokken bij een cliënt. Hoe bereik je als professional familie en vrienden en betrek je ze bij de zorg? Verkeerde beelden over familie en mantelzorgers staan nogal eens in de weg. In deze voorstelling worden mythen rond familieparticipatie op een rijtje gezet en ontzenuwd. Toneelspeelster en expert familieparticipatie Yvonne de Jong kruipt in de huid van familietypetjes en brengt de misverstanden tot leven. Theo Royers, auteur van de Familiefabels, knoopt tussen de monologen door het gesprek aan met het publiek. Hij biedt handreikingen om familieleden te bereiken en meer te betrekken bij de zorg. Zorgorganisaties kunnen de voorstelling gebruiken om het gesprek aan te gaan over samenwerken met mantelzorgers.

Meer over de voorstelling Familiefabels bij thema Familieparticipatie.

Terug naar boven

COUP-training samenwerken met mantelzorgers

Hoe kun je de participatie van mantelzorgers, familie, vrienden en buren versterken? Vilans traint zorgmedewerkers in de COUP-methode: Contact leggen, Ondersteunen, Uitnodigen en Participeren. Deelnemers ervaren in de praktijk hoe ze de participatie kunnen versterken en hoe ze zich kunnen opstellen als de samenwerking moeizaam verloopt.

Lees meer over de COUP-training op Vilans.nl.

Terug naar boven

Lespakket mantelzorger

Lespakket over samenwerken met mantelzorgers voor verzorgenden niveau 3 die werkzaam zijn in de thuiszorg, een woonzorgcentrum, kleinschalige woonvoorziening of verpleeghuis. Het zijn twee e-modules ‘Mantelzorger in beeld’ en ‘Mantelzorger in contact’, met bijbehorende opzet voor een bijeenkomst.

Naar het lespakket mantelzorger op Deprofessionelemens.nl.

Terug naar boven

Training Samenwerken met mantelzorgers

BTN, Branchebelang Thuiszorg Nederland, heeft een training ontwikkeld voor de zorgprofessional die gericht is op de samenwerking en afstemming met de mantelzorger. De training bedoeld voor thuiszorg en verpleeghuizen bestaat uit 4 modules van ieder ongeveer 1 dagdeel. De training is opgezet volgens de train-de-trainer methode waardoor je deze relatief eenvoudig kunt uitzetten binnen de eigen organisatie. De onderwerpen zijn:

  • Rolbewustzijn.
  • Signaleren.
  • Gesprekstechnieken.
  • Advies & Doorverwijzing.

Elke afzonderlijke module bestaat uit 3 onderdelen: informatie, materialen en opdrachten. Lees altijd eerst de informatie over een module. Ga dan naar de opdrachten en bepaal welke materialen je nodig hebt voor een oefening.

4 modules: alle informatie en PowerPoint-presentaties

Per module is 1 bestand gemaakt van alle informatie. Daarnaast is de PowerPoint-presentatie per module beschikbaar:

Terug naar boven

E-learnings voor mantelzorgers en vrijwilligers

Vereniging Humanitas biedt gratis e-learnings of online trainingen aan. De korte trainingen (15 min.) zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een kwetsbare situatie helpen. De e-learnings gaan over  grenzen stellen, omgaan met emoties, een netwerk opbouwen en vrijwilligers werven. Doe de gratis e-learnings op de website van Humanitas.

Terug naar boven

Werkmaterialen gespreksgroep met mantelzorgers

gespreksgroep zin in mantelzorgBij verschillende woonzorgcentra van WoonZorgcentra Haaglanden vindt de gespreksgroep ‘Zin in mantelzorg’ plaats. Mantelzorgers krijgen in 5 bijeenkomsten de gelegenheid ervaringen met andere mantelzorgers en familieleden te delen en van elkaar te leren. De gespreksgroep is opgezet voor mantelzorgers van bewoners in woonzorgcentra, vaak ook geconfronteerd met dementie.

Terug naar boven

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]