Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Mantelzorg en thuiszorg

Voor het verbeteren van de samenwerking met mantelzorgers in de thuiszorg zijn verschillende materialen:

Nieuw lesmateriaal mantelzorgondersteuning

In het lesmateriaal vind je verschillende tools die je kunt gebruiken om mantelzorgers te ondersteunen. In de toolkit 'Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers' (zie volgende alinea) lees je een overzicht van de tools.

Download het lesmateriaal

Toolkit helpt bij ondersteunen mantelzorgers

Als thuiszorgmedewerker werk je veel samen met mantelzorgers om de beste zorg te verlenen aan cliënten. Maar hoe ondersteun je mantelzorgers zo goed mogelijk? In de toolkit 'Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers' vind je een aantal veelgebruikte instrumenten, die een zorgprofessional kan gebruiken in het contact met de mantelzorger.

Download de toolkit 'Mantelzorgondersteuning voor thuiszorgmedewerkers' (pdf)

Er zijn vier categorieën om een keuze te maken welk instrument het beste past bij een bepaalde situatie: 

 1. Meten van (over)belasting. Deze tools bestaan uit vragenlijsten voor het meten of inschatten van overbelasting onder mantelzorgers. 
 2. Netwerk in beeld. Deze tools helpen om het netwerk van de cliënt (en mantelzorger) in beeld te brengen. 
 3. Samenwerking verkennen. Dit instrument helpt om inzicht te krijgen in de samenwerking tussen zorgverlener en mantelzorger en de mogelijkheden om die te verbeteren. 
 4. Gespreksaanpak mantelzorgondersteuning. Deze tools gaan in op de behoefte aan ondersteuning van de mantelzorger en helpen bij het gesprek met mantelzorger en cliënt.

Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het!

Samenwerken met mantelzorgers is belangrijk voor goede zorg en levert vaak veel moois op. Dankzij dit netwerk kunnen cliënten langer thuis blijven wonen. Het zorgt echter regelmatig ook voor dilemma’s, bijvoorbeeld als het gaat om verantwoordelijkheid of over privacy. De toolkit 'Samenwerken met mantelzorgers: zo werkt het!' helpt de thuiszorgmedewerkers om met elkaar te reflecteren over cliëntsituaties.

Toolkit samenwerken met mantelzorgers: zo werkt hetUit gesprekken met verpleegkundigen en verzorgenden blijkt dat er 8 thema’s zijn waar zij graag meer informatie en tips over zouden hebben. Deze onderwerpen komen aan bod in acht themakaarten:

 1. Constructief samenwerken met mantelzorgers.
 2. Samenwerken met meerdere mantelzorgers.
 3. Contact opbouwen met mantelzorgers.
 4. Ervaringsdeskundigheid van mantelzorgers benutten.
 5. Maatwerk: ondersteunen bij het vinden van eigen oplossingen.
 6. Draagkracht en belasting van mantelzorgers in evenwicht houden.
 7. Vraagverlegenheid overwinnen.
 8. Cliënten en mantelzorgers goed verwijzen.

Elke themakaart bevat een aantal casussen, opdrachten, dilemma’s en tips om in een teamoverleg te bespreken.

Download de toolkit Samenwerken met mantelzorgers, zo werkt het!’ (pdf)

Handreiking informele netwerken versterken

Handreiking informele netwerken versterkenHoe kunnen thuiszorgmedewerkers cliënten helpen om  hun netwerk te versterken? Dat staat in de handreiking 'Informele netwerken versterken'. In de huidige zorg moeten cliënten eerst kijken naar wat ze zelf kunnen doen en met hun eigen netwerk. Professionele zorg wordt alleen dan ingeschakeld, wanneer informele zorg daar niet in kan voorzien. Dat vraagt nogal wat van cliënten. Medewerkers kunnen hen hierbij ondersteunen.

De handreiking ‘Informele netwerken versterken’ toont aan de hand van vijf stappen hoe je als verzorgende of (wijk)verpleegkundige in de thuiszorg de cliënt hierbij kunt ondersteunen. Elke stap beschrijft wat je kunt doen en hoe je dat kunt doen. Er worden concrete tips en voorbeelden van vragen gegeven.

Download de handreiking Informele netwerken versterken (pdf)

Brochure samenwerken met mantelzorgers

De brochure 'Hoe u de samenwerking met mantelzorgers verbetert' is voortgekomen uit onderzoek van het Nationaal Programma Ouderenzorg naar de samenwerking tussen hulpverleners binnen zorgnetwerken voor ouderen. Op basis van interviews met 75 ouderen en hun hulpverleners is er een brochure gemaakt met tips voor professionals hoe je de samenwerking met mantelzorgers kunt verbeteren.

Download de brochure over samenwerken met mantelzorgers (pdf)

Werkblad Samen ontdekken

Werkblad Samen ontdekkenDe leden van de werkplaats zelf- en samenredzaamheid (drie zorgorganisaties) maakten gezamenlijk de methode 'Samen ontdekken'. Via een eenvoudig werkblad ga je het gesprek aan met jouw cliënt en zijn mantelzorger. Het werkblad bestaat uit vier stappen:

 1. Wat speelt er?
 2. Wat is belangrijk voor mij?
 3. Wat zijn de mogelijkheden?
 4. Waar gaan we voor?

Download het werkblad Samen ontdekken (pdf)

Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

De publicatie 'Digitale communicatie in de thuiszorg' (pdf) van Expertisecentrum Mantelzorg en de Vrije Universiteit Amsterdam laat zien welke systemen er zijn, wat de voordelen van digitale communicatie zijn en in welke situaties deze systemen het meest geschikt zijn.

Digitale communicatie in de thuiszorg

Overzicht en ervaringen thuiszorg

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]