Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Mantelzorg

Mantelzorg in de huisartsenpraktijk

Huisartsen, praktijkondersteuners en -verpleegkundigen spelen een belangrijke rol in de signalering en preventie van overbelasting onder mantelzorgers. Huisartsen zijn vaak de eerste die signalen krijgen over overbelasting. Met kleine inspanningen kun je al veel voor hen betekenen. Wat kun je allemaal doen?

Toolkit Mantelzorg en (over)belasting 

mantelzorgondersteuning in de huisartsenpraktijkDe 'Toolkit Mantelzorg en (over)belasting' biedt professionals in zorg en welzijn informatie en hulpmiddelen voor het ondersteunenvan mantelzorgers. De toolkit is in 2020 vernieuwd door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Movisie, Vilans en MantelzorgNL.

Download de Toolkit Mantelzorg en (over)belasting (pdf, 2020)

Praktijkkaart voor de huisarts

Bij de toolkit hoort een handige praktijkkaart mantelzorgondersteuning (pdf) voor de huisarts. Deze kan als geheugensteuntje worden gebruikt tijdens het spreekuur.

Direct inzetbare tools mantelzorgondersteuning 

Enkele tools uit de 'Toolkit Mantelzorg voor de huisartsenpraktijk' die je direct kunt downloaden en inzetten:

  • Checklist voor mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg

Aan de hand van de toolkit 'Mantelzorg voor de huisartspraktijk' is een checklist opgesteld. Deze checklist is een korte, praktische samenvatting van de handvatten uit toolkit. Door oog en oor te hebben voor deze zaken, kun je samen met de medewerkers in de huisartspraktijk veel betekenen voor mantelzorgers en veel bijdragen aan het voorkomen van overbelasting bij mantelzorgers.

Checklist mantelzorgvriendelijke huisartsenzorg - LHV (pdf)

  • Noodplan bij overbelaste mantelzorgers

Er zijn momenten waarop mantelzorgers de hulp (tijdelijk) moeten overdragen aan anderen. Een noodplan zorgt ervoor dat de betrokken cliënt de juiste hulp blijft krijgen. Op deze manier kunnen mantelzorgers gemakkelijk en overzichtelijk hun werk overdragen aan derden.

 Voorbeeld noodplan overbelaste mantelzorgers - LHV (pdf)

  • Caregiver Strain Index (CSI)

De 'Caregiver Strain Index' is een vragenlijst waarmee overbelasting door mantelzorg gemeten kan worden. Het instrument is ontwikkeld in de Verenigde Staten in 1983 door B. Robinson. De Caregiver Strain Index (CSI) is één van de meest gebruikte internationale meetinstrumenten om belasting door mantelzorg te meten.

Caregiver Strain Index - LHV (pdf)

  • Aandachtspuntenlijst POM-methode

POM staat voor Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers. Op de aandachtspuntenlijst kun je aangeven op welke punten de mantelzorger knelpunten ervaart en of de mantelzorger behoefte heeft aan ondersteuning. Het instrument is ontwikkeld door het Trimbos Instituut.

Aandachtspuntenlijst POM-methode - LHV (pdf)

  • Aanmeldingsformulier Mantelzorgondersteuner

Een aanmeldingsformulier voor een mantelzorger kan dienen als naslagwerk voor de huisarts en zijn medewerkers én voor de mantelzorgconsulent. Op deze manier beschikken alle professionele zorgverleners over eenduidige informatie en kan adequaat vinger aan de pols worden gehouden. 
Aanmeldingsformulier Mantelzorgondersteuner - LHV (pdf)

Toolkit Mantelzorg voor paramedici

toolkit mantelzorgondersteuning voor paramediciDe Toolkit 'Mantelzorg voor paramedici' helpt fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en andere paramedici om goed samen te werken met mantelzorgers. De toolkit is geschreven op basis van praktijkervaringen, literatuur en behoeften van paramedici en mantelzorgers.

Twee delen: theorie en praktijk

De tookit bestaat uit twee delen. In het algemene deel krijg je basiskennis en praktische handvatten aangereikt voor goede samenwerking. In het verdiepingsdeel vind je informatie en methodieken voor de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn: motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht werken en diverse vragenlijsten om inzicht te krijgen in de (over)belasting van mantelzorgers.
Download de toolkit Mantelzorg voor paramedici (pdf)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Petra Veeken 12/11/2020

Graag zou ik willen weten op welke bron u de signalen van overbelasting bij de mantelzorger baseert.
Ik werk als gespecialiseerd verpleegkundige Geriatrie en werk aan een literatuurstudie over mantelzorg.