Welbevinden en levensvragen

Van Mens tot Mens

Locatie

’s-Hertogenbosch

Website

http://www.vanmenstotmens.eu

Samenvatting

‘Van Mens tot Mens’ is de stichting voor palliatief-spirituele zorg in ’s-Hertogenbosch. De mens staat centraal in de zorgverlening, ook voor Van Mens tot Mens en alle betrokkenen. Dit is gegroeid vanuit de overtuiging dat aandacht voor de zorg- en hulpvragende persoon van-mens-tot-mens dient te gaan.

De Stichting biedt ondersteunende aandacht aan ernstig en/of chronisch zieken, met oog voor zingeving aan leven en dood en op hun levenssituatie.

Doelstelling

Van Mens tot Mens richt zich op het geven van aandacht aan ernstig en/of chronisch zieken die medisch gezien geen uitzicht meer hebben op genezing. Hierbij is aandacht voor mensen in thuissituaties waar behoefte is en blijft aan spirituele zorg het uitgangspunt.

Doelgroep

Het gaat om de zorg voor de ernstig en/of chronisch zieke mens die medisch uitbehandeld is. Deze mens is thuis, maar kan ook wonen in een zorgcentrum, verpleeghuis of hospice. Vooral in de thuissituatie zijn deze mensen vaak alleen, zonder zorgaandacht.

Resultaat en aanpak

In het aantal gesprekken dat per jaar gevoerd wordt, is geen stijgende lijn te zien.

In het netwerk van huisartsen, ziekenhuis, verpleeghuizen, geestelijk verzorgers zijn de contactgegevens van de stichting bekend. Zij of de zorgvrager bellen de coördinator die een ondersteuner voor de zorgvrager zoekt en aanwijst.

We werken samen met het Netwerk Palliatieve Zorg en de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg.

Financiering

Van mens tot mens heeft de ANBI status. Financiering van dit project is afkomstig uit:

  • gemeentelijke subsidies, sinds 2011 structureel € 1700,00 per jaar
  • giften en donaties

Evaluatie

De gesprekken worden in de zeswekelijkse vergadering of individueel geëvalueerd. Daaruit blijkt grote betrokkenheid en daadwerkelijke zorg van de ondersteuners / vrijwilligers bij de zorgvragers. Afspraken worden nagekomen. De zorgverlening wordt duidelijker verstaan en begrepen wanneer concreet op vragen kan worden ingegaan.

Het blijkt aanvankelijk voor velen (ook in de zorg) onduidelijk en onbekend wat palliatief-spirituele zorg is. Zelfs het feit dat spirituele zorg in de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (2002) als aspect wordt genoemd van palliatieve zorg, is voor velen onbekend, wordt vaak verzwegen of onbewust vergeten.

Succesfactoren

Zorgvragers geven aan de gesprekken zeer te waarderen. Dit heeft betrekking op de wijze van aandacht voor de mens in zijn bijzondere situatie. De kracht van onze zorg is gelegen in het consequent de zieke mens centraal zetten op elk moment van het contact: dit komt als zeer positief over.

Faalfactoren

Mogelijke verwijzers zijn niet of weinig sensibel op het aspect spirituele zorg.

Ook na naarstig zoeken is geen opvolger gevonden voor de coördinator die een inspirerend en bekwaam persoon moet zijn die de ondersteuners/vrijwilligers kundig coacht en traint, en daarnaast spiritualiteit als een kwaliteitsaspect van de zorg promoot.

Het aantal aanvragen naar spirituele zorg van mensen die ernstig ziek zijn of zingeving- en/of levensvragen hebben, is het laatste jaar vrij onverwacht sterk teruggelopen. Dit wijst op onvoldoende maatschappelijk draagvlak.

Spiritualiteit in de palliatieve zorg is een aspect van meerwaarde dat verankerd zou kunnen zijn in de zorg. Het aantonen van deze meerwaarde en van de noodzakelijke implementatie ervan is niet effectief geweest.

Contactgegevens

Piet Ronnes
Tel: 06-25165949
E-mail: p.ronnes@ethiek.org

Startdatum Initiatief

10-09-2008

Einddatum initiatief

01-06-2017

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Rinske Boomstra

mail | meer info

r.boomstra@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Trainingswinkel

Volg een training over aandacht voor welbevinden, zingeving en levensvragen van Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.
Trainingswinkel op website Reliëf

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer