Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

UITzicht Salland

Locatie

Salland

Website

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/salland

Samenvatting

UITzicht biedt spirituele ondersteuning in de laatste levensfase. Ervaren geestelijke verzorgers bezoeken mensen thuis. Het leveren van goede palliatieve zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Onder goede palliatieve zorg wordt verstaan:

  • zorg die zich richt op de kwaliteit van leven en sterven
  • zorg op de plek waar de patiënt wil zijn
  • zorg die goed georganiseerd is en waarbij alle betrokken hupverleners goed samenwerken.

Het netwerk stimuleert goede zorg door kennis en informatie over palliatieve zorg te verspreiden. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van scholing voor zorgverleners. Daarnaast ontwikkelt het netwerk regionale folders en brochures voor patiënten.

Het netwerk doet onderzoek naar knelpunten in de palliatieve zorg en helpt bij het gezamenlijk oplossen van knelpunten via verbeterprojecten. 

Het netwerk wil aandacht voor begeleiding bij vragen over zingeving en het naderend levenseinde bevorderen. Vanaf oktober 2009 is spirituele ondersteuning in de thuissituatie mogelijk via UITzicht.

Doelstelling

De behoefte van palliatieve patiënten in Salland aan spirituele begeleiding wordt herkend door de hulpverlener.

Geestelijke verzorging is zowel intra- als extramuraal laagdrempelig beschikbaar voor alle palliatieve patiënten, ongeacht hun verblijfplaats.

Doelgroep

De primaire doelgroep is de palliatieve patiënt en zijn naasten. Daarnaast richt UITzicht zich ook op hulpverleners.

Aanbod

Er zijn zes ervaren geestelijk verzorgers beschikbaar die ondersteunen bij levensvragen en bij het vinden van innerlijke rust. Zij hebben aandacht voor de waarden die verbonden zijn aan het leven en de eigen identiteit die - door welke oorzaak dan ook - onder druk zijn komen staan.

Thuis

Na een oriënterend telefoongesprek bezoekt de geestelijk verzorger mensen thuis voor een individueel gesprek of een gesprek samen met partner en/of familie. Afhankelijk van de behoefte worden hierna vervolgafspraken gemaakt.

Privacy

Een gesprek met een geestelijk verzorger is vertrouwelijk en informatie wordt alleen met toestemming van de hulpvrager met derden gedeeld. Privacy is gewaarborgd.

Resultaat

Het aantal aanvragen per jaar is stabiel, ongeveer 12 per jaar. Aanvragen komen binnen via patiënten zelf, hun naasten, (wijk)verpleging en huisartsen.

Tevens worden de geestelijk verzorgers met enige regelmaat gevraagd voor scholingen over spirituele zorg en het aanbod van UITzicht. Een van de geestelijk verzorgers participeert in het regionale consultatieteam palliatieve zorg.

Financiering

We zijn gestart met een tweejarige projectsubsidie van de provincie Overijssel (2009-2011) waarmee het project is opgezet. Zo is er o.a. informatie beschikbaar via de website, folder en telefonische bereikbaarheid. Na evaluatie is besloten om geestelijke ondersteuning te blijven aanbieden ondanks de geringe vraag.

Structurele financiering is gezocht via zorgverzekeraars en het zorgkantoor, maar dit is niet gelukt. Geestelijk verzorgers blijven op vrijwillige basis werken en voor aanvullende kosten van onder andere scholingen wordt gebruik gemaakt van het netwerk en eventuele fondsen en giften. De netwerkcoördinator verzorgt de telefonische bereikbaarheid en wordt in vakanties waargenomen door de geestelijk verzorgers..

Evaluatie

We hebben de gestelde projectdoelen behaald (twee sporenbeleid; aanbod creëren en gevoeligheid vergroten) maar moeten concluderen dat het effect van alle inspanningen tot nu toe niet heeft geresulteerd in toenemende vraag. De term spiritualiteit roept bij een groot aantal mensen de verkeerde associaties (zweverig, paranormaal, et cetera) op. Ondanks het geringe aantal hulpvragen wordt de inzet gewaardeerd. Zo kregen we in 2010 de Deventer Vrijwilligersprijs uitgereikt voor UITzicht.

Tijdens de evaluaties blijven onderstaande vragen onbeantwoord.

  • Is de drempel om te bellen te groot? 
  • Hebben patiënten zelf de vraag helder? Zijn mensen in staat een gevoel te vertalen naar een concrete vraag? 
  • Herkennen hulpverleners de (nog onbewuste) vraag voldoende? 
  • Is de term spiritualiteit wel geschikt nu blijkt dat dit verkeerd geïnterpreteerd wordt

Geestelijk zorg gaat vooral om het contact, het gesprek en de communicatie over en weer. Dat impliceert dat er een relatie nodig is of op zijn minst een gevoel van vertrouwen; er moet een ‘klik’ zijn. Wanneer je iemand (toevallig) tegenkomt ontstaat er vaak wel een gesprek. Geestelijk verzorgers in instellingen  gaan informeel bij mensen langs. Er ontstaat dan een gesprek en vaak wordt dan een vervolgbezoek op prijs gesteld. Het blijkt veel lastiger te zijn om hulp te vragen aan onbekenden.

Zorgverleners kunnen de brug vormen, maar dan moeten ze wel de (nog onbewuste) vraag herkennen. De conclusie was dan ook dat wij hierin nog meer energie moeten steken.

Na evaluatie is besloten om geestelijke ondersteuning structureel te blijven aanbieden ondanks de geringe vraag.

Documentatie

Contactgegevens

Berdine Koekoek
Tel: 06-22187443
E-mail: koekoekb@dz.nl

Startdatum Initiatief

10-09-2009

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer