Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Stichting Tijd voor een gesprek

Locatie

Gemeenten Woerden en De Ronde Venen

Website

http://www.tijdvooreengesprek.nl

Samenvatting

De Stichting Tijd voor een gesprek is er voor mensen met of zonder geloof die geen achterban hebben om te praten over wat hen bezig houdt in de laatste fase van hun leven of als chronisch zieke.

Mensen die slecht nieuws te verwerken hebben of langdurig ziek zijn, kunnen, wanneer ze daar behoefte aan hebben in een ziekenhuis opgevangen worden door een geestelijk verzorger. Eenmaal thuis missen ze deze steun vaak. Daarom is de Stichting Tijd voor een gesprek opgezet. Mensen die thuis behoefte hebben aan geestelijke ondersteuning of begeleiding kunnen via de coördinator van de stichting in contact worden gebracht met een geestelijk verzorger. De stichting wil er zijn voor mensen die een gesprek willen hebben over wat hen bezighoudt met betrekking tot hun ziek zijn. Er kunnen in deze periode van hun leven vragen zijn waar zij zelf niet uitkomen. De geestelijk verzorger kan op dit pad van ziek zijn er zijn, tijd maken en luisteren!

In 2007 is Stichting Tijd voor een gesprek opgericht, vanuit een initiatief van Margriet van der Kooi.

Door haar werk als ziekenhuispastor/geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis komt zij regelmatig in aanraking met patiënten die ernstig of langdurig ziek zijn, die na ontslag uit het ziekenhuis behoefte hebben om bepaalde dingen nog eens te bespreken, en hiervoor vaak niet gemakkelijk ergens terecht konden.

Ook andere mensen die niet in het ziekenhuis zijn opgenomen maar thuis ernstig of langdurig ziek zijn blijken te vragen om contact met een geestelijk verzorger. Het komt regelmatig voor dat zij geen naam of adres hebben waar ze met deze vragen terecht kunnen.

De stichting wil in deze behoefte voorzien. Stichting tijd voor een gesprek is onderdeel van Netwerk Palliatieve Terminale Zorg, maar niet gebonden aan een kerkelijke of religieuze instelling. Wij werken met professionele geestelijk verzorgers.

Doelstelling

Stichting Tijd voor een gesprek heeft tot doel (thuiswonende) mensen met levensvragen (beter) te begeleiden. Hierbij is het speerpunt het vergroten van de aandacht voor het bespreken van levensvragen.

Doelgroep

Doelgroepen zijn chronisch zieken en mensen in de laatste levensfase met levensvragen.

Resultaat

Vrijdag 5 oktober 2007 kreeg dit project uit 38 projectinzendingen de derde Els Borstprijs op het congres dat ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg door mevrouw Borst werd uitgereikt. Zij prees het project als veelbelovend initiatief en gaf een compliment mee voor de geestelijk verzorgers in de stad, die hun kennis en ervaring pro deo beschikbaar stellen.

Aanpak

Mensen voelen zich geholpen door een gesprek bij het hebben van levensvragen en de afronding van hun leven.

Stichting Tijd voor een gesprek coördineert ondersteuning of begeleiding door een geestelijke verzorger, die daarvoor opgeleid is.

Bij levensvragen rondom het levenseinde of bij chronische ziekte mogen mensen een gesprek aanvragen met een geestelijk verzorger. De aanvraag verloopt via één van de bestuursleden van de Dit bestuurslid zorgt voor het leggen van het contact tussen aanvrager en geestelijk verzorger. De geestelijk verzorger gaat vervolgens naar de aanvrager. De geestelijk verzorger komt bij de aanvrager langs, soms voor één gesprek, soms voor langere tijd; afhankelijk van de behoeften en wensen van de aanvrager.

Aan deze zorg zijn geen kosten verbonden.

Financiering

Financiering van dit project gebeurt middels sponsoring en donaties.

Evaluatie

Onderscheidende factoren

Onderscheidend factor van de Stichting is de inzet van professionele geestelijk verzorgers (zowel hbo als academisch opgeleid).

Succesfactoren

Het succes van de Stichting ligt vooral in het feit dat hulp geboden wordt aan mensen met levensvragen.

Faalfactoren

Faalfactoren zijn voornamelijk dat doorverwijzingen via huisartsen en de wijkverpleging moeizaam gaat.

Geleerde lessen

Een geleerde les is het feit dat er veel energie gaat zitten in het informeren van verwijzers, zoals huisarts, wijkverpleging en thuiszorgmedewerkers. Ieder jaar verzorgt de Stichting een symposium voor zorgverleners. Belangrijke doelen van het symposium zijn dat deze zorgverleners levensvragen herkennen en ‘tevoorschijn kunnen luisteren’ en dat zij weten wanneer het belangrijk is door te verwijzen naar deskundigen. Het aanbieden van symposia is belangrijk gebleken vanwege het manco in de opleidingen van zorgmedewerkers met betrekking tot het herkennen van levensvragen en doorverwijzen.

Aanbevelingen

  • Fysieke aanwezigheid, wees zichtbaar!
  • Richt je informatie niet alleen op de professionele hulpverlening, maar ook op vrijwilligers zoals mantelzorgers.
  • De stichting werkt sinds 2013 met ambassadeurs die de stichting onder de aandacht brengen in hun eigen organisatie. Het zijn mensen uit de regio die bekend zijn met het werk van de stichting Tijd voor een gesprek en de missie van de stichting onderschrijven. Ze hebben een door werkervaring ontstaan eigen netwerk en zijn in staat het stichtingswerk waar mogelijk onder de aandacht te brengen en uit te leggen. Ze hebben affiniteit met het domein spirituele zorg en aandacht voor levensvragen. Deze mensen zijn benaderd vanuit persoonlijke contacten. In het najaar van 2013 is een bijeenkomst gehouden met deze ambassadeurs.

Documentatie

Wie geïnteresseerd is in een recent jaarverslag kan contact opnemen met de Stichting.

Contactgegevens

Tel: 06-15907201
E-mail: info@tijdvooreengesprek.nl

Startdatum Initiatief

04-19-2007

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Wilma Blaak 27/11/2019

Wat een mooi initiatief. Ik ben theoloog met brede ervaring in kerk, samenleving, onderwijs en gezondheidszorg. Specifieke interesse doelgroep studenten, jong volwassenen en migranten.


Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer