Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Soester Platform voor Levensvragen

Locatie

Soest

Samenvatting

Nu mensen steeds ouder worden, stijgt ook de behoefte aan een goede bezinning op de vragen die zich met het klimmen der jaren voordoen. Om dit vorm te geven werd in 2012 in de gemeente Soest het Soester Platform voor Levensvragen (SPL) opgericht.

Vanuit dit platform worden halfjaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd, waar informatie, ideeën en ervaringen kunnen worden uitgewisseld rondom wisselende thema’s en waarbij ruimte is voor discussie. Het SPL is niet gebonden aan een specifieke levensovertuiging en staat open voor alle gezindten en levensbeschouwingen.

Het SPL wil de middagen organiseren in samenwerking met organisaties en personen.

Er zijn 2 theologen (predikant en kerkelijk werkers) en 3 deskundige niet-theologen. Wij werken op vrijwillige basis aan dit project.

Doelstelling

Het doel van de bijeenkomsten is om kennis en inzicht te bieden en daarbij de verbinding te leggen zowel naar de levende zingevings- of levensvragen, als naar de daarbij naar voren komende ethische vragen.

Doelgroep

De stijging van de gemiddelde leeftijd stelt de maatschappij voor nieuwe uitdagingen en een nieuwe opdracht: ‘Hoe vullen wij de nieuwe levensfase zinvol in?’ Het is niet alleen een vraag voor zeventigplussers, maar eigenlijk ook voor een jongere generatie. Het Soester Platform voor Levensvragen wil aan deze bezinning op een zo breed mogelijke wijze een bijdrage leveren. Daarbij kunnen onderwerpen aan de orde komen als: zingeving in de ouderdom, voltooid leven, waardig afscheid nemen.

Resultaat

Het SPL bestaat uit een werkgroep van vijf vrijwilligers met ervaring en deskundigheid op het gebied van geestelijke, diaconale en/of welzijnszorg en/of maatschappelijke dienstverlening. De eerste PR kwam op gang middels kerkbladen, regionale kranten en de regionale radio. Hoeveel mensen er tot op heden zijn bereikt, is nog niet duidelijk. Het bezoekersaantal van de inmiddels georganiseerde middagen varieerde van 35 tot 80 deelnemers. Het SPL organiseert de middagen in samenwerking met personen uit verschillende organisaties op het gebied van levensbeschouwing, gezondheidszorg; welzijnszorg en maatschappelijke e/o diaconale dienstverlening.

Aanpak

Het Soester Platform voor Levensvragen wil tijdens halfjaarlijkse bijeenkomsten ouderen en/of belangstellenden de mogelijkheid bieden over levensvragen in gesprek te gaan en elkaar te ontmoeten. Elke levensfase brengt haar eigen ontwikkelingstaken met zich mee en wij vinden dat ‘goed oud(er) worden’ begint bij goed jong zijn, om van daaruit de uit elke levensfase voortvloeiende nieuwe ontwikkelingstaken en/of verantwoordelijkheden te ontwikkelen. Steeds liggen er daarbij de vragen: hoe vullen wij een nieuwe levensfase zinvol in en hoe kunnen we daaraan zowel als persoon als met elkaar bijdragen?

De thema’s van de bijeenkomsten zijn daarom voor alle leeftijdsgroepen relevant. Aan de orde kwamen tot nu toe thema’s als ‘generaties en intergenerativiteit’; ‘het levenstestament’; ‘medicijngebruik in het algemeen en bij ouderen’. De bijeenkomsten worden op de middag georganiseerd. Dat heeft wel als gevolg, dat er meer ouderen dan jongeren aanwezig zijn.

Financiering

Financiering wordt gezocht en deels gevonden via fondsen, Wmo en het bedrijfsleven. De deelname aan de middagen is gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de kosten bleek haalbaar en tot op heden voldoende voor de directe onkosten van b.v. een consumptie ter plekke en een attentie voor de gastsprekers. In de toekomst zal moeten blijken of er voldoende belangstelling blijft bestaan voor deze middagen en of er voldoende financiële middelen blijven om de continuïteit van deze activiteit te kunnen garanderen.

Evaluatie

Succesfactoren

In Soest is er nog geen plek waar op deze wijze met zingevingsvragen of levensvragen met betrekking tot ouderen wordt omgegaan. We zijn laagdrempelig, niet verbonden aan specifieke kerk of organisatie, bieden open ruimte voor gesprek en bezinning rondom actuele thema's.

Faalfactoren

Onbekendheid bij publiek, nog onvoldoende financiële middelen om vervolg te kunnen garanderen.

Startdatum Initiatief

Oktober 2012

Einddatum Initiatief

Medio 2016: de lokale ouderenorganisaties (met name PCBO en SWOS) hebben de aandacht voor het thema 'levensvragen bij ouderen'’ overgenomen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer