Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Rondom Zin (Welzijn Leusden)

Locatie

Leusden

Website

https://sociaalplein-leusden.nl/

Samenvatting

Het project wil ervoor zorgen dat zelfstandig wonende ouderen hun levensverhalen kunnen vertellen. Deze verhalen worden opgetekend in een boek(je) als tastbare herinnering, ook om door te geven. Verder start er twee keer per jaar een nieuwe gespreksgroep 'Rondom Zin' (acht tot tien personen). De groep komt tot acht keer bij elkaar en wordt geleid door een getrainde vrijwilliger, in nauw overleg met de ouderenadviseur.

Doelstelling

Het gaat om versterking van welzijn en welbevinden van deze groep, opdat zij zich langer goed voelen, gezien weten, zich waardevol voelen, en daardoor minder zorg nodig hebben. Dat gebeurt door aandacht te geven, eenzaamheid te verminderen en zelfrespect te vergroten.

Een nevendoelstelling is een andere/jongere groep vrijwilligers in beeld te krijgen voor welzijnswerk.

Doelgroep

Zelfstandig wonende, sociaal kwetsbare ouderen, 75+.

Resultaat

Levensverhaal

12 vrijwilligers, waaronder een geestelijk verzorger. Zij zijn vrijwel doorlopend gekoppeld aan wisselende ouderen met wie zij het levensverhaal doornemen, en hen als maatje bijstaan.

Ruim 30 ouderen kwamen in 2013 in contact met deze activiteit. Het contact resulteert in een levensboek, maar werkt vooral zingevend, structuur brengend en verrijkend voor beide partijen.

Ook is de oudere meer bewust van de levensfase waarin hij/zij zich bevindt en weet de weg naar Welzijn en andere voorzieningen binnen de Gemeente beter te vinden. Hiermee is de eigen regie versterkt; het zet mensen tevreden en steviger in hun leven.

Vanaf het begin van het project (2010) zijn naar schatting ruim 100 ouderen benaderd. Zeventig procent van deze ouderen is een project aangegaan voor drie tot ruim twaalf maanden met een vrijwilliger en heeft een levensboek gemaakt.

Gespreksgroep Rondom Zin

Samen met een vrijwilliger is een draaiboek gemaakt voor deze gespreksgroep. Zowel in het voorjaar als in het najaar van 2013 heeft een gespreksgroep gedraaid. De gespreksgroepen worden zeer gewaardeerd; de meeste deelnemers blijven ook na afloop contact houden met elkaar.

Het project heeft een eervolle vermelding gekregen als beste project van de Gemeente Leusden, bij deelname aan Kroonappels 2013, een actie van het Oranje Fonds op zoek naar het beste sociale initiatief.

Nieuwe vrijwilligers worden getraind volgens de methode Mijn leven in Kaart (Wout Huizing, Thijs Tromp). Daarna wordt hun tweemaal per jaar een vervolgtraining aangeboden, bijvoorbeeld over vormgeving van levensboeken, eenzaamheid of oorlogstrauma’s. Ook zijn er geregeld bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen.

Het project werkt samen met het WMO loket, plaatselijke  zorgverleners, vrijwilligers(organisaties), Welzijn Leusden, huisartsen, ouderenbonden en lokale pers. Ook is er samenwerking met het project Levensboeken in De Bilt.

Aanpak

Het optekenen van levensverhalen draagt in grote mate bij aan het welzijn van eenzame en sociaal geïsoleerde ouderen; zij ervaren meer structuur en tevredenheid in hun leven. Daarnaast is het een verrijking voor zowel vrijwilliger als oudere, wijsheden worden uitgewisseld.

Financiering

Gestart in 2010 met projectgeld van RCOAK: € 5000,-. Nu is het een deelactiviteit van de ouderenadviseur, dus het valt binnen dat werkveld zonder apart budget.

Contactgegevens

Christine van Monsjou
Tel: 033-4343220 / 033-4343208
E-mail: info@larikslaan2.nl

Startdatum Initiatief

06-01-2010

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer