Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Palliatief Advies Team van het Netwerk Noordwest Friesland

Locatie

Noordwest Friesland

Website

http://www.mcl.nl

Samenvatting

Het Palliatief Advies Team (PAT) is beschikbaar voor alle hulpverleners uit de regio Noordwest Friesland en geeft advies op vragen met betrekking tot palliatieve (terminale) zorg.

Het PAT is vanuit het Medisch Centrum Leeuwarden gestart op 1 juni 2008. Het Palliatief Advies Team is inmiddels beschikbaar voor alle hulpverleners uit de gehele regio van het netwerk Noordwest Friesland en staat open voor alle vragen met betrekking tot palliatief (terminale) zorg, zowel op medisch, verpleegkundig, psychosociaal als spiritueel terrein.

Doelstelling

Het doel van een PAT is verbetering van de palliatieve zorgverlening. Dit door een combinatie van scholing, verbetering van de werkprocessen en beschikbaarheid van een direct bereikbaar advies- en consultteam.

Doelgroep

De doelgroep is professionals. Het PAT wil een rol spelen in de deskundigheidsbevordering van de professional.

Resultaat en aanpak

Het Pat is met vier andere Friese netwerken gekomen tot een provinciaal consultatieteam, Palliatief Consultatieteam Friesland, dat 24 uur per dag bereikbaar is voor telefonisch advies.

De laatste jaren wordt er per jaar ongeveer 200 keer een beroep gedaan op het PAT door zowel artsen, verpleegkundigen als andere disciplines. Vragen gaan zowel over symptoombestrijding als over psychosociale en spirituele problematiek.

Een ander resultaat is de implementatie van het zorgpad stervensfase, waarmee een goede ketenoverdracht wordt gerealiseerd en een leercyclus op gang gebracht wordt.

Er is gestart met het scholen van verpleegkundige ‘aandachtsvelders palliatieve zorg’ op de verpleegafdelingen van het MCL en andere organisaties. Inmiddels zijn deze aandachtsvelders werkzaam in heel Friesland. In het ziekenhuis worden de aandachtsvelders aangestuurd door de consulenten palliatieve zorg. Samen brengen de consulenten de palliatieve zorg op hun afdeling in het MCL op een hoger planmiddels het geven van klinische lessen en het multidisciplinair organiseren van themabijeenkomsten. De aandachtsvelders krijgen twee keer per jaar scholing van de consulenten palliatieve zorg.

Financiering

Financiering komt van:

  • Ministerie van VWS
  • Netwerk palliatieve Zorg Noordwest Friesland
  • Medisch Centrum Leeuwarden
  • Er wordt gewerkt aan palliatieve DOTs.

Evaluatie

Vier keer per jaar wordt het project geëvalueerd in het netwerk Palliatieve Zorg Noordwest Friesland. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de stuurgroep palliatieve zorg van het Medisch Centrum Leeuwarden.

Succesfactoren

De succesfactoren van dit project zijn:

  • de laagdrempeligheid
  • de facilitering door het Medisch Centrum Leeuwarden

Faalfactoren

Soms is het lastig om huisartsen bij de wekelijkse besprekingen te krijgen. Het is voor hen niet altijd haalbaar om op korte termijn voor één patiëntenbespreking naar het ziekenhuis te komen.

Onderscheidende factoren

De decentrale opzet van een adviesteam binnen de regio werkt drempelverlagend. Men heeft al gauw een “gezicht” en wordt op die manier herkenbaar en betrokken bij situaties.

Contactgegevens

Nynke Planting
Tel: 058-2863187
E-mail: pat@znb.nl

Startdatum Initiatief

06-01-2008

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer