Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Spreekuur Geestelijke Zorg Levinas

Locatie

Rotterdam

Website

http://www.gc-levinas.nl/zorgverleners2.html?webfolder=426

Samenvatting

Gezondheidscentrum (GC) Levinas biedt gesprekken met geestelijk verzorgers aan bij wie mensen terecht kunnen met vragen rondom zingeving. Het spreekuur geestelijke zorg wordt gehouden in het gezondheidscentrum Levinas in Kralingen. Mensen kunnen terecht bij geestelijk verzorgers uit verschillende levensbeschouwelijke richtingen (RK, protestant, islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch, humanistisch).

Doelstelling

Bijdragen aan het welzijn van mensen door vanuit levensbeschouwelijk oogpunt aandacht te schenken aan hun zingevingsvragen. Dit met aandacht voor diversiteit in een multiculturele buurt.

Doelgroep

In eerste instantie hulpvragers van alle leeftijden, in tweede instantie hulpverleners.

Resultaat

Het aanbod van cliënten is wisselend. Het blijkt van cruciaal belang dat geestelijk verzorgers bekend zijn bij potentiële verwijzers. De meeste verwijzingen vinden plaats vanuit het gezondheidscentrum of via huisartsen en andere behandelaars uit de omgeving.

Vanuit de constatering dat zingevingsvragen bij veel hulpvragen meespelen, werd gezocht hoe een zo goed mogelijke begeleiding bij dit soort vraagstukken kan worden gegeven. Duidelijk is dat veel eerstelijnszorgverleners hiertoe onvoldoende zijn toegerust. Daarnaast is er soms vraag om rituele handelingen die alleen bepaalde ambtsdragers kunnen vervullen.

Er is gestart met het bij elkaar brengen van een aantal verschillende geloofs- en culturele zuilen binnen de wijk. Onder leiding van C. van Straten (opleider Multicultureel Geestelijke Verzorging van de Parnassia Bavo Groep) is vervolgens een scholingstraject gestart voor geestelijke verzorgers. In de opleiding was o.a. plek voor intervisie en vond uitwisseling plaats over de omgang met zingevingsvragen binnen verschillende levensbeschouwingen en culturen.

Daarna is een inloopspreekuur geestelijke zorg gestart in het gezondheidscentrum. Een dagdeel in de week was daar een van de geestelijk verzorgers aanwezig. Op dit moment is er nog steeds een dagdeel in de week een ruimte beschikbaar voor geestelijke zorg. Mensen kunnen er terecht op verwijzing van behandelaars van het gezondheidscentrum of op eigen initiatief, nadat zij daarvoor een afspraak hebben gemaakt. Als ze daar behoefte aan hebben kunnen zij in contact worden gebracht met een geestelijk verzorger van een specifieke levensbeschouwelijke achtergrond.

Aanpak

In 2011 is een traject gestart waarin huisartsen uit de omgeving en geestelijk verzorgers elkaar en elkaars manier van werken beter leerden kennen (het zogenaamde Tandemproject). 4 huisartsen werden ieder gekoppeld aan 2 geestelijk verzorgers met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond. Binnen deze trio’s werd casuïstiek besproken en vervolgens werden de ervaringen plenair uitgewisseld. Op deze manier werd het voor de huisartsen duidelijker wat geestelijk verzorgers te bieden hebben en kon onderling besproken worden op welke manier huisartsen in aanraking komen met levensvragen en bij welke soort problematiek geestelijk verzorgers ingeschakeld zouden kunnen worden.

In 2015 is een vergelijkbaar traject uitgevoerd, nu met geestelijk verzorgers en huisartsen uit meerdere plaatsen in het land. Hieraan namen 13 geestelijk verzorgers, 6 huisartsen en 1 praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) deel. 

Financiering

Sinds medio 2014 functioneren de geestelijke verzorgers binnen Levinas voor 3 uur per week als POH-GGZ. Deze begeleiding wordt vergoed door de ziektekostenverzekeraar.  Daarnaast is er is een beperkt budget voor vergaderkosten en scholing. Verder is er (beperkte) financiering vanuit fondsen voor het voeren van gesprekken met cliënten uit de omgeving die geen patiënt van de huisartsen binnen het gezondheidscentrum zijn.

Evaluatie

Er is een behoefteonderzoek gedaan onder zorgverleners door de Hogeschool Rotterdam. Hierin werd gekeken of er behoefte is aan geestelijke verzorgers voor de beantwoording van existentiële vragen van (potentiële) cliënten in deelwijk Kralingen-Crooswijk. Hieruit bleek dat alle disciplines met existentiële vragen bij cliënten te maken krijgen. Cliënten gaven aan in het GC Levinas met een geestelijk verzorger te willen spreken.

Geleerde lessen

Naar aanleiding van het behoefteonderzoek is begonnen met een inloopspreekuur in het GC Levinas. Het spreekuur is inmiddels van een inloopspreekuur een spreekuur op afspraak geworden. De zichtbaarheid van de geestelijke zorg binnen het gezondheidscentrum behoeft continue aandacht.

Documentatie

Contactgegevens

C. Baar-Poort
E-mail: geestelijkezorg.levinas@gmail.com

Startdatum Initiatief

01-04-2009

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer