Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Levensvraagbaak Arnhem

Locatie

Arnhem

Website

www.levensvraagbaakarnhem.nl

Samenvatting

Via professionals en vrijwilligers wordt getracht levensvragen te (h)erkenen en hiermee om te gaan.

Doelstelling

De doelstelling is:

  • samenhang te creëren tussen verschillende (zorg/welzijn)partijen in Arnhem
  • verkleinen van (de kans op) sociaal isolement
  • bevorderen van het geestelijk welzijn en kwaliteit van leven van (kwetsbare) doelgroepen
  • bereiken van een breed scala aan doelgroepen met levensvragen
  • deskundig maken en houden van professionals en vrijwilligers die in dit veld werkzaam zijn
  • erkenning voor en herkenning van levensvragen

Doelgroep

Doelgroep is een ieder die een levensvraag heeft. Primaire doelgroep zijn de professionele en vrijwillige medewerkers die in (in)formele zorg- en hulpverlening werkzaam zijn door hen op te leiden en te ondersteunen wanneer her gaat om het (h)erkenen van levensvragen en het omgaan hiermee. Secondaire doelgroep iedereen in Arnhem of directe omgeving die aandacht heeft voor het thema levensvragen en (in)direct vragen heeft op dit gebied.

Resultaat

Het voorlopig resultaat is dat er een werkzaam netwerk levensvragen onder de naam Levensvraagbaak Arnhem werkzaam is in Arnhem die wordt aangestuurd door een actieve kerngroep. Er is een eigen website en er is binding met de participanten. Deze participanten hebben, allen op hun eigen gebied gespecialiseerde werknemers en vrijwilligers die dagelijks met een groot aantal inwoners van Arnhem contact onderhouden. Training aanbod wordt verder ontwikkeld en gegeven voor zowel de professional als de vrijwilliger om de verdere ontwikkeling van het (h)erkenen van een levensvraag verder te ontwikkelen.

Aanpak

Er is een vrijwilligers netwerk Levensvragen in Arnhem gevormd. Dit netwerk ontplooit initiatieven, gericht op ondersteuning aan mensen met levensvragen. Vrijwilligers hebben bijgedragen aan de naam en het logo. inmiddels is er een kerngroep met vijf leden gevormd, samengesteld uit de vijftien participanten (zie website) die dit project momenteel ondersteunen. Deze kerngroep ontwikkeld verdere initiatieven zoals opleidingen, pr activiteiten, werving / verbreding participanten zodat het draagvlak verder kan worden vergroot et cetera.

Financiering

Financiering heeft plaats gevonden vanuit het innovatiefonds maatschappelijke ondersteuning. Dit was voor het aantrekken van een project leider en het opzetten van Levensvraagbaak Arnhem met 15 participanten met behulp van vrijwilligers. Ook is het congres in de Lucas kerk gefinancierd hoewel die kosten laag waren om reden dat ook hier bijna alles op vrijwilligers neerkwam, inclusief de sprekers. Daarnaast zijn er cursussen gegeven aan meer dan 80 personen door een bijdrage uit het Skanfonds.

Evaluatie

Het begin is gemaakt. Door een enthousiaste groep vrijwilligers zijn onder de bezielende leiding van projectleiders, de eerste doelstellingen neergezet. Er zijn al gesprekken met SBOG om samen met Zorgbelang Arnhem en Levensvraagbaak Arnhem een dagdeel te organiseren met het thema levensvragen, om zo meer bekendheid te geven aan het thema. Het is echter geen einddoel. Levensvraagbaak Arnhem staat nog aan het begin van verdere ontwikkeling om het thema levensvragen bij jong en oud, en iedereen die een Levensvraag heeft aandacht te kunnen geven. Het onderscheidende aan Levensvraagbaak Arnhem is dat het een samenwerking betreft van op dit moment vijftien participanten. Allemaal professionele of vrijwilligers organisaties in Arnhem of directe omgeving die een doelgroep hebben in deze regio. Dat maakt Levensvraagbak Arnhem sterker want het wordt gedragen door deze vijftien participanten. De bedoeling is dat het aantal participanten toeneemt. Er zijn er twee bijgekomen in 2014 tot dit moment.

Contact

Levensvraagbaak Arnhem is telefonisch bereikbaar via MVT Arnhem:
Tel: 026-3703540 of 026-3271830 (maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur)
E-mail: info@levensvraagbaakarnhem.nl

Startdatum Initiatief

04-01-2013

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer