Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Gids Levensbeschouwelijke en Spirituele Zorg

Locatie

Twente en Oost-Achterhoek

Website

www.kcwo.nl

Samenvatting

Door de werkgroep 'Spirituele en geestelijke zorg' is in samenwerking met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie Groningen/Enschede de online gids 'Levensbeschouwelijke en geestelijke zorg' ontwikkeld. Een gids waarin geestelijk verzorgers, pastores en predikanten zijn opgenomen, met als doel de toegankelijkheid van geestelijke en spirituele steun te vergroten voor mensen met een levensbedreigende ziekte al dan niet in de laatste levensfase. De gids bevat ongeveer 40 participanten uit de regio Twente en Oost-Achterhoek. De gids is in 2009 geëvalueerd. De participanten voldoen aan bepaalde kwaliteitscriteria (zie onder methodiek).

Het project is inmiddels overgedragen naar de netwerken palliatieve zorg. Voor details en ervaringen over het project, zie document ‘overdracht gids naar netwerken palliatieve zorg' (pdf).

Doelstelling

De doelstelling van het project is om de toegankelijkheid van geestelijke en spirituele steun voor mensen voor mensen met een levensbedreigende ziekte, al dan niet in de laatste levensfase, te vergroten.

Doelgroep

De primaire doelgroep wordt gevormd door patiënten en hun mantelzorgers; de secundaire doelgroep door verwijzers in de regio Twente en Oost-Achterhoek.

Resultaat

Een online gids die op basis van een beperkt bezoekersonderzoek gemiddeld 70 keer per maand wordt bezocht.
De aanleiding voor het project was dat de werkgroep "Geestelijke en spirituele zorg" de ervaring had uit hun netwerk dat het regelmatig voorkomt dat mensen die terminaal ziek zijn moeilijk  iemand kunnen vinden die hen kan helpen met geestelijke en spirituele vragen, wanneer zij geen binding hebben met een levensbeschouwelijk genootschap.

Aanpak

De werkgroep heeft kwaliteitscriteria ontwikkeld  waaraan degenen naar wie de werkgroep via de verwijsgids verwijst, aan voldoen. Deze criteria zijn:

  • een volledige universitaire studie theologie of humanistiek, een master geestelijke verzorging of een HBO opleiding eerste graad in theologie;
  • bevestigd in het ambt of een zending van een levensbeschouwelijk genootschap;
  • affiniteit hebben met vragen rondom ziekte, leven en dood;
  • bereidheid tot intervisie en multidisciplinair overleg;
  • beschikbaar kunnen zijn voor mensen die geen beroep kunnen doen op of binding kunnen hebben met een levensbeschouwelijk genootschap.

De werkgroep heeft een adressenbestand gemaakt met allerlei geestelijke verzorgers, pastores, predikanten, humanistische raadlieden, imams etc. uit de regio. Deze hebben een brief ontvangen en een inventarisatieformulier. De formulieren zijn aan de hand van de kwaliteitscriteria door de leden van de werkgroep beoordeeld waarna ze opgenomen zijn in de website. De website is in mei 2008 online gegaan. Qua promotie zijn flyers zijn ontwikkeld, hebben artikelen in kranten gestaan, zijn palliatieve netwerken geïnformeerd en is er aandacht voor geweest op de dag van de palliatieve zorg.

Financiering

Het project is gefinancierd door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), locatie Groningen/Enschede.

Evaluatie

In de tweede helft van 2009 heeft een evaluatie plaatsgevonden. Uit deze evaluatie blijkt dat de participanten de gids via internet een goede manier vinden om de mogelijkheden van hulp bij levens- en stervensvragen onder de aandacht te brengen. De participanten hebben in één jaar tijd met maximaal 5 personen via de gids contact gehad. Naast patiënten/cliënten waren dit ook hulpverleners.

PR is een belangrijk verbeterpunt. De respondenten geven aan dat er meer aandacht moet worden geschonken aan de publiciteit van de gids, zowel onder het publiek als onder hulpverleners. Dit punt wordt door de werkgroep 'Spirituele en geestelijke zorg' opgepakt.

De gids is middels een digitale vragenlijst geëvalueerd onder 41 participanten die in de gids staan. De respons was 46%: 19 personen hebben gereageerd.

Succesfactoren

De online gids is vrij eenvoudig te maken en gemakkelijk te actualiseren.
Doordat aan het meedoen aan de verwijsgids als voorwaarde verbonden is dat de deelnemers ook aan intervisie meedoen, bevordert de verwijsgids kwaliteit van werken van de deelnemers en netwerkvorming onderling.

Faalfactoren

Het is moeilijk om een dergelijke gids goed bekend te maken onder verwijzers; dit kost veel tijd en bij gebrek daaraan zal een dergelijke gids weinig effect sorteren.

Onderscheidende factoren

Voor zover tot op heden bekend is dit de enige online verwijsgids voor deze doelgroep en met dit doel.

Aanbevelingen

  • Besteed veel tijd aan het bedenken en bediscussiëren van de kwaliteitscriteria.
  • Aandacht voor pr (ook bij zorgverleners) is cruciaal.
  • Evalueer of een online gids de meest effectieve manier is om het beoogde doel te bereiken.

Contactgegevens

Eddy Oude Wesselink (Projectleider)
E-mail: eddyoudewesselink@kcwo.nl

Startdatum Initiatief

01-01-2007

Einddatum Initiatief

01-01-2010

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer