Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Extramurale geestelijke verzorging

Locatie

Amsterdam/Diemen

Website

http://centrumlevensvragen.nl/Amsterdam-Diemen

Samenvatting

Mensen in Amsterdam die daar door ziekte of ouderdom behoefte aan hebben kunnen de hulplijn van het Centrum voor Levensvragen Amsterdam/Diemen bellen en gratis ondersteuning krijgen van een geestelijk verzorger.

Amstelring (voorheen: de Osiragroep) heeft een onderzoek ingesteld naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor extramurale geestelijke ondersteuning in de thuissituatie. Daartoe is geïnventariseerd welke ervaringen daar elders in het land mee zijn opgedaan, welke financieringsmogelijkheden er in Amsterdam voor zijn en welke behoefte thuiswonende mensen hieraan hebben.

Aan het onderzoek gekoppeld was de projectmatige aanpak gepland van inzet van geestelijke ondersteuning bij mensen thuis vanuit de thuiszorg. Onverhoopt kon dit niet doorgaan, maar door samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam/Diemen is deze mogelijkheid toch gecreëerd en wel voor een bredere doelgroep dan oorspronkelijk de bedoeling was: namelijk ook voor mensen die terminaal ziek zijn en niet alleen voor ouderen.

Via de hulplijn van het Centrum voor Levensvragen Amsterdam/Diemen kan men nu gratis geestelijke ondersteuning in de thuissituatie aanvragen.

De geestelijk verzorgers worden op consultbasis betaald;  verder is er een projectuitvoerder/ coördinator in dienst voor gemiddeld 3 uur per week.

In 2011 is de subsidie gecontinueerd om extramurale geestelijke verzorging te blijven aanbieden. Daarnaast wordt een vernieuwingsslag gemaakt en naar meer samenwerking gezocht. Sinds januari 2011 zijn de netwerken Palliatieve zorg in Amsterdam, Hoorn en Zaanstad met elkaar in gesprek om - naar Hoorns-model - Centra van Levensvragen op te richten. De bedoeling is dat door samenwerking en uitwisseling expertise van elkaar wordt geleerd. In het najaar van 2011 is het Centrum voor Levensvragen Amsterdam van start gegaan met activiteiten en een website.

Doelstelling

Doelstelling: antwoord krijgen op de vraag hoe geestelijke verzorging een belangrijke rol kan blijven spelen als de zorg wordt geëxtramuraliseerd. Het structureel kunnen bereiken van mensen die nu in hun thuissituatie verstoken blijven van ondersteuning bij levensvragen.

Doelgroep

Primaire doelgroep: thuiswonende ouderen, ongeneeslijk zieke patiënten en anderen die geestelijke verzorging behoeven in de thuissituatie.

Secundaire doelgroep: geestelijk verzorgers die ingezet kunnen/willen worden in de thuissituatie.

Resultaat

Mensen die de hulplijn bellen, kunnen de hulp van een geestelijk verzorger krijgen. Dankzij subsidies is deze hulp gratis voor de cliënt en wordt de geestelijk verzorger op consultbasis betaald (voorlopige financiering voor twee jaar). Gemiddeld lopen er op dit moment twee begeleidingen.

Het onderzoek is als volgt opgezet/ werkzaamheden die ervoor gedaan zijn:

  • Breed onderzoek onder geestelijk verzorgers in Nederland die extramuraal werken.
  • Onderzoek naar financieringsbronnen in Amsterdam: zorgverzekeraar, gemeente.
  • Opzet samenwerking OsiraGroep - Netwerk Palliatieve zorg Amsterdam/Diemen.
  • Bekendmaken dat het onderzoek wordt uitgevoerd/ moeilijkheden extramurale geestelijke verzorging over het voetlicht brengen.

Sinds eind 2007 is het mogelijk om via de Hulplijn Palliatieve Zorg de hulp van een geestelijk verzorger in te roepen. Inmiddels is de Hulplijn onderdeel geworden van de Centra voor Levensvragen en een op een voortgezet in het Centrum voor Levensvragen Amsterdam/Diemen. Dankzij subsidies is deze hulp gratis voor de cliënt en wordt de geestelijk verzorger op consultbasis betaald. Ook is men bezig deze dienst op te zetten voor uitbehandelde patiënten die poliklinisch geholpen zijn.

Financiering

De geestelijk verzorgers worden op consultbasis betaald; verder is er een projectuitvoerder / coördinator in dienst voor gemiddeld 10 uur per week. Projectuitvoerder: 2 uur gemiddeld per week.

Voor de aankomende tijd is de financiering van extramurale geestelijke verzorging op consultbasis - dankzij het doorlopen van subsidie - gegarandeerd.

Evaluatie

Succesfactoren

Voor het onderzoek was het van belang daadwerkelijk ervaring op te doen met extramurale geestelijke verzorging. Door de samenwerking tussen OsiraGroep en Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen is dit gelukt.

Aanhaking bij het Netwerk Palliatieve Zorg is ook succesvol omdat binnen de palliatieve zorg het belang van de ondersteuning bij levensvragen helder is: het gaat immers om het levenseinde van mensen en daarbij is geestelijke/spirituele ondersteuning onontbeerlijk.

Faalfactoren

In eerste instantie zou het project binnen de thuiszorg gestalte krijgen. Maar door de financiële situatie en personele wijzigingen kon binnen de thuiszorg aan het project geen prioriteit worden gegeven, waardoor niet alleen enkele onderzoeksvragen minder relevant werden maar ook de uitvoering oponthoud opliep doordat andere opties onderzocht en gerealiseerd moesten worden.

Het is moeilijk om goed bekendheid te geven aan de mogelijkheden van de geestelijk ondersteuner onder verwijzers, dit dringt maar heel langzaam door en kost dus veel tijd.

Onderscheidende factoren

In deze aanpak wordt ingezet op de inzet van  geestelijk verzorgers in een extramurale setting, waarbij het niet gaat om vrijwilligerswerk maar om betaald werk.

Geleerde lessen

De financiering van geestelijke verzorging extramuraal staat sterk onder druk. Uit onderzoek blijkt namelijk dat financiering van extramurale geestelijke verzorging vanuit de Wlz bijna onmogelijk is. Daarom is het belangrijk om creatief proberen te zijn in het vinden van financieringsbronnen, zoals in dit project gebeurd is door samen te gaan werken met het Netwerk Palliatieve Zorg.

Aanbevelingen

Bij de start van het project al stilstaan bij een eventueel vervolg en hoe daaraan vorm te geven. Te vaak kennen (succesvolle) projecten geen vervolg meer omdat een goede inbedding in de organisatie ontbreekt en niet op tijd is nagedacht over vervolgsubsidiering.

Contactgegevens

Eric de Rooij (Amstelring)
Tel: 020-4497292
E-mail: ederooij@amstelring.nl

Startdatum Initiatief

11-01-2007

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer