Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Sociom | Zin

Sociom | Zin is de nieuwe naam van netwerk Ouderen en levensvragen Land van Cuijk (OLC)

Locatie

Cuijk, Sint Anthonis,  Boxmeer, Mill en Grave

Website

https://www.sociom.nl/sociomzin

Samenvatting

Sociom | Zin is er voor alle zelfstandig wonende inwoners van het Land van Cuijk die zich willen verbinden met een ander op waarden en levensvragen die voor hem of haar van belang zijn. De activiteiten van Sociom | Zin bieden hiervoor diverse mogelijkheden. Ongeveer 50 vrijwilligers en één beroepskracht (coördinator) zijn actief voor Sociom | Zin. Zij zijn getraind in het begeleiden van mensen.

Doelstelling

Een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen in de gemeente Cuijk en omgeving door activiteiten aan te bieden gericht op waarden en levensvragen en ouderen rond levensvragen met elkaar in contact te brengen.

Doelgroep

Ouderen in de gemeente Cuijk en omgeving.

Resultaat

In december 2008 heeft een groep 'particuliere vrijwilligers' in samenspraak met de Stichting Welzijnswerk Ouderen Cuijk (SWOC) 'Ouderen en Levensvragen Cuijk' opgericht en in januari 2011 is de Vereniging overgegaan in een Stichting.

Per 1 november 2011 is een professionele coördinator voor 15 uur per week aangenomen, in de persoon van Mieke Ankersmid. Sinds 2012 is zij voor 20 uur in dienst. Zij is ook onze contactpersoon naar het PRIL. Vanaf 2012 is OLC begonnen de activiteiten uit te breiden naar de gemeenten Sint Anthonis,  Boxmeer, Mill en Grave en heeft de oude naam Ouderen en Levensvragen Cuijk een nieuwe betekenis gekregen: Ouderen en Levensvragen Land van Cuijk (OLC). In 2018 is de naam van het netwerk gewijzigd in: Sociom | Zin. Op de website van Sociom | Zin lees je meer over hun activiteiten. 

Financiering

Onze begroting komt voor de komende jaren uit op +/- € 75.000. Hierin zijn opgenomen, behalve de kosten van de activiteiten, de diverse kosten in verband met de projectleider bij een aanstelling van 20 uur per week.

Evaluatie

Afspraak is om regelmatig te evalueren en aan verschillende betrokkenen verantwoording af te leggen. Dit gebeurt schriftelijk. Zie het jaarverslag onder het kopje Documentatie.

Succesfactoren

 • Het enthousiasme, de ambitie en de deskundigheid bij de vrijwilligers van Sociom | Zin. En de constante groei van hun aantal.
 • De samenwerking met de welzijnsorganisaties in het Land van Cuijk en de interesse voor Sociom | Zin van deze organisaties in de hele regio. Er is veel belangstelling van de ouderenwerkers van de gemeenten in het Land van Cuijk om met ons samen te werken. Sociom | Zin breidt zich min of meer als vanzelf uit naar de regio.
 • Het groeiend inzicht bij welzijnsorganisatie Radius, de stichtingen Welzijn Ouderen in onze regio, bij de politieke partijen en dienstverleners, dat Sociom | Zin een nieuwe bijdrage levert aan het ouderenwerk en onmisbaar is volgens de definitie van positieve gezondheid.
 • Ook de kerken staan achter ons initiatief en dragen er financieel aan bij.
 • De deelnemers aan de groepsactiviteiten zijn enthousiast. Bij de ouderen blijkt behoefte aan dergelijke contacten.
 • De toezeggingen van landelijke fondsen voor financiële ondersteuning in de startfase.
 • De aanstelling per 1 november 2011 van een projectleider / coördinator met expertise op het gebied van zingeving - in dit geval is bewust gekozen voor een geestelijk verzorger - voor 15 uur per week; vanaf 2012 20 uur per week.

Faalfactoren

 • Het vinden van voldoende bekwame vrijwilligers (bestuurlijk en inhoudelijk) valt niet altijd mee.
 • De terughoudendheid bij de ouderen in onze streek: ‘levensvragen’ schrikken toch af. Men vindt het al snel te persoonlijk worden. Het is een lange weg om de (oudere) ouderen te bereiken en met elkaar in contact te brengen over levensvragen.
 • Onze te beperkte financiële middelen en daardoor een te beperkt aantal uren van de coördinator.
 • Voor Sociom | Zin als nieuwkomer in de ouderensector is de situatie zeer lastig. Er wordt door de gemeenten stevig bezuinigd op de ouderenzorg. De geldstromen liggen in de praktijk al min of meer vast en de posities worden sterk verdedigd.
 • De onzekerheid of we voldoende subsidie zullen kunnen ontvangen om door te kunnen gaan.
 • Er zijn verschillende doelgroepen, namelijk de oudere kwetsbare oudere en de jongere, hoger opgeleide ouderen. Activiteiten zoals filmaanbod en leeskring trekken vooral jongere ouderen; als je je zo presenteert is echter het risico dat je de kwetsbare oudere afschrikt. Dit is een reden om ook laagdrempelige activiteiten aan te bieden.

Documentatie

Contactgegevens

Coördinator Sociom | Zin: Mieke Ankersmid, tel 06 – 51 71 885, mail: miekeankersmid@sociom.nl

Startdatum Initiatief

12-01-2008

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer