Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Centrum voor Levensvragen

Locatie

West-Friesland

Website

www.centrumlevensvragen.nl

Samenvatting

Om de bereikbaarheid en de beschikbaarheid van professionals op het gebied van levensvragen te verbeteren, evenals het verbeteren van de aandacht en zorg voor levensvragen van zorgvragers, wordt het Centrum voor Levensvragen West-Friesland opgestart als gezamenlijk initiatief waaraan geestelijk verzorgers, pastores en predikanten uit de regio verbonden zijn. De diensten die het centrum gaat ontwikkelen komen ter beschikking van iedereen die daar behoefte aan heeft, ongeacht diens levensbeschouwelijke achtergrond.

Doelstelling

De doelstelling van het Centrum voor Levensvragen is: zorg dragen voor optimale aandacht en zorg voor levensvragen van patiënten in de palliatieve fase. Na de projectfase wordt de doelgroep naar alle waarschijnlijk verbreed naar andere doelgroepen (ouderen in het bijzonder).

Doelgroep

De doelgroep bestaat  in eerste instantie uit mensen in de laatste levensfase. Secundaire doelgroep is ouderen. Het Centrum voor Levensvragen West-Friesland is er voor mensen die geconfronteerd worden met vragen over het leven, bestaan, zin van het leven en het naderende einde van het leven.

Resultaat

Op 15 januari 2009 is er een werkconferentie georganiseerd waar de geestelijk verzorgers, pastores, predikanten, belangstellenden aanwezig waren. In deze bijeenkomst is besproken hoe het centrum in de praktijk vorm kan krijgen. Hieruit is een 'beeld' van het Centrum gemaakt (zie de bijlage). Afgesproken is om in de eerste fase zich te richten op mensen in de palliatieve fase, maar zeker nu al rekening te houden met doelgroepverbreding. In de afgelopen maanden is de projectgroep aan de slag gegaan met praktische zaken als website, folder, locatie. Per 1 september 2009 zal de website operationeel zijn en kunnen mensen daadwerkelijk contact opnemen.

Onder leiding van het netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland is in 2007 een werkgroep gestart voor de geestelijk verzorgers, pastores en predikanten in de regio. Het doel om met deze werkgroep te starten was het bevorderen van de samenwerking op het gebied van geestelijke zorg voor patiënten in de laatste levensfase en het tot stand brengen van projecten en initiatieven. In de werkgroep is namelijk een leemte gesignaleerd in deze regio met betrekking tot de geestelijke zorg voor patiënten in de palliatieve fase die thuis verblijven.

Enerzijds is er sprake van een beperkte aandacht en zorg voor levensvragen van patiënten in de palliatieve fase. Zo wordt de behoefte aan ondersteuning bij zingevingsvragen van patiënten in de laatste levensfase niet altijd adequaat gesignaleerd door artsen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de patiënt Anderzijds weten veel mensen niet meer de weg te vinden naar de juiste vorm van ondersteuning, dit geldt in het bijzonder voor mensen die geen band meer hebben met een kerk of levensbeschouwelijke instelling. Het Centrum voor Levensvragen denkt deze leemte op te kunnen vullen.

Aanpak

In de werkgroep is besproken op welke manier de doelstelling kan worden bereikt:

  • Het bieden van een platform voor pastores, predikanten en geestelijk verzorgers in de regio ten behoeve van deskundigheidsbevordering, optimale afstemming en samenwerking; 
  • Het onder de aandacht brengen van het belang van zorg voor zingevingsvragen van patiënten in de laatste levensfase; 
  • Het inzichtelijk maken van de verwijsmogelijkheden via een digitale verwijsgids op de website; 
  • Deskundigheidsbevordering van zorgverleners en vrijwilligers; 
  • Het zorg dragen voor de beschikbaarheid van professionele geestelijke zorg voor patiënten thuis.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en het Netwerk Palliatieve Zorg West-Friesland. Daarnaast zijn er voor de inbedding en continuering van het projecten diverse fondsen aangeschreven, zoals het RCOAK. Ook kerken en levensbeschouwelijke organisaties zijn benaderd voor financiering.

Onderscheidende factoren

Er wordt samengewerkt met kerken, levensbeschouwelijke organisaties, ziekenhuis, hospice en (andere) zorginstellingen.

Documentatie

Contactgegevens

Patricia Appeldoorn en Mariska Laros (Projectleiders)
Tel: 072-5414600
E-mail: p.appeldoorn@zonh.nl /m.laros@zonh.nl

Startdatum Initiatief

01-01-2009

Einddatum Initiatief

01-01-2010

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer