Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Welbevinden en levensvragen

Project Betekenisvol Leven in de Buurt

Locatie

Rotterdam en omgeving

Samenvatting

Dit project is een initiatief van de vakgroep geestelijk verzorging intramuraal van zorgorganisatie Laurens en wordt uitgevoerd binnen Laurens Thuiszorg. Zingeving hoort bij het mens zijn, als je jong bent maar ook als je ouder wordt.

Ouderen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis in hun eigen omgeving. In de thuissituatie is geestelijke zorg minder beschikbaar dan voorheen in woonzorgcentra, terwijl daar mogelijk wel behoefte aan is. Welke rol kunnen thuiszorgmedewerkers hierin spelen? Zij zijn vaak al bekend bij ouderen, ook bij groepen die minder toegankelijk zijn voor andere hulpverleners. Thuiszorgmedewerkers komen zingevingsvragen tegen in hun werk. Zij zien bijvoorbeeld aan de inrichting dat iemand gelovig is; Zij merken of iemand de dag optimistisch tegemoet gaat; Zij zien de worsteling van patiënten met pijn en eenzaamheid; Zij krijgen vragen over de zin van het leven en de dood. Thuiszorgmedewerkers worden geconfronteerd met de grote en kleine vragen van het leven van ouderen, maar weten niet altijd hoe hiermee om te gaan.

In dit project worden verpleegkundigen en verzorgenden van Laurens Thuiszorg ondersteund door projectmedewerkers (geestelijk verzorgers). Het doel is dat zij sensitiever worden ten aanzien van zingevings- en levensvragen en daarop (beter) kunnen reageren. Ook het netwerk van organisaties op het gebied van geestelijke verzorging in de buurt wordt betrokken. Het onderzoek evalueert wat medewerkers en ouderen hieraan hebben. De resultaten hiervan zullen worden toegepast in zorgonderwijs en praktijk.

Doelstelling

Het doel van dit project is tweeledig:

  • Thuiszorgmedewerkers gevoelig en vaardig maken in omgang met zingeving en levensvragen.
  • Geestelijke verzorging beschikbaar maken voor Laurens klanten thuis.

Doelgroep

Thuiszorgmedewerkers zijn de directe doelgroep in dit project. Zij ontvangen coaching van geestelijk verzorgers in het herkennen van- en aansluiten bij zingeving van oudere klanten. Thuiszorgmedewerkers hebben toegang tot veel ouderen in de wijk. De uiteindelijke doelgroep van dit project zijn de ouderen in de thuissituatie die thuiszorg ontvangen van deze thuiszorgmedewerkers.

Resultaat

In het project wordt een methode ontwikkeld om medewerkers van thuiszorgteams sensitief en vaardig te maken om zingevingsaspecten van klanten te herkennen en daar in de zorgverlening meer op af te stemmen. Tevens wordt er een netwerk in kaart gebracht van organisaties en personen op het gebied van ondersteuning van zingeving, zodat medewerkers cliënten door kunnen verwijzen naar een passend initiatief in de buurt.

Het project wordt geëvalueerd door Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. Het onderzoek beschrijft wat zingeving is voor ouderen, beschrijft de aanpak van de coaching en evalueert ‘ervaren baat’ van deze methode, zowel voor de ouderen als de thuiszorgmedewerkers. Uiteindelijk wordt duidelijk hoe de zorgmedewerkers in de zorgrelatie kunnen afstemmen op de zingeving van de cliënt en wat methoden zijn om zorgmedewerkers dat te leren. De methode kan daarna worden aangepast voor andere settings, waaronder het onderwijs.

Aanpak

Er is gekozen om ouderen te bereiken via thuiszorgmedewerkers. Zij zijn vertrouwd voor de ouderen en kennen idealiter hun sociale omstandigheden en de sociale kaart in de wijk. De thuiszorgteams worden gecoacht door twee geestelijk verzorgers (projectmedewerkers) om zingevingsaspecten van ouderen beter te herkennen en daar adequaat op af te stemmen in de zorgverlening. Deze geestelijk verzorgers zijn ondergebracht bij het domein thuiszorg van Laurens.

De geestelijk verzorgers ontwikkelen een methodiek die toegespitst is op zorgverleners in de thuiszorg. Deze flexibele methode bestaat o.a. uit een aantal teambijeenkomsten in de teams, coaching on the job en individuele gesprekken. Het project is gestart in twee thuiszorgteams van Laurens. In de looptijd van het project zullen er ongeveer 14 thuiszorgteams volgen. Tussentijds vindt er een terugkoppeling vanuit het onderzoek plaats waardoor voorlopige resultaten gebruik kunnen worden voor optimaliseren van de methode.

Financiering

Het project is van juni 2015 tot december 2017 gesubsidieerd door het Sint Laurensfonds, met mogelijke verlenging in 2018-2019. Gedurende de looptijd van het project wordt een oplossing gevonden voor duurzame borging in de organisatie van deze werkwijze.

Evaluatie

Het onderzoek evalueert het project op twee niveaus:

  • Het niveau van de relatie tussen medewerker en cliënt
  • Het niveau van de coaching van de medewerker door de projectmedewerker.

De daarbij gehanteerde onderzoeksmethode is de 'Ervaren Baat Benadering'. Dit is een methode om de opbrengst van interventies in complexe situaties op diepgaande wijze te evalueren vanuit het perspectief van de doelgroep. In deze methode wordt er gebruik gemaakt van verschillende (met name kwalitatieve) onderzoeksmethoden, zoals (participerende) observaties, interviews, focusgroepen, documentonderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd i.s.m. de Universiteit voor Humanistiek in het kader van een promotietraject.

Documentatie

Documentatie wordt geplaatst op de website van Kenniscentrum Zorginnovatie en op dewebsite van Laurens.

Contactgegevens

Projectleiders:

Marleen Goumans: m.goumans@laurens.nl
Jacolien Immerzeel: j.immerzeel@laurens.nl

Onderzoeker:

Susan Hupkens: s.h.a.hupkens@hr.nl

Startdatum

1 juni 2015

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer