Samen op weg naar vrijheid

Analyse-instrumenten

Formulier afbouw vrijheidsbeperkende maatregelen

Een formulier om per cliënt multidisciplinair en gestructureerd na te gaan in hoeverre vrijheidsbeperkende maatregelen afgebouwd kunnen worden, eventueel met behulp van alternatieve interventies. Download het formulier (pdf)

Analyselijst probleemgedrag

Met deze lijst kunnen zorgmedewerkers die probleemgedrag signaleren een eerste analyse uitvoeren en hiermee de vraag voor de arts / psycholoog verhelderen. Deze lijst is gebaseerd op de richtlijnen probleemgedrag van Verenso. Analyselijst probleemgedrag (pdf)

Inventarisatie en observatielijst van gedragsproblematiek

Het verzorgend team zet deze observatielijst in op verzoek (en onder verantwoordelijkheid) van de psycholoog en/of specialist ouderengeneeskunde / sociaal geriater. Met deze lijst kunnen verzorgenden en verpleegkundigen die probleemgedrag signaleren een eerste analyse uitvoeren en de vraag voor de arts/psycholoog verhelderen. Gebaseerd op de richtlijnen probleemgedrag van Verenso.
Handreiking MDC Probleemgedrag (pdf)

STA OP: STApsgewijs Onbegrepen gedrag en Pijn bij dementie de baas

Innovatieve methode om de behoeften van mensen met dementie te beoordelen en behandelen. Het is een op de individu afgestemd, systematisch instrument waarmee zorgmedewerkers onderliggende oorzaken van probleemgedrag kunnen ontrafelen en behandelen. Op de website van het Leids Universitair Medisch Centrum meer informatie over onderzoek naar implementatie van de methode.

Naar de methode  STA OP manual (pdf)
Formulieren behorende bij de methode: stappen STA OP (pdf)

DCM (Dementia Care Mapping)

Dementia Care Mapping (DCM) is een methode gebaseerd op de principes van persoonsgerichte zorg die beoogt het welbevinden van mensen met dementie te vergroten door beter in hun behoeften te voorzien. Dit leidt onder andere tot beter contact tussen zorgverleners en ouderen en minder probleemgedrag. Medewerkers en bewoners in de huiskamers worden op een gestructureerde manier geobserveerd. DCM beoogt ook de werkstress van verzorgenden te verminderen.
Op de website van DCM Nederland staat meer informatie over de methode.

Focusgroep Vrijheidsbeperking

Een bijeenkomst met 6 tot 10 personen over een vastgesteld thema. Bijvoorbeeld toezichthoudende domotica, huisregels, communicatie of een specifieke situatie waarover discussie is. De deelnemers voeren een gestructureerd gesprek onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt dat als input dient voor een verbeterplan. Geschikt voor zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten. Download het format (pdf)

Format actieplan

Dit is een hulpmiddel om voorgenomen acties in een verbetertraject uit te werken en om te zetten naar de praktijk. Geschikt voor zorgverleners, projectleiders en managers. Download het format (pdf)

Verbeteren doe je zo

Binnen de verbetertrajecten van Zorg voor Beter is er veel ervaring opgedaan met kwaliteitsverbetering van de zorg. Het Kennisplein Zorg voor Beter heeft de belangrijkste methoden verzameld binnen het

Belevingsonderzoek Dwang in de zorg

Onderzoekers van het VU medisch centrum en de Tilburg University (Tranzo) werken aan een wegingskader voor vrijheidsbeperking bij mensen met een ernstige vorm van dementie en mensen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Het wegingskader geeft zorgverleners praktische handvatten om een optimale afweging te kunnen maken bij het toepassen van onvrijwillige zorg. Belangrijk punt hierbij is het meewegen van het cliëntperspectief. Een samenvatting van het onderzoek vindt u hier

Onbegrepen gedrag: video over de succesvolle methodiek van De Oleander (Zorggroep Elde)

Afdeling de Oleander van Zorggroep Elde ontwikkelde een methodiek om meer cliëntgericht met mensen met onbegrepen gedrag om te gaan. De resultaten zijn positief. Bewoners ervaren rust en ruimte om zichzelf te zijn en ook naasten zijn enthousiast over de aanpak van De Oleander. In een video ‘Afdeling de Oleander’ wordt de methodiek beschreven en vertellen betrokkenen hoe zij de zorg ervaren. Deze en andere films zijn te vinden op de website van Zorggroep Elde

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Ontvang 6 opdrachten in je mailbox

Doe mee met de Challenge!

Meer vrijheid voor de cliënt. Durf jij het aan?

Bezoek de online escaperoom

Gebruik de tools uit de inspiratiebox

Naar inspiratiebox

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer