Naar hoofdinhoud Naar footer

Links en organisaties

Gepubliceerd op: 31-01-2020

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met diversiteit in de zorg. Een overzicht van kennis- en belangenorganisaties en instellingen met aandacht voor diversiteit. 

Kennis- en belangenorganisaties

Pharos

Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Dit kenniscentrum heeft heel veel informatie op het gebied van onder andere laaggeletterdheid en culturele verschillen, ook bieden ze advies en training.
Pharos

Noom

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is een landelijk netwerk van en voor oudere mensen met een migratieachtergrond. Het zet zich in om de positie en het welzijn van de zeer diverse groep ouderen met een migratieachtergrond in Nederland te verbeteren.
NOOM

Roze 50+: kennisbank voor professionals

Roze 50+ is een samenwerking tussen ANBO en het COC Nederland. De organisatie wil de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van LHBTI-ouderen verbeteren. De website bevat ook een kennisbank voor professionals.
Roze50plus.nl

Roze zorg

Roze Zorg is een initiatief van het COC. Op de website vind je veel informatie over de Roze Loper, een officieel keurmerk dat aangeeft dat een instelling openstaat voor seksuele diversiteit en genderidentiteit.
Roze Zorg 

Movisie

Het themadossier LHBT-emancipatie van Movisie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan het inclusiever maken van de samenleving voor LHBTI's.
Dossier LHBT-emancipatie

Instellingen met aandacht voor diversiteit

Roze Loper-instellingen

De Roze Loper is een officieel keurmerk van Roze Zorg dat aangeeft dat een zorginstelling inclusief is, wat betreft seksuele diversiteit en genderidentiteit.
Roze Loper-zorginstellingen

Cultuurspecifieke initiatieven

In dit overzicht van NOOM vind je instellingen en organisaties die een aanbod in zorg, wonen en welzijn hebben voor ouderen met een migratieachtergrond. 
Cultuurspecifieke woon-, zorg- en welzijnsinitiatieven

Deel deze pagina via: