Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Vragen over medicatieveiligheid

Weet jij een antwoord op een vraag? Klik op de vraag en help je collega’s verder!
Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid > Mag de medicatie van een cliënt worden bewaard in een medicijnkluis waar cliënt zelf niet bij kan?
View modes: 
User avatar
Guest
Roos - 4-12-2018 13:34:04
   
Mag de medicatie van een cliënt worden bewaard in een medicijnkluis waar cliënt zelf niet bij kan?
Mag de medicatie van een cliënt zomaar in een medicatiekluis gestopt worden, waar de cliënt zelf niet meer bij kan?
Cliënt heeft een WLZ indicatie, maar woont in haar eigen appartement. De medicatie wordt door ons beheerd, maar mw. is het er eigenlijk niet mee eens dat wij deze nu hebben afgesloten en dat zij daar zelf niet meer bij kan. Mw. heeft (beginnende) dementie, maar ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat mw. 'snoepte' van de medicatie. Ook nam mw. haar medicatie vaak al in en liet dan later het lege baxterzakje aan ons zien.

Mag een organisatie bepalen dat alle medicatie die door de zorgprofessional gegeven wordt automatisch in een kluis beland waar de cliënt niet meer bij kan? Ook wanneer de cliënt hier geen toestemming voor heeft gegeven?

Groetjes,
Roos (verpleegkundige)

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 5-12-2018 13:23:54
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag de medicatie van een cliënt worden bewaard in een medicijnkluis waar cliënt zelf niet bij kan?
Beste Roos,
Ik neem aan dat je doelt op een situatie waar de medicatie wordt bewaard in het appartement van de client zelf.
Waar het om gaat is dat je moet signaleren en beoordelen of en in welke mate de client nog zelf het medicatiebeheer kan doen. Dat moet je natuurlijk doen in goed overleg met de client, of met diens vertegenwoordiger als de client niet meer wilsbekwaam is. Vervolgens maak je afspraken over dat medicatiebeheer. Wat kan en doet de client zelf, wat neemt de organisatie over? Die afspraken leg je vast in het zorgplan. Over de afspraken moet je overeenstemming hebben met elkaar. Je moet niet 'automatisch' dingen overnemen en doen, en uitgangspunt in de zorg is zoveel mogelijk eigen regie van de client. Waarbij het professionele oordeel is om te signaleren en beoordelen wat veilig en verantwoord is. Het vraagt dus overleg met de client, afspraken maken en vastleggen. En periodiek evalueren en zo nodig bijstellen.
Antoinette Bolscher
Expert medicatieveiligheid Zorgvoorbeter/ActiZ


User avatar
Guest
Aafien Henderiks - 9-12-2018 11:58:02
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag de medicatie van een cliënt worden bewaard in een medicijnkluis waar cliënt zelf niet bij kan?
beste Antoinet,

ik heb nog een vervolgvraag bij dit antwoord.
gaat het hier om een vrijheidsbeperkende maatregel?
zo ja welke regels gelden dan?
toen ik in een verpleeghuis werkte ondertekende een arts dan zo'n maatregel, hoe gaat dat in de thuiszorg.
het is bij (beginnend) dementerenden vaak niet zo dat zij wilsonbekwaam verklaard zijn.
in de beschreven casus is waarschijnlijk met familie en thuiszorg besproken dat eigen beheer niet verantwoord is en heeft de cliënt een andere mening.
ik heb een soortgelijke casus, maar hier verstopt de cliënt de medicatie, ook hier willen we, iom familie, een medicijnkluis plaatsen, hoewel de cliënt het probleem ontkent.

vriendelijke groeten,
Aafien Henderiks
wijkverpleegkundige

User avatar
Guest
Antoinette Bolscher - 10-12-2018 20:22:43
 
Was this post helpful?   Yes | No
RE:Mag de medicatie van een cliënt worden bewaard in een medicijnkluis waar cliënt zelf niet bij kan?
Beste Aafien,
Zie voor een antwoord op je vraag, de onderste vraag (Mag een professional in voorkomende situaties medicatie van de cliënt achter slot en grendel opbergen bij cliënten thuis met (beginnende) dementie?) op deze pagina:
[url=http://https://www.zorgvoorbeter.nl/medicatieveiligheid/opslag-beheer-en-medicijnen][/url]
Hier worden verschillende situaties geschetst, en wat geldt in welke situatie.
Antoinette Bolscher