Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Kernpartners Netwerk Levensvragen

Expertisenetwerk Levensvragen en ouderenHet Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen is een samenwerkingsverband van kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, Jo Visser fonds, KBO-PCOB, LOC
Waardevolle zorg, Reliëf, Sociaal Werk Nederland, VGVZ en Vilans. Het expertisenetwerk bestaat sinds 2008.

Kerngroep

 • Jan Baneke - voorzitter
 • Gerdienke Ubels - ActiZ
 • Marijke Wulp - Agora
 • Jahmilla Frank / Bas Nabers - Humanistisch Verbond
 • Peterjan van der Wal - Jo Visser Fonds (netwerkcoördinator)
 • Agnes van Balkom - KBO-PCOB
 • Wim van Minnen - LOC Waardevolle zorg
 • Wout Huizing - Reliëf
 • Nienke Kuyvenhoven - Sociaal Werk Nederland 
 • Liesbeth ter Elst / Brita Stern - VGVZ
 • Rinske Boomstra - Vilans

Kernpartners

Logo ActiZActiZ

ActiZ is een brancheorganisatie voor zorgondernemers en ondersteunt hen door het ontwikkelen van beleid en het uitwisselen van kennis. Aandacht voor levensvragen en (mentaal) welbevinden is volgens ActiZ het hart van goede zorg.

Logo AgoraAgora

Agora stimuleert als centrum voor beleidsondersteuning een palliatieve benadering in zorg en welzijn door te verbinden, signaleren, agenderen en communiceren en neemt hierbij patiënt en naaste als vertrekpunt. Agora wil eindigheid een plek geven in het leven van mensen en bijdragen aan een betere kwaliteit van leven tot het einde. 

Logo Humanistisch VerbondHumanistisch Verbond

Het Humanistisch Verbond is een open levensbeschouwelijke organisatie die een visie biedt op een zinvolle invulling van het leven. Centraal staan menswaardigheid, regie over je leven en sociale verantwoordelijkheid: zelf denken samen leven.

KBO-PCOBKBO-PCOB

KBO-PCOB vindt dat ‘zin kunnen geven’ en deze ‘ervaren’ belangrijke voorwaarden zijn voor het welzijn. Helaas lijdt de ‘zin in ouder worden’ onder heersende negatieve beeldvorming. Het negatieve beeld over ‘ouder worden en zijn’ moet doorbroken worden zodat de samenleving én ouderen zelf deze levensfase als volwaardig gaan zien.

LOC Waardevolle zorgLOC Waardevolle zorg

LOC Waardevolle zorg is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn. LOC zet zich in voor zorg die uitgaat van waarden van mensen en doet dat met aandacht voor geestelijke, emotionele en spirituele beleving van de cliënt en de inbedding daarvan in de zorg van alledag.

Logo ReliëfReliëf

Reliëf is een christelijke vereniging voor zorgaanbieders. Reliëf helpt zorginstellingen een omgeving te creëren waarin mensen tot hun recht komen door ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een vaste plek te geven in zorgvisies, beleidsdocumenten en de dagelijkse zorgpraktijk.

Sociaal Werk NederlandSociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor sociaal werk in het brede sociaal domein. Leden van Sociaal Werk Nederland hebben veel contact met ouderen. In gesprekken komen regelmatig hun levensvragen aan de orde. Door deelname aan het Expertisenetwerk wil Sociaal Werk Nederland kennis over dit thema delen en vergroten.

VGVZVereniging van Geestelijk VerZorgers

De Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) is de landelijke beroepsvereniging voor geestelijk verzorgers die geestelijke verzorging wil bevorderen en de belangen van geestelijk verzorgers behartigt.

Logo Jo Visser FondsJo Visser fonds

Het Jo Visser fonds (voorheen: Vereniging Het Zonnehuis) zet zich in voor beter onderwijs in de ouderenzorg en draagt bij aan een positievere beeldvorming over ouderen.

Logo VilansVilans

Vilans is het landelijk kenniscentrum voor de langdurige zorg. Vilans levert kennis en ondersteuning om het aanbod en de werkzaamheden van professionals en vrijwilligers af te stemmen op de vraag van de cliënten. Vilans ontwikkelt, verzamelt, verspreidt en implementeert kennis waarmee professionals in de praktijk aan de slag kunnen.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer