Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Informele zorg

De rol van vrijwilligers in de informele zorg

Vrijwilligers zijn goud waard in de zorg. Ze doen hun werk uit vrije wil en onbetaald, voor mensen die hun zorg en ondersteuning hard nodig hebben. Vrijwilligers zijn ook heel waardevol voor mantelzorgers. Want niet alleen in zorgorganisaties, maar ook thuis nemen ze werk uit handen. 

Oudere en chronisch zieke mensen blijven tegenwoordig zo lang mogelijk thuis wonen. Het informele zorgnetwerk is daarom onmisbaar. Belangrijk dus om dit netwerk te verbreden. Naast partners en kinderen zijn ook andere informele hulpverleners nodig, denk aan familieleden, kennissen, mensen uit de buurt, en zeker ook vrijwilligers.

Downloads

De toegevoegde waarde van de vrijwilliger

Vrijwilligers hebben een grote impact op de kwaliteit van de zorg en het leven van de cliënt. Maar ook voor de zorgprofessional is de vrijwilliger belangrijk. Het geeft hun meer tijd voor zorgtaken en de zorg van andere cliënten. 

  • Zorgprofessionals hebben meer tijd voor cliënten.
  • Er is meer aandacht voor de cliënt als mens.
  • Cliënten kunnen vaak langer gezonder en gelukkiger thuiswonen.
  • Professionals ervaren minder werkdruk en meer werkplezier.
  • Mantelzorgers en familieleden van cliënten voelen zich meer gesteund.
  • Dankzij vrijwilligers leven we een meer betrokken en gezondere samenleving. 

Download de inspiratiesheet voor vrijwilligerscoördinatoren (pdf) voor handige tips en tools.

Samenwerken volgens het WIFA-model

Het WIFA-model kan helpen bij een meer gelijkwaardige samenwerking met vrijwilligers. Hiervoor zijn heldere afspraken, informatie-uitwisseling en waardering voor elkaars werk essentieel. Kortom: Waarderen, Informeren, Faciliteren en Afstemmen (WIFA).

  
Lees meer over het WIFA-model

Analyse van je netwerk

Meer afstemming tussen vrijwilligersorganisaties, steunpunten Mantelzorg, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten draagt bij aan een goede samenwerking; de rol van de vrijwilliger wordt zo beter zichtbaar, het versterkt de band en cliënten en hun naasten kunnen de voordelen van vrijwillige zorg beter benutten.

Om tot die betere afstemming te komen, is het belangrijk de tijd te nemen om in gesprek te gaan met andere organisaties en te netwerken. Gebruik de netwerkanalyse om je netwerk in kaart te brengen:

  • Wat zijn de partijen waar je niet omheen kunt?
  • Wat zijn de partijen waar je niet omheen wilt?
  • Welke partijen vergeet je altijd vergeet?
  • Welke partijen zijn lastig te vinden?

Breng je eigen netwerk in beeld met de netwerkanalyse (Word)

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.