Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Hygiëne

Prik-, bijt-, snij- en spatincidenten

Prikincidenten komen het meest voor bij het terugsteken van de gebruikte naald in het hoesje of bij een overvolle naaldencontainer; bijt- en spatincidenten bij agressieve cliënten die bijten of spugen. Deze incidenten kunnen ernstige gevolgen voor jou hebben als de cliënt een besmettelijke ziekte onder de leden heeft. Probeer ze daarom te voorkomen en mochten ze toch voorkomen, zorg dan dat je weet wat je moet doen.

Praktische tips

 • Werk zorgvuldig en geconcentreerd.
 • Gebruik veilige materialen.
 • Steek geen naald terug in het hoesje, maar gooi deze direct in de naaldencontainer.
 • Zorg voor een naaldencontainer. Is er even geen voorhanden, bedenk dan een alternatief zoals een afgesloten jampot, maar regel zo snel mogelijk een officiële container.
 • Zorg ervoor dat de naaldencontainer niet overvol raakt. De kans bestaat dan dat je je aan de naalden in de container prikt.
 • Werk volgens de protocollen in je organisatie.
 • Laat je vaccineren tegen hepatitis B-virus.

En als je toch te maken krijgt met een prik-, bijt-, snij- en spatincident weet dan wat je moet doen:

 • Laat direct na een prik-, snij- of bijtincident de wond goed doorbloeden en desinfecteer met jodiumtinctuur 1% of met alcohol 70%.
 • Spoel bij een spatincident de huid of slijmvliezen direct met water of fysiologisch zout.
 • Handel verder volgens het protocol van je organisatie: bezoek een arts voor een risicoanalyse en behandelplan, maak de behandeling af en vul een incidentformulier in.

Afspraken over wat te doen bij prikincidenten

Prik-, bijt-, snij- en spatincidenten moeten natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar als het dan toch gebeurt, moet de zorgorganisatie de juiste maatregelen hebben genomen:

 • Medewerkers moeten weten waar ze zich moeten melden na een incident. Zorg dus voor een goed protocol waarin duidelijk staat aangegeven waar, wanneer, hoe en hoe snel medewerkers zich moeten melden, ook buiten kantooruren. (dit betekent ook een 7 x 24 uur bereikbaarheid).
 • Er moeten afspraken zijn met bijvoorbeeld de GGD voor analyse en behandeling.
 • Alle medewerkers dienen de afspraken kennen.
 • Er moet een meldingsprocedure incidenten zijn en naderhand geanalyseerd worden waarom iemand zich geprikt heeft.

Bron

 • 'Hygiëne en infectiepreventie begint bij jezelf. Een praktisch boek over veilig en schoon werken' (2013). Auteurs: E. van Haaren, N. van Halem, T. Stuut, H. Verbeek. Uitgever: Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Lia Davelaar 9/3/2021

Hallo Brenda,
In zijn algemeenheid kun je zeggen dat een naaldenbeker het juiste middel is om naalden af te voeren. Naalden horen niet bij het huisvuil en moeten zo verpakt zijn dat niemand zich eraan kan verwonden of infecties kan oplopen
Wanneer er binnen de werksetting een risico is op een prikaccident moet er een noodplan aanwezig zijn (of op zijn minst is dit dringend aan te raden).
Zie ook op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/prikaccidenten

Hopelijk kun je hier mee verder.


Brenda van Steenis 23/2/2021

L.S.

Ik ben als kwaliteitsmedewerker werkzaam bij een zorgorganisatie die huishoudelijke ondersteuning biedt. Nu delen wij geen medicatie, maar kan het voorkomen dat een cliënt bijvoorbeeld diabetes is. Wanneer dit door de cliënt niet juist weggegooid wordt zou de medewerker in aanraking kunnen komen met de naalden. Dit is natuurlijk niet wenselijk. Een prikincident, herkenbaar zoals in overige takken van de zorg, wanneer medicatie via naalden toegediend wordt, is bij ons niet/nauwelijks denkbaar.

Ik zou graag willen weten of wij verplicht zijn om een prikprotocol te hebben, hoe zit dit wettelijk gezien. Ik kan hier niet echt iets over vinden. Hiernaast vroeg ik mij af wanneer het gebeurd dat een medewerker zich per ongeluk prikt aan een naald wat wij het beste kunnen doen.

Graag hoor ik van u,

Met vriendelijke groet,
Brenda van Steenis
Kwaliteitsmedewerker
Royal Topzorg