Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Module mondzorg voor mbo en hbo

Mondzorg bij ouderen verdient meer aandacht. Hiervoor is meer bewustwording nodig bij zorgprofessionals over het belang van goede mondgezondheid. Hogeschool Utrecht (HU) en het ROC Midden Nederland (ROC MN) hebben daarom een module mondzorg ontwikkeld voor mbo-zorgopleidingen én voor hbo-v opleidingen. De modules bestaan uit 6 lessen, enkele PowerPoint presentaties en een docentenhandleiding.

De modules starten met de leerdoelen die aansluiten aan de Canmeds en het mbo-kwalificatiedossier. Er zijn in totaal 6 lessen over verschillende onderwerpen, met opdrachten, literatuur, ondersteunende presentatie en/of videomateriaal. Docenten van het mbo en hbo worden bijgeschoold in het verzorgen en het implementeren van de module.

Vaker tandenpoetsen vermindert kans op hart- en vaatziekten

Een hoorcollege van Irene Hoogendoorn, docent Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht, over het verband tussen tandvleesontsteking en hart- en vaatziekten. Vaker tandenpoetsen vermindert de kans op tandvleesontsteking en ook het risico op hart- en vaatziekten.

https://vimeo.com/222840968

In veel onderzoeken is een relatie aangetoond tussen mondgezondheid en ziektebeelden zoals een beroerte, diabetes en nierziekten. Het literatuuroverzicht over relatie mondzorg en ziekten (pdf) geeft een overzicht van wetenschappelijke literatuur hierover.

Onderwijsmodule over mondzorg voor mbo en hbo

Les 1 - De gezonde mond

Les 2 - De ongezonde mond

Les 3 - Mondverzorging

Les 4 - Mondverzorging bij zorgafhankelijke cliënt

In deze module wordt gesproken over het vijfstappenplan 'Afweergedrag bij de mondverzorging van cliënten met dementie' van de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie. Daar horen deze documenten bij:

Les 5 - Mondverzorging door de verzorgende/verpleegkundige

Les 6 - Relatie mondgezondheid en algemene gezondheid

Download de docentenhandleidingen

Scholing toekomstige zorgprofessionals

Mondzorg bij ouderen verdient meer aandacht. Eén van de oplossingen voor verbetering van mondzorg aan ouderen is bewustwording van zorgprofessionals over het belang van goede mondgezondheid. Daarom zijn HU en ROC MN, met ondersteuning van ZonMw, bezig met het project: ‘Mondzorg bij ouderen; bewustwording onder zorgprofessionals’. Het doel van dit project is om de kennis en het bewustzijn van de verzorgenden en verpleegkundigen te vergroten over dagelijkse mondverzorging, het belang van goede mondgezondheid en vooral de consequenties van de slechte mondgezondheid en relatie met algemene gezondheid. Binnen dat project is deze module mondzorg ontwikkeld voor mbo- en hbo-onderwijs.

Bijscholing huidige zorgprofessionals

Daarnaast is bijscholing van de huidige zorgprofessional ook belangrijk. Er moet worden voorkomen dat de kennis en de bewustwording van de aankomende professionals geen aansluiting vinden in het werkveld. De projectgroep staat daarom ter beschikking voor bijscholingen, workshops en lezingen over het belang van mondgezondheid bij ouderen. Neem contact met ons op met al uw vragen, via Katarina Jerkovic-Cosic, projectleider, project Mondzorg Ouderen van Hogeschool Utrecht.

Meer op Zorg voor Beter

Reageer op deze pagina

Wil je reageren op Zorg voor Beter? Lees dan eerst de spelregels door.Reacties

Sandra Singelenberg 20/4/2020

Er staat op uw site dat de er een module is ontwikkeld voor mondzorg voor de zorgopleidingen. Kun je je daar nog steeds voor aanmelden? Wanneer is deze module ontwikkeld?