Probleemgedrag

Richtlijnen voor probleemgedrag

Richtlijn Probleemgedrag bij mensen met dementie

In januari 2018 is de Richtlijn probleemgedrag bij dementie verschenen. Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleemgedrag. In de richtlijn wordt voor het eerst voor elk van deze gedragingen bewijsmateriaal over farmacologische interventies en psychologische en psychosociale interventies samengevat en beoordeeld.

Kernpunten uit deze richtlijn:

  • Een multidisciplinaire en methodische aanpak: eerst analyseren wat er aan de hand is, dan handelen.
  • Zowel psychosociale en psychologische interventies als gebruik van medicijnen worden beschreven en beoordeeld.
  • Veel aandacht voor het monitoren en evalueren van psychofarmaca (en zo zoeken naar passend gebruik).
  • Brede toepasbaarheid, zowel in het verpleeghuis als thuissituatie.
  • Nadruk op een persoonsgerichte benadering.

De richtlijn is ontwikkeld door Verenso en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en een herziening van de richtlijn uit 2008.

Deze richtlijn heeft een speciaal hoofdstuk over passend gebruik van psychofarmaca voor probleemgedrag bij mensen met dementie

Handreiking multidisciplinair werken aan probleemgedrag (stappenplan)

De Multidisciplinaire Handreiking bij de NVVA-richtlijn probleembedrag bevat een stappenplan en teamevaluatie (deel B). Dit is een praktisch instrument voor verzorgende teams onder leiding van afdelingshoofd en/of psycholoog. Ook al is deze handreiking van 2008, de inhoud is nog steeds actueel. De naam NVVA is gewijzigd in Verenso.

Handreiking met stappenplan en teamevaluatie (NVAA/Verenso, 2008)

Acht kernelementen onbegrepen gedrag

Er zijn acht kernelementen opgesteld die de essentie weergeven van bestaande richtlijnen en methoden bij het omgaan met onbegrepen gedrag. De Inspectie voor de Gezondheidszorg toetst de zorg aan mensen met dementie, en het omgaan met onbegrepen gedrag, op deze kernelementen. Lees meer hierover bij

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer