Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Het Nederlands Geheugenpoli Netwerk (NGN)

Het NGN is voor iedereen die werkt op een geheugenpolikliniek: artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Onze ambitie: de zorg voor mensen met geheugenproblemen verbeteren. Dit willen we bereiken door vragen, onduidelijkheden en zorgen uit de praktijk boven tafel te krijgen en daar oplossingen voor te zoeken of een standpunt over in te nemen.

Het NGN streeft ernaar om de kwaliteit van zorg aan mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers te verbeteren. Met een kleine startsubsidie vanuit het ABIDE-project (Alzheimer’s Biomarkers In Daily practicE) is het NGN van start gegaan. In 2018 heeft het NGN bestuur een visienotitie opgesteld. Download visienotitie

Het bestuur en de commissieleden

Het bestuur bepaalt het beleid van het NGN. Ook let het bestuur op een goede uitvoering. In het NGN-bestuur zijn alle op de geheugenpoli werkzame specialisten vertegenwoordigd.

NGN bestuur

Naast het bestuur heeft het NGN een congrescommissie. De congrescommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van het jaarlijks NGN-congres: de geheugenpolidag. Deze commissie wisselt jaarlijks.

Bestuurs- en commissieleden:

Femke Bouwman

Femke Bouwman (voorzitter)
- Neuroloog bij Alzheimercentrum, VUmc, Amsterdam
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2017, 2018, 2019, 2020

Jan Driesen

Jan Driesen
- Neuroloog bij Franciscus Gasthuis & Vlietland, Schiedam
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2018, 2021

Cynthia Hofman

Cynthia Hofman
- Senior onderzoeker persoonsgerichte zorg, Kwetsbare Ouderen & Dementie bij Vilans, Utrecht
- Landelijk coördinator NGN vanaf 2016 tot 2020
- Congrescommissielid 2017, 2019, 2021

Leeg

Tanja-Anne Hoogendoorn-Stroband
- Neuroloog bij Ziekenhuis Rivierenland, Tiel
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2019, 2020

Leeg

Hester van der Kroon
- Klinisch geriater bij Spaarne Gasthuis, Hoofddorp / Haarlem
- Bestuurslid sinds 2017
- Congrescommissielid 2017, 2018

Ruth Pel

Ruth Pel-Littel (Coördinator)
- Senior programmamedewerker, Innovatie en Onderzoek bij Vilans, Utrecht
- Landelijk coördinator NGN sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2018, 2020

Mardien Oudega

Mardien Oudega
- Psychiater bij GGZ inGeest, Amsterdam
- Bestuurslid sinds 2019

Annemieke Schipper

Annemieke Schipper
- Verpleegkundig specialist bij LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
- Bestuurslid sinds 2018
- Congrescommissielid 2021

Vera van Stek - Smits

Vera van Stek-Smits (Secretaris)
- Neuropsycholoog bij Alrijne Ziekenhuis, Alphen aan den Rijn/Leiden
- Bestuurslid sinds 2016
- Congrescommissielid 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Anje Sterrenburg

Anje Sterrenburg
- Ouderenpsychiater bij GGZ Delfland, Delft
- Bestuurslid sinds 2018

Vincent Vanneste

Vincent Vanneste
- Specialist ouderengeneeskunde bij Stichting Groenhuysen, Roosendaal
- Bestuurslid sinds 2017

Kerst de Vries

Kerst de Vries
- Klinisch geriater bij Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
- Bestuurslid sinds 2017
- Congrescommissielid 2020, 2021

Marcel Weterman

Marcel Weterman
- Verpleegkundig specialist geriatrie bij UMCU, Utrecht
- Congrescommissielid 2016, 2017, 2018, 2019, 2020