Home Thema's Familieparticipatie

Nieuws

Hier vind je nieuwsberichten over dit thema. Kijk voor nieuwsberichten over andere thema’s bij nieuws
Kennis delen op de werkvloer: 11 tips

09/12/2019 //

Kennis delen op de werkvloer: 11 tips

De meeste zorgmedewerkers delen hun kennis vooral tijdens het werk. Bijvoorbeeld door het er met elkaar over te hebben of als ervaren medewerker je kennis over te dragen op...

Stimuleringsfonds voor antibioticaresistentie

09/12/2019 //

Stimuleringsfonds voor antibioticaresistentie

Wil jouw zorgorganisatie het beleid of de uitvoering van antibioticaresistentie ABR optimaliseren? En zit jouw zorgorganisatie in de provincie Gelderland. Dan is het...

Deltaplan Dementie krijgt vervolg

06/12/2019 //

Deltaplan Dementie krijgt vervolg

In vervolg op het Deltaplan Dementie dat in 2020 afloopt, komt er een nieuwe ‘nationale dementiestrategie’. Dat heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en...

Nieuwe Free Learnings over hygiëne in de thuiszorg

06/12/2019 //

Nieuwe Free Learnings over hygiëne in de thuiszorg

Ben jij werkzaam in de thuiszorg? Doe dan de twee nieuwe gratis e-learnings, die je helpen om verspreiding van infectieziekten te voorkomen! Er zijn twee nieuwe modules...

'Palliatieve zorg kun je leren'

06/12/2019 //

'Palliatieve zorg kun je leren'

Er komt steeds meer aandacht voor palliatieve zorg in het onderwijs. Het doel van het programma Optimaliseren Onderwijs Palliatieve Zorg (O2PZ) is om eind 2021 een goed...

Nieuwe Free Learning Valpreventie

06/12/2019 //

Nieuwe Free Learning Valpreventie

In 2018 overleden gemiddeld bijna 13 mensen per dag. Dat is een stijging ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek...

Waar loop jij tegenaan in de langdurige zorg?

02/12/2019 //

Waar loop jij tegenaan in de langdurige zorg?

Voor het project ‘Op zoek naar het integrale antwoord’ verkent Vilans waar mensen die dagelijks zorg nodig hebben, tegenaan lopen. Voor veel mensen is het lastig de juiste...

Videoreeks liefdevolle zorg

02/12/2019 //

Videoreeks liefdevolle zorg

Veel organisaties in de ouderenzorg maken de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Om hierbij te...

E-learning voor vrijwilligers over ouderenmishandeling

02/12/2019 //

E-learning voor vrijwilligers over ouderenmishandeling

In de e-learning ‘Herkennen van ouderenmishandeling’ van Movisie leren vrijwilligers signalen van ouderenmishandeling herkennen. Ze oefenen met voorbeeldsituaties en leren welke...

Wat zou jij doen met een uur extra werktijd?

28/11/2019 //

Wat zou jij doen met een uur extra werktijd?

In de zorg komt de beleving van tijdsdruk veel voor. Tijdsdruk is in de zorg te definiëren als de beleving van medewerkers dat zij in verhouding tot de beschikbare tijd te veel...

Zorgverleners zien nog geen verbetering in aanpak registratielast

28/11/2019 //

Zorgverleners zien nog geen verbetering in aanpak registratielast

De registratielast in de zorg is nog steeds erg groot. Driekwart van de zorgverleners merkt in de praktijk geen verbetering. Dat blijkt uit een enquête die beroepsvereniging V...

Beweeggids voor ouderen met dementie

25/11/2019 //

Beweeggids voor ouderen met dementie

De nieuwe beweeggids van Kenniscentrum Sport helpt jou als zorgverlener om ouderen met dementie meer in beweging te krijgen. In video's leggen professor Erik Scherder en...

Oproep: Samenwerkingsverhalen in de palliatieve zorg

25/11/2019 //

Oproep: Samenwerkingsverhalen in de palliatieve zorg

Op dit moment missen er op www.levenseindeverhalen.nl verhalen over de samenwerking tussen vrijwilligers en professionals in de palliatieve zorg. Dit maakt dat er geen recht...

Video: Technologie in de ouderenzorg

25/11/2019 //

Video: Technologie in de ouderenzorg

In de ouderenzorg worden steeds meer technologische hulpmiddelen ingezet. In welke vormen allemaal? In de video zie je welke informatie over technologie Zorg voor Beter je te...

Tips over pijnbestrijding bij ouderen

21/11/2019 //

Tips over pijnbestrijding bij ouderen

Ouderen hebben vaak onnodig pijn. Zo heeft bijna 70 procent van de verpleeghuisbewoners (chronische) pijn doordat zij veel ziekten of gebreken tegelijk hebben. Meestal is er...

Wijziging hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

18/11/2019 //

Wijziging hulpmiddelenzorg in Wlz-instellingen

Vanaf 1 januari 2020 worden rolstoelen en scootmobielen voor mensen in een Wlz-instelling verstrekt uit één regeling: de Wet langdurige zorg (Wlz). De veranderingen gelden...

'Ook jongeren en vitale ouderen inzetten als mantelzorger'

18/11/2019 //

'Ook jongeren en vitale ouderen inzetten als mantelzorger'

Het aantal ouderen dat mantelzorg nodig heeft, neemt de komende jaren toe. Aan de andere zijn er steeds minder mensen die deze mantelzorg kunnen bieden. Dat blijkt uit een...

Mail- en video-interventie om mantelzorgers te ondersteunen bij zelfmanagement

18/11/2019 //

Mail- en video-interventie om mantelzorgers te ondersteunen bij zelfmanagement

Zelfmanagement is belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie, bijvoorbeeld om adequaat om te gaan met het veranderd gedrag van de naaste met dementie. Onderzoekers...

Doe de zelftest Antibioticaresistentie

15/11/2019 //

Doe de zelftest Antibioticaresistentie

Van 18 t/m 24 november is het weer de World Antibiotic Awareness Week, met als belangrijkste dag de European Antibiotics Awareness Day op 18 november. Een belangrijke week omdat...

Nieuwe website Palliaweb

14/11/2019 //

Nieuwe website Palliaweb

Palliaweb is een nieuw kennisplatform over palliatieve zorg. Het is een website voor en door professionals die in de palliatieve zorg werken. Palliaweb is een initiatief van de...

Handboek met indicatoren verpleeghuiszorg 2019

12/11/2019 //

Handboek met indicatoren verpleeghuiszorg 2019

De kwaliteitsindicatoren 2019 voor verpleeghuiszorg zijn goedgekeurd door het Zorginstituut Nederland. In het ‘Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg’ van ActiZ...

Toepassing van eHealth in zorg kan nog beter

11/11/2019 //

Toepassing van eHealth in zorg kan nog beter

Zorgverleners zijn overwegend enthousiast over het gebruik van technische hulpmiddelen (eHealth). Als het eenmaal goed werkt, kan het de werkdruk verminderen. Toch is het aanbod...

Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

11/11/2019 //

Terminaliteitsverklaring in meeste situaties niet meer nodig

In de palliatieve zorg is het in de meeste situaties niet meer nodig om een zogenaamde terminaliteitsverklaring te gebruiken. Dat hebben verschillende partijen uit de zorg zoals...

Test de begrijpelijkheid van jouw voorlichtingsmateriaal

11/11/2019 //

Test de begrijpelijkheid van jouw voorlichtingsmateriaal

Veel mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Bijvoorbeeld omdat ze een migratieachtergrond hebben. Voor maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders is veel informatie- en...

Nieuwe kennisbundel 'Samenwerking Dementie op jonge leeftijd'

06/11/2019 //

Nieuwe kennisbundel 'Samenwerking Dementie op jonge leeftijd'

Dementie op jonge leeftijd heeft ingrijpende gevolgen en brengt specifieke problemen met zich mee. De nieuwe kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’ biedt...

Wensenboekje voor laatste levensfase

06/11/2019 //

Wensenboekje voor laatste levensfase

De Netwerken Palliatieve Zorg Twente hebben een ‘Wensenboekje’ gemaakt. Dit boekje helpt bij het vroegtijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase en de wensen die iemand...

7 ondersteuningsvormen voor de vitale mantelzorger

04/11/2019 //

7 ondersteuningsvormen voor de vitale mantelzorger

In Nederland geven ruim 4 miljoen mensen mantelzorg: persoonlijke verzorging, huishoudelijke hulp en emotionele steun. Nederland kan niet zonder mantelzorgers. Op de Dag van de...

Voldoet jouw locatie aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

04/11/2019 //

Voldoet jouw locatie aan het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Wil je weten hoe de kwaliteit wordt ervaren op jullie locatie of verpleeghuis? Of wil je weten in hoeverre jouw locatie voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Of wil...

Jonge mantelzorgers hebben steun van docenten nodig

04/11/2019 //

Jonge mantelzorgers hebben steun van docenten nodig

‘6 tot 7 procent van de studenten in Amsterdam is een jonge mantelzorger,’ zegt onderzoeker Esma Nandar. 'Uit enquêtes die zijn uitgevoerd in Amsterdamse onderwijsinstellingen...

5 belangrijke wijzigingen in de stomarichtlijn

01/11/2019 //

5 belangrijke wijzigingen in de stomarichtlijn

Hoe lever je de juiste zorg aan patiënten met een stoma? Daarvoor bestaat de richtlijn Stomazorg Nederland. Deze richtlijn verscheen in 2012, vorig jaar werd de richtlijn...

Geen handtekening huisarts meer nodig voor aanvraag medicijnrol

01/11/2019 //

Geen handtekening huisarts meer nodig voor aanvraag medicijnrol

Wijkverpleegkundigen hebben geen machtiging van de huisarts meer nodig als ze een medicijnrol aanvragen bij de apotheker. Deze administratieve handeling was volgens het...

Informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

30/10/2019 //

Informatiebijeenkomsten Wet zorg en dwang

De afgelopen maanden organiseerde het ministerie in het hele land een serie bijeenkomsten over de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 ingaat. Deskundigen legden...

Extra geld voor verpleeghuiszorg

28/10/2019 //

Extra geld voor verpleeghuiszorg

De verpleeghuiszorg krijgt meer geld voor het tegengaan van de wachtlijsten. Dit heeft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. In...

Stappenplan over urineweginfecties en lage luchtweginfecties

28/10/2019 //

Stappenplan over urineweginfecties en lage luchtweginfecties

Wat moet je doen als iemand een urineweginfectie heeft? En hoe zorg je ervoor dat je bij de behandeling antibiotica zo goed en effectief mogelijk inzet om zo het risico op...

5 tips voor goede handhygiëne

25/10/2019 //

5 tips voor goede handhygiëne

Om goed hygiënisch te werken is het natuurlijk enorm belangrijk dat je je handen goed wast of desinfecteert. Op die manier draag je immers zo min mogelijk micro-organismen over....

6 vragen over griep en de griepprik

21/10/2019 //

6 vragen over griep en de griepprik

Het griepseizoen staat voor de deur en de oproepen voor de griepprik zijn weer de deur uit. Haal jij de prik of twijfel je nog? Wij beantwoorden een aantal veelgestelde vragen...

5 handige methodieken voor onbegrepen gedrag

21/10/2019 //

5 handige methodieken voor onbegrepen gedrag

Veel mensen met dementie vertonen onbegrepen gedrag. Als zorgverlener kun je daar op verschillende manieren mee omgaan. Wij zetten een aantal methodieken die je kunt gebruiken...

Wie is wie bij dementie?

18/10/2019 //

Wie is wie bij dementie?

Als je dementie hebt, krijg je met veel verschillende mensen te maken, zowel professioneel als informeel. Een veelgehoorde vraag is: wie is wie en wie doet wat? De infographic...

6 tips voor hygiënisch omgaan met urine en ontlasting

18/10/2019 //

6 tips voor hygiënisch omgaan met urine en ontlasting

Hoe moet je hygiënisch omgaan met urine of ontlasting zodat je jezelf en andere bewoners beschermt? Deskundige Infectiepreventie Simone Krooshof geeft 6 tips. Deze tips helpen...

Administratieve lasten langdurige zorg nog te hoog

14/10/2019 //

Administratieve lasten langdurige zorg nog te hoog

Van de 155 maatregelen en acties om de administratielasten in de zorg te verminderen, zijn er nu 60 gerealiseerd. Het programma (Ont)regel de zorg omvat de hele zorg, waarbij de...

5 vragen over hygiënisch schoonmaken

11/10/2019 //

5 vragen over hygiënisch schoonmaken

In het verpleeghuis heb je met kwetsbare mensen te maken. Vandaar dat er strenge regels over hygiënisch werken zijn. Maar ook de schoonmaakregels op de werkvloer zijn wel wat...

Tips voor meer balans in je werk

10/10/2019 //

Tips voor meer balans in je werk

De ZorgAgenda 2020 besteedt dit jaar aandacht aan het thema balans in je werk. Ook dit jaar mochten we weer 5 exemplaren van de ZorgAgenda weggeven. Op Facebook vroegen we: wat...

5 kledingdilemma's bij hygiënisch werken

10/10/2019 //

5 kledingdilemma's bij hygiënisch werken

De regels om hygiënisch te werken zijn eenduidig en spreken voor zich. Zo zijn er duidelijke eisen waar je werkkleding aan moet voldoen. Maar toch is het in de praktijk soms...

Wetsvoorstel BIG II van tafel

09/10/2019 //

Wetsvoorstel BIG II van tafel

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft het wetsvoorstel BIG II ingetrokken. Het voorstel, waarbij veel verpleegkundigen zich zouden moeten laten omscholen, stuitte op...

Tipkaartjes die je werk makkelijker maken

04/10/2019 //

Tipkaartjes die je werk makkelijker maken

Hoe zeg je op een aardige manier ‘nee’ tegen iemand? Hoe ga je veilig op huisbezoek? De tipkaartjes van het Van Kleef Instituut (VKI) geven antwoord op deze vragen en zijn...

Casus-checker Wet zorg en dwang

03/10/2019 //

Casus-checker Wet zorg en dwang

Op 1 januari 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. In het hele land zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de Wet zorg en dwang. Irme de Bonth, expert Wet zorg en...

Handreiking Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders

03/10/2019 //

Handreiking Wet zorg en dwang voor zorgaanbieders

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. Om zorgorganisaties behulpzaam te zijn bij de voorbereiding op deze nieuwe wet hebben VGN en ActiZ een...

Effectieve valpreventie voorkomt toenemende zorgvraag

02/10/2019 //

Effectieve valpreventie voorkomt toenemende zorgvraag

In 2018 zijn 108.000 65-plussers op de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis terecht gekomen na een valongeval in of om huis. Dat komt neer op 1 SEH-bezoek elke 5 minuten...

Stichting Humanitas met meerdere teams aan de slag met hygiëne-challenge

30/09/2019 //

Stichting Humanitas met meerdere teams aan de slag met hygiëne-challenge

Hygiënisch werken hoort bij goede, professionele zorg. Toch is dit niet altijd vanzelfsprekend. Het is belangrijk om hygiëne en infectiepreventie blijvend onder de aandacht te...

'Ondersteun ook zelfmanagement mantelzorger'

30/09/2019 //

'Ondersteun ook zelfmanagement mantelzorger'

Verpleegkundigen zien ondersteuning van zelfmanagement bij dementie als onderdeel van hun werk. Maar ze zijn zich er niet altijd van bewust dat de mantelzorger ook ondersteuning...

Meer vrijheid voor bewoners met dementie door leefcirkels

27/09/2019 //

Meer vrijheid voor bewoners met dementie door leefcirkels

Bij zorgorganisatie TanteLouise krijgen bewoners met dementie door de toepassing van ‘leefcirkels’ (GPS-technologie) optimale bewegingsvrijheid. Met de technologie kunnen ze hun...

6 handige tips om vallen te voorkomen

27/09/2019 //

6 handige tips om vallen te voorkomen

De Valpreventieweek vindt dit jaar plaats van 20 september t/m 6 oktober 2019. Wat weet jij over valpreventie? Lees de 6 handige tips om vallen te voorkomen.

De ZorgAgenda 2020 is verschenen

27/09/2019 //

De ZorgAgenda 2020 is verschenen

De nieuwe ZorgAgenda is verschenen, een handige agenda voor zorgmedewerkers. Vol artikelen over actuele thema's in de zorg!

Onderzoek: Overgang thuis naar verpleeghuis

25/09/2019 //

Onderzoek: Overgang thuis naar verpleeghuis

Wanneer thuis wonen niet langer gaat, is het cruciaal dat ouderen goede ondersteuning krijgen bij de overgang naar het verpleeghuis. In de praktijk blijkt deze overgang echter...

Schrappen voor meer tijd voor zorg!

23/09/2019 //

Schrappen voor meer tijd voor zorg!

Wil jij meer tijd overhouden voor de zorg aan bewoners of cliënten? En minder bezig zijn met het bijhouden van registraties en de administratie? Meld je dan aan voor een...

Aandacht voor zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

20/09/2019 //

Aandacht voor zelfmanagement en gezondheidsvaardigheden

Hoe zet je een verandering in gang om mensen die minder gezondheidsvaardig zijn beter te begeleiden? De handreiking ‘Aandacht voor zelfmanagement én gezondheidsvaardigheden...

Quiz valpreventie - test je kennis

20/09/2019 //

Quiz valpreventie - test je kennis

De Valpreventieweek vindt dit jaar plaats van 30 september t/m 6 oktober 2019, in de week van de Nationale Ouderendag (vrijdag 4 oktober). Wat weet jij over valpreventie? Doe...

6 vieze bronnen in het verpleeghuis

20/09/2019 //

6 vieze bronnen in het verpleeghuis

Veel mensen weten inmiddels wel dat hun smartphone vaak een bron is van allerlei bacteriën. Het scherm van een telefoon zou zelfs meer bacteriën bevatten dan een wc-bril. Maar...

Probleemgedrag: eerst kijken dan doen!

20/09/2019 //

Probleemgedrag: eerst kijken dan doen!

Inge van der Stelt, expert probleemgedrag bij Zorg voor Beter, vertelt hoe zij tegen probleemgedrag aankijkt, wat de nieuwe richtlijn inhoudt en hoe je met probleemgedrag om...

Nieuw stappenplan Zorg en dwang gepresenteerd

16/09/2019 //

Nieuw stappenplan Zorg en dwang gepresenteerd

Het ministerie van VWS organiseert in september door het hele land informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang (Wzd) die op 1 jan. 2020 ingaat. Tijdens een aantal...

Week van de dementie

13/09/2019 //

Week van de dementie

Zaterdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag met als thema samen bewegen. In de week hiervoor worden in het hele land honderden activiteiten georganiseerd voor mensen met...

Gespreksinstrumenten voor zelfmanagement ondersteuning

09/09/2019 //

Gespreksinstrumenten voor zelfmanagement ondersteuning

Hoe bevalt het werken met gesprekshulpmiddelen voor zelfmanagementondersteuning (ZMO) in de praktijk? Onderzoeker Susanne van Hooft van Hogeschool Rotterdam testte het...

Werkvorm: seksualiteit bespreekbaar maken

06/09/2019 //

Werkvorm: seksualiteit bespreekbaar maken

Praten over intimiteit en seksualiteit is vaak lastig, maar het is wel belangrijk om te doen. Deze werkvorm met prikkelende stellingen kan je helpen om het onderwerp intimiteit...

De veilige vijf: Hygiëneadviezen voor de thuiszorg

05/09/2019 //

De veilige vijf: Hygiëneadviezen voor de thuiszorg

Veel vragen over hygiëne die bij Zorg voor Beter voorgelegd worden, gaan over situaties in de thuiszorg. Logisch, want voor de thuiszorg is maar weinig op papier gezet over...

Tijdvreters in de zorg aanpakken: hoe doe je dat?

05/09/2019 //

Tijdvreters in de zorg aanpakken: hoe doe je dat?

Veel knelpunten in de zorg hebben te maken met ‘tijdvreters’. Een ‘tijdvreter’ is iets dat in verhouding tot de kern van het werk te veel tijd en energie kost. Het gaat om...

Free Learning Omgaan met agressie

02/09/2019 //

Free Learning Omgaan met agressie

Wat kun of moet je doen wanneer je wordt geconfronteerd met agressief gedrag bij cliënten? In deze Free Learning krijg je antwoord op al je vragen.

Wat vinden zorgprofessionals van samen beslissen met ouderen?

30/08/2019 //

Wat vinden zorgprofessionals van samen beslissen met ouderen?

Wat zijn de ervaringen en meningen van zorgprofessionals over samen beslissen met ouderen? Wat levert het op en wat maakt het ingewikkeld? Bekijk de infographic.

Praktijkonderzoek verzorgend leiderschap

30/08/2019 //

Praktijkonderzoek verzorgend leiderschap

Verzorgend leiders tonen lef en laten hun stem horen. Ze oefenen invloed uit op de cliëntenzorg en zijn trots op hun vak. Wat hebben verzorgenden nodig om (meer) leiderschap te...

Vernieuwde toolkit Roze 50+ helpt bij vormgeven LHBTI-beleid

30/08/2019 //

Vernieuwde toolkit Roze 50+ helpt bij vormgeven LHBTI-beleid

Wil jij in jouw zorgorganisatie meer aandacht besteden aan seksuele en genderdiversiteit? Ga dan aan de slag met vernieuwde toolkit Roze 50+. In de gratis toolkit vind je...

Nieuwe instructiefilmpjes inco en toilet

30/08/2019 //

Nieuwe instructiefilmpjes inco en toilet

Hoe verwissel je incontinentiemateriaal op de meest handige manier? Op de website Goedgebruik.nl staan een aantal nieuwe instructiefilmpjes over incontinentiematerialen. Veel...

Test je kennis over mondzorg

30/08/2019 //

Test je kennis over mondzorg

Wat weet jij van mondzorg? Weet jij bijvoorbeeld hoe je tanden en kiezen het beste schoonmaakt? En op welk moment van de dag je het beste de tanden van je cliënt kunt poetsen...

Nieuw: podcasts over dementie

26/08/2019 //

Nieuw: podcasts over dementie

Casemanager dementie Kiek Alkemade vertelt in twee podcasts over het werk van de casemanager en de problemen waar zij mee te maken krijgen. Ze geeft ook tips: ‘Doe wat je zegt...

Leidraad Veilige Zorgrelatie geactualiseerd

23/08/2019 //

Leidraad Veilige Zorgrelatie geactualiseerd

Wat moet je doen als je merkt dat patiënten of cliënten zich niet veilig voelen of niet veilig zijn door het gedrag van professionals of vrijwilligers? Daarover gaat de Leidraad...

SocialApp bestrijdt eenzaamheid onder ouderen

23/08/2019 //

SocialApp bestrijdt eenzaamheid onder ouderen

Veel ouderen voelen zich eenzaam. Om hier iets aan te doen bestaan er allerlei initiatieven, van speciale games tot bewustwordingscampagnes. Ontwikkelaar Rob Geurts bedacht de...

Gesprekskaart ‘Waar wilt u het over hebben’?

19/08/2019 //

Gesprekskaart ‘Waar wilt u het over hebben’?

Sommige patiënten vinden het lastig om te benoemen waar ze mee zitten of de juiste vragen te stellen. Een gesprekskaart met afbeeldingen kan dan handig zijn! Download de kaart...

4 actiepunten voor minder regeldruk in de mondzorg

15/08/2019 //

4 actiepunten voor minder regeldruk in de mondzorg

Niet alleen zorgverleners in de ouderenzorg hebben te maken met regeldruk, ook tandartsen en andere mondzorgverleners zijn veel tijd kwijt aan het doen van administratie. Daarom...

E-learning dementie en de fysieke omgeving

13/08/2019 //

E-learning dementie en de fysieke omgeving

De leefomgeving is belangrijk voor het welbevinden van mensen met dementie. De nieuwe e-learning ‘dementie en de fysieke omgeving’ gaat in op de vraag: welke invloed heeft de...

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

12/08/2019 //

Handreiking kwetsbare ouderen thuis

Hoe organiseer je proactieve en samenhangende zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen? Op deze vraag geeft de handreiking 'Kwetsbare ouderen thuis' antwoord. Bekijk het 6...

Quiz Intimiteit en seksualiteit in verpleeghuizen

09/08/2019 //

Quiz Intimiteit en seksualiteit in verpleeghuizen

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van verpleeghuisbewoners. Toch is dit onderwerp vaak nog een taboe. Wat weet jij hiervan? Hoeveel...

Wachtkamervideo over dementie voor migranten

08/08/2019 //

Wachtkamervideo over dementie voor migranten

Het aantal migrantenouderen met dementie neemt snel toe. In 2030 is één op de drie mensen met dementie in de vier grote steden migrant. Voor veel migranten en hun mantelzorgers...

Vernieuwd: Isolatiekaarten over maatregelen bij hygiëne

07/08/2019 //

Vernieuwd: Isolatiekaarten over maatregelen bij hygiëne

Wat moet je doen als je op de kamer komt van een cliënt die besmet is met de MRSA-bacterie? Of bij iemand die gordelroos heeft? Dankzij isolatiekaarten die je op de kamerdeur of...

Valpartij betekent extra zorg en administratie

07/08/2019 //

Valpartij betekent extra zorg en administratie

Hoeveel werk kost het voor personeel in het verpleeghuis als iemand ten val is gekomen? Uit onderzoek blijkt dat de 'kosten' van een valpartij (inzet personeel) in het...

Feedback geven op hygiënisch werken: 5 tips

06/08/2019 //

Feedback geven op hygiënisch werken: 5 tips

Zaken bespreekbaar maken op het werk is belangrijk. Bijvoorbeeld als het niet lukt om hygiënisch te werken. Vaak is er een goede reden waarom het niet lukt of is iemand zich...

Beter leren omgaan met mensen met Alzheimer

29/07/2019 //

Beter leren omgaan met mensen met Alzheimer

Hoe kun je als zorgprofessional of mantelzorger goed omgaan met het veranderende gedrag van mensen met Alzheimer? En hoe weet je wat de persoon met Alzheimer nodig heeft? Om...

12 tips om ouderen door de hitte te helpen

25/07/2019 //

12 tips om ouderen door de hitte te helpen

Afgelopen dinsdag ging het Nationaal hitteplan voor heel Nederland van start. Daarmee roept het RIVM op om extra goed te zorgen voor kwetsbare mensen zoals bijvoorbeeld...

Zelfmanagement bevorderen met Kom Verder Spel

24/07/2019 //

Zelfmanagement bevorderen met Kom Verder Spel

Zelfredzaamheid, zelfmanagement, gezondheidsvaardigheden: stuk voor stuk belangrijke termen in de gezondheidszorg. Patiënten en zorgverleners verschillen in de manier waarop ze...

Handreiking Samenwerking formele en informele zorg

23/07/2019 //

Handreiking Samenwerking formele en informele zorg

Voor het welzijn van ouderen in zorgorganisaties is een goede samenwerking met mantelzorgers, familie, vrienden en vrijwilligers belangrijk. Deze handreiking staat boordevol...

Tips:  omgaan met seksualiteit

17/07/2019 //

Tips: omgaan met seksualiteit

Het wordt tijd voor meer openheid over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Het zijn immers basisbehoeften die nodig zijn voor welzijn en gezondheid en dat geldt voor...

Onnodige registraties hebben nadelige invloed op gezondheid zorgmedewerker

17/07/2019 //

Onnodige registraties hebben nadelige invloed op gezondheid zorgmedewerker

Onnodige registraties hebben een nadelige invloed op de gezondheid van zorgmedewerkers. Dit blijkt uit de whitepaper ‘Regeldruk en gezondheid van zorgmedewerkers’. De negatieve...

Psychofarmaca minder én beter voorschrijven

16/07/2019 //

Psychofarmaca minder én beter voorschrijven

Onlangs vond de slotbijeenkomst plaats van het programma ‘Beter af met minder, bewust gebruik van psychofarmaca’. Met begeleiding van Vilans hebben zorgorganisaties vanaf 2016...

Regels schrappen: Van moeten naar de bedoeling achterhalen

15/07/2019 //

Regels schrappen: Van moeten naar de bedoeling achterhalen

Rivas Zorggroep is al meer dan vijf jaar bezig met het stroomlijnen en verminderen van de administratieve lasten. Adviseur en regiehouder Isabeth Arts en project- en...

Hoe integreer je werkplekleren op de werkvloer?

15/07/2019 //

Hoe integreer je werkplekleren op de werkvloer?

Door onder andere technologische veranderingen zal het werk van zorgverleners er in de toekomst heel anders uitzien. Het is dus noodzakelijk dat alle medewerkers blijven leren...

6 tips die je helpen om te gaan met verward gedrag

12/07/2019 //

6 tips die je helpen om te gaan met verward gedrag

Als zorgprofessional krijg je steeds vaker met verwarde mensen te maken. De nieuwe kennisbundel ‘Verward in de wijk’ helpt je hierbij goed op weg. Projectleider Irene Baten van...

Herziene handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

12/07/2019 //

Herziene handleiding Voorbehouden handelingen in de (wijk)verpleging & verzorging

Het terugdringen van administratieve lasten bij de opdracht van voorbehouden handelingen is een belangrijk uitgangspunt van de herziene ‘Handleiding Voorbehouden handelingen in...

Roadmap implementatie Wet zorg en dwang

10/07/2019 //

Roadmap implementatie Wet zorg en dwang

De nieuwe Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. VWS heeft een roadmap gepubliceerd van activiteiten in de aanloop naar deze datum. De roadmap geeft zorgorganisaties...

Fietsgame stimuleert ouderen met dementie om te bewegen

10/07/2019 //

Fietsgame stimuleert ouderen met dementie om te bewegen

Interactief fietsen is een goede en haalbare manier om ouderen met dementie te stimuleren om meer te gaan bewegen. Ouderen fietsen op een hometrainer terwijl ze videobeelden...

Onderzoek naar beeldvorming dementie en euthanasie

05/07/2019 //

Onderzoek naar beeldvorming dementie en euthanasie

Euthanasie bij mensen met dementie is een ingewikkeld vraagstuk. Er is veel aandacht voor in het maatschappelijk debat. Hoe denken zorgprofessionals, mantelzorgers en mensen met...

Hoe is het gesteld met verpleeghuiszorg in Nederland?

04/07/2019 //

Hoe is het gesteld met verpleeghuiszorg in Nederland?

Bij driekwart van de zorgorganisaties die verpleeghuiszorg bieden, hebben cliënten waar mogelijk zélf de regie en kennen de zorgverleners de wensen van de bewoners. Ook ervaren...

Nieuw: thema samenwerken in de wijk

04/07/2019 //

Nieuw: thema samenwerken in de wijk

In de ouderenzorg is de scheiding tussen zorg en welzijn aan het verdwijnen. Zorg- en welzijnsprofessionals werken steeds meer samen om ouderen te ondersteunen, zodat ze zo lang...

Drie tips om aan de slag te gaan met betekenisvol leven

03/07/2019 //

Drie tips om aan de slag te gaan met betekenisvol leven

Betekenisvol leven is voor iedereen anders, maar er zijn ook elementen die voor iedereen hetzelfde zijn, namelijk ‘jezelf kunnen zijn’, ‘iets voor iemand anders kunnen betekenen...

Nieuwe beleidsregel wijkverpleging verlicht administratieve lasten

01/07/2019 //

Nieuwe beleidsregel wijkverpleging verlicht administratieve lasten

Wijkverpleegkundigen mogen voortaan cliëntgebonden afstemming zoals telefoontjes of het instellen van een infuuspomp ook op een andere locatie doen. Eerder moesten alle...

Doe de test zorg en dwang

28/06/2019 //

Doe de test zorg en dwang

De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. Het doel van de nieuwe wet is onvrijwillige zorg bij mensen met dementie of een verstandelijke beperking zo veel mogelijk...

Campagne en e-book over palliatieve zorg

27/06/2019 //

Campagne en e-book over palliatieve zorg

Onder het motto 'Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’ heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een campagne gelanceerd over...

Persoonsgerichte zorg goed voor zorgprofessionals én patiënten

27/06/2019 //

Persoonsgerichte zorg goed voor zorgprofessionals én patiënten

Huisartsenpraktijken van Zorggroep RCH in Midden-Brabant hebben zich een jaar lang extra ingezet voor persoonsgerichte zorg. De resultaten van het project 'Anders denken, Anders...

Vrijwilligerswerk doen heeft positief effect op mensen met dementie

26/06/2019 //

Vrijwilligerswerk doen heeft positief effect op mensen met dementie

Mensen met dementie die vrijwilligerswerk doen hebben na verloop van tijd minder emotionele problemen zoals angst, apathie en depressie. Vrijwilligerswerk is voor hen dus een...

Namaste verbetert kwaliteit van leven van mensen met dementie

26/06/2019 //

Namaste verbetert kwaliteit van leven van mensen met dementie

‘Ik buig voor jou’. Dat is de betekenis van Namaste, een respectvolle begroeting uit het Sanskriet, die meer zegt dan ‘hallo’. Het is de ander zien in alle opzichten. Het...

Meer rust door minder registratielast

24/06/2019 //

Meer rust door minder registratielast

Archipel Thuis is druk bezig om de registratielast in hun organisatie inzichtelijk te krijgen door kritisch naar de eigen regels te kijken. Archipel Thuis levert thuiszorg in...

Werk aan minder regeldruk met de Schrap- en Snapmail

24/06/2019 //

Werk aan minder regeldruk met de Schrap- en Snapmail

Wil jij samen met je team werken aan minder regeldruk in jouw organisatie? Zodat je meer tijd overhoudt voor de cliënt? Meld je dan aan voor de Schrap- & Snapmail en ga aan de...

Doe de quiz registratielasten

24/06/2019 //

Doe de quiz registratielasten

Is het dagelijks temperaturen van de koelkast verplicht? Weet jij welke registraties écht verplicht zijn? Wat zijn de meest voorkomende registratielasten in de ouderenzorg...

Verhalenwedstrijd over geluk

20/06/2019 //

Verhalenwedstrijd over geluk

Wat doet er voor jouw cliënten echt toe? En kunnen we dat inzicht ook voor anderen gebruiken? Vilans organiseert een verhalenwedstrijd over geluksmomenten van cliënten. Heb jij...

Regeldruk voor verpleeghuizen: is het al minder?

20/06/2019 //

Regeldruk voor verpleeghuizen: is het al minder?

Het programma ‘(Ont)regel de langdurige zorg’ ging afgelopen september van start. Hoe staat het er nu voor? Else Stapersma is projectleider en deelt haar belangrijkste inzichten...

Filmpjes over fysieke belasting

17/06/2019 //

Filmpjes over fysieke belasting

Veel zorgverleners werken te lang in dezelfde (onhandige) houding. Bijvoorbeeld voorovergebogen staan bij het wassen van een cliënt. Nieuwe filmpjes van Goed Gebruik geven...

Expertisegebied Wijkverpleegkundige herzien

14/06/2019 //

Expertisegebied Wijkverpleegkundige herzien

De wijkverpleegkundige wordt steeds meer gezondheidsbevorderaar. Dat is de kern van het Expertisegebied Wijkverpleegkundige, dat is herzien in opdracht van V&VN-vakgroep...

Wat zijn actie- en knelpunten in dementiezorg?

13/06/2019 //

Wat zijn actie- en knelpunten in dementiezorg?

Casemanagement, samenwerking binnen de keten, deskundigheidsbevordering, mantelzorgondersteuning en aandacht voor speciale groepen zoals migranten en jonge mensen met dementie...

Overgangsregeling voor regieverpleegkundigen

12/06/2019 //

Overgangsregeling voor regieverpleegkundigen

Er komt een brede overgangsregeling voor verpleegkundigen die regieverpleegkundige willen worden. Dat heeft minister Bruins van Medische zorg en sport, bekend gemaakt. De...

Dagbesteding zonder registratielast

11/06/2019 //

Dagbesteding zonder registratielast

Een middagje samen bingoën of breien zonder bureaucratisch gedoe. De nieuwe indicatieloze dagbesteding genaamd Gast&Hof bestaat sinds een jaar in Yerseke, Kruiningen en...

Onvrijwillige zorg: toezichtvisie van de IGJ

07/06/2019 //

Onvrijwillige zorg: toezichtvisie van de IGJ

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een visiedocument gepubliceerd over de Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet wordt per 1 januari 2020 van kracht. In dit...

E-book ‘Onder dementieprofessoren’

06/06/2019 //

E-book ‘Onder dementieprofessoren’

Hoogleraar en bestuurder Robbert Huijsman interviewde 44 wetenschappers uit het dementieveld. Hij bundelde de interviews in het e-book ‘Onder dementieprofessoren’, dat nu gratis...

Regels schrappen in 40 minuten

05/06/2019 //

Regels schrappen in 40 minuten

‘Schrappen, snappen en verbeteren, dát is wat we willen doen’. Projectleider Desirée Krol staat voor een groep zorgmedewerkers van de zorgorganisatie Noorderbreedte in...

Vernieuwde richtlijn 'Vermoeidheid bij kanker'

05/06/2019 //

Vernieuwde richtlijn 'Vermoeidheid bij kanker'

Het Integraal Kanker Centrum Nederland (IKNL) heeft de richtlijn ‘Vermoeidheid bij kanker in de palliatieve fase’ vernieuwd. De richtlijn focust op het ondersteunen van de...

Meandergroep introduceert ‘Spreken over vergeten’

04/06/2019 //

Meandergroep introduceert ‘Spreken over vergeten’

‘Hoe meer je weet over iemands levensgeschiedenis hoe beter je kunt handelen in het belang en het welzijn van een bewoner.’ Dat zegt Insiang Iseger, gespecialiseerd verzorgende...

Waardevol familiebezoek in 3 stappen

03/06/2019 //

Waardevol familiebezoek in 3 stappen

Hoe haal je meer uit een familiebezoek aan mensen met dementie? Teamcoach Bernadette Bekkers ging met zorgmedewerkers van Archipel Zorggroep op zoek naar manieren om het bezoek...

Met STA OP! begrijp je mensen met dementie nog beter

30/05/2019 //

Met STA OP! begrijp je mensen met dementie nog beter

Onlangs is door de interventiecommissie van Vilans erkend dat de interventie STA OP! ook echt aantoonbaar werkt. STA OP! helpt je om gedrag van mensen met dementie nog beter te...

Schrapsessie leidt tot minder administatieve lasten

29/05/2019 //

Schrapsessie leidt tot minder administatieve lasten

Als wijkverpleegkundige liep Laura Vink regelmatig tegen zaken aan waarvan ze dacht: “dat kan anders en handiger”. Via de zorgadviesraad van haar werkgever Zorgspectrum...

Tips om het gebruik van psychofarmaca terug te dringen

29/05/2019 //

Tips om het gebruik van psychofarmaca terug te dringen

Om het oneigenlijke gebruik van psychofarmaca terug te dringen is een goede samenwerking tussen bestuurders, artsen, zorgmedewerkers en apothekers belangrijk. In de publicatie...

Nieuwe kennisbundel Kwaliteit van leven

29/05/2019 //

Nieuwe kennisbundel Kwaliteit van leven

Er is een nieuwe kennisbundel verschenen met praktische tips voor zorgmedewerkers en management over het bijdragen aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun...

Voorbeeldzorgplan mondzorg Omaha System

27/05/2019 //

Voorbeeldzorgplan mondzorg Omaha System

Ben je op zoek naar een voorbeeld van een zorgplan, bijvoorbeeld over mondzorg? Een handig hulpmiddel zijn de voorbeeldzorgplannen van Omaha System Support.

Is dubbele controle nodig bij opiaten?

24/05/2019 //

Is dubbele controle nodig bij opiaten?

Over opiaten is vaak veel verwarring: moeten opiaten wel of niet dubbel worden gecontroleerd? En hoe zit het met opslag en beheer? Antoinette Bolscher, expert...

Nieuwe e-learning handhygiëne

23/05/2019 //

Nieuwe e-learning handhygiëne

Hoe zorg je voor een goede handhygiëne tijdens je werk? In de nieuwe Free Learning van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC leer hoe je je handen reinigt en op welke...

Folder: Pijn lijden niet nodig

22/05/2019 //

Folder: Pijn lijden niet nodig

‘Bij chronische pijn helpt paracetamol niet’ en ‘pijnstillers zijn verslavend’. Het zijn een paar van de fabels die staan in een nieuwe brochure over pijn, speciaal geschreven...

Handige video’s over mondzorg bij ouderen

19/05/2019 //

Handige video’s over mondzorg bij ouderen

Mondzorg krijgt in de ouderenzorg vaak te weinig aandacht. En dat terwijl veel ouderen met mondproblemen te maken hebben. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld slecht slikken...

Factsheets subsidieregeling geestelijke verzorging thuis

17/05/2019 //

Factsheets subsidieregeling geestelijke verzorging thuis

Vanaf 1 januari 2019 maakt een nieuwe subsidieregeling de inzet van geestelijk verzorgers in de thuissituatie mogelijk. De subsidie loopt via de netwerken palliatieve zorg...

Nieuwe kennisbundel zelfmanagementondersteuning

17/05/2019 //

Nieuwe kennisbundel zelfmanagementondersteuning

Voor mbo- en hbo-docenten en (toekomstige) zorgprofessionals is de nieuwe kennisbundel zelfmanagementondersteuning gemaakt. De kennisbundel staat vol met actuele kennis en...

‘Hele tabletten, halve sterkte’ doorleveren niet meer toegestaan

15/05/2019 //

‘Hele tabletten, halve sterkte’ doorleveren niet meer toegestaan

Leveranciers van een geneesmiddel distributiesysteem (GDS) mogen een aantal ‘hele tabletten, halve sterkte’ van een collegiale bereider niet meer leveren in hun medicatierollen....

Wat heb jij nodig voor cultuursensitieve zorg?

15/05/2019 //

Wat heb jij nodig voor cultuursensitieve zorg?

Onze samenleving bestaat uit steeds meer verschillende mensen. Daarom wordt het steeds belangrijker om in de zorg rekening te houden met culturele verschillen. Wij zijn benieuwd...

E-learning over pijn herkennen bij dementie

15/05/2019 //

E-learning over pijn herkennen bij dementie

Hoe weet je of mensen met dementie pijn hebben? Zelf kunnen namelijk vaak niet meer aangeven dat ze pijn hebben of waar het precies pijn doet. Een team onderzoekers ontwikkelde...

Wet zorg en dwang aangepast, niet uitgesteld

13/05/2019 //

Wet zorg en dwang aangepast, niet uitgesteld

De nieuwe Wet zorg en dwang gaat 1 januari 2020 in. Wel heeft de minister op 9 mei een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd met een kleine wijziging om de wet makkelijker...

‘Meer begrip kan leiden tot minder administratieve lasten’

09/05/2019 //

‘Meer begrip kan leiden tot minder administratieve lasten’

Zorgorganisatie Het Hoge Veer in Raamsdonksveer is al langer op zoek naar manieren om de administratieve lasten terug te brengen. ‘Meer administratie is minder tijd voor de...

Enquête administratieve lasten

09/05/2019 //

Enquête administratieve lasten

Werken in de zorg brengt administratieve handelingen met zich mee. Deze handelingen moeten zo min mogelijk ten koste gaan van de daadwerkelijk zorg. Berenschot onderzoekt daarom...

’In de zorg worstelen we allemaal met onopgeloste dilemma’s’

09/05/2019 //

’In de zorg worstelen we allemaal met onopgeloste dilemma’s’

‘Dilemma’s in de zorg’ leiden tot discussies, onmacht en misverstanden zolang ze door zorgmedewerkers niet worden herkend en opgelost. Surplus-verpleegkundigen Marianne...

E-learning over dementie en onrust in de groep

09/05/2019 //

E-learning over dementie en onrust in de groep

Als zorgmedewerker op een afdeling voor mensen met dementie kun je te maken krijgen met onrust in de groep bewoners. Hoe ga je daarmee om? In deze gratis e-learning zie je welke...

Interventie STA OP! voorkomt gebruik psychofarmaca

08/05/2019 //

Interventie STA OP! voorkomt gebruik psychofarmaca

Mensen met dementie vertonen vaak depressief en apatisch gedrag. Deze kunnen veroorzaakt door lichamelijke aandoeningen en pijn. Omdat mensen met dementie vaak minder goed...

Waarom is de 5-minutenregistratie zo’n tijdverslinder?

07/05/2019 //

Waarom is de 5-minutenregistratie zo’n tijdverslinder?

Nogal wat zorgprofessionals vechten tegen de tijd. Zij komen voortdurend tijd tekort. Het is voor hen moeilijk om administratieve taken te combineren met de juiste aandacht voor...

Geactualiseerde lijst voor dubbele controle medicatie

06/05/2019 //

Geactualiseerde lijst voor dubbele controle medicatie

Bij het toedienen door een zorgmedewerker van losse, risicovolle medicatie aan een cliënt is een dubbele controle belangrijk. Zorgaanbieder en apotheker spreken daarom samen af...

Op Supermarkt Safari voor een gezonde leefstijl

03/05/2019 //

Op Supermarkt Safari voor een gezonde leefstijl

Hoe bied je de juiste zorg en ondersteuning aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden? Vilans en Pharos gingen met zorgverleners en patiënten uit drie...

Vaardigheden thuiswonende ouderen regelmatig overschat

03/05/2019 //

Vaardigheden thuiswonende ouderen regelmatig overschat

De meeste ouderen die zelfstandig thuis wonen zijn tevreden over hun zorg en ondersteuning. Toch zijn er ook knelpunten. Zo worden de eigen kracht, vaardigheden en mogelijkheden...

Tips en succesvolle aanpakken terugdringen regeldruk

02/05/2019 //

Tips en succesvolle aanpakken terugdringen regeldruk

Hoe zorg je dat het melden van incidenten zo min mogelijk tijd kost? Is het standaard temperaturen van de koelkast verplicht? En wat kun je zelf doen om de registratielast aan...

Droge mond veroorzaakt ernstige problemen aan gebit

01/05/2019 //

Droge mond veroorzaakt ernstige problemen aan gebit

Een gebrek aan speeksel treft veel mensen, vooral ouderen. De bescherming van het gebit verdwijnt erdoor. Hoogleraar Marja Laine houdt sinds drie jaar een speciaal spreekuur...

Hoe beslis je over een ethisch dilemma?

25/04/2019 //

Hoe beslis je over een ethisch dilemma?

Welke keuzes maak jij als zorgprofessional in een situatie waarin waarden en normen over goede zorg botsen? De handreiking Ethiek in de zorg geeft je handvatten en tips over het...

Extra hulpmiddelen om de vijf-minutenregistratie af te schaffen

25/04/2019 //

Extra hulpmiddelen om de vijf-minutenregistratie af te schaffen

De 5-minutenregistratie in de wijkverpleging is niet meer verplicht, maar toch blijkt het in de praktijk lastig om hier echt mee te stoppen. Het Nederlands Zorgautoriteit (NZa),...

Regeldruk: prioriteit bij Zorggroep Ter Weel

25/04/2019 //

Regeldruk: prioriteit bij Zorggroep Ter Weel

‘Zorg dat het werkt, en dat diegene die aan het bed staat de zorg ook leuk blijft vinden,’ zegt Henri Trieling, teamleider van Zorggroep Ter Weel. Hij vertelt hoe Zorggroep Ter...

‘Handhygiëne in verpleeghuis kan veel beter’

24/04/2019 //

‘Handhygiëne in verpleeghuis kan veel beter’

Handhygiëne in verpleeghuizen kan veel beter, denkt onderzoeker Gwen Teesing (gezondheidswetenschapper en musicoloog) van de GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC...

Free-learning Goed in gesprek vernieuwd

23/04/2019 //

Free-learning Goed in gesprek vernieuwd

Als zorgverlener ben je voortdurend in gesprek. Met cliënten, collega’s, mantelzorgers of familie en vrienden van je cliënten. Goede gesprekken zijn belangrijk. Je werk...

Rapporteren zorg volgens zorgplan: verplicht of niet?

18/04/2019 //

Rapporteren zorg volgens zorgplan: verplicht of niet?

Als verzorgende of verpleegkundige ben je heel wat tijd kwijt aan het rapporteren en bijhouden van formulieren. Maar niet alle registraties zijn verplicht of even zinvol. We...

5 mei is Internationale dag van de Handhygiëne

18/04/2019 //

5 mei is Internationale dag van de Handhygiëne

Wil jij handhygiëne op de kaart zetten bij jou in de organisatie? Op 5 mei is het de Internationale dag van de Handhygiëne, dus de week daarvoor is een mooie gelegenheid om...

Voortrekkers willen blijvende aandacht voor seksualiteit

18/04/2019 //

Voortrekkers willen blijvende aandacht voor seksualiteit

Hoe zorg je dat intimiteit en seksualiteit een aandachtspunt blíjft? De borging van beleid in een tijd van veranderende organisaties en zelfsturende teams, is een grote vraag...

Mogen medicatiezakjes van baxterrollen in de afvalbak?

18/04/2019 //

Mogen medicatiezakjes van baxterrollen in de afvalbak?

Medicijnen worden vaak door de apotheek in baxterzakjes verpakt, zodat de cliënt ze eenvoudig op een bepaald tijdstip kan innemen. Maar mag je de medicatiezakjes van deze...

9 vragen over doelen stellen

12/04/2019 //

9 vragen over doelen stellen

Doelen stellen voor je gezondheid: het klinkt zo logisch en makkelijk. Maar in de praktijk vinden zorgverleners en cliënten het best lastig om hier het gesprek over te voeren...

Meten welbevinden bij dementie

12/04/2019 //

Meten welbevinden bij dementie

Raffy, woonzorgcentrum voor Indische en Molukse ouderen, maakte in twee jaar tijd een intensief leertraject door in persoonsgerichte zorg. Een objectieve meting met Dementia...

Welke slimme oplossing voor medicatieveiligheid heb jij bedacht?

11/04/2019 //

Welke slimme oplossing voor medicatieveiligheid heb jij bedacht?

Omdat de maand april in het teken staat van het thema medicatieveiligheid willen we graag slimme werkwijzen op het gebied van medicatieveiligheid inventariseren én delen. Heb...

Nieuw thema: Intimiteit en seksualiteit

11/04/2019 //

Nieuw thema: Intimiteit en seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij ouderen die zorg ontvangen. Meer aandacht hiervoor kan de kwaliteit van leven van de cliënten...

Blog: Kom zelf in actie om de zorg te (ont)regelen

10/04/2019 //

Blog: Kom zelf in actie om de zorg te (ont)regelen

Wat merk jij in de praktijk van de geschrapte registraties in de wijkverpleging? Dat was de centrale vraag in de poll die we laatst hebben uitgezet. Geschrapte registraties zijn...

Zorgtraject dementie op jonge leeftijd

05/04/2019 //

Zorgtraject dementie op jonge leeftijd

Bij dementie denken we al gauw aan ouderen. Toch komt dementie ook voor bij mensen die jonger zijn dan 65 jaar. De diagnose wordt vaak pas laat gesteld, waardoor de zorg...

Hoe leert jouw team van medicatiefouten?

05/04/2019 //

Hoe leert jouw team van medicatiefouten?

Dagelijks worden heel veel handelingen met medicatie uitgevoerd en er kan veel misgaan in het medicatieproces. Denk bijvoorbeeld aan het vergeten om medicijnen te geven, het...

Video: zoek én vind informatie in de Veilige principes

05/04/2019 //

Video: zoek én vind informatie in de Veilige principes

In de Veilige Principes in de medicatieketen staat beschreven hoe zorgverleners veilig medicatie kunnen toedienen. In dit document staat ook precies beschreven wie waar...

Zorgplan ondertekenen bij wijziging: verplicht of niet?

04/04/2019 //

Zorgplan ondertekenen bij wijziging: verplicht of niet?

Als verzorgende of verpleegkundige besteed je heel wat tijd aan het invullen van lijsten en formulieren. Niet alle checklists zijn even zinvol of verplicht, terwijl deze wel de...

10 tips om meer balans te nemen in je werk

04/04/2019 //

10 tips om meer balans te nemen in je werk

Hoe hanteer je de chaos aan bezigheden in je werk? Deel je je tijd in? Veel zorgprofessionals leggen zichzelf een 'tijdsorde' op. Zij maken planningen, houden taken bij en...

Nieuwe instructiefilms steunkousen van GoedGebruik

29/03/2019 //

Nieuwe instructiefilms steunkousen van GoedGebruik

Platform GoedGebruik heeft nieuwe instructievideo's over het aan- en uittrekken van steunkousen gepubliceerd. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door thuisorganisatie Buurtzorg.

E-learning over dementie en slaapproblemen

29/03/2019 //

E-learning over dementie en slaapproblemen

Probleemgedrag kan allerlei oorzaken hebben. Bij mensen met dementie kan een slechte nachtrust grote invloed hebben op het onbegrepen gedrag dat ze vertonen. Mensen met dementie...

7 manieren om je collega's hygiënisch bewuster te maken

29/03/2019 //

7 manieren om je collega's hygiënisch bewuster te maken

Door goed hygiënisch te werken verspreiden (resistente) bacteriën zich zo min mogelijk. Het is dus belangrijk om er met z’n allen goed aan te werken. Op deze 7 manieren maak je...

Medisch dossier sluit vaak niet aan op informatiebehoefte

29/03/2019 //

Medisch dossier sluit vaak niet aan op informatiebehoefte

Digitale toepassingen kunnen het werk van mantelzorgers gemakkelijker maken. Nu is praktische informatie vaak versnipperd of helemaal niet vastgelegd. Dat kan beter...

Eerste vijf schrapsessies regeldruk succesvol van start

27/03/2019 //

Eerste vijf schrapsessies regeldruk succesvol van start

Donderdag 21 maart vond voor de vijfde keer een schrapsessie plaats om de regeldruk in de ouderenzorg te verminderen. Tot nu toe gingen bestuurders en zorgmedewerkers van in...

Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg

27/03/2019 //

Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg

Leren in de praktijk van de verpleeghuiszorg? Dat is veel meer dan een gewone stage. Het is een plek waar medewerkers en studenten samen leren, werken, onderzoeken en innoveren....

Registratie helpt bij verminderen vrijheidsbeperking

25/03/2019 //

Registratie helpt bij verminderen vrijheidsbeperking

Hoe kunnen we vrijheidsbeperking op een verantwoorde manier afbouwen? Daar deed Baukje Schippers als gedragswetenschapper onderzoek naar. Op 15 maart promoveerde ze op haar...

Wat is passende zorg voor mensen met ernstig hersenletsel?

25/03/2019 //

Wat is passende zorg voor mensen met ernstig hersenletsel?

Iemand die ernstig hersenletsel oploopt raakt vrijwel meteen in coma. Mensen die na een langere tijd weer bij bewustzijn komen, hebben allerlei restverschijnselen. Wat is...

Ouderen steeds vaker gedwongen opgenomen

22/03/2019 //

Ouderen steeds vaker gedwongen opgenomen

Het aantal ouderen dat gedwongen wordt opgenomen neemt toe. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal gedwongen opnames onder 60- tot 80-jarigen met bijna 25 procent, van 3.996...

Administratieve lasten: waar kan het minder?

22/03/2019 //

Administratieve lasten: waar kan het minder?

Vrijwel alle sectoren in de zorg zijn ermee bezig: kijken waar het minder kan met regels en administratie, zodat er meer tijd komt voor waar het om draait: goede zorg en...

Helpt schuimverband de huid tegen schuifkracht?

21/03/2019 //

Helpt schuimverband de huid tegen schuifkracht?

Een schuimverband kan wellicht helpen om de schadelijke effecten van schuifkracht te voorkomen. Dat is de conclusie van een proefschrift van arts-assistent Luuk de Wert. In...

App PalliArts helpt bij verlenen goede palliatieve zorg

21/03/2019 //

App PalliArts helpt bij verlenen goede palliatieve zorg

In november 2018 is er een nieuwe versie gelanceerd van de gratis app PalliArts. Deze app biedt allerlei informatie over palliatieve zorg en ondersteunt je bij het verlenen van...

Werkvorm Strip over Wet zorg en dwang

18/03/2019 //

Werkvorm Strip over Wet zorg en dwang

Met de strip over de Wet zorg en dwang kun je in teamverband een gesprek hebben over de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 ingaat. De strip brengt het verhaal van meneer...

Nieuwe post-hbo Palliatieve zorg

18/03/2019 //

Nieuwe post-hbo Palliatieve zorg

De Christelijke Hogeschool Ede biedt een nieuwe opleiding post-hbo Palliatieve zorg aan. Palliatieve zorg is complex en omvangrijk, met multidisciplinaire samenwerking...

‘Keurmerk nodig voor migrantvriendelijke ouderenzorg’

15/03/2019 //

‘Keurmerk nodig voor migrantvriendelijke ouderenzorg’

Het is hard nodig dat er een keurmerk komt waaruit blijkt dat zorginstellingen een migrantvriendelijk beleid voeren. Dat vindt prof. dr. Tineke Fokkema. Zij zegt dat in haar...

Checklist risicosignalering: verplicht of niet?

13/03/2019 //

Checklist risicosignalering: verplicht of niet?

Als verzorgende of verpleegkundige besteed je heel wat tijd aan het invullen van lijsten en formulieren. Niet alle checklists zijn even zinvol of verplicht, terwijl deze wel de...

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

13/03/2019 //

Handtekening huisarts niet meer nodig voor hulpmiddelen rondom bed

Wijkverpleegkundigen mogen vanaf nu zelf hulpmiddelen voorschrijven die samenhangen met verzorging en verpleging van cliënten thuis op bed. Ze hoeven daar geen toestemming meer...

Maak kennis met kunde tijdens Week van Zorg en Welzijn

08/03/2019 //

Maak kennis met kunde tijdens Week van Zorg en Welzijn

Van 11 t/m 16 maart vindt de Week van Zorg en Welzijn plaats. Door het hele land organiseren zorg- en welzijnsorganisaties verschillende activiteiten om te laten zien wat werken...

Goed voorbeeld informele zorg: cultuuromslag bij Cordaan

07/03/2019 //

Goed voorbeeld informele zorg: cultuuromslag bij Cordaan

Zorgorganisatie Cordaan werkt aan een hechte samenwerking tussen medewerkers, cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers. Gelijkwaardig samenwerken en elkaars kennis en...

Rivas Zorggroep dringt registraties terug

07/03/2019 //

Rivas Zorggroep dringt registraties terug

Adviseur Kwaliteit en Veiligheid André Hoogendoorn bij Rivas Zorggroep: ‘Je moet blijven aantonen dat het zin heeft om met elkaar de regeldruk aan te pakken en dat het helpt om...

50 tools voor betere zorg aan ouderen met verstandelijke beperking

07/03/2019 //

50 tools voor betere zorg aan ouderen met verstandelijke beperking

Hoe ondersteun je ouderen met een verstandelijke beperking het beste? In het kader van het onderzoekstraject ‘Ouderen in het vizier’ verzamelde het Kennisplein...

Blog: mag een zoon zijn moeder met een sensor in de gaten houden?

06/03/2019 //

Blog: mag een zoon zijn moeder met een sensor in de gaten houden?

Mag een zoon zijn moeder met dementie met een sensor in de gaten houden? We vroegen jou te reageren op dit dilemma door een poll in te vullen. De antwoordopties varieerden van...

Subsidie Lokale netwerken ouderenzorg

04/03/2019 //

Subsidie Lokale netwerken ouderenzorg

Het ZonMw programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) biedt subsidiemogelijkheden aan voor het professionaliseren en verder ontwikkelen van lokale netwerken voor...

Praktische tips voor betere samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers

01/03/2019 //

Praktische tips voor betere samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers

Mantelzorgers en vrijwilligers worden steeds belangrijke in de zorg aan ouderen. Daarom stelde zorgorganisatie Florence eind 2018 maar liefst 15 coördinatoren informele zorg aan...

5 redenen waarom ook je trouwring af moet

01/03/2019 //

5 redenen waarom ook je trouwring af moet

Voor een goede handhygiëne is het belangrijk dat (hand)sieraden af moeten. Toch maken veel zorgverleners voor hun trouwring graag nog een uitzondering. Want hij is glad. Of stel...

Valincidenten melden via een MIC-formulier bij valrisico

28/02/2019 //

Valincidenten melden via een MIC-formulier bij valrisico

Als verzorgende of verpleegkundige zijn er heel wat formulieren en checklists die je moet bijhouden en invullen. Dat kost veel tijd en kan de ervaren regeldruk vergroten. De...

Kijktip: Terugdringen van regeldruk in de zorg

28/02/2019 //

Kijktip: Terugdringen van regeldruk in de zorg

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) sprak vrijdag 22 februari over het terugdringen van de regeldruk en administratieve lasten in de zorg. 'De...

Zorgverleners steeds vaker mobiel of tablet van het werk

28/02/2019 //

Zorgverleners steeds vaker mobiel of tablet van het werk

In de thuiszorg hebben veruit de meeste zorgverleners (87%) inmiddels de beschikking over een smartphone of tablet van de werkgever. Dat blijkt uit een onderzoek van Zorg voor...

Werkplaats zelfmanagement van start

25/02/2019 //

Werkplaats zelfmanagement van start

Hoe ondersteunen we mensen met een langdurige zorgvraag of chronische ziekte zo goed mogelijk bij eigen regie en zelfmanagement? De Zorg voor Beter-werkplaats ‘Zelfmanagement in...

8 handvatten voor zingeving in de laatste levensfase

25/02/2019 //

8 handvatten voor zingeving in de laatste levensfase

Ouderen zijn in hun laatste levensfase vaak bezig met vragen rondom zingeving: ben ik van betekenis (geweest)? Zorgmedewerkers kunnen ouderen hierbij ondersteunen door het...

Hygiënisch werken verbeteren met ‘Wie is de mol?’

25/02/2019 //

Hygiënisch werken verbeteren met ‘Wie is de mol?’

Hoe zorg je ervoor dat iedereen zich op de werkvloer aan de hygiëneregels houdt? Bij zorgorganisatie Pieter van Foreest zochten ze naar een leuke manier om hygiënisch werken...

4 geschrapte regels wijkverpleging: wat merk jij daarvan?

22/02/2019 //

4 geschrapte regels wijkverpleging: wat merk jij daarvan?

Sinds de start van het VWS actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ in mei 2018, zijn er binnen de wijkverpleging vier verplichte administratieve handelingen afgeschaft om de ervaren...

Tips over informele hulp bij dementie thuis

21/02/2019 //

Tips over informele hulp bij dementie thuis

Wat zijn de mogelijkheden én onmogelijkheden van informele hulp aan huis bij dementie? Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek en maakte een handreiking met tips voor...

7 tips om hygiënischer te werken binnen 1 minuut

18/02/2019 //

7 tips om hygiënischer te werken binnen 1 minuut

Hygiënisch werken hoort bij je werk als verzorgende of verpleegkundige. Dat vinden we allemaal heel logisch. Toch lukt het in de praktijk niet altijd en lijkt ‘schoon verzorgen’...

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

15/02/2019 //

Actieagenda kennisontwikkeling langdurige zorg

In de Kamerbrief ‘Beter weten’ zet de minister van VWS een ambitieuze agenda neer voor het versterken van kennis en onderzoek in de langdurige zorg. Hij noemt Zorg voor Beter...

5 tips voor (nog) beter werken met het Omaha System

15/02/2019 //

5 tips voor (nog) beter werken met het Omaha System

Ongeveer 80 procent van de wijkverpleegkundigen in Nederland gebruikt het Omaha System om acties en uitkomsten van de zorg voor cliënten beter te kiezen, te sorteren en vast te...

Hoe zorg je voor goede samenwerking met gemeenten?

14/02/2019 //

Hoe zorg je voor goede samenwerking met gemeenten?

Cliënten wonen langer thuis. De wijkverpleegkundige speelt dus een belangrijke rol bij de zorg. Maar ook voor andere hulpvragen is de wijkverpleegkundige cruciaal. Zij verbinden...

Intensieve mantelzorgers ervaren lagere kwaliteit van leven

14/02/2019 //

Intensieve mantelzorgers ervaren lagere kwaliteit van leven

Ruim een kwart van de Nederlanders die meer dan 12 uur per week werkt, combineert deze baan met het verlenen van mantelzorg. Dat zijn in totaal ongeveer twee miljoen...

Terugdringen van administratieve lasten: klein beginnen

13/02/2019 //

Terugdringen van administratieve lasten: klein beginnen

AxionContinu laat zien dat je ook klein kan beginnen met het terugdringen van administratieve lasten. Onder andere door de inzet van de STOPknop. Door hierop te drukken kunnen...

E-learning 'Omgaan met extreem obese cliënten'

11/02/2019 //

E-learning 'Omgaan met extreem obese cliënten'

Wat weet jij van overgewicht? In Nederland heeft 15,3 procent van de mannen boven de 65 jaar obesitas. Bij vrouwen van 65 jaar en ouder is dit 19 procent. Als zorgverlener kun...

Subsidie voor muziekactiviteiten in verpleeghuis

11/02/2019 //

Subsidie voor muziekactiviteiten in verpleeghuis

Muziek maken of luisteren maakt mensen vrolijk en actief. Zeker voor kwetsbare ouderen zijn muziekprojecten een groot succes. Stichting Brentano stelt een budget beschikbaar...

Zorgpad voor kwetsbare ouderen

11/02/2019 //

Zorgpad voor kwetsbare ouderen

Zorgpaden zijn routes die cliënten afleggen in de zorg. Ze beschrijven de stappen in het zorgproces, waarbij het doel is dat alle schakels in de zorgketen goed op elkaar...

Werken aan minder werkdruk in de ouderenzorg

07/02/2019 //

Werken aan minder werkdruk in de ouderenzorg

Medewerkers in de ouderenzorg ervaren nog steeds een hoge werkdruk. Dat is de uitkomst van een herhaalonderzoek van V&VN. Slechts 3% merkt dat de werkdruk is afgenomen, 69% zegt...

Wijkverpleegkundigen schaffen onnodige regels af

07/02/2019 //

Wijkverpleegkundigen schaffen onnodige regels af

Vijf organisaties uit de wijkverpleging gingen dinsdag 29 januari in Utrecht aan de slag om onnodige regels en administratieve lasten op te sporen en terug te dringen. En met...

Inspiratiebox met 50 technologieën voor zorg in de wijk

06/02/2019 //

Inspiratiebox met 50 technologieën voor zorg in de wijk

Technologie kan een grote impact hebben op het leven van cliënten in de wijk. Het aanbod van technologische producten is enorm. In de inspiratiebox Technologie voor zorg en...

Vergroot je kennis over verward gedrag met deze kennisbundel

01/02/2019 //

Vergroot je kennis over verward gedrag met deze kennisbundel

Kennis over verward gedrag wordt steeds belangrijker. De kennisbundel ‘Verward in de wijk’ biedt hulpverleners veel informatie over ziektebeelden, de omgang met verward gedrag...

Filmpjes met beweegprogramma's voor ouderen

01/02/2019 //

Filmpjes met beweegprogramma's voor ouderen

Veel bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen bewegen te weinig. Beweegprogramma’s moeten helpen om ouderen meer te laten bewegen. Ook zorginstelling Cordaan heeft zo'n...

Aan de slag met regeldruk bij schrapsessie

31/01/2019 //

Aan de slag met regeldruk bij schrapsessie

Hoe verminder je regeldruk in de ouderenzorg? Dat zochten kwaliteitsmedewerkers, verpleegkundigen, teamleiders, verzorgenden en beleidsmedewerkers uit, tijdens een schrapsessie...

Zorgmedewerkers vragen vooral kennis bij collega’s

30/01/2019 //

Zorgmedewerkers vragen vooral kennis bij collega’s

Er zijn steeds meer mogelijkheden om kennis te halen en te delen. Vooral de smartphone maakt het vinden van informatie laagdrempeliger dan ooit. Vilans vroeg aan...

Ambitieuze plannen voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

28/01/2019 //

Ambitieuze plannen voor verbeteren kwaliteit verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen vragen gezamenlijk een kwaliteitsbudget van ruim 600 miljoen euro aan, waarbij de inzet van ruim 10 duizend extra fte aan extra zorgpersoneel is opgenomen. Dat...

Hoe breng je intimiteit, privacy en seksualiteit onder de aandacht?

28/01/2019 //

Hoe breng je intimiteit, privacy en seksualiteit onder de aandacht?

Intimiteit, privacy en seksualiteit zijn basisbehoeftes van mensen, óók als ze op leeftijd zijn of aan ziekten lijden. Het gaat dan om intiem zijn, een arm om je heen slaan of...

Vernieuwd! Toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg

25/01/2019 //

Vernieuwd! Toolkit Minder papier, meer tijd voor zorg

Hoe breng je de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart? Dat kan met de vernieuwde toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’. De toolkit helpt teams op een eenvoudige...

Kijktip: Taboes over de ouderenzorg

24/01/2019 //

Kijktip: Taboes over de ouderenzorg

We worden steeds ouder en de zorgkosten nemen alsmaar toe. We ontkomen dus niet meer aan de moeilijke vraagstukken over heikele thema’s. In het discussieprogramma ‘Ouderenzorg...

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan!

21/01/2019 //

Nieuwe data schrapsessies regeldruk: meld je nu aan!

Dit jaar organiseren we 14 gratis schrapsessies om de regeldruk in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging in kaart te brengen en terug te dringen. Alle data zijn gepland. De...

90 miljoen voor eHealth thuiswonende ouderen

21/01/2019 //

90 miljoen voor eHealth thuiswonende ouderen

Technologie maakt het mede mogelijk dat ouderen langer thuis kunnen wonen. Denk aan GPS, valsensoren, leefstijlmonitoring en communicatieplatforms. Om de inzet van zulke eHealth...

Wet zorg en dwang: wat moet de organisatie doen?

21/01/2019 //

Wet zorg en dwang: wat moet de organisatie doen?

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) gaat naar verwachting in op 1 januari 2020. Over deze nieuwe wet is al tien jaar gesproken. De invoering lijkt nu eindelijk een feit te zijn...

10 filmpjes over regelingen in de zorg

18/01/2019 //

10 filmpjes over regelingen in de zorg

Hoe regel ik een acute opname? Welke zorg valt onder welke wet? Wie indiceert de zorg? Over 10 vragen die zorgverleners hebben over de financiering van de ouderenzorg heeft het...

Blog: Aandacht geven, hoe doe jij dat?

17/01/2019 //

Blog: Aandacht geven, hoe doe jij dat?

Persoonlijke aandacht is essentieel voor hoe bewoners verpleeghuiszorg ervaren. Dit blijkt uit een analyse van 70.000 waarderingen onder bewoners en mantelzorgers in de...

Leer alles over valpreventie met het Valpreventiespel

14/01/2019 //

Leer alles over valpreventie met het Valpreventiespel

Als ouderen ten val komen, is er een grote kans op blijvend letsel. Daarom is valpreventie belangrijk. Zoek je een leuke manier om valpreventie binnen je team onder de aandacht...

Nieuwe criteria voor vaststellen ondervoeding

14/01/2019 //

Nieuwe criteria voor vaststellen ondervoeding

Hoe stel je vast of er bij jouw cliënt sprake is van ondervoeding? In het najaar van 2018 zijn er nieuwe consensuscriteria gepresenteerd die je hierbij helpen. Deze criteria...

85 alternatieven voor onvrijwillige zorg

14/01/2019 //

85 alternatieven voor onvrijwillige zorg

De Alternatievenbundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel bij het afbouwen van onvrijwillige zorg. Deze vernieuwde uitgave besteedt meer aandacht aan vrijheid in brede...

Leefstijlmonitoring: veiliger gevoel of inbreuk op privacy?

14/01/2019 //

Leefstijlmonitoring: veiliger gevoel of inbreuk op privacy?

In je dagelijkse werk krijg je te maken met lastige vragen, die je zorgvuldig moet afwegen. Hoe beslis je wat goed is voor jouw cliënt? Aan de hand van 6 casussen kun je je...

Interventie helpt bij herkennen ondervoeding

11/01/2019 //

Interventie helpt bij herkennen ondervoeding

Eén op de tien zelfstandig wonende ouderen is ondervoed. Ondervoeding kan leiden tot allerlei andere problemen, zo neemt de kans om te vallen toe. Het is dus belangrijk dat...

Boekje Spreken over vergeten voor beginnende dementie

10/01/2019 //

Boekje Spreken over vergeten voor beginnende dementie

Een boekje dat zorgprofessonals en naasten helpt om tijdig in gesprek te gaan over de wensen en voorkeuren van mensen met beginnende dementie. Professionals leren de persoon met...

Campagne: leg de link met hersenletsel

07/01/2019 //

Campagne: leg de link met hersenletsel

Ouderen hebben een grotere kans om hersenletsel op te lopen. Bijvoorbeeld door een beroerte, een ongeluk of na een reanimatie. Niet iedere verwijzer (huisarts, wijkteam) herkent...

Blog: Een robotkat in de zorg, zo gek nog niet?

07/01/2019 //

Blog: Een robotkat in de zorg, zo gek nog niet?

Hoe ga je er als zorgverlener mee om als een cliënt gehecht raakt aan de robotkat en ontroostbaar is als je de robot weghaalt om deze bij andere cliënten in te zetten? Een...

Handreiking helpt je bij nieuwe werkwijze voor registraties

07/01/2019 //

Handreiking helpt je bij nieuwe werkwijze voor registraties

Eind 2018 maakte minister Hugo de Jonge bekend dat de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging voor het eind van dit jaar afgeschaft moet zijn. Maar hoe doe je dat? Welke...

Geleerde lessen van schrapsessies om regeldruk te verminderen

21/12/2018 //

Geleerde lessen van schrapsessies om regeldruk te verminderen

In 2017 begon de beweging (Ont)Regel de Zorg. Het doel van de beweging? Een einde maken aan onnodige administraties in de zorg om zo de regeldruk te verminderen. In allerlei...

Plan voor betere verpleeghuiszorg gepresenteerd

20/12/2018 //

Plan voor betere verpleeghuiszorg gepresenteerd

Minimaal twee zorgverleners op een groep op drukke momenten en 24-uurs beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen 30 minuten. Deze en andere maatregelen overhandigde de...

Nieuw expertiseprofiel Casemanager dementie

17/12/2018 //

Nieuw expertiseprofiel Casemanager dementie

Het nieuwe ‘Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg’ beschrijft de competenties van de casemanager dementie. Dit nieuwe profiel gaat uit van een sociale...

Tips en oefeningen om ouderen meer te laten bewegen

17/12/2018 //

Tips en oefeningen om ouderen meer te laten bewegen

Om ouderen langer vitaal te houden is een gezonde en actieve leefstijl belangrijk. Wat kun jij als zorgverlener doen om ouderen meer in beweging te krijgen? Download dit boekje...

Video: Pospoeler hygiënisch gebruiken

14/12/2018 //

Video: Pospoeler hygiënisch gebruiken

Als je cliënten helpt bij het toiletbezoek gebruik je meestal een po. Om jezelf en andere bewoners te beschermen is het belangrijk om de po goed en hygiënisch te gebruiken. Voor...

Zorgverleners pakken regeldruk aan tijdens schrapsessies

10/12/2018 //

Zorgverleners pakken regeldruk aan tijdens schrapsessies

Op dinsdag 27 november vond bij zorgorganisatie AxionContinu in Utrecht de eerste schrapsessie plaats om de regeldruk in de ouderenzorg te verminderen. Tijdens de schrapsessie...

Gratis app over eHealth in de thuiszorg

10/12/2018 //

Gratis app over eHealth in de thuiszorg

Vind jij eHealth ook zo’n vaag begrip? Heb jij geen idee welke apps en technologische toepassingen er zijn voor de thuiszorg? Download nu de gratis app 'Thuiszorg & Technologie'.

Proeftuin sociale benadering dementie succesvol

07/12/2018 //

Proeftuin sociale benadering dementie succesvol

In Leeuwarden draaide een jaar lang de Proeftuin Sociale Benadering Dementie. In deze Proeftuin werden een aantal interventies volgens de Sociale Benadering Dementie...

7 tips om kennisdeling te verbeteren

07/12/2018 //

7 tips om kennisdeling te verbeteren

Medewerkers ervaren hun werkplek vaak niet als een ‘leerplek'. Een duidelijke visie op leren en kennisdelen ontbreekt vaak. Ook weten organisaties niet goed wat ze kunnen doen...

Nieuwe e-learning leert alles over goede werkhouding

07/12/2018 //

Nieuwe e-learning leert alles over goede werkhouding

Veel zorgverleners werken te lang in dezelfde (onhandige) houding. Denk aan het voorovergebogen werken aan een tafel, bij het wassen van een cliënt op bed of het aantrekken van...

Waakmand zorgt voor goede laatste tijd bij terminale cliënten

07/12/2018 //

Waakmand zorgt voor goede laatste tijd bij terminale cliënten

Voor terminale cliënten is kloktijd minder van belang in hun persoonlijke tijdsbeleving. Zij hebben behoefte aan nabije zorg. Als het contact met naasten goed is, kan dit nog...

Vergroten digitale vaardigheden levert tijdwinst op

05/12/2018 //

Vergroten digitale vaardigheden levert tijdwinst op

Betere digitale vaardigheden zorgen voor een kortere registratietijd. Dat betekent dat hierin investeren loont als jouw zorgorganisatie iets wilt doen aan het verminderen van...

Minutenregistratie in wijkverpleging nu écht afgeschaft

05/12/2018 //

Minutenregistratie in wijkverpleging nu écht afgeschaft

De 5-minutenregistratie moet binnen een jaar zijn afgeschaft. Dat heeft minister Hugo de Jonge van VWS afgesproken met wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders, zorgverzekeraars...

Infographic Aan de slag met Positieve Gezondheid

03/12/2018 //

Infographic Aan de slag met Positieve Gezondheid

Als je werkt met het concept Positieve Gezondheid ga je uit van de veerkracht en eigen regie van de cliënt. Hoe breng je dat in de praktijk? Download de infographic met 11...

Wat kun jij leren over fysieke belasting?

30/11/2018 //

Wat kun jij leren over fysieke belasting?

Veel zorgverleners hebben fysieke klachten door tillen, transfers, voorovergebogen en gedraaid werken en manoeuvreren. Wat weet jij over fysieke belasting? En wat kun je nog...

Wie kan de dubbele controle doen?

30/11/2018 //

Wie kan de dubbele controle doen?

Tijdens de workshop ‘Medicatieveiligheid’ op het V&VN congres voor verzorgenden in november werden veel praktische vragen over het veilig omgaan met medicatie besproken. Een...

Kookworkshop helpt ouderen met dementie bij eetgedrag

30/11/2018 //

Kookworkshop helpt ouderen met dementie bij eetgedrag

Het initiatief Groen & Grijs is door Dementiezorg voor Elkaar uitgeroepen tot het beste dementie-idee van Nederland 2018. Groen & Grijs is opgezet om ervoor te zorgen dat...

6 tips voor inzet Betekenisvolle Rollen bij mensen met dementie

30/11/2018 //

6 tips voor inzet Betekenisvolle Rollen bij mensen met dementie

Mensen met dementie kunnen zich door de inzet van Betekenisvolle Rollen nuttig voelen. Dit maakt hun leven meer betekenisvol. Mara van Limbeek is programmacoördinator bij...

Erkenningstraject geeft body aan interventie

29/11/2018 //

Erkenningstraject geeft body aan interventie

Met de Veder Methode maken acteurs op een levendige manier contact met ouderen met geheugenproblemen. Vorig jaar erkende de erkenningscommissie ouderenzorg de theatermethode als...

Klinische les over vernieuwde richtlijn lage luchtweginfecties

26/11/2018 //

Klinische les over vernieuwde richtlijn lage luchtweginfecties

In oktober verscheen de vernieuwde richtlijn voor lage luchtweginfecties van Verenso. De richtlijn gaat in op antibioticaresistentie en preventie. Download de klinische les en...

Video: Persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekken

26/11/2018 //

Video: Persoonlijke beschermingsmiddelen aantrekken

Tijdens je werk loop je het risico dat je in contact komt met (resistente) bacteriën. Hoe voorkom je dan dat je (resistente) bacteriën overdraagt van de ene cliënt naar de...

Wat doe je als een robot een maatje wordt van een cliënt?

23/11/2018 //

Wat doe je als een robot een maatje wordt van een cliënt?

In je dagelijkse werk krijg je te maken met lastige vragen, die je zorgvuldig moet afwegen. Hoe beslis je wat goed is voor jouw cliënt?

9 tips voor betere samenwerking in de wijk

23/11/2018 //

9 tips voor betere samenwerking in de wijk

Cliënten in de wijkzorg hebben vaak meerdere hulpvragen en problemen. Daarom krijgen ze vaak te maken met zorgverleners uit verschillende 'werelden'. Zo krijgt iemand met...

'Ik zorg voor Indische en Molukse ouderen'

21/11/2018 //

'Ik zorg voor Indische en Molukse ouderen'

Hoe is het om te werken in de cultuurspecifieke zorg? Op de website Indozorg.nl vertellen zorgmedewerkers in vlogs hoe waardevol het is om in een verpleeghuis voor Indische en...

Online leeromgeving verbetert hygiënisch werken

19/11/2018 //

Online leeromgeving verbetert hygiënisch werken

Denk jij in de praktijk vaak genoeg aan hygiënisch werken en het verminderen van antibioticaresistentie? Ook als je alleen op de groep staat? Of als sommige dingen geen gewoonte...

Zorgbelasting neemt toe bij mantelzorgers bij dementie

19/11/2018 //

Zorgbelasting neemt toe bij mantelzorgers bij dementie

Mantelzorgers van mensen met dementie zijn tevreden over de geboden professionele zorg, maar ervaren vooral in instellingen een gebrek aan ‘vaste gezichten’. Dit blijkt uit de...

Publiekscampagne Ik Zorg gestart

19/11/2018 //

Publiekscampagne Ik Zorg gestart

Het personeelstekort in de zorg is nog altijd groot. Met de campagne Ik Zorg wil de regering 125.000 extra zorgmedewerkers aantrekken.

Handboek: werken met nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

16/11/2018 //

Handboek: werken met nieuwe indicatoren basisveiligheid 2018

Dit najaar worden in alle verpleeghuizen in Nederland de nieuwe indicatoren basisveiligheid uitgevraagd. De nieuwe indicatoren sluiten aan op het Kwaliteitskader...

Blog: Intimiteit en seksualiteit? Je ziet het pas, als je het doorhebt!

16/11/2018 //

Blog: Intimiteit en seksualiteit? Je ziet het pas, als je het doorhebt!

Samen met medewerkers, mantelzorgers en familie in gesprek over intimiteit en seksualiteit. Dat gebeurde op de familieavond van ZuidOostZorg Drachten waar ik bij aanwezig mocht...

8 tips voor leren op de werkplek

15/11/2018 //

8 tips voor leren op de werkplek

Ervaar jij jouw werkplek als een 'leerplek'? Of denk jij dat je alleen leert als je een cursus of een opleiding volgt? Je bent niet de enige. Toch leer je voortdurend terwijl je...

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

12/11/2018 //

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd

Veel zorgverleners geven aan dat ze veel tijd kwijt zijn met het doen van administratiewerk. Een grote ergernis. Vooral omdat veel registraties helemaal niet wettelijk verplicht...

5 instrumenten voor persoonsgerichte zorg

12/11/2018 //

5 instrumenten voor persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is een van de speerpunten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zorg die is afgestemd op de wensen van de cliënt. Hoe goed ken jij je cliënt? Bekijk de...

Richtlijn urineweginfecties vernieuwd

09/11/2018 //

Richtlijn urineweginfecties vernieuwd

De richtlijn urineweginfecties is vernieuwd. Deze nieuwe richtlijn is een herziening van de richtlijn uit 2006. In de oude richtlijn werd veel ruimte gelaten voor het...

5 tips om bewust om te gaan met psychofarmaca

09/11/2018 //

5 tips om bewust om te gaan met psychofarmaca

In de zorg wordt nog te vaak psychofarmaca voorgeschreven bij onbegrepen gedrag. Deze middelen helpen hier niet altijd bij maar hebben wel vaak vervelende bijwerkingen zoals...

Jonge mantelzorgers kunnen ook bij jou in de klas zitten

09/11/2018 //

Jonge mantelzorgers kunnen ook bij jou in de klas zitten

10 november is het de Dag van de Mantelzorger. Reden om aandacht te besteden aan jonge mantelzorgers. Zij hebben drie keer zoveel kans op psychische problemen dan andere...

8 tips om uitdroging te voorkomen

05/11/2018 //

8 tips om uitdroging te voorkomen

Uitdroging is een risico dat bij ouderen op de loer ligt en ernstige gevolgen kan hebben. Verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde Simone Paulis doet onderzoek naar...

Zorgorganisatie Wilgaerden werkt aan minder registraties

05/11/2018 //

Zorgorganisatie Wilgaerden werkt aan minder registraties

'Soms zijn we wel 40 procent van de tijd bezig met administratie. Kostbare tijd die we liever aan de cliënt besteden.' Teamcoach in de thuiszorg Gerda Jong van zorgorganisatie...

Simpele oplossing voor hygiëneprobleem

05/11/2018 //

Simpele oplossing voor hygiëneprobleem

Het is weinig elegant om familieleden van bewoners met incontinentie een plastic zak met vuile kleding mee te geven. Maar die kleding zelf even op de hand voorwassen is in...

Wegwijzer geeft compleet overzicht van mantelzorg

05/11/2018 //

Wegwijzer geeft compleet overzicht van mantelzorg

Bijna 4 miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger. Maar wat is mantelzorg? Waar kun je terecht met vragen? En hoe verlicht je jouw zorgtaken? In de Wegwijzer Mantelzorg zet...

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

05/11/2018 //

Aan de slag met het Kwaliteitskader wijkverpleging

Waar moet goede zorg in de wijk aan voldoen? In juni 2018 verscheen het Kwaliteitskader Wijkverpleging om de kwaliteit van de zorg te verbeteren én meer eenheid in de zorg aan...

Steeds meer zzp’ers actief in de zorg

01/11/2018 //

Steeds meer zzp’ers actief in de zorg

Steeds meer zorgverleners nemen ontslag en laten zich daarna als zzp’er inhuren. Dat schrijft de Volkskrant. Een voordeel voor de zzp’er: door de krapte op de arbeidsmarkt...

Vernieuwde richtlijn spiritualiteit in palliatieve fase

29/10/2018 //

Vernieuwde richtlijn spiritualiteit in palliatieve fase

Cliënten in de palliatieve fase zijn in de laatste fase van hun leven beland. Dit heeft een grote impact op hun gemoedstoestand. Ze hebben vaak vragen over grote thema’s als de...

Onvrijwillige zorg thuis mag onder voorwaarden

29/10/2018 //

Onvrijwillige zorg thuis mag onder voorwaarden

Mag onvrijwillige zorg in de toekomst ook bij thuiswonende ouderen met dementie toegepast worden? Tot nu toe was dit nog onduidelijk. In de zomer stuurde de minister een...

Een noro-uitbraak... Hoe kom je er (nog) sneller vanaf?

29/10/2018 //

Een noro-uitbraak... Hoe kom je er (nog) sneller vanaf?

In de herfst- en wintermaanden is de kans dat het norovirus weer op je pad komt een stuk groter. Wat kun je doen om zo min mogelijk risico te lopen op het krijgen of verspreiden...

Groene dagbesteding verbetert dementiezorg

26/10/2018 //

Groene dagbesteding verbetert dementiezorg

Wat is de waarde van groene dagbesteding in de stad voor mensen met dementie? Het RIVM en de Wageningen Universiteit onderzochten het en presenteren een handreiking en factsheet...

Video: wasgoed hygiënisch afvoeren

25/10/2018 //

Video: wasgoed hygiënisch afvoeren

Wasgoed op een hygiënische manier afvoeren is belangrijk om overdracht van bacteriën tegen te gaan. Ook wanneer er geen sprake is van een noodsituatie moet je vuil wasgoed...

Huisarts belangrijk voor laaggeletterden

25/10/2018 //

Huisarts belangrijk voor laaggeletterden

Veel mensen die laaggeletterd zijn, kampen ook met overgewicht. Een huisarts heeft een belangrijke rol om dit te signaleren en te bespreken. Daarom doen verschillende...

Stappenplan om mondzorg te verbeteren

22/10/2018 //

Stappenplan om mondzorg te verbeteren

Hoe verbeter je de mondzorg van verpleeghuisbewoners? Dat is de inzet van de Alliantie Mondzorg. 15 verpleeghuizen gingen samen met het ministerie van VWS aan de slag om de...

Blog: De laatste tijd – Wat kun je bijdragen?

19/10/2018 //

Blog: De laatste tijd – Wat kun je bijdragen?

Terminale cliënten zitten in de laatste fase. Voor hen is kloktijd minder van belang in hun persoonlijke tijdsbeleving. Hoe draag jij bij aan een goede laatste tijd van cliënten?

Nieuw: reflectietool integrale zorg kind en gezin

19/10/2018 //

Nieuw: reflectietool integrale zorg kind en gezin

Bij de kwaliteitsstandaard verpleegkundige kindzorg thuis is een reflectietool verschenen met een mindmap, video's en tips. De tool helpt de zorg en ondersteuning voor kinderen...

Positieve Gezondheid: een open houding werkt

19/10/2018 //

Positieve Gezondheid: een open houding werkt

Ouderenzorgorganisatie Argos is met het transformatieprogramma Positieve Gezondheid een traject gestart om het concept Positieve Gezondheid eigen te maken. Dit levert...

Ideale hygiëneoplossing voor slechts 50 euro

17/10/2018 //

Ideale hygiëneoplossing voor slechts 50 euro

Hoe pak je een hygiëneprobleem op de afdeling aan? Soms kan de oplossing heel simpel zijn. Zo blijkt ook uit dit voorbeeld van woonzorgcomplex Het Weggeler in Almelo.

Financiering van geestelijke verzorging ouderen thuis

16/10/2018 //

Financiering van geestelijke verzorging ouderen thuis

Ouderen die thuis wonen en zingevingsvragen hebben, bijvoorbeeld bij ziekte, ouder worden en sterven, kunnen vanaf 2019 een beroep doen op een geestelijk verzorger. Minister...

Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid verpleegzorg

15/10/2018 //

Nieuw toetsingskader medicatieveiligheid verpleegzorg

De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werkt vanaf 4 oktober 2018 met een nieuw toetsingskader medicatieveiligheid voor de verpleegzorg. Betrokkenheid van cliënten...

Video: afvoeren incontinentiemateriaal

15/10/2018 //

Video: afvoeren incontinentiemateriaal

Incontinentiemateriaal kan een belangrijke bron zijn van micro-organismen en het is daarom belangrijk dat je er hygiënisch mee omgaat. Gooi het in ieder geval nooit op de grond!...

Persoonsgerichte zorg meer centraal in verpleeghuizen

12/10/2018 //

Persoonsgerichte zorg meer centraal in verpleeghuizen

Dat blijkt uit een analyse van de kwaliteitsverslagen van 291 zorgorganisaties over 2017, uitgevoerd door onderzoeksbureau Significant. In opdracht van de Stuurgroep...

600 mentoren nodig voor mensen met dementie

11/10/2018 //

600 mentoren nodig voor mensen met dementie

In 2020 hebben 10.000 mensen met dementie en mensen met een verstandelijke of psychische beperking een mentor nodig. Dat verwacht Stichting Mentorschap Nederland. Volgend jaar...

Belang van wetenschappelijk onderzoek voor verpleegkundigen

08/10/2018 //

Belang van wetenschappelijk onderzoek voor verpleegkundigen

Wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor het vak van verpleegkundigen. Daarom vormen de 13 hoogleraren verpleegkunde van Nederland samen het Wetenschappelijk College...

Kies het juiste GPS-systeem voor dementie

05/10/2018 //

Kies het juiste GPS-systeem voor dementie

GPS-systemen kunnen mantelzorgers en professionals helpen om iemand met dementie die verdwaald is terug te vinden. Er zijn veel verschillende systemen op de markt. Waar let je...

Dilemma intimiteit: mag ik bij jou in bed?

05/10/2018 //

Dilemma intimiteit: mag ik bij jou in bed?

In je dagelijkse werk krijg je te maken met lastige vragen, die je zorgvuldig moet afwegen. Hoe beslis je wat goed is voor jouw cliënt? In de serie dilemma’s deel 4 over...

Tips voor handhygiëne in de thuiszorg

04/10/2018 //

Tips voor handhygiëne in de thuiszorg

Goed je handen wassen is een belangrijk onderdeel van je vak als verzorgende of verpleegkundige. Het is een onderdeel van veilige zorg; als je het op de juiste manier en het...

Nieuwe Rekenhulp Valpreventie

01/10/2018 //

Nieuwe Rekenhulp Valpreventie

Vallen is een groot risico bij thuiswonende ouderen. Het zorgt voor veel leed en hoge medische kosten, terwijl veel bekend is over effectieve valpreventie. Met de juiste inzet...

Verborgen ondervoeding van thuiswonende ouderen

01/10/2018 //

Verborgen ondervoeding van thuiswonende ouderen

Een op de drie kwetsbare ouderen met thuiszorg is ondervoed. Het is een groeiend probleem omdat ouderen steeds langer thuis blijven wonen en omdat de hulp bij de maaltijd in...

Leuke bijscholing: Escape Room Persoonsgerichte zorg

27/09/2018 //

Leuke bijscholing: Escape Room Persoonsgerichte zorg

Het leren kennen van de cliënt moet weer routine worden in de dagelijkse zorg, is het beleid van Omring. Met de Escape Room Persoonsgerichte Zorg kunnen zorgprofessionals...

Prinsjesdag 2018: meer geld voor ouderenzorg

24/09/2018 //

Prinsjesdag 2018: meer geld voor ouderenzorg

In de Troonrede op Prinsjesdag had koning Willem-Alexander nadrukkelijk aandacht voor ouderen en de ouderenzorg. Wat zijn de overheidsplannen voor 2019? Zorg voor Beter zet de...

Eenzaamheid onder ouderen groeit

21/09/2018 //

Eenzaamheid onder ouderen groeit

Verpleegkundigen en verzorgenden zien de afgelopen 5 jaar een duidelijke toename van eenzaamheid onder hun cliënten. Dit blijkt uit een peiling van V&VN. De Week tegen...

Spelenderwijs kans op val verkleinen

21/09/2018 //

Spelenderwijs kans op val verkleinen

Van 1 tot en met 7 oktober is het weer de jaarlijkse valpreventieweek. Om ouderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het begrip valpreventie ontwikkelde...

Gratis e-learnings en coaching probleemgedrag dementie

21/09/2018 //

Gratis e-learnings en coaching probleemgedrag dementie

Als verzorgende in de ouderenzorg krijg je te maken met probleemgedrag van mensen met dementie. Dat kan tot lastige situaties leiden. Hoe ga je hiermee om? Teams van...

Geleerde lessen over technologie bij dementie thuis

20/09/2018 //

Geleerde lessen over technologie bij dementie thuis

In de regio Amstelland werken vier zorgorganisaties en een welzijnsorganisaties samen in het project 'Dementie Thuis Amstelland'. Het doel is om de kwaliteit van leven van...

Hoe herinner je zorgverleners aan hygiënisch werken?

20/09/2018 //

Hoe herinner je zorgverleners aan hygiënisch werken?

Het belang van hygiënisch werken neem toe, omdat steeds meer bacteriën resistent worden tegen antibiotica. Daarom is Greet van der Tempel aandachtfunctionaris infectiepreventie...

Goed leven met dementie: boekje vol tips en verhalen

18/09/2018 //

Goed leven met dementie: boekje vol tips en verhalen

Mensen met dementie willen graag vitaal blijven en meedoen in de samenleving. Meestal kan dat ook, met een aanpassing of met ondersteuning. Hoe kan je als mantelzorger of...

Mantelzorgers en mensen met dementie steeds minder sociaal actief

14/09/2018 //

Mantelzorgers en mensen met dementie steeds minder sociaal actief

Mensen met dementie trekken zich vanwege hun aandoening vaker terug uit sociale situaties. Zelf vinden ze dit vaak niet erg, hun mantelzorgers vinden dit vaak wél erg...

Blog: Soms moet je afwijken van protocollen

14/09/2018 //

Blog: Soms moet je afwijken van protocollen

Meneer de Vries heeft slikproblemen en krijgt het advies om gemalen voedsel te eten. Hierdoor verslikt hij zich minder snel. Hij verzet zich hevig tegen het gemalen voedsel en...

Digitale tool brengt netwerk ouderen in kaart

14/09/2018 //

Digitale tool brengt netwerk ouderen in kaart

Wie spelen allemaal een rol in de zorg voor jouw cliënt? Met de nieuwe digitale tool 'Wie is wie' van BeterOud maak je snel een handig overzicht van naasten en zorgverleners.

Wachttijden casemanagement dementie

12/09/2018 //

Wachttijden casemanagement dementie

Een derde van de mensen met dementie die thuis wonen maakt gebruikt van casemanagement dementie. Er is nog veel onbekendheid over de ondersteuning die mensen met dementie kunnen...

Boek ‘Tommie in de Zorg’ verschenen!

12/09/2018 //

Boek ‘Tommie in de Zorg’ verschenen!

De 27-jarige verpleegkundige Tommie Niessen weet met zijn blogs veel mensen te raken. Hij vindt het belangrijk dat mensen weten wat werken in de zorg écht inhoudt.

10 veelgestelde vragen over dieren in de zorg

10/09/2018 //

10 veelgestelde vragen over dieren in de zorg

Heel veel Nederlanders zijn opgegroeid met een huisdier. Toch is het voor veel ouderen in een verpleeghuis niet vanzelfsprekend om dieren om zich heen te hebben. Zorgmedewerkers...

E-learning Leren over dementie vernieuwd

06/09/2018 //

E-learning Leren over dementie vernieuwd

De e-learning van het Trimbos-instituut is vernieuwd en sluit nu aan bij persoonsgericht werken en het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Doorbreek het taboe op seksualiteit en intimiteit

06/09/2018 //

Doorbreek het taboe op seksualiteit en intimiteit

‘Seksualiteit en intimiteit is een doodnormale menselijke behoefte. Die behoefte hebben mensen hun hele leven,’ zegt psycholoog Tineke Roelofs. Ze onderzocht de houding en...

Verpleegkundig specialist erkend

06/09/2018 //

Verpleegkundig specialist erkend

Vanaf 1 september 2018 is de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist officieel vastgelegd in de Wet BIG. V&VN is verheugd over dit nieuws: een mijlpaal! 

Handtekening onder zorgplan niet meer verplicht

05/09/2018 //

Handtekening onder zorgplan niet meer verplicht

Vanaf 1 oktober is het niet meer verplicht om een handtekening te hebben onder het zorgplan en iedere wijziging daarvan. Deze afschaffing leidt direct tot een aanzienlijke...

Kunst kijken maakt mensen met dementie blij

31/08/2018 //

Kunst kijken maakt mensen met dementie blij

Samen naar kunst kijken maakt mensen met dementie gelukkig. Het Stedelijk Museum en het Van Abbemuseum organiseren speciale 'Onvergetelijk-rondleidingen'.

Gratis e-learnings met V&VN accreditatie

31/08/2018 //

Gratis e-learnings met V&VN accreditatie

Volg de gratis e-learnings van Free Learning met actuele kennis over het dagelijks werk in de zorg. Voor 29 modules kun je nu een V&VN accreditatiepunt behalen.

Lesmateriaal voor ROC's nu digitaal beschikbaar

29/08/2018 //

Lesmateriaal voor ROC's nu digitaal beschikbaar

Studenten van Zorg- en Welzijnsopleidingen van 40 ROC’s in heel Nederland kunnen vanaf nu hun studiemateriaal digitaal raadplegen via ROC Digitaal. Het materiaal is alleen...

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden op de kaart

27/08/2018 //

Laaggeletterdheid en digitale vaardigheden op de kaart

De week van de Week van de Alfabetisering komt eraan! Van 3 t/m 9 september zijn overal in het land activiteiten. Er doen al 42.000 mensen mee, jij toch ook?

Checklists voor langer thuis wonen

24/08/2018 //

Checklists voor langer thuis wonen

Zo lang mogelijk thuis wonen is de wens van veel ouderen én het beleid van de overheid. Hoe zorgen we dat dit op een verantwoorde manier gebeurt? De website ‘Langer thuis in...

Verpleeghuizen kunnen extra kwaliteitsbudget aanvragen

24/08/2018 //

Verpleeghuizen kunnen extra kwaliteitsbudget aanvragen

Zorgorganisaties in de verpleeghuissector kunnen de komende maanden plannen maken en geld aan vragen voor extra personeel en de implementatie van het kwaliteitskader...

Studenten leren vaardigheden samenwerking mantelzorgers

24/08/2018 //

Studenten leren vaardigheden samenwerking mantelzorgers

Docent Anne Vonhof bereidt haar studenten voor op samenwerking met mantelzorgers, want die zijn 'het fundament van de zorg.' In haar lessen maakt zij gebruik van de kennisbundel...

Nieuw kwaliteitssysteem eten en welzijn in de maak

23/08/2018 //

Nieuw kwaliteitssysteem eten en welzijn in de maak

Om het eten in zorgorganisaties te verbeteren, is een nieuwe lerende community opgericht. Het richt zich op ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en GGZ-instellingen. Het...

Leefstijlverandering met Doen en Blijven Doen

22/08/2018 //

Leefstijlverandering met Doen en Blijven Doen

Hoe begeleid je iemand naar gezond gedrag en eigen regie? De methode Doen en Blijven Doen voor eerstelijns zorgverleners beschrijft 6 heldere stappen voor leefstijlverandering...

Hoe lever je goede zorg aan allochtone ouderen?

16/08/2018 //

Hoe lever je goede zorg aan allochtone ouderen?

Mantelzorgers van ouderen met een migratieachtergrond raken sneller overbelast. Dit komt omdat ze in een spagaat komen te zitten. Van de dokter krijgen ze namelijk het advies...

Tips: Eten en drinken bij dementie

13/08/2018 //

Tips: Eten en drinken bij dementie

Mensen met dementie vergeten vaak bepaalde routines uit te voeren. Zo kunnen ze mogelijk vergeten om te eten en te drinken. Niet alleen het eten en drinken zelf, maar ook alles...

Video’s: Voor- en nadelen van technologische innovaties

08/08/2018 //

Video’s: Voor- en nadelen van technologische innovaties

Er zijn allerlei technologische innovaties om betere zorg te kunnen leveren aan cliënten en de werkdruk voor zorgverleners te verlichten. Maar wat werkt goed? En hoe zet je...

10 gouden tips voor mantelzorgers

06/08/2018 //

10 gouden tips voor mantelzorgers

Loop jij als mantelzorger ook wel eens tegen hele alledaagse problemen aan bij de zorg voor jouw familielid met dementie? In deze inspiratiegids beschrijven (oud-)mantelzorgers...

Meerderheid zorgverleners slaat vaak pauze over wegens drukte

03/08/2018 //

Meerderheid zorgverleners slaat vaak pauze over wegens drukte

Bijna de helft van alle zorgverleners heeft het zo druk op het werk dat ze vaak hun koffie- en rustpauzes overslaan. Verpleegkundigen in de thuiszorg doen dit het meest...

Toolbox om zinvol contact te maken met ouderen met dementie

30/07/2018 //

Toolbox om zinvol contact te maken met ouderen met dementie

Ouderen met dementie in verpleeghuizen hebben meer behoefte aan zinvol contact. Zorgmedewerkers doen hun best, maar hebben er niet altijd tijd voor. Gelukkig zijn er...

Moskeedagen succes bij bereiken laaggeletterden

26/07/2018 //

Moskeedagen succes bij bereiken laaggeletterden

Onder mensen met een migrantenachtergrond is laaggeletterdheid een veel voorkomend probleem. Voor huisartsen kan het daarom moeilijk zijn om deze groep goed te bereiken. Het...

Nieuwe verhalenbank over laatste levensfase

25/07/2018 //

Nieuwe verhalenbank over laatste levensfase

Hoe ga je om met de laatste levensfase van een cliënt en hoe kun je daar zo goed mogelijk invulling aan geven? Het VPTZ Nederland en de Universiteit voor Humanistiek hebben een...

Aandacht voor seks en intimiteit in verpleeghuizen

25/07/2018 //

Aandacht voor seks en intimiteit in verpleeghuizen

Welke behoeften hebben bewoners in een verpleeghuis als het gaat om intimiteit en seksualiteit? Wat heb je als zorgprofessional nodig om dit te bespreken? En wat moeten...

Afwijken van het protocol of advies, mag dat?

18/07/2018 //

Afwijken van het protocol of advies, mag dat?

In je dagelijkse werk heb je, soms zonder dat je het in de gaten hebt, regelmatig te maken met ethische vragen die je zorgvuldig moet afwegen. Dat kan best lastig zijn. Want hoe...

10 tips om de hitte te lijf te gaan

17/07/2018 //

10 tips om de hitte te lijf te gaan

Als het erg warm is, hebben kwetsbare mensen zoals ouderen extra aandacht nodig. Het RIVM stelde daarom een Nationaal Hitteplan op waarin maatregelen staan die zorginstellingen...

Werkboek: Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

16/07/2018 //

Werkboek: Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van verpleeghuisbewoners. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid, bij...

Blog: Op bezoek bij een heleboel opa’s en oma’s

16/07/2018 //

Blog: Op bezoek bij een heleboel opa’s en oma’s

Hoe ziet een avond in de wijk eruit? Zorg voor Beter-redacteur Annemieke Hoogland liep een avonddienst mee met verpleegkundige in de wijk Tommie Niessen, beter bekend als Tommie...

Top 4 verbeterpunten voor toedienen medicatie

13/07/2018 //

Top 4 verbeterpunten voor toedienen medicatie

Het klaarzetten, aanreiken en toedienen van medicatie is een risicovol proces binnen zorginstellingen. Daarbij kan een fout grote gevolgen hebben voor de cliënt. Uit de audits...

Minutenregistratie in wijkverpleging kan afgeschaft worden

13/07/2018 //

Minutenregistratie in wijkverpleging kan afgeschaft worden

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert voor 2019 belangrijke wijzigingen in de regels voor wijkverpleging door. Er komt een vereenvoudigde werkwijze voor het registreren van...

Bereken of jouw cliënt voldoende eiwitten eet

12/07/2018 //

Bereken of jouw cliënt voldoende eiwitten eet

Het is belangrijk dat ouderen voldoende eiwitten binnenkrijgen. Een tekort aan eiwitten kan op langere termijn leiden tot een verminderde weerstand en een gebrek aan spierkracht...

Gezonder eten voor ouderen: 59 goede voorbeelden

09/07/2018 //

Gezonder eten voor ouderen: 59 goede voorbeelden

Gezond eten is een belangrijke basis om fit te blijven en gezond oud te worden. Om je te helpen bij het verzorgen van een goede maaltijd voor jouw cliënt verzamelde de Taskforce...

Inspectie: geen onzinnige registraties meer

09/07/2018 //

Inspectie: geen onzinnige registraties meer

Vaak heerst er een beeld dat bepaalde registraties alleen gedaan worden 'omdat het van de inspectie zo moet'. In het document 'Toezicht in dialoog' verheldert de inspectie hoe...

Blog: Ontdek waar je cliënt energie van krijgt

06/07/2018 //

Blog: Ontdek waar je cliënt energie van krijgt

Hoe ga je er als zorgverlener mee om als iemand graag wil autorijden, maar dit vanwege dementie ter discussie staat? Een tijdje terug vroegen we jou te reageren op dit dilemma...

Fotostrips verbeteren communicatie met de dokter

06/07/2018 //

Fotostrips verbeteren communicatie met de dokter

Verhalende strips zijn een goede manier om cliënten voor te bereiden op een gesprek met een dokter. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Ruth Koops van ’t Jagt aan de...

Video: hygiënisch gebruik van handschoenen

02/07/2018 //

Video: hygiënisch gebruik van handschoenen

De belangrijkste reden om handschoenen te dragen is het voorkomen van kruisbesmetting. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij als zorgverlener micro-organismen overdraagt...

Maak kennis met 10 zorgrobots

29/06/2018 //

Maak kennis met 10 zorgrobots

Zorgverleners probeerden tien robots uit in de werkplaats Zinvolle Robotica van Zorg voor Beter. Maak kennis met Pepper, Zora, Tessa en 7 andere robots. Lees de ervaringen...

Online keuzehulpen voor samen beslissen

29/06/2018 //

Online keuzehulpen voor samen beslissen

De meeste cliënten willen meebeslissen over zorg en behandeling. Keuzehulpen zijn hierbij een handig hulpmiddel. De cliënt en zijn naasten kunnen zich thuis in alle rust...

Drie nieuwe praktijkvragen over medicatie

27/06/2018 //

Drie nieuwe praktijkvragen over medicatie

Nu ouderen met dementie langer thuis blijven wonen, krijgen zorgmedewerkers te maken met nieuwe vragen over medicatieveiligheid in de thuissituatie en dagbesteding. Antoinette...

340 miljoen euro voor Programma Langer Thuis

26/06/2018 //

340 miljoen euro voor Programma Langer Thuis

Het kabinet trekt 340 miljoen euro uit voor het programma Langer Thuis. Doel is zelfstandig oud worden in de eigen omgeving beter mogelijk te maken, met ondersteuning en zorg en...

Leren tijdens je werk: hoe doe je dat?

25/06/2018 //

Leren tijdens je werk: hoe doe je dat?

Er wordt van je verwacht dat je continu bezig bent met het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De zorg verandert voortdurend. Dit vraagt om anders en continu leren. En dat...

Positieve Gezondheid toepassen in de praktijk

22/06/2018 //

Positieve Gezondheid toepassen in de praktijk

Veel zorgorganisaties omarmen het concept van positieve gezondheid. Maar hoe breng je het in de praktijk? Wat is de rol van leren en reflecteren hierbij? 

E-learning vernieuwd: Hoe krijg ik mijn collega’s zover?

22/06/2018 //

E-learning vernieuwd: Hoe krijg ik mijn collega’s zover?

Soms wordt op een afdeling iets gedaan ‘omdat het altijd zo gedaan wordt’. Deze gratis e-learning gaat over hoe je met je team verbeteringen in de manier van werken kunt...

Selfie-filmpjes over onrust bij dementie

21/06/2018 //

Selfie-filmpjes over onrust bij dementie

Zorgmedewerkers van Meriant bedachten creatieve oplossingen voor onrust en probleemgedrag bij bewoners met dementie.

Maakt jouw organisatie al deel uit van een lerend netwerk?

21/06/2018 //

Maakt jouw organisatie al deel uit van een lerend netwerk?

Leren van andere zorgorganisaties is niet alleen heel interessant, maar ook verplicht vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De focus van het kader ligt op samen leren als...

Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!

19/06/2018 //

Goed gebruik maken van veerkracht doe je zo!

Wat maakt dat de ene mens na een tegenslag weer overeind krabbelt en dat dit een ander niet lukt? Dat heeft alles te maken met veerkracht. Hoe vergroot je als zorgmedewerker de...

Video: Hoe maak je je smartphone schoon?

18/06/2018 //

Video: Hoe maak je je smartphone schoon?

‘Smartphone is het nieuwe vaatdoekje’, kopte de NOS naar aanleiding van een onderzoek van V&VN. Uit hun peiling blijkt dat een derde van de ondervraagden de telefoon nooit of...

Larissa is student én mantelzorger

15/06/2018 //

Larissa is student én mantelzorger

Larissa van Es (17) zit in het eerste jaar van mbo-4-opleiding verpleegkunde en is mantelzorger voor haar vader. Tijdens een les over de samenwerking tussen mantelzorgers en...

Vijf meest gestelde vragen over medicatieveiligheid

15/06/2018 //

Vijf meest gestelde vragen over medicatieveiligheid

'Protocollen en richtlijnen in de zorg geven houvast, maar voor de toepassing in de praktijk is altijd een professionele afweging nodig'. Antoinette Bolscher liet dit zien aan...

Ouderen met depressie genezen minder snel

14/06/2018 //

Ouderen met depressie genezen minder snel

Hoe ouder je bent, hoe minder gemakkelijk je geneest van een depressie. Na twee jaar is 50% van de veertigplussers van een depressie af, bij jongeren is dat cijfer hoger: 66%.

Lesmaterialen over diversiteit in de ouderenzorg

14/06/2018 //

Lesmaterialen over diversiteit in de ouderenzorg

Cliënten met een andere culturele achtergrond gaan vaak heel anders om met ziekte en de dood. Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de palliatieve zorg? In de film 'Ik heb een...

Afwijken van protocollen: hoe doe je dat?

13/06/2018 //

Afwijken van protocollen: hoe doe je dat?

De meest uiteenlopende zorghandelingen zijn vastgelegd in protocollen. Zoals het aanbrengen van incontinentiemateriaal of het toedienen van oogdruppels. Maar een protocol volgen...

Hygiënisch werken in het verpleeghuis: 4 dilemma’s

11/06/2018 //

Hygiënisch werken in het verpleeghuis: 4 dilemma’s

Hygiëne is een belangrijk onderdeel van je dagelijkse werk, maar soms sta je voor een dilemma. Hygiënisch werken of snel actie ondernemen bijvoorbeeld. Of door de hoge werkdruk...

E-learning Zelfredzaamheid vernieuwd

11/06/2018 //

E-learning Zelfredzaamheid vernieuwd

Het stimuleren van zelfredzaamheid is een steeds belangrijker onderdeel van het werk van zorgverleners. Daar komt een hoop bij kijken. Doe daarom deze gratis e-learning en leer...

Verschenen: Zó werkt de ouderenzorg

08/06/2018 //

Verschenen: Zó werkt de ouderenzorg

Heldere uitleg en visualisaties over de ouderenzorg in Nederland. Bekijk ook de gratis app!

Gesprekstool positieve gezondheid onderzocht

07/06/2018 //

Gesprekstool positieve gezondheid onderzocht

De gesprekstool ‘Mijn Positieve Gezondheid’ van het Institute for Positive Health (iPH) geeft mensen inzicht in hun gezondheid. Het Radboudumc onderzocht het effect van de...

Verbeter bij incontinentie ook de toiletten

07/06/2018 //

Verbeter bij incontinentie ook de toiletten

'Incontinentiemateriaal moet ouderen niet alleen in staat stellen optimaal droog te blijven maar moet ook de toiletgang ondersteunen’. Dit statement was het belangrijkste...

Lastige vragen in de praktijk: levensvragen

06/06/2018 //

Lastige vragen in de praktijk: levensvragen

In je dagelijkse werk heb je, soms zonder dat je het in de gaten hebt, regelmatig te maken met lastige keuzes en beslissingen. Ethische vragen die je zorgvuldig moet afwegen, op...

Kennisplein Chronische Zorg nu op Zorg voor Beter

05/06/2018 //

Kennisplein Chronische Zorg nu op Zorg voor Beter

Het Kennisplein Chronische Zorg is offline gegaan. De informatie is nu terug te vinden op Zorg voor Beter.

Studenten maken muziek met ouderen met dementie

04/06/2018 //

Studenten maken muziek met ouderen met dementie

Uit allerlei onderzoeken blijkt dat muziek een goede manier is om contact te maken met mensen met dementie. De Utrechtse zorgorganisatie AxionContinu bedacht daarom het...

Opgeruimd werken. Hoe doe je dat?

04/06/2018 //

Opgeruimd werken. Hoe doe je dat?

Een slecht opgeruimde werkomgeving is een ramp voor zorgmedewerkers. Je kunt niet vinden wat je zoekt, het kost tijd en het bederft je humeur. Hoe kom je hier vanaf?

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging: 435 miljoen erbij

01/06/2018 //

Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging: 435 miljoen erbij

De komende vier jaar gaat er 435 miljoen euro extra geld naar de wijkverpleging. Daarnaast wordt er jaarlijks 5 miljoen euro vrijgemaakt voor kwaliteitsverbetering. Minister...

Expertisecentrum Mantelzorg niet meer online

01/06/2018 //

Expertisecentrum Mantelzorg niet meer online

De website van het Expertisecentrum Mantelzorg is sinds juni 2018 niet meer online. De informatie is nu op andere websites terug te vinden.

Duidelijkheid geven over registraties. Hoe doen we dat?

01/06/2018 //

Duidelijkheid geven over registraties. Hoe doen we dat?

Begin mei vroegen we jullie in een poll over welke registratievraagstukken jullie duidelijkheid wilden. Daar kwamen interessante antwoorden uit.

E-learning Manoeuvreren vernieuwd

31/05/2018 //

E-learning Manoeuvreren vernieuwd

Als zorgverlener ben je veel in de weer met het tillen en rijden van bijvoorbeeld etenskarren en bedden. Je kunt hierdoor rug-, nek-, schouder- en knieklachten oplopen. Bereid...

Blog: Sta even stil en denk na bij wat je doet

25/05/2018 //

Blog: Sta even stil en denk na bij wat je doet

Mag een dochter haar moeder vastbinden voor een knipbeurt omdat ze bang is dat ze haar anders verwondt met de schaar? Een tijdje terug vroegen we jou te reageren op dit dilemma...

Podcasts over omgaan met het levenseinde

25/05/2018 //

Podcasts over omgaan met het levenseinde

In gesprek gaan met iemand die niet lang meer te leven heeft is niet makkelijk. De nieuwe serie podcasts ‘Gesprekken rondom de dood’ van Reliëf geeft inspiratie in de vorm van...

Actieplan voor terugdringen regeldruk

25/05/2018 //

Actieplan voor terugdringen regeldruk

Het ministerie van VWS presenteerde woensdag een actieplan om de administratieve rompslomp in de zorg terug te dringen. In het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’ staan per sector...

Vernieuwde kennisbundel over informele zorg

23/05/2018 //

Vernieuwde kennisbundel over informele zorg

Dankzij de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers kun je als zorgprofessional goede zorg en ondersteuning geven. Die samenwerking levert vaak veel moois op, maar zorgt...

9 kennisclips over zelfmanagement

18/05/2018 //

9 kennisclips over zelfmanagement

Hoe ondersteun je als verpleegkundige zelfmanagement en eigen regie van je cliënt? Bij het leerboek 'Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement en eigen regie' zijn 9...

Mantelzorger wil meer hulp van casemanager

18/05/2018 //

Mantelzorger wil meer hulp van casemanager

Mantelzorgers die zorgen voor iemand met dementie willen meer begeleiding van casemanagers. Deze casemanagers, bijvoorbeeld een dementieverpleegkundige, zijn belangrijk als vast...

Kwetsbare mensen bloeien op van contact met dieren

18/05/2018 //

Kwetsbare mensen bloeien op van contact met dieren

Miljoenen Nederlanders hebben een huisdier. Maar wat als je in een zorginstelling verblijft? Moet je dan voor de rest van je leven het gezelschap van een hond of kat missen?

Vraagt zorg voor mensen met dementie speciale opleiding?

17/05/2018 //

Vraagt zorg voor mensen met dementie speciale opleiding?

'Zorg voor mensen met dementie vergt een speciale opleiding', vindt Maya Walburg in een opiniestuk in Trouw. Zij is gespecialiseerd verzorgende in de psychogeriatrie. 'De...

Handige app Kwaliteitsregister V&V

14/05/2018 //

Handige app Kwaliteitsregister V&V

Voor verzorgenden en verplegenden die ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister V&V is er nu een handige app beschikbaar waarin je gemakkelijk je deskundigheid en scholing...

Hoe gezondheidsvaardig is jouw cliënt?

14/05/2018 //

Hoe gezondheidsvaardig is jouw cliënt?

Een op de drie Nederlanders (36,4 procent) heeft lage gezondheidsvaardigheden. Zij hebben moeite om informatie over hun ziekte te begrijpen en zijn vaak minder gezond. Met een...

Blog: Lief zijn niet genoeg bij probleemgedrag bij dementie

14/05/2018 //

Blog: Lief zijn niet genoeg bij probleemgedrag bij dementie

Onlangs verscheen de nieuwe richtlijn ‘Probleemgedrag bij mensen met dementie’. Gebruik een vaste methode (‘een stappenplan’) om het probleemgedrag te analyseren en er goed mee...

Werken én leren over informele zorg

11/05/2018 //

Werken én leren over informele zorg

Studenten volgen ervaringsgericht onderwijs bij zorgorganisatie Viattence. Voor hun leervragen over informele zorg maken ze gebruik van de kennisbundels informele zorg. Download...

Tips cliëntenparticipatie ouderen

11/05/2018 //

Tips cliëntenparticipatie ouderen

Organisaties kiezen er steeds vaker voor om cliënten en familieleden te betrekken bij het bepalen van hun beleid. Hoe doe je dit goed en wat zijn de valkuilen? Vilans vroeg het...

Wel of niet registreren? Wat wil jij weten?

09/05/2018 //

Wel of niet registreren? Wat wil jij weten?

Je kent ze wel, vragen over registraties waar eigenlijk geen duidelijkheid over is. Vragen zoals: Wel of niet elke dag de temperatuur van de koelkast noteren? Of: Is het doen...

Extra geld verpleeghuizen vooral voor personeel en technologie

04/05/2018 //

Extra geld verpleeghuizen vooral voor personeel en technologie

Waar gaan de extra miljoenen voor verpleeghuizen vooral naartoe? Brancheorganisatie ActiZ vroeg aan bestuurders van 45 zorgorganisaties hoe zij het extra geld inzetten en welke...

Monitor NZa: zorgkosten gedaald

02/05/2018 //

Monitor NZa: zorgkosten gedaald

Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig. De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander. Dit blijkt uit de eerste...

Instructievideo's: handen reinigen

02/05/2018 //

Instructievideo's: handen reinigen

'Helaas is de basishygiëne in de zorg niet altijd goed op orde,' zegt Jolande Nelson, deskundige infectiepreventie. 'Rond 80 procent van de zorgprofessionals past geen...

Handhygiëne: op welke momenten?

01/05/2018 //

Handhygiëne: op welke momenten?

Ken jij de vijf momenten van handhygiëne van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)? En kun je ze ook goed navertellen?

Handhygiëne: waarom doe je het niet altijd (goed)?

01/05/2018 //

Handhygiëne: waarom doe je het niet altijd (goed)?

Hoe belangrijk handhygiëne ook is, het lukt niet altijd om op het juiste moment je handen te wassen of desinfecteren. We onderscheiden hier vier soorten barrières voor...

6 veelgestelde vragen over handhygiëne

01/05/2018 //

6 veelgestelde vragen over handhygiëne

Handhygiëne is een heel belangrijk onderdeel van hygiënisch werken. Misschien is het zelfs wel het belangrijkste. Zeker als je verspreiding van en besmetting met ziektekiemen...

Muziek helpt mensen met dementie

30/04/2018 //

Muziek helpt mensen met dementie

Geluiden hebben veel invloed op mensen met dementie. Tegelijk kunnen liedjes van vroeger hen vrolijk maken. Zorgorganisatie Brentano in Amstelveen nam muziektherapeute Marianne...

‘Handhygiëne is belangrijk voor medewerkers én bewoners’

26/04/2018 //

‘Handhygiëne is belangrijk voor medewerkers én bewoners’

'Tijdens mijn opleiding kwam het onderwerp antibioticaresistentie niet aan bod. Pas toen ik in mijn afstudeerperiode de beroepsbegeleidende leerweg deed bij Woonzorgcentrum...

Mooiste van het vak? Verschil maken voor cliënten!

23/04/2018 //

Mooiste van het vak? Verschil maken voor cliënten!

Het verschil maken en een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van cliënten. Dat vinden zorgmedewerkers het mooiste van hun vak, blijkt uit een poll van Zorg voor...

Verzorgende Floor ziet infectiepreventie als haar opdracht

23/04/2018 //

Verzorgende Floor ziet infectiepreventie als haar opdracht

Over hygiënisch werken bestaan veel vragen op de werkvloer merkt ook verzorgende IG Floor Reijnders. Ze is hygiëne kwaliteitsmedewerker (HKM) en organiseerde binnen haar...

Een lesje informele zorg

20/04/2018 //

Een lesje informele zorg

Vind jij net als docent Ad Rang dat samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers te weinig aandacht krijgt in het onderwijs? Gebruik de kennisbundel informele zorg in de les!

Leerinterventie verbetert samenwerking

20/04/2018 //

Leerinterventie verbetert samenwerking

Samenwerken-hoedoejedat is de naam van een nieuwe leerinterventie om de samenwerking tussen zorgmedewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Probeer hem uit!

Lastige vragen in de praktijk: vrijheidsbeperking

19/04/2018 //

Lastige vragen in de praktijk: vrijheidsbeperking

Als zorgprofessional maak je iedere dag keuzes: alleen, samen met bewoners, hun familie/vertegenwoordiger of met collega’s. Die keuzes kunnen over van alles gaan. Van grote...

Nieuw project: Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

17/04/2018 //

Nieuw project: Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Intimiteit en seksualiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van ons leven. Ook als we ouder worden en moeten verhuizen naar een verpleeghuis. Kenniscentra Rutgers en Vilans...

Nieuwe televisieserie over dementie: In De Leeuwenhoek

16/04/2018 //

Nieuwe televisieserie over dementie: In De Leeuwenhoek

Donderdag 19 april startte op NPO 2 de vierdelige serie 'In De Leeuwenhoek'. Actrice Adelheid Roosen en journalist Hugo Borst nemen de kijker mee in het verpleeghuis De...

Nieuwe kennisbundels gehandicaptenzorg

16/04/2018 //

Nieuwe kennisbundels gehandicaptenzorg

Zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en ouderen met een verstandelijke beperking brengt extra uitdagingen met zich mee. De nieuwe kennisbundels van ‘Samen...

E-learning Steunkousen vernieuwd

12/04/2018 //

E-learning Steunkousen vernieuwd

Als zorgverlener of mantelzorger help je cliënten bij het aan- en uittrekken van steunkousen. Maar hoe doe je dat goed? En waar moet je allemaal op letten? In deze vernieuwde e...

Factsheet: valpreventie en dementie

12/04/2018 //

Factsheet: valpreventie en dementie

Ouderen met cognitieve problemen en dementie vallen twee keer zo vaak als leeftijdsgenoten zonder deze problemen. Het is echter onvoldoende bekend in hoeverre een algemene...

Kwaliteitsdoelen verpleeghuiszorg bekend

10/04/2018 //

Kwaliteitsdoelen verpleeghuiszorg bekend

Het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat minister De Jonge op 10 april lanceerde, geeft aan hoe de kwaliteit van de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar...

Zorgrobots laten zien wat ze kunnen op robotparty

09/04/2018 //

Zorgrobots laten zien wat ze kunnen op robotparty

Hoe zet je een robot zinvol in voor de zorg voor jouw cliënten? Dat ontdekten de ruim 80 deelnemers tijdens de robotparty op 26 maart, de slotbijeenkomst van de Zorg voor Beter...

Uit de praktijk: hygiënisch schoonmaken in het verpleeghuis

09/04/2018 //

Uit de praktijk: hygiënisch schoonmaken in het verpleeghuis

Huishoudelijk medewerkers en schoonmakers binnen het verpleeghuis onderschatten vaak hoe belangrijk ze zijn voor infectiepreventie. 'Het belang van hun werk moet worden erkend...

Hbo-verpleegkundigen nodig in verpleeghuiszorg

06/04/2018 //

Hbo-verpleegkundigen nodig in verpleeghuiszorg

Studenten HBO-Verpleegkunde willen wél werken in de intramurale ouderenzorg, maar alleen onder betere voorwaarden.

Eenzaamheid bij ouderen terugdringen, hoe doe je dat?

06/04/2018 //

Eenzaamheid bij ouderen terugdringen, hoe doe je dat?

Meer dan de helft van de 75-plussers in Nederland voelt zich eenzaam. Minister Hugo de Jonge van VWS lanceerde daarom het actieplan ‘Eén tegen eenzaamheid’. Hoe wil het kabinet...

Kennis leernetwerken wijkverpleging gebundeld

06/04/2018 //

Kennis leernetwerken wijkverpleging gebundeld

Hoe ga jij goed om met alle veranderingen in de eerstelijnszorg? Om je goed voor te bereiden zijn er de leernetwerken wijkverpleging.

Motiverende gesprekstechnieken voor gezonde leefstijl

30/03/2018 //

Motiverende gesprekstechnieken voor gezonde leefstijl

Met motiverende gespreksvoering kun je ouderen op het spoor zetten van een gezonder leven. Anne Esther Marcus-Varwijk doet onderzoek naar hoe (wijk)verpleegkundigen dit...

7 praktische tips voor wassen en aankleden

29/03/2018 //

7 praktische tips voor wassen en aankleden

Het nieuwe boekje 'Met zachte hand' geeft verzorgenden praktische tips om van het dagelijkse wassen en aankleden van je cliënt een prettig moment te maken.

Welke 10 registraties willen wijkverpleegkundigen schrappen?

29/03/2018 //

Welke 10 registraties willen wijkverpleegkundigen schrappen?

Hoe lang bestaat de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging nog? Als het aan wijkverpleegkundigen ligt heeft deze registratie namelijk haar langste tijd gehad.

ICT: Wat doen we ermee?

27/03/2018 //

ICT: Wat doen we ermee?

ICT maakt een steeds groter deel uit van het zorgonderwijs. Wat zijn de mogelijkheden en hoe ga je er mee om? En hoe zorg je dat het onderwijs persoonlijk blijft?

168 verpleeghuizen verbeteren kwaliteit van zorg

26/03/2018 //

168 verpleeghuizen verbeteren kwaliteit van zorg

Meer waardigheid en trots in de verpleeghuizen was de inzet van het programma 'Ruimte voor verpleeghuizen'. Wat is er bereikt?

Wat vind jij het mooiste aan jouw vak?

26/03/2018 //

Wat vind jij het mooiste aan jouw vak?

Het kabinet wil voor 2022 het groeiende personeelstekort in de zorg oplossen. Een van de speerpunten van dit beleid is het imago van de zorg verbeteren.

Verklein de kans op dementie met MijnBreincoach-app

23/03/2018 //

Verklein de kans op dementie met MijnBreincoach-app

Wat kun je doen om de kans op dementie te verkleinen? De nieuwe MijnBreincoach-app is een digitaal hulpmiddel om je hersenen gezond te houden.

Een mooi voorbeeld: het AanmeldPortaal

22/03/2018 //

Een mooi voorbeeld: het AanmeldPortaal

Ieder jaar liggen 322.000 ouderen in een ziekenhuisbed terwijl ze niets mankeren, zo blijkt uit een onderzoek van branchevereniging ActiZ. Op jaarbasis betekent dit dat er 4.100...

8 tips voor het werken met Positieve Gezondheid

22/03/2018 //

8 tips voor het werken met Positieve Gezondheid

In het concept Positieve Gezondheid staat niet de aandoening of beperking van een cliënt centraal, maar zijn of haar lichamelijke, sociale en spirituele behoeften. Belangrijk is...

11 voorbeelden van technologie in de zorg

19/03/2018 //

11 voorbeelden van technologie in de zorg

Goede technologie verbetert de zorg voor cliënten. Maar welke technologische toepassingen zijn er allemaal?

Werken aan gezond gewicht bij laaggeletterden

16/03/2018 //

Werken aan gezond gewicht bij laaggeletterden

Gezondheidscentrum Terwinselen doet mee aan het project ‘Laaggeletterdheid is van gewicht - de huisarts helpt’. Diana Terwint, praktijkverpleegkundige en projectleider en...

Tools gezondheidsvaardigheden

16/03/2018 //

Tools gezondheidsvaardigheden

Mensen met minder gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. De toolkit gezondheidsvaardigheden biedt...

Activiteiten net zo belangrijk als goede zorg

16/03/2018 //

Activiteiten net zo belangrijk als goede zorg

Verpleeghuizen moeten meer aandacht hebben voor activiteiten voor ouderen. Betekenisvolle activiteiten zijn voor mensen met dementie namelijk net zo belangrijk als lichamelijke...

Personeelstekort in de zorg groeit. Wat is de oplossing?

14/03/2018 //

Personeelstekort in de zorg groeit. Wat is de oplossing?

Het aantal banen in de zorg groeit de komende jaren flink. Maar tegelijkertijd neemt het personeelstekort ook toe. Er is vooral een schreeuwend tekort aan verpleegkundigen en...

Groot onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

13/03/2018 //

Groot onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Hoeveel bewoners van verpleeghuizen dragen resistente bacteriën bij zich? Om dat te achterhalen start het RIVM in samenwerking met de regionale zorgnetwerken een groot landelijk...

Nieuw thema: Persoonsgerichte zorg

13/03/2018 //

Nieuw thema: Persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg is zorg die is afgestemd op iemands leven, persoonlijke wensen en voorkeuren. Wat heeft jouw cliënt nodig om zich goed en gelukkig te voelen? Ga samen met...

Nieuw lesmateriaal over mantelzorgondersteuning

12/03/2018 //

Nieuw lesmateriaal over mantelzorgondersteuning

Zorgmedewerkers doen steeds meer een beroep op de hulp van familie, naasten en vrijwilligers in de zorg voor ouderen. Ze werken dus veel samen met mantelzorgers.

Nieuwe richtlijn over omgaan met probleemgedrag

09/03/2018 //

Nieuwe richtlijn over omgaan met probleemgedrag

Hoe ga jij om met probleemgedrag bij mensen met dementie? Om je daarmee te helpen brachten Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, en het Nederlands...

Speciale valpreventietraining voor niet-westerse ouderen

06/03/2018 //

Speciale valpreventietraining voor niet-westerse ouderen

Veel ouderen zijn bang om te vallen. Daardoor kunnen ze in een sociaal isolement terecht komen. De cursus Zicht op Evenwicht helpt ouderen om deze valangst te verminderen. Maar...

Trainingsmaterialen over bespreken eenzaamheid

06/03/2018 //

Trainingsmaterialen over bespreken eenzaamheid

Eenzaamheid is van alle leeftijden, maar komt het vaakst voor bij 75-plussers. Veel zorgverleners vinden het lastig om eenzaamheid bespreekbaar te maken. Kenniscentrum Movisie...

Levenseindevragen bespreken met de transitiecirkel

05/03/2018 //

Levenseindevragen bespreken met de transitiecirkel

Het bespreken van vragen over het levenseinde is geen gemakkelijke opgave. De transitiecirkel is een gespreksmodel dat begeleiders en hulpverleners hierbij kan helpen. Vilans...

Vergroot bewegingsvrijheid van dementerende ouderen

26/02/2018 //

Vergroot bewegingsvrijheid van dementerende ouderen

Om ervoor te zorgen dat dementerende ouderen op een gesloten afdeling meer bewegingsvrijheid hebben, ontwikkelde Vilans het leefcirkelconcept. Een leefcirkel bepaalt met behulp...

Meer aandacht voor wijkverpleging in hbo-v’s

26/02/2018 //

Meer aandacht voor wijkverpleging in hbo-v’s

In alle hbo-v opleidingen is meer aandacht gekomen voor vakken die nodig zijn om in de wijkverpleging te werken. Dat blijkt uit een inventarisatie van Margriet van Iersel...

Toolkit helpt bij ondersteunen mantelzorgers in de thuiszorg

26/02/2018 //

Toolkit helpt bij ondersteunen mantelzorgers in de thuiszorg

Als thuiszorgmedewerker werk je veel samen met mantelzorgers om de beste zorg te verlenen aan cliënten. Maar hoe ondersteun je mantelzorgers zo goed mogelijk? In de toolkit...

Positief effect 'De mond niet vergeten!'

26/02/2018 //

Positief effect 'De mond niet vergeten!'

Drie jaar geleden ging het project ‘De mond niet vergeten!’ van start. Doel: de mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen verbeteren door hechte samenwerking van...

Factsheet Wet zorg en dwang

19/02/2018 //

Factsheet Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 moeten zorgorganisaties volgens de Wet zorg en dwang gaan werken. Dat lijkt nog ver weg, maar juist omdat het om een complexe wet gaat, is die tijd ook hard...

Denk mee over video's over hygiënisch werken

19/02/2018 //

Denk mee over video's over hygiënisch werken

Hoe was je goed je handen? Hoe ga je om met incontinentiemateriaal bij verschoning? En hoe doe je vieze handschoenen snel en hygiënisch uit? Natuurlijk kunnen we het proberen...

Het Grijze Koppen Orkest verbindt ouderen met dementie

15/02/2018 //

Het Grijze Koppen Orkest verbindt ouderen met dementie

Veel ouderen zijn eenzaam en komen moeilijk de dag door. Het Grijze Koppen Orkest is een muziekproject dat dementerende en kwetsbare ouderen activeert en verbindt.

Een op de zeven ouderen in verpleeghuis mist seks

14/02/2018 //

Een op de zeven ouderen in verpleeghuis mist seks

Een op de zeven bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis mist romantisch of seksueel contact. Ouderen die dit contact missen zijn minder gelukkig, eenzamer, hebben meer...

10 basistips voor goed contact met mensen met dementie

13/02/2018 //

10 basistips voor goed contact met mensen met dementie

Mensen met dementie krijgen vaak te maken met veranderend gedrag. Dit vraagt veel van de cliënt, maar ook van de mensen in hun omgeving. Hoe ga je om met een geheugen dat het...

Quiz samen beslissen met kwetsbare ouderen

09/02/2018 //

Quiz samen beslissen met kwetsbare ouderen

Neem jij samen met jouw cliënt de juiste beslissing over zorg en behandeling? En doe je dat op een voor de cliënt prettige manier? Speel de quiz en ontdek of je cliënt blij is...

Test je kennis van hygiëneregels voeding

08/02/2018 //

Test je kennis van hygiëneregels voeding

Mogen cliënten opgewarmde groentesoep eten? En moet je al het eten stickeren? Weet jij de antwoorden? Test je kennis over hygiëneregels bij kleinschalig groepswonen aan de hand...

Leergemeenschap jonge mensen met dementie

08/02/2018 //

Leergemeenschap jonge mensen met dementie

Depressief, overspannen, relatieproblemen? Bij jonge mensen met dementie wordt de diagnose vaak pas na jaren gesteld. Het programma ‘Dementiezorg voor Elkaar’ startte een...

Inspiratiebox 'Technologie in de langdurende zorg'

08/02/2018 //

Inspiratiebox 'Technologie in de langdurende zorg'

Met technologische hulpmiddelen kun je de zorg voor cliënten aangenamer en makkelijker maken. Toch is de impact van technologie op het leven van veel cliënten in de langdurige...

Ruim 300.000 ouderen liggen onnodig in het ziekenhuis

07/02/2018 //

Ruim 300.000 ouderen liggen onnodig in het ziekenhuis

Ieder jaar liggen 322.000 ouderen in een ziekenhuisbed terwijl ze niets mankeren. Op jaarbasis bezetten zij onnodig 4.100 dure ziekenhuisbedden. Dat blijkt uit een onderzoek dat...

Is de 5-minutenregistratie wel of niet verplicht?

02/02/2018 //

Is de 5-minutenregistratie wel of niet verplicht?

Veel verpleegkundigen in de ouderenzorg en ziekenhuizen klagen dat ze veel werktijd kwijt zijn aan het registreren van gegevens. Dat blijkt uit een enquête van V&VN. Vooral de...

Hoe digitaal vaardig is jouw cliënt?

01/02/2018 //

Hoe digitaal vaardig is jouw cliënt?

Snel inzicht in het digitale niveau van jouw cliënt? Gebruik de quickscan digitale vaardigheden van Pharos. Na de quickscan kun je op maat voorlichting en advies geven over...

E-learning: Informele zorg bij dementie

01/02/2018 //

E-learning: Informele zorg bij dementie

Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? En hoe werken professionals en organisaties samen? Rond...

Uitgangspunten Wmo in de praktijk lastig uit te voeren

31/01/2018 //

Uitgangspunten Wmo in de praktijk lastig uit te voeren

De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) blijkt in de praktijk vaak nog lastig. De wet werd in 2015 vernieuwd en verplicht gemeenten om ervoor te zorgen dat...

Voor even cliënt in de ParticipatieKliniek

30/01/2018 //

Voor even cliënt in de ParticipatieKliniek

Hoe is het om oud en afhankelijk te zijn? Hoe zou je zelf verzorgd willen worden? In de ParticipatieKliniek kun je als verpleegkundige of verzorgende ervaren hoe het is om zelf...

Toolkit om technologie te implementeren in de zorg

29/01/2018 //

Toolkit om technologie te implementeren in de zorg

Hoe implementeer je technologie in jouw zorgorganisatie om de zorg voor je cliënten echt te verbeteren? In de implementatietoolkit 'Technologie in de zorg' van Waardigheid en...

Meeste calamiteiten in verpleeghuis zijn val- en tilincidenten

29/01/2018 //

Meeste calamiteiten in verpleeghuis zijn val- en tilincidenten

Meer dan de helft van de bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gemelde calamiteiten in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg zijn val- of tilincidenten. Daarnaast komen...

Veelgestelde vragen over Wet zorg en dwang

29/01/2018 //

Veelgestelde vragen over Wet zorg en dwang

De Eerste Kamer heeft op 23 februari de Wet zorg en dwang aangenomen, die op 1 januari 2020 in zal gaan. Na bijna 10 jaar discussie is de wet nu eindelijk een feit. De nieuwe...

Denk mee: Wet zorg en dwang in zorg thuis

29/01/2018 //

Denk mee: Wet zorg en dwang in zorg thuis

Welke vormen van dwang (onvrijwillige zorg) zouden in de zorg thuis toegestaan moeten worden? En welke aanvullende voorwaarden moeten hier gelden? Nu de Wet zorg en dwang is...

Heb jij een idee voor een instructiefilmpje?

26/01/2018 //

Heb jij een idee voor een instructiefilmpje?

Hoe trek je een steunkous aan? En hoe werkt een tillift? Dankzij de ruim 200 instructiefilmpjes van het verbetertraject GoedGebruik zie je op een duidelijke manier hoe je met...

Wet zorg en dwang gaat in 2020 in

23/01/2018 //

Wet zorg en dwang gaat in 2020 in

De Eerste Kamer heeft op 23 januari de wet Zorg en dwang aangenomen. De Wet zorg en dwang gaat op 1 januari 2020 in. De wet geldt niet alleen in instellingen, maar bijvoorbeeld...

Download: publicatie 'Communiceren met familie'

22/01/2018 //

Download: publicatie 'Communiceren met familie'

Weet jij hoe je goed moet communiceren met familieleden van een cliënt over een verhuizing naar het verpleeghuis? De voorbeelden en tools in deze publicatie helpen je om open en...

Doe mee aan de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'

22/01/2018 //

Doe mee aan de challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'

Ehealth maakt het zorgverleners makkelijker en de zorg beter en veiliger. Daarom zoekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport goed werkende voorbeelden van...

Stappenplan samen beslissen met kwetsbare ouderen

22/01/2018 //

Stappenplan samen beslissen met kwetsbare ouderen

Veruit de meeste cliënten (94%) willen meebeslissen over zorg en ondersteuning. Hoe zorg je ervoor dat samen beslissen ook echt tot stand komt? In de publicatie ‘Samen beslissen...

Factchecker helpt registraties wijkverpleging terug te dringen

17/01/2018 //

Factchecker helpt registraties wijkverpleging terug te dringen

Als wijkverpleegkundige ben je steeds meer tijd kwijt met het invullen van formulieren en checklists. Kostbare tijd die je liever met cliënten doorbrengt. De registratiedruk...

Mooi boek: 'Tot slot - Wat ik nog zeggen wil'

16/01/2018 //

Mooi boek: 'Tot slot - Wat ik nog zeggen wil'

Veel zorgprofessionals verlenen palliatieve zorg. Praten over doodgaan is niet gemakkelijk, maar je erop voorbereiden ervaren mensen vaak wel als prettig. Het mooie invulboek...

Migranten en LHBT-ouderen ervaren vaker discriminatie

15/01/2018 //

Migranten en LHBT-ouderen ervaren vaker discriminatie

Homoseksuele ouderen en ouderen met een migratieachtergrond maken minder gebruik van zorgvoorzieningen dan van ze verwacht zou worden. Hoe komt dat en wat valt er aan te doen...

Methode om zicht en grip op lerend vermogen te krijgen

15/01/2018 //

Methode om zicht en grip op lerend vermogen te krijgen

Hoe verbeter je het lerend vermogen in een organisatie voor verpleeghuiszorg? Om daar achter te komen, ontwikkelden ActiZ en BTN de methode 'Zelfevaluatie' om het lerend...

12 trends op gebied van eten en drinken in de zorgsector

15/01/2018 //

12 trends op gebied van eten en drinken in de zorgsector

Zorginstellingen veranderen op alle vlakken zo is er steeds meer aandacht voor eHealth en kleinschaligere woonvormen. Maar hoe zit het met eten en drinken en...

'Natuur doet mensen met dementie goed'

08/01/2018 //

'Natuur doet mensen met dementie goed'

'Mensen met dementie zijn steeds minder gevoelig voor taal. Maar wel voor allerlei zintuigelijke prikkels. De natuur leent zich bij uitstek om mensen te prikkelen.' Dat zegt...

Toolbox Indicatieproces speciaal voor wijkverpleegkundigen

08/01/2018 //

Toolbox Indicatieproces speciaal voor wijkverpleegkundigen

Wijkverpleegkundigen hebben behoefte aan een toolbox met hulpmiddelen om de zorg beter te indiceren en te organiseren. Daarom zette V&VN, met steun van het ministerie van...

Zorgmanager Berry Schaake: 'Durf te experimenteren'

08/01/2018 //

Zorgmanager Berry Schaake: 'Durf te experimenteren'

'Hoe meer eigen regie een mens heeft, hoe beter.' Dat zegt Berry Schaake, integraal zorgmanager bij locatie De Berghorst van Zorgspectrum het Zand. Hij vertelt hoe ze daar meer...

Handboek voor verbeteren efficiënte werkwijze zorgteams

08/01/2018 //

Handboek voor verbeteren efficiënte werkwijze zorgteams

Wie mag welke zorg verlenen? Hoe verdeel je de taken binnen een zorgteam? En wat mag je van elkaar verwachten? Er zijn de laatste jaren zoveel verschillende functies bijgekomen...

Minister: ook anderen mogen taken Wzd-arts uitvoeren

21/12/2017 //

Minister: ook anderen mogen taken Wzd-arts uitvoeren

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat niet alleen artsen, maar ook gz-psychologen of orthopedagogen een toezichthoudende rol mogen hebben bij het toepassen van...

Deel mantelzorgers wil meer ondersteuning

20/12/2017 //

Deel mantelzorgers wil meer ondersteuning

Een deel van de mantelzorgers wordt zwaar belast en heeft meer kennis, vaardigheden en ondersteuning nodig. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die iemand helpen met dementie...

Vlog je vraag over de Wet zorg en dwang

18/12/2017 //

Vlog je vraag over de Wet zorg en dwang

Op 15 januari wordt het wetsvoorstel Zorg en dwang behandeld in de Eerste Kamer. Er zijn nog veel vragen over de invoering van de nieuwe wet. Waarom komt de wet er? Wat zijn de...

Hoe kun je bijdragen aan medicatietrouw van cliënt?

18/12/2017 //

Hoe kun je bijdragen aan medicatietrouw van cliënt?

Het is belangrijk dat een cliënt de medicatie die is voorgeschreven goed (volgens voorschrift) gebruikt. Nivel heeft onderzoek gedaan naar de rol van zorgmedewerkers bij...

Zorgorganisaties delen ervaringen over robots

18/12/2017 //

Zorgorganisaties delen ervaringen over robots

Steeds meer robots worden ontworpen voor de zorg. Maar hoe kun je een robot zinvol inzetten bij de zorg voor jouw cliënten? En wat kunnen ze allemaal wel en niet? Deelnemers van...

GRIP erkende interventie bij probleemgedrag bij dementie

18/12/2017 //

GRIP erkende interventie bij probleemgedrag bij dementie

Roepen, onrustig zijn of geagiteerd reageren. Allemaal kenmerken van probleemgedrag. 80 procent van de mensen met dementie vertoont dit soort onbegrepen gedrag. De interventie...

App moet eenzaamheid onder ouderen terugdringen

14/12/2017 //

App moet eenzaamheid onder ouderen terugdringen

Met één druk op de knop bellen (of 'beppen') met een andere oudere die je niet kent. Mats Kwakernaak en Janben Welleweerd bedachten de BepTab, een app voor de tablet waarmee je...

Leerboek helpt verpleegkundigen bij  zelfmanagement

14/12/2017 //

Leerboek helpt verpleegkundigen bij zelfmanagement

Ondersteuning bij zelfmanagement van patiënten is een van de kerntaken van verpleegkundigen. Maar hoe doe je dat? Het leerboek 'Verpleegkundige ondersteuning bij zelfmanagement...

5 prangende vragen over de Wet zorg en dwang

12/12/2017 //

5 prangende vragen over de Wet zorg en dwang

Welke cliënten vallen er precies onder de aankomende Wet zorg en dwang? Neemt de registratiedruk toe met de nieuwe wet? Er zijn nog veel vragen over het wetsvoorstel Zorg en...

Innovatieve trends: samenwerking tussen zorg en onderwijs

12/12/2017 //

Innovatieve trends: samenwerking tussen zorg en onderwijs

Ervoor zorgen dat iedereen in Nederland de best mogelijke zorg krijgt. Vanuit dat uitgangspunt startte in 2015 het Zorgpact. Sindsdien zijn onderwijsinstellingen...

Kijktip: De Monitor: minder zorg aan huis

12/12/2017 //

Kijktip: De Monitor: minder zorg aan huis

De moeder van Pauline Dröge heeft dementie en steeds meer zorg nodig. Ze staat op een wachtlijst voor het verpleeghuis. Tijdens de wachtperiode krijgt ze ineens minder thuiszorg...

Tip: Educatiekaarten Dementie

07/12/2017 //

Tip: Educatiekaarten Dementie

Wat gebeurt er in de hersenen bij dementie? Waarom lopen gesprekken vaker vast? En waarom is het vinden van woorden steeds moeilijker? De Educatiekaarten Dementie geven op een...

Gratis e-learning: wetgeving en financiering ouderenzorg

07/12/2017 //

Gratis e-learning: wetgeving en financiering ouderenzorg

Waar loop jij als thuiszorgmedewerker tegenaan? Weet jij alles over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg? Doe in 30 minuten...

Thuiswonenden hebben moeite om goede zorg te vinden

04/12/2017 //

Thuiswonenden hebben moeite om goede zorg te vinden

Steeds meer mensen met een ernstige beperking wonen thuis. Zij hebben het vaak moeilijk om goede zorg en ondersteuning te krijgen. Soms lukt het zelfs helemaal niet. Dat...

Positieve verhalen ouderenzorg aangeboden aan minister

30/11/2017 //

Positieve verhalen ouderenzorg aangeboden aan minister

'Mijn ouders worden zeer goed verzorgd in hun verzorgingstehuis. Het personeel is zeer gemotiveerd. En er is een recreatieteam dat bijna iedere dag bezig is met spel, film en...

Gebruik van eHealth in de praktijk blijft uitdaging

30/11/2017 //

Gebruik van eHealth in de praktijk blijft uitdaging

Veel zorgverleners merken dat het voor cliënten vaak onbekend en onduidelijk is wat voor eHealth-toepassingen er allemaal zijn in de praktijk en wat de mogelijkheden zijn. Het...

Rapport leefstijlmonitoring bij thuiswonende ouderen

29/11/2017 //

Rapport leefstijlmonitoring bij thuiswonende ouderen

Een huis van iemand met dementie volhangen met sensoren die lichaamswarmte voelen. Dat is leefstijlmonitoring in een notendop. Zorgverleners zien zo hoe vaak en wanneer een...

Subsidie voor onderwijs: kennis over verward gedrag

28/11/2017 //

Subsidie voor onderwijs: kennis over verward gedrag

Mensen die werken bij zorg-, welzijns- of veiligheidsorganisaties zoals verpleegkundigen, welzijnswerkers en politieagenten krijgen in hun werk te maken met mensen met verward...

Vernieuwde Valanalyse gebaseerd op nieuwe richtlijn

28/11/2017 //

Vernieuwde Valanalyse gebaseerd op nieuwe richtlijn

De Valpreventie Richtlijn van VeiligheidNL is vernieuwd. De vorige richtlijn uit 2004 is aangepast aan de hand van de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek...

Mantelzorgers leveren grootste deel zorg en ondersteuning

28/11/2017 //

Mantelzorgers leveren grootste deel zorg en ondersteuning

In 2016 ontving bijna een op de tien van alle zelfstandig wonende Nederlanders hulp en ondersteuning van iemand uit het eigen sociale netwerk. Dit blijkt uit de nieuwe...

Wijkverpleegkundigen volgend jaar minder papierwerk

28/11/2017 //

Wijkverpleegkundigen volgend jaar minder papierwerk

Wijkverpleegkundigen moeten volgend jaar minder papierwerk krijgen. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft dat dinsdag 21 november afgesproken met vertegenwoordigers...

Blog: Protocollen en praktijk: een prachtige combinatie?!

28/11/2017 //

Blog: Protocollen en praktijk: een prachtige combinatie?!

Het lijkt op dit moment wel een trend: overal worden richtlijnen, protocollen en standaarden voor ontwikkeld. Zowel landelijk als in instellingen: je ontkomt er niet aan. Sta je...

Test je kennis over vrijheidsbeperking en doe de quiz

23/11/2017 //

Test je kennis over vrijheidsbeperking en doe de quiz

Wat weet jij over vrijheid beperkende maatregelen? Ben je goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Test je kennis in de quiz vrijheidsbeperking.

Online training 'dementie in de tandartsenpraktijk'

23/11/2017 //

Online training 'dementie in de tandartsenpraktijk'

Mensen met dementie willen vaak zo lang mogelijk een gewoon leven leiden en dus ook hun eigen tandarts bezoeken. Om ervoor te zorgen dat een bezoek aan de tandarts prettig...

Hulpmiddelen ontwikkeld om registraties te verminderen

23/11/2017 //

Hulpmiddelen ontwikkeld om registraties te verminderen

Zorgmedewerkers zijn veel tijd kwijt met het invullen van allerlei formulieren en checklists. Tijd die je liever aan cliënten besteedt. Om je te helpen minder onnodige...

Actiedag tegen onnodige administratie in de zorg

23/11/2017 //

Actiedag tegen onnodige administratie in de zorg

Op maandag 20 november houdt beroepsvereniging V&VN een actiedag om aandacht te vragen voor de administratiedruk bij verpleegkundigen en verzorgenden die de spuigaten uitloopt...

Vergroot de vrijheid voor cliënten en doe de challenge

16/11/2017 //

Vergroot de vrijheid voor cliënten en doe de challenge

Wil je de vrijheid voor cliënten en medewerkers vergroten? En samen met jouw team de mogelijkheden en kansen verkennen? Doe dan mee aan de online challenge 'Samen op weg naar...

Doe de online escaperoom 'Spelen met vrijheid'

16/11/2017 //

Doe de online escaperoom 'Spelen met vrijheid'

Hoe vergroot jij de vrijheid van bewoners van verpleeghuizen? Kruip in de huid van de verzorgster van de dementerende mevrouw Den Ouden en doe de online escaperoom 'Spelen met...

Wat zijn jouw vragen en ideeën over de Wet zorg en dwang?

16/11/2017 //

Wat zijn jouw vragen en ideeën over de Wet zorg en dwang?

In januari bespreekt de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorg en dwang. Als dit voorstel straks is goedgekeurd zal het de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen...

Campagne op ABR-symposium tegen antibioticaresistentie

14/11/2017 //

Campagne op ABR-symposium tegen antibioticaresistentie

Tijdens het symposium Antibioticaresistentie en ouderenzorg is de campagne Samen sterk tegen antibioticaresistentie van start gegaan. Onderdeel daarvan is de site...

Samenwerking informele zorg op netvlies studenten

13/11/2017 //

Samenwerking informele zorg op netvlies studenten

Wie werkzaam is in zorg en welzijn krijgt zeker te maken met mantelzorgers en vrijwilligers. Daarom is het zo belangrijk dat in het onderwijs aandacht is voor samenwerken met...

Muziekkussen erkend als onderbouwde interventie

13/11/2017 //

Muziekkussen erkend als onderbouwde interventie

Voor het slapen gaan zo’n drie kwartier naar muziek luisteren via een muziekkussen heeft een positief effect op de nachtrust van oudere mensen met dementie. Deze...

Zorginstellingen niet klaar voor mediawensen babyboomers

07/11/2017 //

Zorginstellingen niet klaar voor mediawensen babyboomers

Nederlandse zorginstellingen zijn nog niet klaar voor het tv-, telefonie- en internetgebruik van babyboomers (de generatie geboren tussen 1940 en 1955). Dat blijkt uit onderzoek...

Speeddaten met robots levert 9 matches op

07/11/2017 //

Speeddaten met robots levert 9 matches op

Hoe kun je een robot zinvol uitproberen in de zorg? En welke robot past het beste bij een organisatie? Om daar achter te komen, gingen deelnemers van de werkplaats over robotica...

Kwaliteitskader palliatieve zorg gepresenteerd

07/11/2017 //

Kwaliteitskader palliatieve zorg gepresenteerd

Palliactief, de vereniging voor professionele palliatieve zorg, en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) presenteerden onlangs het kwaliteitskader palliatieve zorg. Met...

Vragenlijst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

31/10/2017 //

Vragenlijst Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Vilans heeft in kaart gebracht hoe verpleeghuizen bezig zijn met onderdelen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kennisinstituut gebruikte daarvoor een mini-vragenlijst.

Video: Zorg in het vizier

31/10/2017 //

Video: Zorg in het vizier

Wist je dat de zorgsector de grootste banenmotor is van Nederland? En dat de gemiddelde levensverwachting van mannen en vrouwen sinds 1950 met 10 jaar is gestegen? Ook worden we...

Weer samen slapen in verpleeghuis dankzij duobed

30/10/2017 //

Weer samen slapen in verpleeghuis dankzij duobed

In elkaars armen slapen in één bed, ook als je partner in een verpleeghuis woont. Het lijkt heel logisch maar bestond nog niet. Tot nu. Bij verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan...

Meer ouderen overlijden door een val

30/10/2017 //

Meer ouderen overlijden door een val

De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat als gevolg van een val om het leven kwam met 60 procent toegenomen. Dat meldt het CBS. Het gaat vooral om ouderen. In 2016 was...

Inspiratiesessies terugdringen gebruik psychofarmaca

30/10/2017 //

Inspiratiesessies terugdringen gebruik psychofarmaca

'Wij gaven vroeger heel makkelijk en heel snel psychofarmaca aan patiënten. Weinig cliënten zijn er uiteindelijk beter van geworden.' Dat zegt Erwin Höppener, bestuurder van...

Meer aandacht nodig voor zelfmanagement in verpleegkunde

26/10/2017 //

Meer aandacht nodig voor zelfmanagement in verpleegkunde

Verpleegkundigen vinden het ondersteunen van zelfmanagement de kern van hun beroep. Ze weten echter niet precies wat het ondersteunen inhoudt. Dat concludeert Susanne van Hooft,...

Slechts 22 procent gebruikt digitale medicijncontrole

25/10/2017 //

Slechts 22 procent gebruikt digitale medicijncontrole

Meer dan de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden in de ouderenzorg vindt een digitale oplossing voor de medicatiecontrole noodzakelijk. In de praktijk gebruikt echter...

Download factsheets voor gesprekken over kwaliteit

25/10/2017 //

Download factsheets voor gesprekken over kwaliteit

Wat zijn de landelijke richtlijnen bij huidletsel? En wanneer gebruik je handschoenen? Het antwoord op dit soort vragen is terug te vinden in vier handige factsheets...

Theatermethode erkend als interventie bij dementie

23/10/2017 //

Theatermethode erkend als interventie bij dementie

De Veder Methode is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als 'goed onderbouwde interventie'. Acteurs proberen met deze theatermethode op een interactieve en levendige...

Vilans brengt zorg en innovatieve technologie samen

19/10/2017 //

Vilans brengt zorg en innovatieve technologie samen

Hoe kan technologie bijdragen aan een inclusieve samenleving? Die vraag stond centraal tijdens het Matchmaking event op 28 september. Vilans en UtrechtInc. brachten...

Zó werkt de zorg nu ook als app

19/10/2017 //

Zó werkt de zorg nu ook als app

Hoe werkt de zorgsector? Wat zijn belangrijke organisaties, hoeveel kost de zorg en wat is 'marktwerking in de zorg'? Vind de antwoorden op deze vragen met de gratis app 'Zó...

Bescherm de privacy van je cliënt!

16/10/2017 //

Bescherm de privacy van je cliënt!

De zorgsector blinkt niet uit in beveiliging van cliëntgegevens. Datalekken komen regelmatig voor, meestal bij ziekenhuizen. In mei volgend jaar wordt de wet bescherming...

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

16/10/2017 //

Herzien advies bewaartermijn toedienlijst

ActiZ, BTN, LOC, NVAVG, Verenso, VGN en V&VN hebben een herzien advies uitgebracht over de bewaartermijn van de medicatie-toedienlijst. Het advies is om de toedienlijst...

Robot Tessa helpt ouderen met dementie

16/10/2017 //

Robot Tessa helpt ouderen met dementie

Ouderen reageren verschillend op sociale technologie. Welzijnsorganisatie 'Sterker sociaal werk' probeerde robot Tessa uit bij mensen met beginnende dementie. De reacties lopen...

Reacties V&VN, ActiZ en BTN op regeerakkoord

16/10/2017 //

Reacties V&VN, ActiZ en BTN op regeerakkoord

Het nieuwe kabinet stelt structureel 2,1 miljard euro beschikbaar voor de verpleeghuiszorg. Deze investeringen compenseren de regeringspartijen met bezuinigingen in de...

Vernieuwde BEM-codes 2017

09/10/2017 //

Vernieuwde BEM-codes 2017

Het IVM heeft de BEM-materialen (instrument beoordeling eigen beheer medicatie) op onderdelen vernieuwd en stelt deze gratis beschikbaar. Aan de BEM is een nieuwe code toegevoegd.

Vermijd tussentijdse wijzigingen in de medicatierol

02/10/2017 //

Vermijd tussentijdse wijzigingen in de medicatierol

Een belangrijk knelpunt in medicatieveiligheid zijn de tussentijdse wijzigingen in een geautomatiseerde geneesmiddelensysteem, de medicatierol. De apotheek is verantwoordelijk...

Van casemanager dementie naar dementieverpleegkundige

02/10/2017 //

Van casemanager dementie naar dementieverpleegkundige

De casemanager dementie krijgt een nieuw, actueel profiel én een nieuwe naam: dementieverpleegkundige. Het nieuwe profiel van de casemanager dementie, is verbeterd en aangescherpt.

Laat jouw interventie erkennen en opnemen in de databank

02/10/2017 //

Laat jouw interventie erkennen en opnemen in de databank

Heb jij een succesvolle aanpak of methodiek ontwikkeld voor de ouderenzorg die ook voor andere organisaties interessant is? Meld hem dan aan voor het erkenningstraject.

Week van de valpreventie: kom in beweging!

29/09/2017 //

Week van de valpreventie: kom in beweging!

Iedere vijf minuten maakt een 65-plusser een val, waardoor hij naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis moet. Tijdens de Valpreventieweek 2017 vraagt VeiligheidNL landelijk...

Ongemerkt miljarden voor verpleeghuizen

25/09/2017 //

Ongemerkt miljarden voor verpleeghuizen

De Tweede Kamer heeft 'onwetend' toestemming gegeven aan 2,1 miljard euro voor de verpleeghuizen. Dit kwam vorige week maandag (18 september) aan het licht, na een reconstructie...

Medicatie vaak gebruiksonvriendelijk voor ouderen

25/09/2017 //

Medicatie vaak gebruiksonvriendelijk voor ouderen

Een pil uit de blister drukken, een tablet doormidden breken of het openen van de verpakking: het levert oudere medicijngebruikers erg vaak problemen op. De medicatie voor...

Veel aandacht voor verpleeghuiszorg in Troonrede

25/09/2017 //

Veel aandacht voor verpleeghuiszorg in Troonrede

De ouderenzorg - en zeker de verpleeghuiszorg - kreeg op Prinsjesdag veel aandacht in de Troonrede en de Miljoenennota. Wat verandert er in 2018 voor de verpleeghuiszorg en zorg...

Kwaliteitsgegevens van alle verpleeghuizen op Kiesbeter.nl

25/09/2017 //

Kwaliteitsgegevens van alle verpleeghuizen op Kiesbeter.nl

Bij goede zorg hoort openheid over kwaliteit en veiligheid. Alle organisaties in de verpleeghuiszorg hebben nu gegevens aangeleverd over de kwaliteit van de geleverde zorg in...

Ouderen best tevreden over leven in verpleeghuis

25/09/2017 //

Ouderen best tevreden over leven in verpleeghuis

De meeste verpleeghuisbewoners zijn tevreden met de zorg. Acht op de tien zijn positief over de kwaliteit van de verzorging en worden met respect behandeld. Wel heeft de...

Nieuwe site over verpleegkundig leiderschap gelanceerd

18/09/2017 //

Nieuwe site over verpleegkundig leiderschap gelanceerd

Op 15 september is een nieuwe website over verpleegkundig leiderschap gelanceerd. Op de site komen praktijk, onderwijs en onderzoek samen. De redactie van de site staat onder...

Leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in beeld

18/09/2017 //

Leefsituatie van bewoners verpleeghuizen in beeld

Vrijwel alle bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen, driekwart heeft geheugenklachten en 40 procent dementie. Van alle ouderen...

Wat kun je doen aan pijn bij palliatieve zorg?

18/09/2017 //

Wat kun je doen aan pijn bij palliatieve zorg?

Pijn komt bij veel mensen voor die ongeneeslijk ziek zijn. Het is een van de meest gevreesde klachten. Het themaboekje ‘Wat kun je doen als je pijn hebt?’ besteedt aandacht aan...

Download magazine ‘Kunst doet leven’

18/09/2017 //

Download magazine ‘Kunst doet leven’

Kunst kan mensen raken. Jong of oud. Medewerker of cliënt. In het magazine Kunst doet leven staan mooie voorbeelden van de mogelijkheden en effecten van kunst en cultuur voor...

Inspectie gaat toetsen op hygiëne en infectiepreventie

15/09/2017 //

Inspectie gaat toetsen op hygiëne en infectiepreventie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) start met thematisch toezicht op infectiepreventie in verpleeghuizen. Ook het voorkomen van antibioticaresistentie maakt onderdeel uit...

Bevoegdheden physician assistent en verpleegkundig specialist geregeld

11/09/2017 //

Bevoegdheden physician assistent en verpleegkundig specialist geregeld

Na een experiment van vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist en physician assistant in de Wet BIG geregeld. Dit moet leiden tot een lagere...

STIP-trofee voor goede infectiepreventieprojecten

07/09/2017 //

STIP-trofee voor goede infectiepreventieprojecten

Werk je aan een goed infectiepreventieproject, een scholingstraject, een PR-campagne of andere (bijzondere) actie op het gebied van hygiëne en infectiepreventie? Stichting...

E-learning: omgaan met veranderend gedrag bij dementie

04/09/2017 //

E-learning: omgaan met veranderend gedrag bij dementie

Bij dementie zie je vaak dat het gedrag steeds weer verandert. De nieuwe gratis online training van Alzheimer Nederland en het Trimbos-instituut helpt mantelzorgers hiermee om...

Rol verpleegkundig specialisten in ouderenzorg

04/09/2017 //

Rol verpleegkundig specialisten in ouderenzorg

In sommige organisaties worden taken van specialisten ouderengeneeskunde al uitgevoerd door hbo-opgeleide zorgprofessionals. Door de inzet van verpleegkundig specialisten...

Is mantelzorg ook verantwoordelijkheid werkgever?

04/09/2017 //

Is mantelzorg ook verantwoordelijkheid werkgever?

Veel zorgprofessionals zijn ook mantelzorger en die combinatie mantelzorg, werk en omgeving/gezin zorgt regelmatig voor druk of stress. Driekwart van de bezoekers van Zorg voor...

Factsheet: kwetsbare ouderen in beweging krijgen

04/09/2017 //

Factsheet: kwetsbare ouderen in beweging krijgen

Kwetsbare ouderen zijn lastig in beweging te krijgen, terwijl dit wel heel goed voor hen is. Wat volgens het Kenniscentrum Sport werkt, is om gebruik te maken van de contacten...

Download: toolkit 'Eten en drinken'

30/08/2017 //

Download: toolkit 'Eten en drinken'

Met de succesvolle ervaringen uit Zorg voor Beter-verbetertrajecten is de toolkit 'Zorg zelf voor Beter Eten en drinken' ontwikkeld. De inhoud van deze toolkit kun je nu gratis...

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding

28/08/2017 //

Nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding

De Stuurgroep Ondervoeding heeft een nieuwe multidisciplinaire richtlijn Ondervoeding naar buiten gebracht. Met behulp van deze richtlijn kun je volgens de stuurgroep...

Hygiëne vs. huiselijkheid in het verpleeghuis

23/08/2017 //

Hygiëne vs. huiselijkheid in het verpleeghuis

Het verpleeghuis is voor veel ouderen de laatste plek waar ze wonen. Het is daarom belangrijk dat ze zich thuis voelen en het zoveel mogelijk als ‘hun thuis’ ervaren...

E-learning tilliften vernieuwd

22/08/2017 //

E-learning tilliften vernieuwd

De e-learning over de tillift was waarschijnlijk de eerste module die LOCOmotion maakte. Inmiddels hebben duizenden zorgprofessionals de vragen beantwoord, de films bekeken en...

9 tips om samen te koken

21/08/2017 //

9 tips om samen te koken

Eten en drinken vormen een belangrijk aspect van de zorg als het gaat om ondervoeding, uitdroging, overgewicht en een gezonde leefstijl. Voeding kan echter ook een middel zijn...

Medicatieveiligheid verpleeghuizen verbeterd

14/08/2017 //

Medicatieveiligheid verpleeghuizen verbeterd

De medicatieveiligheid in de verpleeghuizen is sterk verbeterd en de medicatierisico’s zijn verkleind. Dit komt onder meer dankzij extra aandacht van de Inspectie voor de...

Vernieuwd: valanalyse van VeiligheidNL

10/08/2017 //

Vernieuwd: valanalyse van VeiligheidNL

In Nederland valt iedere 5 minuten een 65-plusser dusdanig dat behandeling op de Spoedeisende Hulp noodzakelijk is. Door vroeg valrisico's te herkennen kun je veel leed...

Inspirerende vlogs en blogs over de ouderenzorg

09/08/2017 //

Inspirerende vlogs en blogs over de ouderenzorg

De ouderenzorg ligt onder vuur en kan - zo lijkt het - wel een positieve boost gebruiken. Vlogs, blogs, campagnes… De laatste tijd is er veel aandacht voor het enthousiasmeren...

6 theatervormen voor gedragsverandering in de zorg

01/08/2017 //

6 theatervormen voor gedragsverandering in de zorg

Goed samenwerken en communiceren met mantelzorgers is belangrijk. Maar hoe doe je dit als zorgmedewerker? De veranderingen in de langdurige zorg vragen om een andere manier van...

Download: infographics onnodige zorghandelingen

25/07/2017 //

Download: infographics onnodige zorghandelingen

De Beter Laten-lijst van het Radboudumc IQ healthcare bestaat uit 66 verpleegkundige handelingen die niet werken of zelfs schade veroorzaken. Met deze handelingen kun je dus...

Hoe ziet de ideale robot eruit?

24/07/2017 //

Hoe ziet de ideale robot eruit?

Een robot kan je helpen in de zorg voor jouw cliënten. Maar welke robot past het best binnen jouw organisatie? En waar moet je aan denken als je aan de slag gaat met robotica...

LCI-richtlijnen altijd op zak met gratis app

20/07/2017 //

LCI-richtlijnen altijd op zak met gratis app

Voedselvergiftiging, een noro-uitbraak of een mogelijke infectie met een BRMO: de richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziekten geven antwoord op de meeste vragen...

Uit de praktijk: 'Betrek mantelzorgers bij de zorg'

20/07/2017 //

Uit de praktijk: 'Betrek mantelzorgers bij de zorg'

Familie, vrienden en buren zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van cliënten in de langdurende zorg. Toch is het vaak zoeken naar de juiste aanpak om hen te bereiken...

Zo maak je intimiteit en seksualiteit bespreekbaar in verpleeghuis

20/07/2017 //

Zo maak je intimiteit en seksualiteit bespreekbaar in verpleeghuis

Intimiteit en seksualiteit is niet vanzelfsprekend in de ouderenzorg. Het is een taboe. Maar gelukkig vinden steeds meer organisaties dat dit thema bij het welbevinden van hun...

Enquête samenwerken in de wijk

19/07/2017 //

Enquête samenwerken in de wijk

Zorg en welzijn groeien in de praktijk steeds meer naar elkaar toe. Professionals in de wijk werken vaker samen. Is samenwerking voor jou een onderdeel van je werk? Waar loop je...

85% van de vvt-aanbieders maakt geen gebruik van eHealth

13/07/2017 //

85% van de vvt-aanbieders maakt geen gebruik van eHealth

Het invoeren van eHealth in de verpleging, verzorging en thuiszorg (vvt) gaat traag. Uit onderzoek van brancheorganisatie ActiZ blijkt dat 85 procent van de ondervraagde...

Blog: Marieke combineert haar studie met mantelzorg

11/07/2017 //

Blog: Marieke combineert haar studie met mantelzorg

Bijna vakantie, de studenten van docent Bas Schepers maken zich op voor een lange en ontspannen zomer. Niet voor Marieke, die haar studie combineert met mantelzorg voor haar vader.

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

10/07/2017 //

Structureel 435 miljoen euro extra voor verpleeghuiszorg

Verpleeghuizen krijgen er vanaf 2018 elk jaar 435 miljoen euro structureel bij voor het aannemen van meer personeel. Dit heeft het demissionaire kabinet besloten. Het geld is...

Hoe hygiënisch is jouw werkomgeving?

05/07/2017 //

Hoe hygiënisch is jouw werkomgeving?

Valt die hoop vieze theedoeken in de hoek van het schoonmaakhok je op? En zie je de bandages die over de reling te drogen hangen? Als je als team al langer op een bepaalde...

Griepepidemie heerst in Nederland

05/07/2017 //

Griepepidemie heerst in Nederland

Al zes weken heerst er een griepepidemie in Nederland. Steeds meer mensen worden geveld door het griepvirus. Hoe ga je daar als zorgprofessional mee om? En wat doe je bij klachten?

Samen beslissen bij palliatieve zorg

04/07/2017 //

Samen beslissen bij palliatieve zorg

Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft project Samen...

Wees voorzichtig met antipsychotica bij dementie

03/07/2017 //

Wees voorzichtig met antipsychotica bij dementie

Psychofarmaca hebben een beperkt succes en in het geval van antipsychotica een hoog risico op ernstige bijwerkingen. ‘Een afname van het antipsychoticagebruik onder mensen met...

66 verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten

03/07/2017 //

66 verpleegkundige handelingen die je beter kunt laten

Onderzoekers van Radboudumc IQ healthcare hebben een lijst met 66 verpleegkundige handelingen samengesteld die niet werken of zelfs schade veroorzaken. Volgens de onderzoekers...

Methode 'Foutloos leren bij dementie' erkend als effectieve interventie

23/06/2017 //

Methode 'Foutloos leren bij dementie' erkend als effectieve interventie

De methode Foutloos leren bij dementie is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Foutloos leren kan bij mensen...

Korte enquête: zorgprofessional en mantelzorgtaken

20/06/2017 //

Korte enquête: zorgprofessional en mantelzorgtaken

Vanuit de politiek is er de laatste tijd meer aandacht voor overbelasting van mantelzorgers en het gebrek aan steun dat zij ervaren. Dat is belangrijk, want wat als deze...

Cliënt vaak onterecht verantwoordelijk voor handschoenen

19/06/2017 //

Cliënt vaak onterecht verantwoordelijk voor handschoenen

Handschoenen zijn de verantwoordelijkheid van de werkgever, ook in de thuiszorg, maar toch ligt bij een derde van de zorgorganisaties de verantwoordelijkheid bij de cliënt. Dit...

Nieuwe versie van App Risicosignalering

19/06/2017 //

Nieuwe versie van App Risicosignalering

Er is een nieuwe versie van de App Risicoscan van Zorg voor Beter beschikbaar voor Android en iOS. Met de App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel...

Wil jij meedenken over ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers?

16/06/2017 //

Wil jij meedenken over ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers?

Wil jij meedenken over het toerusten van vrijwilligers en mantelzorgers met praktische kennis, zodat zij op een goede en veilige manier zorg kunnen verlenen? Vilans zoekt...

Zo werk jij hygiënisch

15/06/2017 //

Zo werk jij hygiënisch

Verspreiding van resistente bacteriën is gevaarlijk, vooral voor mensen met een zwakke gezondheid zoals ouderen die in een verpleeghuis wonen. Daar is goed hygiënisch werken...

8 tips om jouw cliënt meer te betrekken

15/06/2017 //

8 tips om jouw cliënt meer te betrekken

Betrek jij je cliënt voldoende in je werk? In de werkplaats Cliëntperspectief deelden ouderen en mantelzorgers wat hen opvalt in het contact met zorgprofessionals. Op basis van...

Wat is jouw vraag over robots in de zorg?

15/06/2017 //

Wat is jouw vraag over robots in de zorg?

De ontwikkelingen op het gebied van technologie gaan razendsnel. Ook in de zorg neemt het gebruik van technologie fors toe. Een van die technologieën is robotica. Er komen...

Webapp 'Omgaan met levensvragen bij ouderen'

12/06/2017 //

Webapp 'Omgaan met levensvragen bij ouderen'

Doe ik er nog wel toe? Heb ik wel goed geleefd? Hoe kom ik de dagen door, nu mijn toekomst in het verleden ligt? Veel ouderen worstelen met vragen, maar lang niet alle ouderen...

Meedenken over zorg op maat

12/06/2017 //

Meedenken over zorg op maat

Ben je zorgverlener van oudere patiënten en wil je meedenken over zorg op maat? Vilans zoekt zorgprofessionals die willen helpen om een instrument te maken voor de praktijk...

Van Rijn: onvoldoende steun voor mantelzorgers

09/06/2017 //

Van Rijn: onvoldoende steun voor mantelzorgers

Gemeenten geven mantelzorgers onvoldoende steun, terwijl ze daar wettelijk toe verplicht zijn. Dit benoemde staatssecretaris Martin van Rijn (Zorg, PvdA) op 7 juni in de Tweede...

Begeleidersboek en werkmateriaal 'Zin in mantelzorg'

09/06/2017 //

Begeleidersboek en werkmateriaal 'Zin in mantelzorg'

Bij verschillende woonzorgcentra van WoonZorgcentra Haaglanden vindt de gespreksgroep 'Zin in mantelzorg' plaats. Mantelzorgers krijgen in 5 bijeenkomsten de gelegenheid...

Gratis e-learnings mantelzorg en vrijwilligerswerk

02/06/2017 //

Gratis e-learnings mantelzorg en vrijwilligerswerk

Vereniging Humanitas biedt zes gratis elearnings of online trainingen aan. De korte trainingen (15 min.) zijn bedoeld voor vrijwilligers en mantelzorgers, die mensen in een...

Werk je aan een inclusieve samenleving? Experimenteer mee!

29/05/2017 //

Werk je aan een inclusieve samenleving? Experimenteer mee!

Bij inclusie gaat het om welkom zijn, erbij horen en meedoen in de samenleving. Maar dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met verschillende zorgorganisaties werkt Vilans...

Download: lesmateriaal persoonlijke ontwikkeling helpende

29/05/2017 //

Download: lesmateriaal persoonlijke ontwikkeling helpende

In grote delen van Europa vindt zorg steeds meer plaats in en rondom de eigen leefomgeving. De helpende zorg en welzijn (niveau 2) krijgt daarbij andere rollen en taken. Het...

Nieuw! Thema mantelzorg

29/05/2017 //

Nieuw! Thema mantelzorg

Hoe werk je prettig samen met mantelzorgers? Hoe ga je goed in gesprek? En hoe kun je mantelzorgers ondersteunen? Het nieuwe thema mantelzorg biedt hulpmiddelen, tips en...

10 tips voor hygiënisch smartphone- en tabletgebruik in de zorg

23/05/2017 //

10 tips voor hygiënisch smartphone- en tabletgebruik in de zorg

De smartphone en tablet lijken niet meer weg te denken uit de zorg, maar over hygiënisch omgaan met deze apparaten wordt nog niet veel nagedacht. Uit een poll van Zorgvoorbeter...

E-learning glijzeilen vernieuwd

22/05/2017 //

E-learning glijzeilen vernieuwd

Digitaal leren biedt zorgorganisaties veel mogelijkheden. Met de gratis elearnings op het platform Free Learning maken LOCOmotion en Vilans actuele en praktische kennis...

Samen met laaggeletterden de zorg verbeteren

22/05/2017 //

Samen met laaggeletterden de zorg verbeteren

Wat zijn de ervaringen van laaggeletterden? En wat kun je als zorgverlener doen? Drie huisartsenpraktijk werken met laaggeletterde patiënten, Vilans en Pharos aan betere zorg en...

'Eigen regie cliënt is nog niet eenvoudig'

22/05/2017 //

'Eigen regie cliënt is nog niet eenvoudig'

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) moet ouderen zelfstandiger maken, maar zorgverleners en cliënten kennen nog niet alle mogelijkheden en worstelen met onderwerpen als eigen...

'Je biedt kwetsbare ouderen een veilig thuis'

17/05/2017 //

'Je biedt kwetsbare ouderen een veilig thuis'

In het begin stond bij Zorggroep Groningen gezelligheid en huiselijkheid centraal, maar gaandeweg kwamen ze er achter dat het toch anders is dan thuis. Verzorgende Anke Stutvoet...

Infographic: Hoe maak je een huis veiliger voor ouderen?

17/05/2017 //

Infographic: Hoe maak je een huis veiliger voor ouderen?

Nu ouderen langer thuis blijven wonen, is aandacht voor valpreventie in de thuissituatie des te belangrijker. Bijna de helft van het aantal valongelukken gaat met letsel gepaard...

Geef je mening over de campagne hbo-v in de ouderenzorg

16/05/2017 //

Geef je mening over de campagne hbo-v in de ouderenzorg

In 2020 zijn er 3,4 miljoen ouderen in Nederland. Die vaak thuis blijven wonen. Er zijn de komende jaren daarom vele vacatures in de ouderenzorg. Met de campagne ‘HBO-V in...

Persiflages: psychofarmaca bij probleemgedrag

09/05/2017 //

Persiflages: psychofarmaca bij probleemgedrag

Er zijn 10 duidelijke uitgangspunten voor het bewust gebruik van psychofarmaca bij probleemgedrag. Toch gaat het bij die het naleven van die uitgangspunten nog vaak mis. Om...

Campagne antibioticaresistentie in de zorg

04/05/2017 //

Campagne antibioticaresistentie in de zorg

Goede infectiepreventie en het tegengaan van antibioticaresistentie gaan hand in hand. Om aandacht te vragen voor deze beide zaken start er in 2017 een campagne ter...

'Als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot'

04/05/2017 //

'Als de basis goed is, is de kans op overdracht niet zo groot'

Deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp-Berkelaar wil het kennisniveau van zorgprofessionals en bestuurders verhogen, want als de basis goed is, is de kans op overdracht...

Video-uitleg en oefenmateriaal voor verpleegkundig rekenen

01/05/2017 //

Video-uitleg en oefenmateriaal voor verpleegkundig rekenen

Ben jij verpleegkundige (in opleiding) en vind je rekenen een lastig onderwerp? Maak dan kennis met Meneer Megens. Deze docent rekenen en economie geeft online rekenhulp in de...

Download de wegwijzer cliëntenparticipatie

01/05/2017 //

Download de wegwijzer cliëntenparticipatie

Cliënten, familie en verwanten betrekken bij beleidsontwikkeling en vernieuwingen in de zorg maakt dat de kans op succes toeneemt. Het gaat immers om de kwaliteit van hun leven....

Top 5 onnodige handelingen van V&VN

28/04/2017 //

Top 5 onnodige handelingen van V&VN

Verpleegkundigen en verzorgenden voeren dagelijks overbodige handelingen uit bij de zorg voor hun patiënten. Soms is het effect zelfs schadelijk voor de patiënt. V&VN...

Verzorgend wassen: zo kies je een leverancier

24/04/2017 //

Verzorgend wassen: zo kies je een leverancier

Wie verzorgend wassen wil invoeren heeft een geschikte leverancier van wasdoekjes nodig. Om te helpen kiezen, is een checklist gemaakt tijdens verbetertrajecten van Zorg voor...

Online inzage: hoe regel je dat?

20/04/2017 //

Online inzage: hoe regel je dat?

Veel Nederlanders willen online inzage in hun medische gegevens. Bijvoorbeeld om zich goed voor te bereiden op een gesprek met de arts of om nog eens na te lezen wat de...

E-book: Zó werkt de zorg in Nederland

20/04/2017 //

E-book: Zó werkt de zorg in Nederland

Van het boek 'Zo werkt de zorg in Nederland. Kaartenboek Gezondheidszorg' is nu naast een papieren versie ook een e-book beschikbaar. Het boek brengt voor 1,5 miljoen...

Download verhalenbundel 'Een pil tegen roepen'

20/04/2017 //

Download verhalenbundel 'Een pil tegen roepen'

In de ouderenzorg worden psychofarmaca nog te vaak en te gemakkelijk voorgeschreven bij onbegrepen gedrag. Dat moet en kan anders. Om op te roepen tot actie schreven Vilans...

Kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor verpleeghuispersoneel

19/04/2017 //

Kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor verpleeghuispersoneel

Het demissionaire kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor de verpleeghuiszorg. Met de investering moeten de meest urgente problemen, zoals de personeelstekorten in de...

Nieuwe methodiek voor persoonsgerichte zorg

12/04/2017 //

Nieuwe methodiek voor persoonsgerichte zorg

Hoe maak je de zorg meer persoonsgericht en op maat? Samen met de proeftuinen persoonsgerichte zorg ontwikkelde Vilans een 'lenige' methodiek, die iedereen op zijn eigen manier...

Gratis e-learning handhygiëne

12/04/2017 //

Gratis e-learning handhygiëne

Voor handhygiëne is veel aandacht en dat is niet zonder reden. Door het op de juiste manier en het juiste moment je handen te reinigen of wassen, kun je besmetting met allerlei...

Medicatieproblemen vroeg signaleren met app

12/04/2017 //

Medicatieproblemen vroeg signaleren met app

Voor thuiszorgmedewerkers is een speciaal signaleringsinstrument ontwikkeld om medicatieproblemen ‘achter de voordeur’ vroegtijdig op te sporen of te voorkomen: het...

Download: informatiekaarten palliatieve zorg

10/04/2017 //

Download: informatiekaarten palliatieve zorg

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft een informatiekaart gemaakt met uitleg over de betekenis en financiering van palliatieve zorg. Naast deze uitleg voor...

Test je kennis over de gehandicaptensector met deze app!

06/04/2017 //

Test je kennis over de gehandicaptensector met deze app!

Speciaal voor begeleiders in de gehandicaptensector heeft het Kennisplein Gehandicaptensector de Zorgdialoog App ontwikkeld. De app daagt je uit na te denken over je werk...

Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

06/04/2017 //

Handige poster Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft het Zorginstituut voor het eerst bewust gekozen voor het thema ‘Samen leren en verbeteren’. Aan zorgorganisaties en...

Formatietafel: meer geld nodig voor ouderenzorg

03/04/2017 //

Formatietafel: meer geld nodig voor ouderenzorg

Nu het beter gaat met de economie, lijkt er in de komende kabinetsperiode meer geld beschikbaar te komen voor de zorg. Achter de schermen woedt er een discussie hoeveel geld er...

Hygiëne en zorg thuis: handschoenen

03/04/2017 //

Hygiëne en zorg thuis: handschoenen

Als het over handhygiëne gaat dan spelen handschoenen, naast het juist reinigen van je handen, een belangrijke rol. In een verpleeghuis zijn die handschoenen vaak wel...

Kosten BRMO-uitbraak 2017 gedeeltelijk vergoed

03/04/2017 //

Kosten BRMO-uitbraak 2017 gedeeltelijk vergoed

Steeds meer micro-organismen zijn ongevoelig voor antibiotica. We spreken dan van BRMO. Een uitbraak daarvan brengt voor zorgorganisaties vaak hoge kosten met zich mee. De...

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg

31/03/2017 //

Nieuw toetsingskader van de inspectie voor verpleeghuiszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een nieuw toetsingskader gepubliceerd dat vanaf heden van kracht is. Het toezichtskader is gebaseerd op het nieuwe...

WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen vernieuwd

27/03/2017 //

WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen vernieuwd

Hygiënisch werken en handenwassen worden vaak in één adem genoemd. Hygiënisch werken gaat echter verder dan alleen maar hand- en persoonlijke hygiëne. Goed gebruik van...

Instructiefilm: Vallen - voorkomen en opstaan

27/03/2017 //

Instructiefilm: Vallen - voorkomen en opstaan

Veel mantelzorgers worstelen met dezelfde praktische zorgvragen: ook rondom het thema valpreventie. Hoe herken je risico op vallen? Wat kun je doen om vallen te voorkomen? En...

Uit de praktijk: verzorgend wassen en het norovirus

21/03/2017 //

Uit de praktijk: verzorgend wassen en het norovirus

Van verzorgend wassen zijn al veel voordelen bekend op het gebied van huidkwaliteit en fysieke belasting. Zowel bij de cliënten als zorgverleners. Verpleeg- en verzorgingshuis...

Blog: Continentiezorg met behulp van slimme luiers

21/03/2017 //

Blog: Continentiezorg met behulp van slimme luiers

Voor toiletbezoek en continentiezorg in verpleeghuizen is regelmatig aandacht in de media. Binnen deze zorg is zeker ruimte tot verbetering. Welke rol kan de...

Blog: Laat die vaste dagindeling toch eens los

20/03/2017 //

Blog: Laat die vaste dagindeling toch eens los

Verpleeghuizen zouden veel meer moeten uitgaan van het levensritme van ouderen, op die manier kunnen we veel meer bereiken. Lees het blog van Anne-Mieke Den Ouden. Zij is van...

Video: 'Veiligheid staat bovenaan: hygiëne daarmee dus ook.'

20/03/2017 //

Video: 'Veiligheid staat bovenaan: hygiëne daarmee dus ook.'

Binnen zorgorganisatie De Zorgboog is er een constante focus op hygiëne. Frank Hermans, hoofd woonverpleging bij De Zorgboog, vertelt in deze video waarom. 'We hebben kwetsbare...

Publicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

19/03/2017 //

Publicatie Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Op 9 februari ging het initiatief Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg officieel van start tijdens een congres. Het doel van dit initiatief is het opnieuw ontdekken wat ertoe...

Deel je verhaal over antibioticaresistentie

15/03/2017 //

Deel je verhaal over antibioticaresistentie

Heb jij als verpleegkundige of verzorgende zelf een resistente bacterie zoals MRSA opgelopen en wil je je verhaal over dragerschap delen? Dan wil het RIVM graag met jou in...

Gratis e-learning infectiepreventie

13/03/2017 //

Gratis e-learning infectiepreventie

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: handhygiëne is het allerbelangrijkste als het gaat om infectiepreventie. Je moet je handen op de juiste manier en op het juiste moment...

10 misverstanden over mondverzorging bij ouderen

13/03/2017 //

10 misverstanden over mondverzorging bij ouderen

Wist je dat ziekten zoals suikerziekte, reuma en diabetes een relatie hebben met ziekten in de mond? En dat zacht poetsen met een zachte tandenborstel beter is dan een harde...

Handreiking: verhuizen naar het verpleeghuis

13/03/2017 //

Handreiking: verhuizen naar het verpleeghuis

Verhuizen naar een verpleeghuis is een nieuw leven beginnen. Zoiets verdient veel aandacht en begeleiding. Zorgaanbieder Pieter van Foreest (regio Delft) ontwikkelde daarom een...

Video’s: lerend vermogen bij dementie

09/03/2017 //

Video’s: lerend vermogen bij dementie

Mensen met dementie kunnen nog dingen aan- en afleren. Dit geldt zowel voor mensen met beginnende dementie, als mensen met meer gevorderde dementie. Dit zogenaamde lerende...

Gratis lessen mondzorg

08/03/2017 //

Gratis lessen mondzorg

Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid, biedt gratis klinische lessen aan medewerkers van zorg- en verpleeginstellingen op het gebied van mondgezondheid...

Online leerinterventie: goed in gesprek met mantelzorgers

06/03/2017 //

Online leerinterventie: goed in gesprek met mantelzorgers

Wat vraagt samenwerking met mantelzorgers van jou als hulpverlener? Leer beter samen te werken met mantelzorgers in deze nieuwe online leerinterventie: Goed in gesprek met...

Resultaten enquête valpreventie in de thuissituatie

06/03/2017 //

Resultaten enquête valpreventie in de thuissituatie

Er zijn bewezen effectieve interventies om het aantal valongelukken bij thuiswonende ouderen te voorkomen. Toch doen maar weinig mensen mee aan de valpreventie-activiteiten. Ze...

Programma 'Dementiezorg voor elkaar' van start

02/03/2017 //

Programma 'Dementiezorg voor elkaar' van start

Het nieuwe praktijkverbeterprogramma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is van start gegaan. Dit programma heeft als doel de kwaliteit van leven van thuiswonende mensen met...

Geef samenwerking sociale wijkteams en informele zorg vorm

01/03/2017 //

Geef samenwerking sociale wijkteams en informele zorg vorm

Het organiseren van de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers is een grote uitdaging voor sociale wijkteams. In de praktijk komen veel wijkteams er onvoldoende aan toe....

Seksualiteit in het verpleeghuis: 8 praktische tips

01/03/2017 //

Seksualiteit in het verpleeghuis: 8 praktische tips

Ouderen in het verpleeghuis durven vaak niet intiem te zijn of te vrijen uit angst dat er iemand van de verzorging komt binnenlopen. Hoe kun je een onderwerp als...

Fit&Sterk waaier: beweegoefeningen voor ouderen

27/02/2017 //

Fit&Sterk waaier: beweegoefeningen voor ouderen

Ouderen die dagelijks bewegen blijven langer vitaal. De nieuwe Fit&Sterk waaier van thuiszorgorganisatie Jah Jireh en Kenniscentrum Sport helpt daarbij. Een praktische...

Speel het kwartet Medicatieveiligheid

23/02/2017 //

Speel het kwartet Medicatieveiligheid

Weet jij wat de regels zijn bij medicijnen delen? En weet jij hoe je een medicatiefout moet registreren? Speel het kwartet Medicatieveiligheid met je collega’s en spijker...

'Slaappil vaak oorzaak van val bij ouderen'

22/02/2017 //

'Slaappil vaak oorzaak van val bij ouderen'

Als artsen minder of helemaal geen benzodiazepines meer zouden voorschrijven, kunnen duizenden valpartijen en botbreuken worden voorkomen. Dat stellen onderzoekers van het...

Toolbox voor communicatie met mensen met dementie en hun naasten

22/02/2017 //

Toolbox voor communicatie met mensen met dementie en hun naasten

De zorg en begeleiding van mensen met dementie vraagt veel expertise. Casemanagers en onderzoekers in Nederland, België en Canada hebben de handen ineengeslagen om samen te...

Presentaties voor voorlichting antibioticaresistentie

21/02/2017 //

Presentaties voor voorlichting antibioticaresistentie

In Nederland hebben we 2340 verpleeg- en verzorgingshuizen, met in totaal meer dan 120.000 bewoners. Antibioticaresistentie lijkt hier een steeds groter probleem te worden. Om...

Wet zorg en dwang: arts ziet toe op onvrijwillige zorg

20/02/2017 //

Wet zorg en dwang: arts ziet toe op onvrijwillige zorg

Op 14 februari 2017 heeft de Tweede Kamer aan aantal wijzigingen aangenomen voor het wetsvoorstel Zorg en dwang. Nieuw is dat de Wzd-arts toeziet op de inzet van onvrijwillige...

Oproep: maak jij hygiëne besmettelijk?

20/02/2017 //

Oproep: maak jij hygiëne besmettelijk?

Werk jij in een verpleeghuis en vind jij hygiënisch werken ook zo belangrijk? Wil je collega’s in het land inspireren om net zo veilig te werken als jij? Maak dan een kort...

Nieuwe kennisbundel voor hbo: Begeleidingsplannen

13/02/2017 //

Nieuwe kennisbundel voor hbo: Begeleidingsplannen

De cliënt wil zeggenschap over zijn eigen gezondheid en hoe hij hiermee omgaat. Als zorg- en welzijnsprofessional ondersteun jij hem hierin. Hoe kun je dit het beste aanpakken...

Nieuwe methodiek: Weet wat je meet

10/02/2017 //

Nieuwe methodiek: Weet wat je meet

'Ik hoor nooit iets terug van wat ik allemaal registreer', een veelgehoorde klacht van verpleegkundigen en verzorgenden als het gaat om registratielast. De methodiek 'Weet wat...

3 initiatieven om medicijngebruik te verbeteren bij kwetsbare groepen

09/02/2017 //

3 initiatieven om medicijngebruik te verbeteren bij kwetsbare groepen

Ongeveer een derde deel van alle geneesmiddelen die apothekers jaarlijks verstrekken, wordt op de verkeerde manier of helemaal niet gebruikt. Met name ouderen hebben vaak moeite...

Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

09/02/2017 //

Handreiking zorg in laatste levensfase van dak- en thuislozen

Ernstig zieke dak- en thuislozen hebben aan het eind van hun leven meestal wel een dak boven hun hoofd, maar de zorg is complex door het samenkomen van lichamelijke, psychische...

Blog: Alleen samen kunnen we zelfredzaam zijn

09/02/2017 //

Blog: Alleen samen kunnen we zelfredzaam zijn

Zelfredzaamheid verlangen is zinloos. Laten we het samen slimmer regelen. Lees het blog van Jeanny Engels en Cecil Scholten, adviseurs zelfredzaamheid en mantelzorg bij...

3 tips voor hygiënisch smartphonegebruik in de zorg

06/02/2017 //

3 tips voor hygiënisch smartphonegebruik in de zorg

Smartphones en tablets lijken niet meer weg te denken uit het dagelijkse leven en ook in de zorg worden ze steeds meer gebruikt. Diezelfde mobiele communicatiemiddelen vormen...

Nieuwe kennisbundel voor hbo: Herstelondersteunende zorg

06/02/2017 //

Nieuwe kennisbundel voor hbo: Herstelondersteunende zorg

Herstel gaat over het leren leven met een ontwrichtende aandoening, beperking of kwetsbaarheid. De mogelijkheden en kracht van de mens staan hierbij centraal. Herstellen doet de...

Meer ouderen door verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis

06/02/2017 //

Meer ouderen door verkeerd medicijngebruik in het ziekenhuis

Het aantal ouderen dat door geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis wordt opgenomen, stijgt nog altijd, zo blijkt uit het Vervolgonderzoek Medicatieveiligheid. Bij 65-plussers...

Workshop: 'Zin-gevende intervisie'

01/02/2017 //

Workshop: 'Zin-gevende intervisie'

Iedereen heeft behoefte aan zingeving: doelen, erkenning voor wie je bent en het gevoel dat je er toe doet. Door dementie komen deze behoeften vaak in het gedrang. Met deze...

Nieuwe kennisbundel voor hbo: Zorgleefplan

30/01/2017 //

Nieuwe kennisbundel voor hbo: Zorgleefplan

Het zorgleefplan neemt een belangrijke rol in bij de zorg. Het wordt samen met de cliënt gemaakt, geëvalueerd en bijgesteld. De cliënt krijgt hierdoor de regie over zijn eigen...

Cursus 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie'

27/01/2017 //

Cursus 'Zorgen voor Zin bij mensen met dementie'

Hoe kun je zo leren omgaan met dementie dat het leven zijn zin niet verliest? Hoe kun je steun vinden en zin in het leven blijven ervaren ondanks het rouwproces dat dementie met...

Uit de praktijk: vrijheid op de Vliedberg

25/01/2017 //

Uit de praktijk: vrijheid op de Vliedberg

Een deur met een codeslot, een bedhek of een afgesloten koelkast in de keuken. Het zijn maatregelen die voor veiligheid moeten zorgen bij mensen met dementie, maar het zijn ook...

Vernieuwd: de Zelfredzaamheid-Matrix

25/01/2017 //

Vernieuwd: de Zelfredzaamheid-Matrix

De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een instrument waarmee je op een eenvoudige en volledige manier kunt beoordelen hoe zelfredzaam je cliënt is. Het instrument is gemaakt door...

IGZ-rapport: leren van medicatiefouten

20/01/2017 //

IGZ-rapport: leren van medicatiefouten

Wat kun je leren van de 'fouten' die gemaakt worden met het toedienen van medicijnen? De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) analyseerde 1.060 meldingen van...

Nieuw: inspiratiebundel over toekomst wijkverpleging

19/01/2017 //

Nieuw: inspiratiebundel over toekomst wijkverpleging

De wijkverpleging is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. De inspiratiebundel ‘Tijd voor de toekomst’ geeft kennis, handvatten en voorbeelden ter inspiratie en...

IGZ: 'Voorschrijven medicatie moet beter'

18/01/2017 //

IGZ: 'Voorschrijven medicatie moet beter'

Medicatieoverdracht is de zwakste schakel bij het veilig toedienen van medicijnen. In verpleeghuizen ontbreekt soms een actueel medicatieoverzicht of wordt er niet gewerkt...

Nieuw Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

17/01/2017 //

Nieuw Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is op vrijdag 13 januari 2017 vastgesteld en opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. De focus van het ...

Denk mee en help vallers op de been te blijven

17/01/2017 //

Denk mee en help vallers op de been te blijven

Werk jij aan valpreventie en wil je graag je mening geven? Dan is het Erasmus MC op zoek naar jou. Voor de Delphi-studie binnen het project ‘Houd ouderen op de been’...

Infographic: Risico antibioticaresistentie in verpleeghuizen

15/01/2017 //

Infographic: Risico antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Antibioticaresisentie is een wereldwijd probleem. Er sterven nu al jaarlijks meer dan 25.000 mensen in Europa aan de gevolgen van antibioticaresistentie. Met name in...

'Voor gedragsverandering heb je een lange adem nodig' (video)

11/01/2017 //

'Voor gedragsverandering heb je een lange adem nodig' (video)

Bij Zorggroep Almere hebben ze een vaste deskundige infectiepreventie en arts-microbioloog. Er is dus altijd aan aanspreekpunt voor vragen over hygiëne. Specialist...

Vijfstappenplan mondzorg bij dementie

09/01/2017 //

Vijfstappenplan mondzorg bij dementie

De Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie maakte een vijfstappenplan 'Afweergedrag bij de mondverzorging bij cliënten met dementie'. Dit stappenplan geeft inzicht...

Mondzorgproblemen bij kwetsbare ouderen

04/01/2017 //

Mondzorgproblemen bij kwetsbare ouderen

De slechte mondgezondheid bij ouderen is een verborgen gezondheidsrisico. Zowel ouderen als zorgprofessionals geven volgens geriatrisch tandarts Arie Hoeksema - gespecialiseerd...

03/01/2017 //

Gratis e-learning doorliggen

Hoe kun je beginnend huidletsel (decubitus) herkennen? Wanneer loopt de cliënt extra risico en hoe kun je het voorkomen? Aan de hand van 19 vragen doe je met deze gratis e...

Brochure: calamiteiten melden aan de IGZ

30/12/2016 //

Brochure: calamiteiten melden aan de IGZ

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor de zorg. Van fouten kun je leren, zodat de kans op herhaling zo klein mogelijk wordt. Maar wanneer is een fout een...

Resultaat poll: 30 procent gebruikt nog de auscultatiemethode

19/12/2016 //

Resultaat poll: 30 procent gebruikt nog de auscultatiemethode

Onnodige zorghandelingen komen nog veel voor. Handelingen die vroeger nuttig en efficiënt leken en die je ooit zo hebt aangeleerd. Maar die toch slimmer kunnen. Het controleren...

Onnodige zorg terugdringen? Bekijk de 3 nieuwe slimme keuzes

19/12/2016 //

Onnodige zorg terugdringen? Bekijk de 3 nieuwe slimme keuzes

Met 'Slim zorgen' ga je als team zelf aan de slag met het terugdringen en vervangen van onnodige en tijdrovende (soms onplezierige en schadelijke) zorghandelingen om de...

Boek brengt verhalen van mensen met dementie tot leven

14/12/2016 //

Boek brengt verhalen van mensen met dementie tot leven

Speciaal voor mensen met dementie en hun naasten en verzorgers is het IK-BEN-boek ontwikkeld. In dit boek kan het levensverhaal, maar ook waarden en gewoonten in woord en beeld...

Gezonde Taal! wint Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016

12/12/2016 //

Gezonde Taal! wint Nationale Zorgvernieuwingsprijs 2016

Oudere migranten hebben door hun taalachterstand vaak moeite om informatie te begrijpen die voor hun gezondheid belangrijk is. Door taallessen te geven over...

'Structureel meten van infectieziekten verbetert zorgkwaliteit'

07/12/2016 //

'Structureel meten van infectieziekten verbetert zorgkwaliteit'

Naarderheem, onderdeel van Vivium Zorggroep, doet al jaren mee aan de landelijke surveillance voor infectieziekten in verpleeghuizen van het RIVM. Dit levert concrete gegevens...

Poll: Dilemma's bij hygiënisch te werken

07/12/2016 //

Poll: Dilemma's bij hygiënisch te werken

Als zorgmedewerker wordt van je verwacht dat je hygiënisch werkt. De ervaring leert dat allerlei factoren van invloed zijn op de mate en invulling van het hygiënisch werken...

Tips en tools voor terugdringen psychofarmaca

07/12/2016 //

Tips en tools voor terugdringen psychofarmaca

Binnen het programma 'Beter af met minder' zijn dertig zorgorganisaties zelfstandig of met begeleiding van Vilans aan de slag gegaan met het afbouwen van oneigenlijk...

Brochure: Onmisbare informatie over het levenseinde

07/12/2016 //

Brochure: Onmisbare informatie over het levenseinde

Momenteel praat de samenleving veel over euthanasie. Daardoor raakt het 'normale' sterven wat meer naar de achtergrond. Onterecht, vindt seniorenorganisatie KBO-PCOB. Daarom...

Blog: Een BRMO-uitbraak heeft grote gevolgen

05/12/2016 //

Blog: Een BRMO-uitbraak heeft grote gevolgen

Er is op het moment veel aandacht voor infectiepreventie, antibioticaresistentie en het verbeteren van de basishygiëne in verpleeghuizen. Dat het belangrijk is, lijkt duidelijk....

Veilige principes in de medicatieketen vernieuwd

23/11/2016 //

Veilige principes in de medicatieketen vernieuwd

Goede samenwerking tussen cliënt, arts, apotheker, zorgmedewerker en zorgorganisatie is essentieel voor een veilig medicatieproces als cliënten hulp nodig hebben bij medicatie...

Steeds meer ouderen op eerste hulp na val

23/11/2016 //

Steeds meer ouderen op eerste hulp na val

Het aantal 65-plussers dat na een val op de spoedeisende eerste hulp (SEH) belandt, is in tien jaar met 40 procent gestegen. Die stijging is veel sterker dan op grond van de...

Twee nieuwe films mantelzorg dementie

23/11/2016 //

Twee nieuwe films mantelzorg dementie

Met de twee nieuwste films 'Opname in het verpleeghuis' en 'Overeind blijven in moeilijke tijden' is de serie informatieve films over Dilemma’s bij Dementie compleet. In...

Hoe is het nu echt in een verpleeghuis?

21/11/2016 //

Hoe is het nu echt in een verpleeghuis?

De afgelopen tijd is er veel te doen over de zorg in de Nederlandse verpleeghuizen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg publiceerde rapporten over de kwaliteit van de zorg...

Kaartspel: In gesprek over mantelzorg

18/11/2016 //

Kaartspel: In gesprek over mantelzorg

Het vernieuwde spel 'In gesprek over mantelzorg' bevat prikkelende kennisvragen, stellingen en casussen over mantelzorg voor professionals in de wijk. Het mooie blikken doosje...

Van Rijn kondigt programma Dementiezorg voor elkaar aan

18/11/2016 //

Van Rijn kondigt programma Dementiezorg voor elkaar aan

Staatssecretaris Martin van Rijn kondigde tijdens het jaarevent van het Deltaplan Dementie (14 november 2016) aan dat er een programma komt om de dementiezorg in Nederland te...

Blog: Ga antibioticaresistentie tegen – ook in het verpleeghuis

17/11/2016 //

Blog: Ga antibioticaresistentie tegen – ook in het verpleeghuis

Basishygiëne, infectiepreventie en het terugdringen van antibioticaresistentie hebben binnen verpleeghuizen niet altijd die urgentie, die het zou moeten hebben. De aandacht voor...

Test je kennis over antibiotica

16/11/2016 //

Test je kennis over antibiotica

Steeds meer soorten bacteriën worden ongevoelig (resistent) voor antibiotica. Hierdoor kunnen mensen moeilijker behandeld worden. Met deze quiz kun je je kennis testen over...

Hoe ga je om met persoonlijke hygiëne?

15/11/2016 //

Hoe ga je om met persoonlijke hygiëne?

Weet jij nog wat aan kleding en uiterlijk belangrijk is om hygiënisch te werken? Zoals het afdoen van sieraden, korte mouwen, korte nagels en kleding die op 40 graden wasbaar is...

Blog: IGZ op zoek naar commitment van bestuurders

15/11/2016 //

Blog: IGZ op zoek naar commitment van bestuurders

Vanuit de GGD en IGZ worden er in dit najaar zes roadshows door het hele land georganiseerd. Deze roadshows zijn bedoeld om het bewustzijn te vergroten, draagvlak te creëren en...

Filmpje over nieuw opleidingsprofiel en hbo-v stages in de wijk

14/11/2016 //

Filmpje over nieuw opleidingsprofiel en hbo-v stages in de wijk

De wijkverpleging is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Een nieuw opleidingsprofiel (Bachelor of Nursing 2020) dat vanaf september 2016 is ingegaan, moet verpleegkundigen...

'Psychofarmaca beperkt de vrijheid in je hoofd'

10/11/2016 //

'Psychofarmaca beperkt de vrijheid in je hoofd'

Bij de psychogeriatrische afdelingen van Avoord ligt het gemiddelde psychofarmacagebruik rond de 15 procent, dit is veel lager dan in andere zorgorganisaties. Kristel Gillisse...

Blog: Eerlijk over toiletgang

07/11/2016 //

Blog: Eerlijk over toiletgang

In verschillende kranten en nieuwsrubrieken ontstond er ophef over toiletcontracten in verpleeghuizen. Een reactie van Paul van Houten, Zorg voor Beter expert continentie.

Buikgriep (norovirus): maatregelen voor verpleeghuizen

07/11/2016 //

Buikgriep (norovirus): maatregelen voor verpleeghuizen

Het norovirus, in de volksmond ‘buikgriep’, veroorzaakt elk jaar weer grote problemen. Zo`n half miljoen mensen wordt ermee besmet en krijgen vaak klachten. In...

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe

03/11/2016 //

Overbelasting mantelzorger bij dementie neemt toe

De belasting van mantelzorgers voor mensen met dementie is de afgelopen jaren toegenomen. Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn het zwaarst belast. Zo blijkt uit de...

Gay Care, eerste thuiszorgorganisatie voor homoseksuelen

02/11/2016 //

Gay Care, eerste thuiszorgorganisatie voor homoseksuelen

"Onze medewerkers zijn open minded, die kijken nergens van op", zegt Wilbert Wienema, directeur van de eerste thuiszorgorganisatie speciaal voor homoseksuele mannen en lesbische...

Nieuw thema: Diversiteit in de zorg

31/10/2016 //

Nieuw thema: Diversiteit in de zorg

In grote steden heeft meer dat de helft van de inwoners een niet-Nederlandse achtergrond. Dit percentage groeit. Om mensen goed van dienst te zijn, is het voor zorgmedewerkers...

Filmpje: werken met het zorgleefplan

31/10/2016 //

Filmpje: werken met het zorgleefplan

Het zorgleefplan helpt bij het goed aansluiten bij wat de cliënt nodig heeft, methodisch werken en samenwerken met de familie. Dit animatiefilmpje van Zorg voor Beter brengt de...

4 gratis apps: communiceren met mantelzorgers

24/10/2016 //

4 gratis apps: communiceren met mantelzorgers

Steeds vaker gebruiken zorgprofessionals handige apps in hun werk. Deel 6 in de serie: apps voor communicatie met mantelzorgers en familie. We selecteren hier enkele handige...

Drie vernieuwde kennisbundels

19/10/2016 //

Drie vernieuwde kennisbundels

In de vernieuwde kennisbundels Medicatieveiligheid, Vrijheidsbeperking en Dementie staat actuele en betrouwbare informatie voor praktijkopleiders en ROC-docenten Zorg en Welzijn...

Zorg voor Beter op bezoek bij 20.000e nieuwsbriefabonnee

17/10/2016 //

Zorg voor Beter op bezoek bij 20.000e nieuwsbriefabonnee

Zorg voor Beter heeft de 20.000e nieuwsbriefabonnee in het zonnetje gezet. Sietske Postuma, docent verpleegkunde aan ROC TOP en thuiszorgmedewerker, meldde zich aan als 20...

Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

14/10/2016 //

Stappenplan digitale communicatie in de thuiszorg

Digitale communicatiesystemen maken de afstemming over zorg tussen de cliënt, mantelzorgers en zorgprofessionals gemakkelijker. De communicatie verloopt via mobiel...

Positieve Gezondheid: standaard behandelplan niet meer nodig

07/10/2016 //

Positieve Gezondheid: standaard behandelplan niet meer nodig

Een standaard behandelplan is vaak niet meer nodig, wanneer zorgorganisaties werken volgens de benadering van Positieve Gezondheid. Door de cliënt zelf te vragen wat voor...

Veelzijdig boek over voeding en dementie

07/10/2016 //

Veelzijdig boek over voeding en dementie

Voeding en dementie: gezondheid en genieten in 1 recept. Dat is de titel van een bijzonder boek met zowel praktische tips om mensen met dementie beter te laten eten als...

Videotraining erkende methode

06/10/2016 //

Videotraining erkende methode

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) is door de erkenningscommissie ouderenzorg erkend als theoretisch goed onderbouwde interventie. VIO leert professionele zorgverleners en...

Hulpmiddelenwijzer vernieuwd

06/10/2016 //

Hulpmiddelenwijzer vernieuwd

De website waar je eerlijke informatie vindt over allerlei soorten hulpmiddelen, is overzichtelijker en gebruikersvriendelijker geworden. Ook de informatie over...

5 gouden tips van de starterskit beweegstimulering
Nieuwe aanpak mondzorg thuiszorg

29/09/2016 //

Nieuwe aanpak mondzorg thuiszorg

Het landelijke project 'De mond niet vergeten!' heeft een gloednieuwe aanpak voor mondzorg voor thuiswonende ouderen opgeleverd. Instructiefilmpjes, een poetsboek en een...

Start project: aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

23/09/2016 //

Start project: aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen

Het nieuwe project Aanpak antibioticaresistentie richt zich op het verhogen van de bewustwording van professionals en bestuurders over de risico’s van...

Handige apps over anatomie

22/09/2016 //

Handige apps over anatomie

Steeds vaker maken zorgprofessionals gebruik van handige apps in de zorg. Ook in het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers verschillende apps die zij veel...

Prinsjesdag: meer geld voor wijkverpleging

22/09/2016 //

Prinsjesdag: meer geld voor wijkverpleging

Het kabinet trekt extra geld uit voor wijkverpleging. In juni 2016 was al bekend gemaakt dat de 500 miljoen geplande bezuinigingen op de langdurige zorg niet door gaan. Wat zijn...

Nieuwe kennisbundel Dementie

21/09/2016 //

Nieuwe kennisbundel Dementie

In de vernieuwde kennisbundel Dementie staat actuele en betrouwbare informatie over dementie. De kennisbundel bevat actuele informatie voor ROC-docenten Zorg en Welzijn en...

Blog: Persoonsgericht risico’s signaleren

19/09/2016 //

Blog: Persoonsgericht risico’s signaleren

Als verpleegkundige of als verzorgende heb je voelsprieten ontwikkeld om risico’s te signaleren. Het is gewoon onderdeel van je werk, en dus niet nodig aparte lijsten in...

Gratis apps voor hulpverlening

18/09/2016 //

Gratis apps voor hulpverlening

Steeds vaker maken zorgprofessionals gebruik van handige apps in de zorg. Ook in het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers verschillende apps die zij veel...

Met cliënten in gesprek over vrijheid

15/09/2016 //

Met cliënten in gesprek over vrijheid

Zorg voor Beter heeft 2 jaar geleden een set inspiratiekaarten Welbevinden ontwikkeld. Daarmee kunnen zorgmedewerkers op een laagdrempelige en creatieve manier met cliënten, hun...

3 praktische apps voor zorgsector

05/09/2016 //

3 praktische apps voor zorgsector

Zorgmedewerkers maken steeds meer gebruik van handige apps in de zorg. In het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers verschillende apps die zij veel...

Praktische tips voor mantelzorgers

05/09/2016 //

Praktische tips voor mantelzorgers

BTN, Branchebelang Thuiszorg Nederland, heeft informatiekaarten ontwikkeld over 10 (zorg)onderwerpen voor mantelzorgers. Deze kaarten bieden praktische tips en informatie over...

Winnaar prijsvraag: jouw favoriete time-out

05/09/2016 //

Winnaar prijsvraag: jouw favoriete time-out

In juni schreef Zorg voor Beter en Artemea een prijsvraag uit: stuur je favoriete time-out in. De winnaar is nu bekend, ze heet Anja van de Weerd, verpleegkundige in Rotterdam...

Training: Samenwerken met mantelzorgers

05/09/2016 //

Training: Samenwerken met mantelzorgers

Branchebelang Thuiszorg Nederland, heeft een training ontwikkeld voor de zorgprofessional die gericht is op de samenwerking en afstemming met de mantelzorger.

Vooral cliëntendossier vraagt veel administratie

05/09/2016 //

Vooral cliëntendossier vraagt veel administratie

Het aanmaken en bijhouden van het (elektronisch) cliëntendossier vraagt van alle administratieve taken de meeste tijd. Dat kan veel efficiënter. Zo blijkt uit een enquête van...

Voorkom eenzaamheid bij ouderen

10/08/2016 //

Voorkom eenzaamheid bij ouderen

Hoe voorkom je eenzaamheid bij ouderen? Veel ouderen voelen zich eenzaam. Niet alleen ouderen die zelfstandig thuis wonen, maar ook bewoners in verzorgings- of verpleeghuizen...

De meest gemaakte fouten medicatieveiligheid

02/08/2016 //

De meest gemaakte fouten medicatieveiligheid

De werkomgeving van zorgprofessionals is in veel gevallen niet goed ingericht om ongestoord medicatie gereed te kunnen maken en klaar te kunnen zetten. Van de ruim 8.000...

Poll: Hygiëne in verpleeghuizen

02/08/2016 //

Poll: Hygiëne in verpleeghuizen

Een infectie is vervelend voor een cliënt. Daarom is het belangrijk dat je als zorgmedewerker hygiënisch werkt. Dat is in de praktijk soms makkelijker gezegd dan gedaan...

Apotheker: 'Vermaal nooit zomaar medicijnen'

27/07/2016 //

Apotheker: 'Vermaal nooit zomaar medicijnen'

Vermaal nooit medicijnen om ze zo gemakkelijker te kunnen toedienen aan cliënten met een sonde of met slikproblemen. Het kan risicovolle situaties opleveren voor de cliënt...

Prevalentiemeting zorgproblemen 2015

18/07/2016 //

Prevalentiemeting zorgproblemen 2015

Hoe worden belangrijke zorgproblemen van ouderen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg behandeld? De 18e Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen ...

Meer vrijheid zit in de kleine dingen

13/07/2016 //

Meer vrijheid zit in de kleine dingen

Meer vrijheid zit in de kleine dingen. Soms pas je onvrijwillige zorg toe, zonder dat je het in de gaten hebt. Om zorgmedewerkers daarvan bewust te maken, bedacht Lunetzorg de...

Reacties op IGZ-lijst van 150 verpleeghuizen

11/07/2016 //

Reacties op IGZ-lijst van 150 verpleeghuizen

Vorige week ontstond veel ophef na publicatie van de lijst met 150 verpleeghuizen waar de inspectie extra toezicht op heeft gehouden, op verzoek van...

Nieuw programma mondzorg thuiswonende ouderen

07/07/2016 //

Nieuw programma mondzorg thuiswonende ouderen

De mondgezondheid van thuiswonende kwetsbare ouderen verbeteren. Dat is het streven van verschillende mondzorgkoepels en patiëntenorganisaties, het ministerie van VWS en...

IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

06/07/2016 //

IGZ ontevreden over verbeteringen verpleeghuizen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hield het afgelopen jaar extra toezicht op 150 verpleegzorginstellingen. Een derde daarvan moet zich extra inspannen, waar de...

Verwezenlijk de dromen van je cliënt

05/07/2016 //

Verwezenlijk de dromen van je cliënt

Wat geeft jouw cliënt eigenlijk energie? Wat zijn zijn dromen? In 4 simpele stappen kun jij als zorgprofessional samen met je cliënt en diens mantelzorger in kaart brengen hoe...

Hygiënecode voor kleinschalig wonen aangepast

04/07/2016 //

Hygiënecode voor kleinschalig wonen aangepast

Mag een familielid zelfgemaakte appeltaart meenemen? Moet je de temperatuur van de koelkast registreren? Op deze en andere concrete voorbeelden geeft de 'Hygiënecode voor de...

Oepsjeskalender vergroot bewustzijn onvrijwillige zorg

30/06/2016 //

Oepsjeskalender vergroot bewustzijn onvrijwillige zorg

Oeps! Soms pas je onvrijwillige zorg toe, zonder dat je het in de gaten hebt. Om zorgmedewerkers daarvan bewust te maken, bedacht Lunetzorg de zogenaamde 'Oepsjeskalender'.

Minder registreren? Ga zelf aan de slag

29/06/2016 //

Minder registreren? Ga zelf aan de slag

Eén op de vijf medewerkers besteedt meer dan 30% van de tijd aan registratie. Als je uitgaat van een werkdag van 8 uur, is dat meer dan 2,5 uur per dag. Dit blijkt uit de korte...

Zakboekje over rapporteren

27/06/2016 //

Zakboekje over rapporteren

WoonZorgcentra Haaglanden werkt sinds kort met een online cliëntportaal. Hierop kunnen cliënten en mantelzorgers inloggen en het zorgdossier bekijken. Belangrijk is wel dat de...

Drie tips voor gebruik handschoenen

24/06/2016 //

Drie tips voor gebruik handschoenen

Een maand geleden vroeg Zorg voor Beter aan de bezoekers: ‘Wanneer gebruik jij handschoenen?’. De poll werd massaal ingevuld en ging viraal! Bijna 1.000...

Nieuwe starterskit en stappenplan beweegstimulering

21/06/2016 //

Nieuwe starterskit en stappenplan beweegstimulering

Veel ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen bewegen te weinig. Driekwart van de bewoners in verzorgingshuizen is inactief en in verpleeghuizen geldt dit zelfs voor 9 van de...

Nieuw werkboek: samenwerken met mantelzorgers

17/06/2016 //

Nieuw werkboek: samenwerken met mantelzorgers

Zonder mantelzorgers kan het niet. Dan kunnen we de zorg in Nederland niet overeind houden. Dat besef is de afgelopen jaren doorgedrongen. Het leven wint zo veel aan...

Hoe kunnen knelpunten bij casemanagement dementie worden opgelost?

16/06/2016 //

Hoe kunnen knelpunten bij casemanagement dementie worden opgelost?

Staatssecretaris Van Rijn roept partijen op problemen rond casemanagement dementie door meer samenwerking op te lossen. Op 15 juni hebben verschillende organisaties op het...

Naar een nieuwe bekostiging van wijkverpleging in 2019

15/06/2016 //

Naar een nieuwe bekostiging van wijkverpleging in 2019

In 2019 komt er een nieuwe bekostiging van wijkverpleging gebaseerd op zorgprofielen. Per 1 januari 2017 wordt er geëxperimenteerd (op basis van vrijwilligheid) met ...

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

13/06/2016 //

Van Rijn schrapt bezuiniging half miljard op verpleeghuis- en gehandicaptenzorg

De geplande bezuinigingen uit het regeerakkoord van een half miljard vanaf 2017 op met name verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen zijn van de baan. Dit heeft...

Drie handige apps voor wondzorg en huidletsel

12/06/2016 //

Drie handige apps voor wondzorg en huidletsel

Zorgmedewerkers maken steeds meer gebruik van handige apps in de zorg. In het gebruikersonderzoek van Zorg voor Beter noemden de bezoekers vier gratis apps die...

02/06/2016 //

Innovatief verpleeghuis Oudshoorn organiseert werkbezoeken

Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn organiseert werkbezoeken, workshops en stages voor (zorg)organisaties. Met de vernieuwingen van kleinschalig wonen voor mensen met...

Valangst bij ouderen na gebroken heup

01/06/2016 //

Valangst bij ouderen na gebroken heup

Meer dan de helft van de ouderen die hun heup heeft gebroken, is bang om nog een keer te vallen. Voor deze valangst moet meer aandacht komen. Praten over de angst en meer...

Inspiratiedag vrijheid vergroten bij Humanitas

26/05/2016 //

Inspiratiedag vrijheid vergroten bij Humanitas

Bij Stichting Humanitas vond op 17 mei de eerste inspiratiedag van de landelijke campagne Samen op weg naar vrijheid plaats. Deze campagne heeft als doel het vergroten van...

Vernieuwing in mbo-onderwijs

25/05/2016 //

Vernieuwing in mbo-onderwijs

Vijf mbo-vernieuwingsprojecten op het gebied van Zorg en Welzijn krijgen van minister Bussemaker (OCW) een flinke subsidie. Een innovatief centrum Healthy Ageing in Friesland...

Gezamenlijk huisbezoek verbetert palliatieve zorg thuis

24/05/2016 //

Gezamenlijk huisbezoek verbetert palliatieve zorg thuis

In Rotterdam werken 16 groepen actief met palliatieve thuiszorg (PaTz). PaTz is een methodiek om de kwaliteit, samenwerking en overdracht rond de palliatieve zorg thuis te...

WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen wordt vernieuwd

23/05/2016 //

WIP-richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen wordt vernieuwd

De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is bezig de richtlijn Persoonlijke beschermingsmiddelen te vernieuwen voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen...

Depressie bij ouderen boven de 70 manifesteert zich anders

20/05/2016 //

Depressie bij ouderen boven de 70 manifesteert zich anders

Bij ouderen boven 70 jaar uiten de klachten zich eerder lichamelijk, bijvoorbeeld in moeheid of gewichtsverlies, dan in somberheid. Dat blijkt uit het onderzoek van Annette...

Werkmaterialen Beoordeling Eigen Beheer Medicatie (BEM)

19/05/2016 //

Werkmaterialen Beoordeling Eigen Beheer Medicatie (BEM)

Ouderen lopen risico op nadelige gevolgen van het gebruik van meerdere medicijnen. Daarom is het belangrijk om regelmatig te beoordelen of er problemen zijn met het eigen...

Wegingskader voor vrijheidsbeperking in de maak

18/05/2016 //

Wegingskader voor vrijheidsbeperking in de maak

Onderzoekers van het VU medisch centrum en de Tilburg University (Tranzo) werken aan een wegingskader voor vrijheidsbeperking bij twee zeer kwetsbare groepen: mensen met een...

Doe nu de test medicatieveiligheid

17/05/2016 //

Doe nu de test medicatieveiligheid

Weet jij voldoende over het voorkomen van medicatiefouten? Doe nu de Test Medicatieveiligheid van Zorg voor Beter. De test is gebaseerd op de Veilige Principes. Beantwoord 10...

Meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden in wijk

13/05/2016 //

Meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden in wijk

Er is meer deskundigheidsbevordering nodig voor verzorgenden in wijkteams. Met de veranderingen in de zorg werken ze meer cliëntgericht dan taakgericht, waarbij ze vooral de...

Inspectie: meer aandacht nodig voor onbegrepen gedrag

12/05/2016 //

Inspectie: meer aandacht nodig voor onbegrepen gedrag

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft bij 23 instellingen onderzocht hoe omgegaan wordt met onbegrepen gedrag bij dementie. De inspectie concludeert dat er steeds meer...

Blog: Tijd voor de toekomst!

12/05/2016 //

Blog: Tijd voor de toekomst!

12 mei is de Dag van de Verpleging. Vaak komt dan Florence Nightingale tevoorschijn en denken we terug aan de wijkzusters op de solex. Het verleden komt altijd wel ergens op die...

Boek over leven met dementie

05/05/2016 //

Boek over leven met dementie

Hoe kun je leven als je steeds meer gaat vergeten? Onlangs verscheen het boek 'Ik heb dementie'. Bedoeld om mensen met dementie een hart onder de riem te steken, maar...

Blog: Op tijd naar toilet, hoe dan?

02/05/2016 //

Blog: Op tijd naar toilet, hoe dan?

Het actualiteitenprogramma EenVandaag kwam 30 april met een item over extra geld voor verpleeghuizen. Dat geld mag níet aan basiszorg worden gebruikt. Paul van Houten, Zorg voor...

Verbeter handhygiëne in verpleeghuizen

25/04/2016 //

Verbeter handhygiëne in verpleeghuizen

In verpleeghuizen zouden medewerkers gemiddeld 5 keer vaker hun handen moeten wassen. Binnen de ;infectie-registratie van SNIV kunnen verpleeghuizen meedoen aan een traject om...

Checklist Goede verpleeghuiszorg

22/04/2016 //

Checklist Goede verpleeghuiszorg

Wat is goede zorg voor bewoners? Wat moeten woonzorgcentra doen? In dit handzame boekje staat een visie op goede verpleeghuiszorg. Met de bijbehorende checklist kunnen...

Beroepscompetentieprofielen vernieuwd

21/04/2016 //

Beroepscompetentieprofielen vernieuwd

De beroepscompetentieprofielen (BCP's) voor mbo-verpleegkundige en verzorgende-IG in de VVT zijn aangepast. Deze zijn nu weer volledig actueel na de veranderingen in de zorg. Ze...

Start campagne: Samen op weg naar vrijheid

19/04/2016 //

Start campagne: Samen op weg naar vrijheid

Vandaag start de landelijke campagne 'Samen op weg naar vrijheid'. Doel: meer vrijheid voor cliënten én medewerkers in de langdurende zorg. Vrijheid om zorg te krijgen en te...

Jennie Mast: 'We willen vrijheid agenderen bij alle zorgorganisaties'

19/04/2016 //

Jennie Mast: 'We willen vrijheid agenderen bij alle zorgorganisaties'

Deze week start de landelijke campagne 'Samen op weg naar vrijheid', met als doel: meer vrijheid voor cliënten en medewerkers in de langdurende zorg.

Mooi voorbeeld: multicultureel verpleeghuis

15/04/2016 //

Mooi voorbeeld: multicultureel verpleeghuis

In verpleeghuis De Schildershoek in Den Haag wonen oudere migranten met soms wel veertig culturele achtergronden door elkaar. Ze krijgen zorg van multiculturele teams. Van de...

Webinar: wat mag de mantelzorger?

15/04/2016 //

Webinar: wat mag de mantelzorger?

Mag een mantelzorger insuline spuiten en medicijnen toedienen? En mag een mantelzorger de tillift van het verpleeghuis gebruiken iemand in bed te helpen? Wie is er dan...

Esten leren over afbouw vrijheidsbeperking

14/04/2016 //

Esten leren over afbouw vrijheidsbeperking

Zorgmedewerkers uit Estland maken, mede dankzij een training van Vilans, werk van het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Dit bleek tijdens een werkbezoek aan...

Anne-Mei The pleit voor een sociale benadering van dementie

11/04/2016 //

Anne-Mei The pleit voor een sociale benadering van dementie

Met de diagnose ‘dementie’ is de dokter vaak uitgepraat. Want genezing is niet mogelijk. Cliënten vallen in een zwart gat. Terwijl het juist zo belangrijk is om te...

Weinig gebruik gemaakt van vrijwilligershulp bij dementie

08/04/2016 //

Weinig gebruik gemaakt van vrijwilligershulp bij dementie

Ondanks een breed en gevarieerd aanbod van vrijwilligershulp bij dementie doen nog te weinig mensen met dementie hier een beroep op. Dat constateert onderzoeksinstituut NIVEL in...

Communiceren met mensen met dementie

07/04/2016 //

Communiceren met mensen met dementie

Windesheim ontwikkelde een vragenlijst waarmee je in kaart kunt brengen hoe de communicatie verloopt met cliënten die dementie hebben. Een handig instrument voor mantelzorgers...

Gratis e-learning Mondzorg

06/04/2016 //

Gratis e-learning Mondzorg

Goede mondzorg bij ouderen is erg belangrijk, maar kan soms lastig zijn. In deze gratis e-learning Mondzorg leer je hoe je je kennis over mondzorg toe kunt passen in...

Van Rijn wil oneigenlijk gebruik psychofarmaca stoppen

04/04/2016 //

Van Rijn wil oneigenlijk gebruik psychofarmaca stoppen

Het oneigenlijk gebruik van psychofarmaca in de psychogeriatrische zorg en gehandicaptenzorg moet naar nul', schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Kamer...

Nieuw onderzoek handhygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen

01/04/2016 //

Nieuw onderzoek handhygiëne in verpleeg- en verzorgingshuizen

Er start een nieuw onderzoek naar de naleving van handhygiëne in 55 verpleeg- en verzorgingshuizen. Zorginstellingen die willen meedoen, kunnen zich aanmelden. Het onderzoek...

Ondersteun ouderen bij nieuwe technologie

31/03/2016 //

Ondersteun ouderen bij nieuwe technologie

Nieuwe technologie kan ervoor zorgen dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Tegelijkertijd kan technologie ook ingewikkeld zijn, en zorgen voor ongemak. Wie of wat...

Ondervoeding aandachtspunt in de thuiszorg

25/03/2016 //

Ondervoeding aandachtspunt in de thuiszorg

Minister Edith Schippers (VWS) ziet samenwerking binnen de zorg de komende jaren als de grote uitdaging in de strijd tegen ondervoeding. Omdat mensen steeds langer thuis bliiven...

Winnaar: gouden tip bij tijdsdruk

24/03/2016 //

Winnaar: gouden tip bij tijdsdruk

In het thema Tijd voor zorg verzamelen we goede ideeën en praktische werkvormen om beter om te gaan met tijd in de zorg. Begin dit jaar schreven een prijsvraag uit: wat is...

Deel je gouden momenten in de zorg

24/03/2016 //

Deel je gouden momenten in de zorg

Gouden momenten in de zorg zijn momenten waarop bijzondere aandacht is voor elkaar. Het helpt als cliënten, naasten, zorgprofessionals en vrijwilligers deze momenten met elkaar...

Infographic sociale wijkteams

21/03/2016 //

Infographic sociale wijkteams

Veel gemeenten kiezen voor sociale wijkteams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. In deze tweede infographic over de juiste professional op het juiste...

Richtlijn Urinelozing en stoelgang vernieuwd

21/03/2016 //

Richtlijn Urinelozing en stoelgang vernieuwd

De WIP-richtlijn 'Urinelozing en stoelgang' voor verpleeghuizen is vernieuwd. Daarnaast is de concept-richtlijn 'Pospoelers en vermaalsystemen voor wegwerppo's en...

Meer dan 200 filmpjes over de zorg

15/03/2016 //

Meer dan 200 filmpjes over de zorg

Op de website Zorg voor Beter is nu een online videotheek geopend. Meer dan 200 video’s op het gebied van zorg en welzijn staan hier bij elkaar. Ze zijn te gebruiken voor...

Maak geluidsopname van gesprek met arts

14/03/2016 //

Maak geluidsopname van gesprek met arts

Het maken van een geluidsopname met een smartphone van een gesprek met een arts - om dat thuis nog eens af te luisteren – kan handig zijn voor cliënten. Zeker voor oudere...

Formele en informele zorg: wie doet wat?

14/03/2016 //

Formele en informele zorg: wie doet wat?

Wat mogen mantelzorgers en vrijwilligers wel en niet doen in de zorgverlening? Je leest er alles over in de notitie 'Grenzen verkennen; wettelijke en juridische aspecten in...

Toolkit 'Mantelzorg voor paramedici'

14/03/2016 //

Toolkit 'Mantelzorg voor paramedici'

De toolkit 'Mantelzorg voor paramedici' helpt paramedici bij de samenwerking met en ondersteuning van mantelzorgers.

Bijeenkomsten vrijheid, veiligheid en dementie

10/03/2016 //

Bijeenkomsten vrijheid, veiligheid en dementie

Vrijheid en veiligheid bij dementie kunnen worden vergroot als dilemma’s worden besproken en nieuwe inzichten worden gedeeld. Wil jij binnen jouw organisatie...

30 mooie filmpjes

04/03/2016 //

30 mooie filmpjes

Zorgorganisaties in Zuidoost-Brabant hebben 30 mooie korte video's gemaakt over vernieuwingen in de zorg. Ze gaan over medicatieveiligheid, vraaggericht werken, ...

8 kernelementen voor zorg bij dementie vernieuwd

04/03/2016 //

8 kernelementen voor zorg bij dementie vernieuwd

De 8 kernelementen voor zorg aan mensen met dementie, en het omgaan met onbegrepen gedrag, zijn vernieuwd. De 8 kernelementen zijn in 2014 op basis van bestaande richtlijnen en...

Aandacht voor levensvragen in de zorg

03/03/2016 //

Aandacht voor levensvragen in de zorg

De Kwaliteitsstandaard Levensvragen is geaccepteerd en geplaatst in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat goede kwaliteit van omgaan met levensvragen...

Gratis e-learning doorliggen en verplaatsen van cliënt

29/02/2016 //

Gratis e-learning doorliggen en verplaatsen van cliënt

Huidletsel, zoals doorliggen, kun je voorkomen door regelmatige wisselligging. Maar hoe voorkom je dat het verplaatsen van de cliënt de kans op decubitus juist vergroot?

EenVandaag over euthanasie bij dementie

29/02/2016 //

EenVandaag over euthanasie bij dementie

Kan een patiënt met dementie euthanasie krijgen? EenVandaag besteedde er op vrijdag 26 februari een uitzending aan, waarin verschillende gezichtspunten goed belicht worden. Veel...

Tool: Bepaal het effect van je project

29/02/2016 //

Tool: Bepaal het effect van je project

Deze tool - De Uil - kun je gebruiken om vóóraf het effect van je project te bepalen, maar ook om het doel van je interventies scherp te krijgen. We horen dat organisaties...

Handleiding: in gesprek over vrijheid en veiligheid

19/02/2016 //

Handleiding: in gesprek over vrijheid en veiligheid

Deze nieuwe handleiding helpt zorgmedewerkers met cliënten in gesprek te gaan over vrijheid en veiligheid. Bekijk naast een uitgebreide handleiding voor dialooggesprekken, ook...

Nieuw boek: Risicosignalering in de zorg

18/02/2016 //

Nieuw boek: Risicosignalering in de zorg

Risicosignalering is geen kwestie van lijstjes afvinken, het vergt gedegen kennis en vaardigheden. Het nieuwe boek ‘Risicosignalering in de zorg’ helpt...

Schaats-game helpt valpartijen voorkomen

15/02/2016 //

Schaats-game helpt valpartijen voorkomen

Ouderen kunnen met schaatsbewegingen zichzelf thuis trainen om beter in balans te blijven en zo valpartijen te voorkomen. Aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is daarvoor...

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

11/02/2016 //

Bezoekers geven Zorg voor Beter een 8,3

Bezoekers van het kennisplein Zorg voor Beter zijn heel tevreden met de informatie op de website. Het gemiddelde rapportcijfer dat bezoekers aan Zorgvoorbeter.nl geven is een 8...

Nieuwe toolkit: schrappen administratieve lasten

11/02/2016 //

Nieuwe toolkit: schrappen administratieve lasten

Zorgaanbieders die hun administratieve lasten willen verminderen, krijgen daarbij hulp. Met de nieuwe toolkit ‘Minder papier, meer tijd voor zorg' kunnen instellingen...

Start landelijk programma: gebruik minder psychofarmaca

10/02/2016 //

Start landelijk programma: gebruik minder psychofarmaca

Beter af met minder: bewust gebruik psychofarmaca is het nieuwe landelijke programma om bewuster om te gaan met gedragsmedicatie bij ouderen en mensen met een verstandelijke...

Richtlijnen infectiepreventie voor thuiszorg ontbreken

10/02/2016 //

Richtlijnen infectiepreventie voor thuiszorg ontbreken

De Expertgroep Verpleeghuizen van de Werkgroep Infectie Preventie (WIP) is alweer enige tijd bezig om de richtlijnen te herzien. Bij de start is besloten dat de thuiszorg niet...

E-learning: dilemma's vrijheidsbeperking thuiszorg

09/02/2016 //

E-learning: dilemma's vrijheidsbeperking thuiszorg

Nu ouderen langer thuis blijven wonen, wordt de thuiszorg complexer. Zeker als het gaat om vrijheid en veiligheid. Hoe ga je als thuiszorgmedewerker daarmee om? Vilans maakte...

Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen

05/02/2016 //

Meer aandacht voor mensenrechten in verpleeghuizen

Bewoners van Nederlandse verpleeghuizen worden meestal goed verzorgd. Maar, toch staan de mensenrechten soms op het spel. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens...

Boek: tips om contact te maken met mensen met dementie

04/02/2016 //

Boek: tips om contact te maken met mensen met dementie

Het boek 'Op bezoek bij een dierbare met dementie' gaat in op wat dementie is en hoe de ziekte relaties kan veranderen. Ook geeft het boek ideeën om samen te genieten en echt...

'Aandacht voor levensvragen hoort bij goede zorg'

02/02/2016 //

'Aandacht voor levensvragen hoort bij goede zorg'

Op Zorg voor Beter is nu ook uitgebreide informatie te vinden over het bespreekbaar maken van levensvragen bij ouderen. De website van het Expertisenetwerk Levensvragen is...

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving

01/02/2016 //

Op weg naar een dementievriendelijke samenleving

Mensen zíjn niet dement, maar mensen hebben dementie. En mensen met dementie hebben mogelijkheden. Daar moet de omgeving zich van bewust worden. Het rapport ‘Op weg naar...

Aan de slag met Teamleren

28/01/2016 //

Aan de slag met Teamleren

Door de hervormingen van en in de zorg verandert je werk als zorgmedewerker. Wat betekent dat voor jou en voor je team? Wat moet je leren en wat ga je afleren? Het online...

Bewegen en goed eten is belangrijk

28/01/2016 //

Bewegen en goed eten is belangrijk

Bewoners van verpleeghuizen krijgen te weinig eiwit binnen. En die eiwitten zijn nodig voor de opbouw van spierkracht. Ook bewegen ze te weinig, en juist bewegen voor het eten...

Antibiotica zijn geen antigriep

25/01/2016 //

Antibiotica zijn geen antigriep

De overheid is een publiekscampagne gestart om het gebruik van antibiotica te verminderen. Bij veelvuldig gebruik kunnen antibiotica hun werking verliezen. Antibiotica...

Herinneringen verminderen depressie

21/01/2016 //

Herinneringen verminderen depressie

Het ophalen van herinneringen hangt samen met en draagt bij aan het verminderen van depressieklachten. De methode Dierbare Herinneringen is door de erkenningscommissie...

Samenwerking formele en informele zorg

21/01/2016 //

Samenwerking formele en informele zorg

Het loont wanneer zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Het levert meer betrokken mantelzorgers, meer...

Muziek voor voor mensen met dementie

18/01/2016 //

Muziek voor voor mensen met dementie

De innovatieve campagne ‘Muziekherinneringen’, een samenwerking tussen Alzheimer Nederland en Spotify, is succesvol gebleken. Alzheimer Nederland heeft speciale...

Prioriteiten van de inspectie in 2016

18/01/2016 //

Prioriteiten van de inspectie in 2016

Voor 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het toezicht de volgende prioriteiten: de effecten van de veranderingen in de zorg, medicatieveiligheid...

Infographic technologie bij dementie thuis

13/01/2016 //

Infographic technologie bij dementie thuis

Er is nu een overzicht van de beschikbare technologie voor thuiswonende mensen met dementie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan apps, beeldbellen, alarmeringssystemen of...

Keuzehulp GPS-systemen voor dementie

11/01/2016 //

Keuzehulp GPS-systemen voor dementie

Er komen steeds meer apps met GPS om het verdwalen van mensen met dementie te voorkomen. Dit zijn kleine apparaatjes verstopt in een riem, horloge of inlegzool in de schoen...

Consumentenelektronica in zorgsector

08/01/2016 //

Consumentenelektronica in zorgsector

Vilans heeft een handig overzicht gemaakt van de consumentenelektronica die ook door zorgorganisaties gebruikt kunnen worden. Het overzicht brengt meer dan 100 producten in...

ZelfredzaamheidsRadar nu digitaal

07/01/2016 //

ZelfredzaamheidsRadar nu digitaal

Steeds meer zorgorganisaties gebruiken de ZelfredzaamheidsRadar om de zelfredzaamheid van hun cliënten in kaart te brengen en, als er problemen zijn, hiervoor oplossingen te...

Top-10 meest bekeken in 2015

05/01/2016 //

Top-10 meest bekeken in 2015

Opnieuw steeg het aantal bezoeken van het kennisplein Zorg voor Beter in 2015 sterk. In 2015 werd het kennisplein 785.000 keer bezocht! Bovendien bleven mensen gemiddeld langer...

Stijging valongevallen bij ouderen

23/12/2015 //

Stijging valongevallen bij ouderen

Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Ook in 2014 zette de stijging van valongevallen bij ouderen door. 88.000 ouderen belandden na een val op...

Webinars over kwaliteitsverbetering zorg

14/12/2015 //

Webinars over kwaliteitsverbetering zorg

Kijk de 3 webinars over efficiënt tijdgebruik in de zorg terug.

Theatervoorstelling Familiefabels

14/12/2015 //

Theatervoorstelling Familiefabels

Soms zorgen vooroordelen of misvattingen ervoor dat familieleden zich niet of minder betrokken voelen bij de zorg van hun oudere familielid. Daarom heeft Vilans de voorstelling ...

Praktisch boek voor de ouderenzorg

14/12/2015 //

Praktisch boek voor de ouderenzorg

Het onlangs verschenen boek 'Protocollaire ouderenzorg' helpt huisartsenpraktijken en wijkverpleegkundigen bij het verbeteren van zorg voor de oudere cliënt.

Voorkom overbelasting mantelzorger

10/12/2015 //

Voorkom overbelasting mantelzorger

In je werk als zorgprofessionals krijg je vaak te maken met mantelzorgers. Mantelzorgers doen goed werk. Vaak geven zij echter aan zich overbelast te voelen. Als...

Praktische tips voor omgaan met afweergedrag bij mondzorg

08/12/2015 //

Praktische tips voor omgaan met afweergedrag bij mondzorg

De mondzorg bij ouderen verdient meer aandacht. Extra lastig is het als cliënten, bijvoorbeeld met dementie, zich verzetten tegen tanden poetsen. Hoe ga je daarmee om? In dit...

Problemen met goed medicatiegebruik

07/12/2015 //

Problemen met goed medicatiegebruik

Veertig procent van de verpleegkundigen maakt wel eens rekenfouten bij het toedienen van medicatie. Daarnaast hebben ouderen zelf ook praktische problemen bij het innemen van...

Nieuwe vormen van dagbesteding

03/12/2015 //

Nieuwe vormen van dagbesteding

Mede door de veranderingen in de zorg is ook de ‘dagbesteding’ in beweging. Welke vernieuwende vormen van dagbesteding zijn er? In een recente inventarisatie zijn 45...

10 tips om psychofarmaca te verminderen

01/12/2015 //

10 tips om psychofarmaca te verminderen

Cliënten in de ouderen- en gehandicaptenzorg krijgen psychofarmaca (kalmerende medicijnen) als ze onbegrepen gedrag vertonen. Bewust gebruik van psychofarmaca is hard nodig...

Extra geld voor eerstelijns verblijf

30/11/2015 //

Extra geld voor eerstelijns verblijf

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) stelt 20 miljoen euro extra beschikbaar voor de regeling eerstelijns verblijf om te voorkomen dat hier wachtlijsten voor ontstaan. Kwetsbare...

Praktisch boek over 'eten en drinken'

27/11/2015 //

Praktisch boek over 'eten en drinken'

Het boek 'Meer eten minder zorg!' is een praktisch boek over de meerwaarde van het middel ‘eten en drinken’ voor bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van een cliënt.

Gratis e-learnings verzorgend wassen

26/11/2015 //

Gratis e-learnings verzorgend wassen

Er zijn 2 nieuwe e-learnings ontwikkeld over verzorgend wassen. De eerste is een update van de door de V&VN geaccrediteerde basismodule 'Verzorgend wassen; de basis'. Met de...

23/11/2015 //

Het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuizen moet eenvoudiger

Goede zorg gericht op leefplezier en comfort, dat is de kern van verpleeghuiszorg. Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde een ‘richtinggevende schets’ voor het...

20/11/2015 //

HBO-V in de ouderenzorg - Daar zit meer achter

De komende jaren zijn meer HBO-verpleegkundigen nodig in de wijk en in verpleeghuizen. HBO-V studenten kiezen vaak niet voor het werk in de ouderenzorg omdat zij tijdens de...

16/11/2015 //

Ethische dilemma's bij ondersteuning zelfmanagement

Aan de hand van 5 prikkelende casussen is een handreiking voor verpleegkundigen gemaakt over hoe je kunt omgaan met ethische dilemma’s bij de ondersteuning van de...

16/11/2015 //

Ouderenparticipatie bij onderwijsmodule

Ouderen en mantelzorgers helpen mbo-studenten bij de onderwijsmodule ‘Familie (in)zicht’ over samenwerking tussen ouderen, mantelzorgers en zorgprofessionals. Zowel...

13/11/2015 //

Hygiëne: 'Er is een gebrek aan kennis'

De hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen moet verbeterd worden, stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg begin dit jaar. Tijdens de workshop Infectiepreventie op de...

12/11/2015 //

Goede voorbeelden ouderenparticipatie bij Windesheim

Bij hogeschool Windesheim zijn ouderen op verschillende manieren betrokken bij de opleiding verpleegkunde. Hogeschool Windesheim en de Denktank60+ Noord laten zo zien dat...

09/11/2015 //

Poster: tips en tricks voor Slim Zorgen

Hoe kun je met jouw team slimmer zorgen? Hoe dring je het aantal tijdrovende en onnodige zorghandelingen terug? En zijn er ook alternatieven?

06/11/2015 //

Gesprekskaarten voor gesprek over verminderen vrijheidsbeperking

Op 2 november vond de slotbijeenkomst plaats van het project ‘Vast of last': Verkenning voor een maatschappelijk debat over verminderen vrijheidsbeperking in de...

05/11/2015 //

Praat met cliënt over laatste levensfase

Het kennen van de wensen rond het levenseinde van naasten is belangrijker dan het vastleggen van eigen wensen. Dat blijkt uit onderzoek dat TNS NIPO heeft gedaan in opdracht van...

02/11/2015 //

Zorg voor Beter begroet 15.000ste abonnee

De Zorg voor Beter Nieuwsbrief heeft haar 15.000ste abonnee op de nieuwsbrief kunnen verwelkomen! Tanja Bonefaas, wijkverpleegkundige bij Respect Zorggroep, meldde zich aan als...

02/11/2015 //

Werkboek 'Eenzaam ben je niet alleen'

Hoe voorkom of verminder je eenzaamheid bij jouw cliënten of bewoners? Daarover gaat het praktische werkboek ‘Eenzaam ben je niet alleen’. Dit werkboek kun je gratis...

02/11/2015 //

EXBELT erkend als effectieve interventie

Het is niet nodig om dementerende ouderen in verpleeghuizen vast te binden: EXBELT is een interventie met als doel om het gebruik van bandenfixatie te stoppen. EXBELT is door de...

29/10/2015 //

Gratis webinar: netwerk versterken

Wat kun je als zorgprofessional doen om het netwerk rondom een cliënt meer te betrekken? En wat kun je doen om een bestaand netwerk te versterken? Hoe stel je hierbij de cliënt...

29/10/2015 //

Toolkit voor thuiszorgmedewerkers

Iedereen die werkt in de thuiszorg krijgt te maken met het netwerk van de cliënt. Samenwerken met hen is belangrijk voor goede zorg en levert vaak veel moois op. Dankzij dit...

19/10/2015 //

VenVN: zorgleefplan moet eenvoudiger

VN heeft onderzocht hoe verpleegkundigen en verzorgenden werken met het zorgleefplan. Lukt het hen cliënten de regie te geven? Uit het onderzoek blijkt dat het zorgleefplan een...

16/10/2015 //

App Risicoscan al 7000 keer gedownload!

De App Risicoscan van Zorg voor Beter is in 5 maanden al 7000 keer gedownload. We krijgen veel positieve reacties van gebruikers. Ook van organisaties die de app...

16/10/2015 //

Hulp bij oogdruppelen en bij aanreiken medicatie niet altijd nodig!

Hulp bieden bij oogdruppelen en hulp bieden bij het aanreiken of toedienen van medicatie, is niet altijd nodig. Deze twee zorghandelingen zijn nu toegevoegd aan de lijst met 10...

12/10/2015 //

Samenwerking wijkverpleegkundigen en gemeente

Wat zijn de voor- en nadelen van de samenwerking tussen wijkverpleegkundigen en de gemeente? Deze infographic geeft de ervaringen van 32 thuiszorgaanbieders weer over...

11/10/2015 //

Ouderen- en thuiszorg: medewerkers ervaren meer tijdsdruk

De hervormingen in de ouderen- en thuiszorg vragen veel van zorgorganisaties. De Benchmark in de Zorg 2015 van ActiZ geeft een goed beeld van belangrijkste trends in de...

09/10/2015 //

Video-methode Marte Meo verbetert relatie met cliënt

Zorggroep Groningen werkt sinds twee jaar met Marte Meo, een methode om zorgmedewerkers via het analyseren van videobeelden de mogelijkheden en capaciteiten van dementerende...

09/10/2015 //

10 praktische tips voor betere hygiëne - voor teamleiders

Op de Kennismarkt van Zorg voor Beter gaf Carolien Oldenkamp een enerverende workshop over infectiepreventie. Ze vroeg aan de zaal welke onderwerpen de aanwezigen wilden...

05/10/2015 //

Kennismarkt: meer lef gevraagd!

Kennis oppikken en ervaringen uitwisselen met collega’s, dat maakt de Kennismarkt van Zorg voor Beter, op 2 oktober in Nieuwegein, zo leuk. ‘Na vandaag gaan we het...

05/10/2015 //

Thuiszorg en vrijheidsbeperking

"Op verzoek van de kinderen draaien we de deur op slot nadat we mevrouw's avonds op bed hebben gelegd. Ze wil het niet, maar ze is al een keer gaan dwalen in haar eentje 's...

04/10/2015 //

Praktische tips voor hygiëne in de ouderenzorg

Op de Kennismarkt van Zorg voor Beter gaf Carolien Oldenkamp een enerverende workshop over infectiepreventie. Ze vroeg aan de zaal welke onderwerpen de aanwezigen wilden...

02/10/2015 //

Week van de valpreventie

Meer ouderen bezoeken de spoedeisende hulpdiensten (SEH’s) in het ziekenhuis. Doordat ouderen langer thuis blijven wonen, stijgt het risico op persoonlijke ongelukken...

28/09/2015 //

Zorg en dwang: praktijkverhalen uit de thuiszorg

Moet je bij een alleenwonende demente vrouw de deur op slot doen als je als thuiszorgmedewerker weggaat? Dit soort dilemma's komen aan de orde in de nieuwe...

25/09/2015 //

Werken aan betere dementiezorg

Op de website van In voor zorg! staat ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag een interessante interviewserie over nieuwe samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven rond de...

23/09/2015 //

Samen Beter Thuis voor mantelzorgers

Stichting S@men Beter Thuis maakt kennis van zorgprofessionals toegankelijk voor mantelzorgers. Op hun website vinden mantelzorgers een antwoord op hun vraag, vaak verduidelijkt...

21/09/2015 //

Prijswinnaars: 'handen wassen doe je zo'

Eind augustus schreef Zorg voor Beter de prijsvraag ‘Handen wassen doe je zo’ uit. Wie kon de fout in het filmpje ontdekken? Als een verzorgende of verpleegkundige...

21/09/2015 //

(h)Oud de mond gezond

(h)Oud de mond gezond: dat is de naam voor het ouderenproject voor verzorgenden in verpleeghuis- en verzorgingshuizen. Binnen dit project krijgen zij een eenmalige training van...

18/09/2015 //

IGZ: toezicht polyfarmacie ouderen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het toezicht gekregen op de implementatie van medicatiebeoordelingen die vallen binnen het kader van de multidisciplinaire richtlijn...

18/09/2015 //

Doe nu de zelftest Slim Zorgen!

Weet jij of je zorghandelingen uitvoert die je beter kunt afschaffen of slimmer kunt doen? Test dit nu met de zelftest Slim Zorgen. Beantwoord 10 vragen en je krijgt meteen...

17/09/2015 //

Test om dementie te herkennen

Alzheimer Nederland heeft tien korte filmpjes gemaakt waarin de signalen van dementie worden uitgebeeld. Het is een handige manier om erachter te komen of iemand in je omgeving...

16/09/2015 //

Prinsjesdag: meer geld voor ouderenzorg

Het kabinet gaat komend jaar 140 miljoen euro investeren in de opleiding van personeel in verpleeghuizen, en in een uur extra dagbesteding voor alle bewoners in...

14/09/2015 //

Serie interviews: bestuur bij burgerinitiatieven

De langdurende zorg is volop in beweging. Burgers zijn leidend en behoeften en vragen bepalen wat er aan zorg en welzijn nodig is. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van...

14/09/2015 //

Meer balans voor mantelzorgers

De publicatie 'Op weg naar vitaliteit' helpt mantelzorgers balans en inzicht te krijgen in hun situatie. De publicatie biedt een creatieve manier om te reflecteren op 4 thema...

10/09/2015 //

Nieuwe website Waardigheid en Trots

Op de nieuwe website Waardigheid en Trots zijn de ervaringen te vinden van de verbetertrajecten van verpleeghuizen die vanaf september gestart zijn.

09/09/2015 //

Onderwijs maakt zich sterk voor informele zorg

Van professionals wordt verwacht dat zij meer dan voorheen samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijk dus om studenten de kennis en vaardigheden hiervoor in hun...

07/09/2015 //

Betere mondzorg thuiswonende ouderen

In Amsterdam, Hardenberg en Rotterdam zijn pilots gestart om de mondzorg bij thuiswonende ouderen te verbeteren. Tandartsen en huisartsen gaan er nauwer samenwerken om...

31/08/2015 //

Nog te veel kalmerende middelen gebruikt bij dementie

Driekwart van de artsen geven aan dat het gebruik van psychofarmaca (kalmerende medicijnen) bij mensen met dementie kan worden verminderd. De invoering van de richtlijnen voor...

31/08/2015 //

Speciaal toetsenbord voor hygiënisch werken

Het UMC Groningen werkt in het ziekenhuis met een hygiënisch toetsenbord, speciaal ontwikkeld voor de medische omgeving. Ook in verpleeghuizen en woonzorgcentra kunnen ...

31/08/2015 //

Goede mond- en tandzorg voor ouderen

Steeds meer mensen houden tot op hoge leeftijd geheel of gedeeltelijk hun eigen tanden en kiezen. Het gebit goed onderhouden op latere leeftijd is dan ook een steeds grotere...

31/08/2015 //

'Zorg voor betere vakantiespreiding'

Maar liefst 73% van de inzenders ervaart een hogere tijdsdruk in de zomer! Dat is de uitslag van de poll van Zorg voor Beter. Wat kun je met je team tegen deze tijdsdruk doen...

28/08/2015 //

Gratis e-learning: huidletsel door incontinentie

Hoe ontstaat huidletsel bij incontinente ouderen? Wat zijn risicofactoren? Aan de hand van 18 vragen kun je met deze nieuwe vrij toegankelijke e-learning jezelf kennis...

25/08/2015 //

Nieuw thema: Hygiëne

Hygiëne en infectiepreventie in verpleeghuizen vereisen meer aandacht, constateerde de inspectie begin dit jaar. Bij zorg voor kwetsbare mensen zoals ouderen is het extra...

24/08/2015 //

Hygiëne: let ook op smartphones...

Vijf vragen aan Conny Moons, expert Hygiëne van Zorg voor Beter en werkzaam als adviseur bij V&VN, de beroepsvereniging van verpleegkundigen en verzorgenden. Binnen V&VN...

19/08/2015 //

Muzikale initiatieven voor mensen met dementie

Muziek heeft een positief effect op mensen met dementie. Uit onderzoek blijkt dat muziek zorgt voor minder probleemgedrag bij verpleeghuisbewoners met dementie. Ook voor...

13/08/2015 //

Samenwerking tussen specialisten en sociale wijkteams

Veel gemeenten kiezen voor sociale (wijk)teams om integrale samenwerking tussen zorg en welzijn te realiseren. Zorg voor Beter partner Vilans heeft in een oriënterende studie de...

11/08/2015 //

Zorgverleners en menslievende zorg

De zorg maakt grote veranderingen door. Hoe kunnen zorgverleners te midden van alle veranderingen hun bezieling vast houden en goede zorg bieden? Wat kunnen wij leren van de...

04/08/2015 //

Werkwijzer voor sociale netwerken

Relaties en een sociaal netwerk zijn belangrijk voor een gelukkig leven. Daarom is het belangrijk dat jij je, als zorgprofessional, bezighoudt met het sociaal netwerk van je...

04/08/2015 //

Nazorg bij palliatieve zorg kan beter

Patiënten en nabestaanden zijn meestal heel positief over de palliatieve zorg. Ook blijkt een groot deel van de patiënten te overlijden op hun plaats van voorkeur. In de nazorg...

15/07/2015 //

Werkboek en app voor teamontwikkeling

Steeds meer zorgorganisaties werken met zelfstandige teams die hun werk zelf organiseren. Dit werkboek van In voor zorg! biedt praktische werkvormen om het beste uit die teams...

15/07/2015 //

Toezichthoudende domotica

Nieuwe technologieën zoals toezichthoudende domotica (sensoren, chips, GPS en camera's) worden steeds meer ingezet in de zorg voor met dementie of met een verstandelijke...

08/07/2015 //

Radio-uitzendingen over Sociom | Zin

Onlangs besteedde de EO in twee radio-uitzendingen aandacht aan het werk van Sociom | Zin. De zender deed dit naar aanleiding van het onderzoek van Els van Wijngaarden over het ...

03/07/2015 //

Meer aandacht nodig voor dementie en onbegrepen gedrag

De zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag dient verbeterd te worden, constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Mensen met dementie vertonen vaak...

29/06/2015 //

Zorgvisite.nl: tips voor zorgmedewerkers en instellingen

Zorgvisite.nl is een interactief digitaal platform waarop recensies staan van visites aan verzorgings- en verpleeghuizen. Het streven van de initiatiefnemers, Tineke van den...

17/06/2015 //

Boek: In voor beter, leven in vrijheid

Zeven zorgorganisaties, zowel ouderenzorg als gehandicaptenzorg, werkten een jaar lang intensief aan het vergroten van de vrijheid van hun cliënten. In de digitale publicatie...

16/06/2015 //

Dementheek Meppel is winnaar van poll innovatieve dementiezorg

Bezoekers van Zorg voor Beter kozen de Dementheek Meppel uit als beste voorbeeld van innovatieve dementiezorg. Meer dan 600 professionals hebben hun stem uitgebracht...

15/06/2015 //

Nieuwe Kwaliteitsstandaard Omgaan met levensvragen

Oudere mensen beoordelen de zorg die ze krijgen vooral op hun relatie met zorgmedewerkers. Aandacht voor hun levensvragen hoort daar ook bij. De Kwaliteitsstandaard Levensvragen...

10/06/2015 //

Verminderen vrijheidsbeperkende maatregelen blijft nodig

De ouderenzorg en gehandicaptenzorg werken hard aan het terugdringen van vrijheidsbeperking. Toch zijn er nog inspanningen nodig om vrijheidsbeperking verder terug te dringen...

01/06/2015 //

Inspectie: mensgerichte zorg vraagt om mensgericht toezicht

De organisatie en het toezicht zijn in 2014 veranderd om beter aan te sluiten bij de veranderingen in de zorg en bij de eisen die de samenleving stelt aan een moderne...

29/05/2015 //

Poetsinstructiekaarten voor mondzorg ouderen

Steeds meer oudere mensen hebben ondersteuning nodig bij hun dagelijkse mondverzorging. Maar wat is de juiste manier om een (kunst)gebit en mondslijmvlies te reinigen? En hoe...

21/05/2015 //

'Kwetsbare ouderen onnodig lang in ziekenhuis'

Het duurt steeds langer voordat kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis zijn uitbehandeld, een plek krijgen in een verpleeghuis. Dat concludeert Nieuwsuur in een uitzending van...

15/05/2015 //

Nieuwe app maakt risicosignalering gemakkelijk

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij  ouderen signaleren. Door het doorlopen van een korte screening, kun je...

15/05/2015 //

Nieuwe app maakt risicosignalering leuker

Met de nieuwe App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. De app, ontwikkeld door het Kennisplein Zorg voor...

13/05/2015 //

Belevingsgericht werken leeft!

Stichting de Waalboog heeft samen met Vilans de brochure ‘Belevingsgericht werken leeft!’ ontwikkeld. In de brochure staan ervaringen en successen van het...

11/05/2015 //

Poll: innovatieve ideeën dementiezorg

In april deden wij een oproep om innovatieve vormen van ondersteuning of zorg aan mensen met dementie op te sturen. Uit de vele voorbeelden hebben we er drie genomineerd. Bekijk...

08/05/2015 //

Belevingstuin stimuleert ouderen

Een natuurlijke leefomgeving stimuleert beweging, ontspanning en beleving. Het biedt ouderen meer activiteitenmogelijkheden en contact met de wereld om hen heen. De ervaring van...

08/05/2015 //

Toolbox Beweegruimte voor Ouderen

Ouderen wonen langer thuis en brengen meer tijd door in hun directe woonomgeving. Een beweegvriendelijke omgeving in de buurt vergroot de kans dat de fysieke gesteldheid van...

08/05/2015 //

Ondersteuning partners van mensen met dementie

Mensen met dementie kunnen last hebben van de verstoord dag- en nachtritme. Daarom is er een nieuw project opgestart: de nachtvrijwilliger. De nachtvrijwilliger ondersteunt '...

28/04/2015 //

Slaapmiddel verhoogt risico op vallen

Ouderen die gebruik maken van slaapmiddelen hebben een verhoogd risico op vallen en botbreuken. Oscar de Vries, internist-ouderengeneeskunde in VUmc, toonde een verband aan...

28/04/2015 //

Top 5 valkuilen medicatieveiligheid

Wat gaat er vaak mis in het medicatieproces bij zorginstellingen? Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (het IVM) onderzocht het en komt met deze top 5 aan valkuilen.

23/04/2015 //

Nieuwe website www.BeterOud.nl

De nieuwe website BeterOud.nl heeft als doel om wonen, welzijn en zorg voor ouderen te verbeteren door innovatieve instrumenten en aanpakken beschikbaar te maken. Deze...

20/04/2015 //

Nieuwe sensortechnologie voor dementiezorg

De afgelopen jaren is nieuwe bewakingstechnologie ontwikkeld voor de intramurale dementiezorg. Sensoren in de kamer, gekoppeld aan computersoftware, signaleren als de cliënt...

20/04/2015 //

Apps voor mensen met dementie en hun naasten

Hoe help je iemand met dementie dingen te onthouden? En hoe krijg je als mantelzorger antwoord op vragen en hulp bij moeilijke situaties? De nieuw ontwikkelde Dementia App heeft...

13/04/2015 //

Magentazorg vertaalt plan van Van Rijn naar werkvloer

'Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen', het plan van aanpak van staatssecretaris Van Rijn met de poëtische titel, kan voor zorgmedewerkers heel abstract...

13/04/2015 //

Digitale bus voor mensen met dementie

Met de digitale bus kunnen bewoners met dementie reizen zonder te reizen. De bus staat in de centrale hal van De Dilgt, één van de acht woonzorglocaties van ZINN...

06/04/2015 //

Succesvolle interventie medicijnen bij dementie

Mensen met dementie gebruiken vaak veel medicijnen. Niet alleen middelen die de verschijnselen van dementie vertragen, maar ook psychofarmaca om ‘onbegrepen gedrag&rsquo...

01/04/2015 //

Op naar de eerste plaats: eerlijk zijn over incontinentie

Marco Wisse, directeur bij Vivium in Naarden, vertelt over de situatie van zijn dementerende moeder, in een ontroerende Brandpunt documentaire op 31 maart 2015. Hij laat zien...

30/03/2015 //

Nieuw: Set inspiratiekaarten

Wat betekent mentaal welbevinden in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg? Met de nieuwe set Inspiratiekaarten Welbevinden kunnen zorgmedewerkers op een laagdrempelige en...

30/03/2015 //

Vernieuwd: handreiking palliatieve zorg en dementie

De handreiking 'Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie' is herzien. Deze handreiking beschrijft hoe de integrale palliatieve zorg voor mensen met dementie kan verbeteren...

27/03/2015 //

Effectieve interventies ouderenzorg

Vilans heeft 10 interventies toegevoegd aan haar databank voor effectieve interventies. Het gaat om interventies uit de jeugdzorg en over leefstijl die ook relevant zijn voor...

16/03/2015 //

Espria Expeditie: kleine veranderingen met groots resultaat

In 2015 komt de Espria Expeditie langs bij alle Espria zorgorganisaties om te ontdekken hoe zorgmedewerkers invulling geven aan het nieuwe werken in de zorg. De Espria Expeditie...

05/03/2015 //

Gratis e-learning Probleemgedrag II

Veilig Werken in de Zorg (VWiZ) heeft samen met Fundis een gratis e-learning module gemaakt over het omgaan met of het voorkomen van probleemgedrag bij clienten in de...

05/03/2015 //

Werkmethodiek 'Methodisch werken bij dementie'

Casemanagers van de netwerken dementie Drenthe, Midden-/Noordwest Twente en Nijmegen hebben samen met onderzoekers en studenten van Windesheim en Hogeschool Arnhem en Nijmegen...

05/03/2015 //

Eerste Topcare-predicaten uitgereikt

Zes afdelingen van zorginstellingen Topaz, Atlant, Lelie Zorggroep, De Waalboog, Vivium Zorggroep, hebben het predicaat Topcare gekregen. Dat betekent dat zij investeren in...

03/03/2015 //

Stem nu: bel jij de cliënt voor je bezoek?

Bijna 500 mensen brachten op Zorg voor Beter hun stem uit op drie genomineerde ideeën om onnodige zorghandelingen terug te brengen. Het winnende idee (48 procent van de...

24/02/2015 //

Kwart van medewerkers vindt kwaliteit zorg onvoldoende

Veel verpleegkundigen en verzorgenden die in een verpleeghuis werken vinden de kwaliteit van de zorg die zij kunnen bieden onvoldoende. Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag...

23/02/2015 //

Zorgadvieslijn voor wijkverpleegkundigen

De zorg in Nederland verandert. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen meer taken in de langdurige zorg en ondersteuning. Alle veranderingen roepen vragen op. Menzis heeft...

23/02/2015 //

Factsheet palliatieve zorg

Via een factsheet informeert Agora geïnteresseerden over de mogelijkheden en ontwikkelingen in de palliatieve zorg. De belangrijkste informatie uit de factsheet:

16/02/2015 //

Twee projecten: betere mondzorg in verpleeghuizen en thuiszorg

Onlangs zijn twee nieuwe initiatieven gestart om de mondzorg bij ouderen te verbeteren. Het ene initiatief richt zich op zorginstellingen, het andere op de thuissituatie...

16/02/2015 //

Incontinentie: verbeteringen zijn mogelijk

Vorige week presenteerde staatssecretaris Van Rijn een groot verbeterplan voor verpleeghuizen, met de titel 'Waardigheid en trots: liefdevolle zorg voor onze ouderen...

12/02/2015 //

Plan van aanpak kwaliteit zorg verpleeghuizen

Met een reeks van maatregelen op het gebied van toezicht en de samenwerking tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener, wil staatssecretaris Van Rijn de kwaliteit van de...

09/02/2015 //

Video: Hoe dien je veilig medicatie toe?

Wees altijd alert! Als zorgmedewerker kun je fouten met medicijnen voorkomen! Dit filmpje van Zorg voor Beter laat zien dat zorgmedewerkers een belangrijke rol spelen in het...

09/02/2015 //

Werken met video-opname: lastig en leerzaam!

Een videofilm kan haarscherp laten zien hoe contact- en zorgmomenten verlopen. Een video kan op de werkvloer, of bij de cliënt thuis gemaakt worden. In het begin is het spannend...

27/01/2015 //

Onnodige zorghandelingen: stem nu!

Vilans heeft begin december een prijsvraag uitgeschreven met de vraag ideeën in te zenden voor het terugdringen van onnodige zorghandelingen. Wat zijn betere...

11/12/2014 //

Zorgkaartnederland.nl: openheid kwaliteit ouderen- en thuiszorg

ActiZ en Patiëntenfederatie NPCF slaan de handen ineen voor openheid van de kwaliteit van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Zij ontwikkelen de komende maanden nieuwe...

11/12/2014 //

Zelfstandig steunkousen aan- en uittrekken

Er zijn hulpmiddelen waarmee cliënten zelf zonder pijn en moeite hun steunkousen kunnen aan- en uittrekken. Avoord zorg en wonen deed een proef met twee hulpmiddelen (Steven+ en...

27/11/2014 //

Medicatieveiligheid kwetsbare ouderen

De multidisciplinaire richtlijn 'Polyfarmacie bij ouderen' is nog niet goed geïmplementeerd in de zorg. Dat blijkt uit onderzoek van de VU in samenwerking met de Inspectie voor...

25/11/2014 //

Nieuw thema: Vernieuwend zorgen

Een meerderheid van de Eerste Kamer is voor de nieuwe Wet langdurige zorg. Dat bleek tijdens het debat op 25 november. Dit betekent dat de grote hervormingen van...

21/11/2014 //

Kwaliteit verpleeghuizen moet omhoog

Kamer en staatssecretaris zijn het erover eens dat de kwaliteit van verpleeghuizen omhoog moet. Als verbetering bij slecht presterende organisaties uitblijft, moet de zorg door...

17/11/2014 //

Actieplan KNMT voor betere mondzorg

De beroepsorganisatie van tandartsen KNMT heeft een actieplan opgesteld om de mondzorg aan ouderen te verbeteren. Dit na het vorige week verschenen onderzoeksrapport &lsquo...

13/11/2014 //

Drie jaar Jenneke van Veen Verbeterprijs

Drie jaar lang zijn er verbeterprojecten uit ouderenzorg en gehandicaptenzorg ingezonden voor de Jenneke van Veen Verbeterprijs. In 2014 zijn de tips van de inzenders van de...

12/11/2014 //

Veranker mondzorg in scholing

De mondzorg in Nederlandse verpleeghuizen schiet tekort. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 11 november 2014 heeft gepubliceerd...

10/11/2014 //

Arjo Kleinhuis wint fotowedstrijd Mentaal Welbevinden

Arjo Kleinhuis, webredacteur bij Zorggroep Raalte, heeft de fotowedstrijd Mentaal Welbevinden gewonnen met de foto 'Lenig'. Hij ontvangt een Belevenissenbon ter waarde van 100...

04/11/2014 //

Vrijheidsbeperking thuiswonende mensen met dementie

Vier op de tien mensen met dementie die thuis verzorgd worden, hebben te maken met een vorm van vrijheidsbeperking. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht...

31/10/2014 //

Geslaagd congres: Exit Vrijheidsbeperking

Op 29 oktober waren meer dan 70 verzorgenden en verpleegkundigen aanwezig bij het congres Exit Vrijheidsbeperking, georganiseerd door het kennisplein Zorg voor Beter en Vilans...

30/10/2014 //

Twee nieuwe instructiefilmpjes van GoedGebruik

Twee nieuwe instructiefilmpjes laten zien hoe de gemotoriseerde tillift werkt en hoe kanteling of wisselligging met een draaibed werkt. Deze hulpmiddelen verminderen de fysieke...

27/10/2014 //

Zembla: langer thuis wonen - meer risico

Bijna alle specialisten ouderengeneeskunde voorspellen ernstige gezondheidsrisico’s voor ouderen die door het kabinetsbeleid langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. Zij...

27/10/2014 //

Prevalentiemeting zorgproblemen 2014

Hoe worden belangrijke zorgproblemen van ouderen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg behandeld? Vorige week verscheen de 17e Landelijke...

17/10/2014 //

Opname terminale patiënten vaak onnodig

Ziekenhuisopnames aan het einde van het leven kunnen voor een deel voorkomen worden als er vooraf goede afspraken worden gemaakt. Dat is de conclusie van het onderzoek...

06/10/2014 //

Wisselligging moet je wel goed doen

De meeste decubitusrichtlijnen bevelen regelmatige wisselligging aan om de druk op de huid te verminderen en decubitus te voorkomen. Als het echter op de verkeerde manier wordt...

03/10/2014 //

Hoe kun je de eigen regie van de cliënt vergroten?

De cliënt de ruimte geven om zijn verhaal te doen is belangrijk bij het vergroten van de eigen regie van de cliënt. Ook is het belangrijk om de tijd te nemen voor de cliënt...

21/08/2014 //

Stappenplan voor verbeterproject

Bij het thema 'Verbeteren doe je zo' zijn drie handige tools toegevoegd die zorginstellingen kunnen gebruiken: een stappenplan voor een verbeterproject, een tool om het effect...

11/08/2014 //

Vier nieuwe instructiefilmpjes van GoedGebruik

Vier nieuwe instructiefilmpjes laten zien hoe je de Opstaplafondlift, de Opstastoel, het Opstatoilet en een hulpmiddel om steunkousen aan te trekken kunt gebruiken. Deze...

10/07/2014 //

Zelfsturende teams in de thuiszorg

Zorgorganisaties zullen in de toekomst met minder middelen, meer zorg moeten leveren. Cliënten moeten hierdoor vaker en langer thuis blijven wonen. Hierdoor is er behoefte aan...

04/07/2014 //

Bewegen vermindert valrisico

Zorgverleners kunnen ouderen met een hoge kans op vallen beter herkennen door de mate van dagelijks bewegen te meten. Dit blijkt uit promotieonderzoek van bewegingswetenschapper...

03/07/2014 //

Verbeterpunten bij thuiszorg

Het overheidsbeleid is erop gericht dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen met mantelzorg en thuiszorg. De Consumentenbond onderzocht 65 rapporten van de inspectie en...

02/07/2014 //

Verslag van Kick-protocollendag

Op 24 juni 2014 vond in samenwerking met de kennispleinen de Vilans KICK-protocollendag plaats, de bijeenkomst voor professionals om in één dag ondergedompeld te worden in de...

22/06/2014 //

Blog: de voordelen van verzorgend wassen

Gisteren kwam het onderzoek van het Radboudumc uit over ‘Wassen zonder Water’. Een mooie bevestiging van het nut van een wasmethode die inmiddels breed en met goede resultaten...

13/06/2014 //

Verbetering kwaliteit ouderenzorg langzaam

Er wordt hard gewerkt in de ouderenzorg en medewerkers zijn zeer gemotiveerd. Het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat echter langzaam. Instellingen zijn...

10/06/2014 //

Nieuwe hbo-leergang Ouderenwerk 3.0

Vraaggerichte zorg, e-health, werken in wijkteams, meer doen met minder. De veranderingen in de zorg vragen om andere competenties van zorgprofessionals. Vier hogescholen...

28/05/2014 //

Verwarring over palliatieve sedatie

Het Nederlandse publiek is in meerderheid niet goed bekend met 'palliatieve sedatie'. Medische professionals zouden hier meer rekening mee moeten houden wanneer zij communiceren...

27/05/2014 //

Medicijngebruik in verpleeghuizen

Een derde van de demente ouderen in verpleeghuizen wordt rustig gehouden met medicijnen. Tros Radar wijdde er gisteravond een item aan. Prof. Rob van Marum (geriater) stelde...

21/05/2014 //

Voorbeelden van succesvol veranderen

Een groot deel van de zorgorganisaties heeft belangrijke stappen gezet ter voorbereiding op de transitie en daarmee op een andere toekomst. In voor zorg heeft zorgorganisaties...

19/05/2014 //

Gezamenlijke besluitvorming bij dementie

Participatie is het grote toverwoord in de politiek. Wie niet participeert bestaat niet. Participatie wordt zo vaak en door zoveel mensen genoemd dat ik vrees dat het al haast...

12/05/2014 //

Samenwerkingsgids voor zorgvernieuwers

Een succesvolle zorginnovatie staat of valt met samenwerking. Maar met wie werk je samen? Wat komt er zoal bij samenwerking kijken? En wat levert het uiteindelijk op? Om te...

01/04/2014 //

Indicatoren zelfredzaamheid nodig

Voor het meten van zelfredzaamheid van burgers en cliënten zijn onvoldoende indicatoren beschikbaar. Veel gegevens worden verzameld vanuit het perspectief van de professional...

10/03/2014 //

Wetsvoorstel Langdurige zorg

Gisteren stuurde staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid zijn voorstel voor de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) naar de Tweede Kamer. Het uitgangspunt is zo lang...

10/01/2014 //

Goed kauwen belangrijk bij dementie

Het is heel belangrijk dat ouderen goed kunnen blijven kauwen. Kauwen heeft - als een vorm van bewegen - een positief effect op allerlei lichamelijke functies. Bij ouderen met...

13/12/2013 //

Meer contact met mantelzorgers

Wanneer de oudere zelf goed in staat is de zorg zelf te organiseren, komt overleg tussen verschillende hulpverleners weinig voor, en dan vooral tussen ‘centrale’ mantelzorgers...

02/12/2013 //

Prevalentiemeting zorgproblemen 2013

Hoe worden belangrijke zorgproblemen van ouderen in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg behandeld? Vorige week verscheen de 16e Landelijke...

29/11/2013 //

Dementie bijna meest kostbare ziekte

Iedere vier jaar berekent het RIVM hoeveel de verschillende ziekten in Nederland kosten. De nieuwste studie gaat over 2011.

14/11/2013 //

Reacties op uitzending Meldpunt

Het tv-programma Meldpunt! (7 november 2013) signaleerde problemen met veiligheid in verpleeg- en verzorgingshuizen (medicatieveiligheid en vrijheidsbeperking).

07/10/2013 //

Handige waaiers over medicatiezorg

Praktische waaiers over medicatieveiligheid voor zorgmedewerkers (thuiszorg en verpleeg- en verzorgingshuizen)

20/09/2013 //

Wet zorg en dwang aangenomen in Tweede Kamer

Donderdag 19 september 2013 is het wetsvoorstel Zorg en dwang door de Tweede Kamer goedgekeurd. De wet moet nu nog in de Eerste Kamer behandeld worden.

11/09/2013 //

Goed debat over Wet zorg en dwang (bekijk het debat)

Op 4, 5 en 10 september voerde de Tweede Kamer het lang verwachte debat over het wetsvoorstel Zorg en dwang.

09/09/2013 //

Voor of tegen de Wet zorg en dwang?

Wat vindt de branche en de verschillende belangenorganisaties in de zorg van het wetsvoorstel Zorg en dwang dat vorige en deze week in de Tweede Kamer besproken wordt...

04/09/2013 //

Minder dwang in zorg door meer maatwerk

De nieuwe wet Zorg en dwang is een flinke verbetering, maar met het leveren van maatwerk in de instellingen zal nog veel tijd gemoeid zijn, zegt Marjolein van Vliet.

06/08/2013 //

Management aan zet bij terugdringen vrijheidsbeperking

Nog te veel gehandicaptenorganisaties passen onnodig vrijheidsbeperkende maatregelen toe, berichtte Nieuwsuur. Terwijl er volop alternatieven zijn die betere resultaten...

27/06/2013 //

Nieuwe Wet zorg en dwang op de agenda

De Wet zorg en dwang staat in de eerste week van september op de agenda van de Tweede Kamer. Het uitgangspunt van deze wet is dat vrijheidsbeperkende maatregelen in principe...

27/06/2013 //

Overdracht van medicatiegebruik

Met gestructureerde protocollen, waaronder een vragenlijst over het medicijngebruik, worden minder foute medicijnen voorgeschreven aan ouderen. Dit blijkt uit promotie-onderzoek...

15/05/2013 //

Depressies in verpleeghuizen met een kwart omlaag

De invoering van het zorgprogramma ‘Doen bij Depressie’ zorgt voor een daling van het aantal depressies in verpleeghuizen met minimaal een kwart. Dat blijkt uit een onderzoek...

19/04/2013 //

Zweedse band minder gebruikt

Het is niet nodig dat verpleeghuizen dementerende ouderen vastbinden. Dat concludeert verpleeghuisdirecteur Math Gulpers in zijn promotie-onderzoek. Zorgvoorbeter.nl geeft een...

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer