Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Tips van zorgorganisaties

Tips voor een betere samenwerking met mantelzorgers van deelnemende zorgorganisaties aan het programma In voor Mantelzorg (2014-2015). 

Webinar over wat een mantelzorger wel en niet mag doen op 2 feb 2016Het programma In voor Mantelzorg heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie - van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers, dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun beelden over samenwerking delen. Kortom: een cultuurverandering waarbij meer ruimte is voor de inbreng van mantelzorgers.

Meandergroep verbetert communicatie 

De Meandergroep, zorgaanbieder in Zuid-Limburg, zowel intramuraal als thuiszorg, verbeterde met name de communicatie tussen zorg en mantelzorgers: ‘Het project heeft een aanzet gedaan tot een cultuuromslag. Voorheen was de communicatie tussen medewerkers en mantelzorgers eerder zakelijk, praktisch en feitelijk. We organiseerden een dialoog tussen mantelzorgers en medewerkers waarbij we voor de start van de gesprekken een veilige omgeving creëerden.’ Beide partijen communiceerden zeer open met elkaar, waardoor iedereen begrip had voor elkaars situatie. Dit leidde tot een gezamenlijke aanpak van kleine verbeterpunten. Medewerkers kregen een scholing ‘Communicatie met mantelzorgers’.

Tips van WelThuis

WelThuis (voorheen Vierstroom) heeft 16 woonzorgcentra in Midden-Holland en Haaglanden. Het In voor mantelzorg-traject heeft de samenwerking met mantelzorgers versterkt. Welthuis geeft de volgende tips:

  1. Sociaal netwerk. Versterk het netwerk! Naast de centrale contactpersoon is een breed sociaal netwerk belangrijk voor het welbevinden van de bewoner. Zorg op de locatie voor een goed adressenbestand.
  2. Draagvlak. De locatiemanager vervult de voorbeeldfunctie! Maak gebruik van de kopgroep van enthousiaste medewerkers, die mantelzorg-minded zijn.
  3. Welbevinden. Gebruik welbevinden van de cliënt als thema om het samenspel tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers te bevorderen. Organiseer activiteiten op basis van individuele wensen van cliënten.
  4. Welkomstboekje mantelzorgers. Zorg voor een boekje voor mantelzorgers. Plaats dit ook op de website.
  5. Activiteiten. Organiseer samen met mantelzorgers festiviteiten en uitjes. Nodig ook de anderen uit het sociale netwerk uit bij deze evenementen.

Tips van Stichting Hanzeheerd

Stichting Hanzeheerd, zorgaanbieder in Hattem en Heerde geeft de volgende tips:

  • Betrek mantelzorgers eerder bij projecten. Wij als organisatie hebben nog steeds de neiging om als eerste bijvoorbeeld met ideeën te komen. 
  • Bedenk goed wat je doet met de input van bijvoorbeeld samenspelscan en ecogram. Het is leuk en zeker waardevol om inzicht te krijgen, maar zorg wel voor een vervolg. 
  • Laat het project structureel op de agenda van de werkoverleggen terugkomen. Leg de verantwoordelijkheid daarvoor bij managers.
Lees meer in de eindrapportage van n voor Mantelzorg (pdf, 2016)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]