Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Stappenplan verbeteren familieparticipatie

Familieparticipatie raakt vele partijen binnen en buiten de organisatie. Zowel cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers als management en ondersteunende diensten moeten hiervoor stappen zetten. Familieparticipatie vraagt daarom om acties op verschillende terreinen. 

Vilans heeft een stappenplan opgesteld voor organisaties die meer willen doen met familieparticipatie:

Stap 1. Vorm een klein projectteam

Trek als team de kar, maak successen zichtbaar en hou bij wat de resultaten zijn.

Stap 2. Zorg voor een visie

Formuleer een brede visie op familieparticipatie waarin iedereen zich herkent. Betrek daarbij koplopers in de organisatie. Dat vergroot het draagvlak.

Stap 3. Maak een plan van aanpak

Beschrijf concreet hoe de organisatie familieparticipatie gaat vormgeven. Focus op verschillende onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan communicatieve vaardigheden van medewerkers (zoals conflicthantering), de fysieke omgeving (zoals een gezellige ambiance) en technische oplossingen (zoals persoonlijke pagina's op internet). Stel elkaar kritische vragen. Zijn er misschien ook nadelen aan de nieuwe werkwijze en hoe zijn die op te lossen? Hoe gaan we familieparticipatie eerst op kleine schaal uitproberen?

Stap 4. Outilleer de mensen

Zorg er als management voor dat medewerkers in staat zijn om te handelen. Denk aan voldoende tijd, taken die helder zijn en de mogelijkheid tot scholing.

Stap 5. Communiceer en enthousiasmeer

Laat zien wat de plannen zijn. Neem mensen daarin mee - ook degenen die twijfelen. Besteed aandacht aan eventuele weerstanden. Zorg voor goed voorlichtingsmateriaal over wat familie kan betekenen binnen de zorginstelling. Maak ook een duidelijke taakomschrijving voor familieleden. Voorkom misverstanden over waar hun verantwoordelijkheden liggen (bijvoorbeeld als het gaat om verpleegtechnische handelingen).

Stap 6. Zorg voor succes

Zorg ervoor om met kleine stappen op korte termijn successen te boeken. Vier de successen.

Stap 7. Evalueer

Kijk of dat wat de organisatie voor ogen stond, inderdaad is gehaald. Doe dat ook tussentijds. Stuur eventueel bij. Bedenk van tevoren wat en hoe u gaat meten. Belangrijke vragen zijn: heeft de actie geleid tot verbetering? Wat ging goed? Wat ging niet goed? Wat kunnen we daarvan leren? Willen we de verandering opnemen in het dagelijks handelen van alle medewerkers? Zijn er kleine aanpassingen nodig?

Stap 8. Veranker de familieparticipatie

Zorg ervoor dat de aandacht niet verslapt. Beschrijf altijd in het zorgleefplan wat de rol van de familie is en welke afspraken daarover zijn gemaakt. Zet het onderwerp regelmatig op de agenda van het overleg tussen zorgverlener en in het overleg met familieleden. Kijk of alles nog loopt zoals afgesproken en los eventuele problemen op. Stel eventueel een speciale coördinator familieparticipatie aan die expliciet de vinger aan de pols houdt.

Meer informatie op in de Toolkit Familieparticipatie (pdf)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]