Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Versterken samenwerking op de werkvloer (verrichten)

Verbeter de samenwerking met familie op de werkvloer door het uitvoeren en bespreken van de nieuwe werkprocessen die zijn vastgelegd in het beleid.  

Bij het versterken van de samenwerking tussen zorgmedewerkers en familieleden op de werkvloer is het goed om oog te hebben voor de verschillen: bij sommige teams of medewerkers loopt de nieuwe werkwijze al heel goed. Zij kunnen de samenwerking verder versterken en als voorbeeld dienen voor andere teams of medewerkers.

Sturen op samenwerking 

Bij andere teams of medewerkers is het zinvol de samenwerking te stimuleren door gesprekken te voeren over het waarom en hoe en/of training en intervisie aan te bieden. Bij sommige teams of medewerkers loopt het helemaal niet goed. Daar moet je meer sturen op samenwerking door coaching. 

Stel een aandachtsfunctionaris aan

Een optie is om per team een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De functionaris zorgt ervoor dat in het hele team aandacht is voor het contact en de samenwerking met familieleden en dat het onderwerp regelmatig aan bod komt in het teamoverleg. De aandachtsfunctionarissen krijgen terugkerend training in het gebruik van de tools en intervisie om te leren hoe ze samen met hun collega's de samenwerking met familie kunnen versterken. Door hun ervaringen en ideeën uit de praktijk kunnen ze ook input bieden voor aanscherping van de visie en het beleid. Je kunt ook werken met familie-ervaringsdeskundigen die het team kunnen bijstaan.

In gesprek met medewerkers en familie

Wat kun je als teamleider of afdelingshoofd nog meer doen om de samenwerking met familieleden te versterken? Vraag het aan de medewerkers en familieleden zelf. Pak knelpunten aan door naar alle betrokkenen te luisteren en te oordelen op basis van de visie en uitgangspunten wat er moet gebeuren. Zorg voor een gelijkwaardige dialoog en geef daarin zelf het goede voorbeeld.

Bekijk ook het digitale werkboek 'Samenwerking met mantelzorgers' (pdf) 

Tips uit de praktijk

  • Benut goede voorbeelden en verhalen. Deel deze met anderen via mail, website en een bewonersblad. Dit kan andere mensen inspireren en motiveren. 
  • Probeer 'gedoe' niet te vermijden, maar zorg juist dat het op tafel komt. 
  • Sommige medewerkers zien betrokkenheid van familie nog als bemoeienis. Een andere manier van denken vraagt tijd. Ondersteun werknemers met gesprekstraining en intervisie. 
  • Maak een gelijkwaardige samenwerking onderdeel van het leeraanbod voor medewerkers.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]