Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Beleid maken voor samenwerking met familie (inrichten)

Leg de kaders voor samenwerking met familieleden, doelen en werkwijzen vast in het beleid (inrichten). Geef aan welke doelen je nastreeft en hoe je daaraan wilt werken. 

Beleid maken familieparticipatie

Bij het maken van beleid ga je na in hoeverre de samenwerking met familie al onderdeel is van de werkafspraken en werkwijzen. Wat staat er bijvoorbeeld in over deze samenwerking bij het voeren van een zorgleefplangesprek? Hoe worden familieleden betrokken bij het multidisciplinair overleg? Wat zeggen de protocollen over samenwerking met familieleden? Loop al dit soort werkafspraken en werkwijzen langs om na te gaan of en hoe de samenwerking met familie hierin opgenomen is, of het aansluit bij de visie en wat er zo nodig aan gewijzigd of verbeterd moet worden.

Omgaan met familieleden

Hoe bejegenen medewerkers familieleden? In hoeverre zijn ze in staat een goed gesprek te voeren en de dialoog aan te gaan? Hoe bespreken ze het ‘gedoe’ dat samenwerken met familieleden met zich mee kan brengen? Wat doen ze met ‘lastige’ familieleden? Wat hebben ze nodig om dat op een goede en
gelijkwaardige manier te doen?

Competenties van medewerkers

Bespreek met medewerkers en mantelzorgers wat er nodig is om tot een gelijkwaardige samenwerking te komen. Benoem de bijbehorende competenties en bekijk of ze deel uitmaken dan of deel uit moeten maken van de functieprofielen. Bekijk ook wat medewerkers nodig hebben om de vaardigheden te leren en hun houding en gedrag aan te passen. Zorg voor goede begeleiding en scholing.

Dialoog met familie en medewerkers

Bij het opstellen van beleid is het zinvol om diverse partijen te betrekken: cliënten, familieleden, medewerkers, vrijwilligers, managers, leden van cliënten-, familie- en ondernemingsraden. Spreek met elkaar over de waarde van de samenwerking en verzamel daar inspirerende beelden, waarden en begrippen bij. Zorg voor een levendig visie- en beleidsverhaal. Let op de taal en toon: laat die aansluiten bij medewerkers en familie en mantelzorgers van de cliënt.  

Bekijk ook het digitale werkboek 'Samenwerking met mantelzorgers' (pdf) 

Tips uit de praktijk

  • Draag vooral uit dat je dit niet doet vanwege extra handen, maar vanuit de overtuiging dat dit voor iedereen waardevol is.
  • Zet niet te veel op papier over de visie en beleid, maar hou het kort en duidelijk.
  • Neem samenwerken met familie en mantelzorgers op in de competentieprofielen.
  • Zorg voor training, (bij)scholing en intervisie.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]