Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Wat is familieparticipatie?

Familieparticipatie is de vanzelfsprekende en gelijkwaardige samenwerking in een zorginstelling tussen zorgmedewerkers en familie ten behoeve van de kwaliteit van leven van een cliënt. Met oog voor de vier rollen die familieleden kunnen innemen, zoals beschreven in het SOFA-model.

Familie is onmisbaar voor het welzijn van een bewoner. Het sociale netwerk van een cliënt hóórt bij iemand. Voor cliënten zijn familie en vrienden een belangrijke bron van aandacht, warmte, zingeving en levensvreugde. Ook voor familieleden is een betekenisvolle bijdrage waardevol. Door goed contact met de zorgmedewerkers, voelen familie en vrienden zich serieus genomen. Dat heeft een positief effect op de samenwerking. Voor zorgmedewerkers zijn familie en vrienden een belangrijke bron van informatie.

Ieder zijn bijdrage

Bij familieparticipatie gaat het niet alleen over familie in letterlijke zin, ook vrienden en bekenden zijn  van waarde in het leven van de cliënt. Ieder levert zijn eigen bijdrage, op zijn eigen manier. Bijvoorbeeld door een bezoek te brengen, mee te doen aan een activiteit, te appen, skypen of daadwerkelijk mee te helpen in de zorg. Als familie in een zorginstelling welkom is en in- en uit kan lopen, dan vergroot dat het thuis-gevoel van de cliënt. Het creëren van een thuisgevoel staat centraal in het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’, dat in 2018 door de overheid gelanceerd is. 

Familieparticipatie is maatwerk

Familieparticipatie omvat meer dan wekelijks de was doen of meegaan naar de dokter. Het is maatwerk. “De familie” bestaat niet. Van zorgmedewerkers vraagt de kennismaking met de famlilie een open blik. Welke gewoontes heeft deze familie? Wonen ze in de buurt? Komen ze vaak? Als je de bewoner en zijn familie goed leert kennen kun je de samenwerking daarop afstemmen.   

Rollen van familieleden 

Familievriendelijke zorginstellingen communiceren gelijkwaardig met familieleden. Wees je als zorgverlener bewust van de verschillende rollen die familieleden kunnen vervullen. Een familielid is altijd een persoonlijke relatie van de bewoner, is soms partner in de zorg, soms expert en kan ook hulpvrager zijn.

Lees meer over de verschillende rollen van familie 

SOFA-model en COUP-werkwijze

Hoe verhoud je je tot die verschillende rollen? En hoe breng je een prettige samenwerking tot stand? Het SOFA-model en de COUP-werkwijze kunnen je hierbij helpen. Ze laten je zien hoe je de samenwerking kunt opbouwen en invullen.

Bekijk het SOFA-model en lees meer over de COUP-werkwijze

Samenspel formele en informele zorg 

Informele zorg is een term die we steeds vaker horen. Het is een containerbegrip waar familieparticipatie, mantelzorg en vrijwilligerswerk onder vallen. Informele zorg en formele zorg zijn aanvullend aan elkaar en de samenwerking tussen beiden wordt ook wel het samenspel genoemd. Om studenten voor te bereiden op een goed samenspel zijn kennisbundels Informele zorg voor mbo en hbo ontwikkeld, met direct inzetbaar lesmateriaal. Naar de Kennisbundels Informele zorg 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]