RSS 2.0
Home Thema's Familieparticipatie Praktijk Wat is familieparticipatie?

Familieparticipatie

Wat is familieparticipatie?

Onder familieparticipatie wordt verstaan het meehelpen door een naaste bij de verzorging van een familielid in een zorginstelling. In de ouderenzorg kan de inzet van familie variëren van het bezoeken van een familielid, het meedoen aan activiteiten tot daadwerkelijk een aantal uur in de maand meehelpen in de zorg. Voor intensieve verzorging door familieleden buiten de zorginstelling wordt vaak de term mantelzorg gebruikt. Informele zorg is een containerbegrip voor alle niet-professionele hulp. Daar valt ook vrijwilligerswerk in de zorg onder.

Familie,vrienden en bekenden

Bij familieparticipatie hoeft het niet alleen te gaan over familie in letterlijke zin, ook vrienden of bekenden kunnen een belangrijke rol spelen in het leven van de cliënt. Om familieparticipatie op een goede manier door te voeren zal zowel op organisatieniveau als op het niveau van medewerkers de inbreng en invloed van familieleden moeten worden vergroot. Dat kan onder andere door hen bij de zorg te betrekken, hen te informeren, ondersteuning te bieden en zaken af te stemmen met hen. Zie verder de pagina

Familieparticipatie is actueel

Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor familieparticipatie. Dat heeft te maken met het besef dat familie en bekenden een belangrijke rol hebben in het welbevinden van de cliënt. Voor cliënten zijn familie en vrienden een belangrijke bron van aandacht, zingeving en levensvreugde. Ook voor familieleden is een blijvende betekenisvolle bijdrage waardevol. Door goed contact met de medewerkers, voelen ze zich serieus genomen en eerder geneigd een bijdrage te leveren. Voor zorgmedewerkers zijn familie en vrienden een belangrijke informatiebron.

Bezuiniging?

Familieparticipatie is geen manier om in de kosten te snijden of te besparen op inzet van personeel. De bijdrage van familieleden en bekenden ligt met name op het gebied van welzijnstaken. Het gaat bijvoorbeeld om samen wandelen, koffieschenken, spelletjes doen en koken. Persoonsgebonden zorg kan door familieleden worden uitgevoerd, maar vaker is het terrein van beroepskrachten. De opbrengst van familieparticipatie zit vooral in verbetering van de kwaliteit van leven van de cliënten. Zie ook pagina

Lees meer op Zorg voor Beter

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code