Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

In voor mantelzorg

In het programma In voor Mantelzorg werkten in 2014-2015 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren anderhalf jaar aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Er is vooral ingezet op een cultuurverandering binnen organisaties waarbij meer ruimte is voor de inbreng van mantelzorgers.

Gelijkwaardiger samenwerking

De beste resultaten werde geboekt op de gebieden gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers.De organisaties zorgden voor scholingsmogelijkheden, intervisie en coaching. Medewerkers oefenden bijvoorbeeld met het voeren van dialooggesprekken met  mantelzorgers en cliënten. Het bleek niet altijd eenvoudig om hun zorgende houding om te zetten in een uitnodigende en ondersteunende houding.

Geleerde lessen

Het programma heeft een aantal geleerde lessen opgeleverd. Zo is het belangrijk dat de hele organisatie - van bestuur tot facilitaire dienst- oog heeft voor mantelzorgers, dat medewerkers en mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan over wie wat kan doen en hun beelden over samenwerking delen. Lees meer over de resultaten en tips van zorgorganisaties:

Taal en houding

Cecil Scholten in voor mantelzorgOok blijkt dat taal en houding essentieel zijn. Cecil Scholten, programmaleider: ‘Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag: hoe spreek ik een mantelzorger aan? Een mantelzorger "inzetten voor de zorg" sluit niet aan bij de motivatie die mensen hebben om hun naaste te helpen. Zo'n uitdrukking roept vooral weerstand op.’

Vilans en Movisie, de uitvoerders van programma In voor Mantelzorg, concluderen in hun eindrapportage: ‘Het loont wanneer zorgorganisaties werken aan het versterken van het samenspel tussen beroepskrachten en mantelzorgers. Het levert meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers.’

Digitaal werkboek

In voor Mantelzorg leverde een digitaal werkboek op waarin alle gebruikte instrumenten van 80 organisaties opgenomen zijn.

Download digitaal werkboek: Verder in samenwerking (pdf)

werkboek mantelzorg

Tips van deelnemer: WelThuis

Eén van de deelnemers aan In voor Mantelzorg was WelThuis (voorheen Vierstroom), met woonzorgcentra in Midden-Holland en Haaglanden. Het In voor mantelzorg-traject heeft hier de samenwerking met mantelzorgers versterkt. Tips van WelThuis:

  1. Sociaal netwerk. Versterk het netwerk! Naast de centrale contactpersoon is een breed sociaal netwerk belangrijk voor het welbevinden van de bewoner. Zorg op de locatie voor een goed adressenbestand.
  2. Draagvlak. De locatiemanager vervult de voorbeeldfunctie! Maak gebruik van de kopgroep van enthousiaste medewerkers, die mantelzorg-minded zijn.
  3. Welbevinden. Gebruik welbevinden van de cliënt als thema om het samenspel tussen zorgmedewerkers en mantelzorgers te bevorderen. Organiseer activiteiten op basis van individuele wensen van cliënten.
  4. Welkomstboekje mantelzorgers. Zorg voor een boekje voor mantelzorgers. Plaats dit ook op de website.
  5. Activiteiten. Organiseer samen met mantelzorgers festiviteiten en uitjes. Nodig ook de anderen uit het sociale netwerk uit bij deze evenementen.

3.000 medewerkers en 6.000 mantelzorgers

In voor Mantelzorg, gefinancierd door het ministerie van VWS, ging van start in april 2014, de trajecten werden afgerond in het najaar van 2015. Er zijn 3.000 medewerkers en managers bereikt en 6.000 mantelzorgers. Organisaties als ActiZ, MantelzorgNL, VGN, V&VN, GGZ Nederland en RIBW Alliantie zijn regelmatig geconsulteerd. Er komt nog een digitaal werkboek met instrumenten en tools.

Lees meer

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]