Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Familienet bij Cello

Samenspel verkleint afstand tussen zorg en familie

Cello biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Met steun van Vilans heeft Cello de relatie met en de rol van het netwerk van cliënten verstevigd. Cello clustermanager Rian Verbakel is positief. ‘In samenwerking met Vilans heb ik mijn teams handvatten gegeven om het samenspel met familie beter vorm te geven. Dat komt de kwaliteit van zorg ten goede en bevordert het werkplezier van medewerkers.’

Door middel van opdrachten kregen de zorgmedewerkers inzicht in het netwerk van hun cliënten en de mogelijkheden van efficiënter contact via het digitale Familienet.

Een van de opdrachten gaf inzicht in hoe beperkt het netwerk rond een client soms is. Hierbij, waarbij vulden medewerkers eerst een netwerkkaart voor zichzelf in en daarna voor een willekeurig cliënt. Het contact van cliënten blijkt beperkt tot medebewoners, familie en voor het merendeel: zorgverleners van Cello.

Op gesprek

Om de banden met het netwerk aan te halen hebben medewerkers gesprekken gevoerd met mensen uit het netwerk van de cliënt. Tijdens zo’n huisbezoek konden familieleden vertellen over hun situatie en de relatie met hun familielid. Coördinerend begeleider Grietje Voets: ‘Als ik zie wat het ons nu al oplevert, dan zijn die huisbezoeken me flink wat waard. De afstand tussen begeleiders en familieleden is verkleind, de betrokkenheid bij de cliënten is verbeterd en de wederzijdse verwachtingen zijn verhelderd.’

Familienet

Cello wil het digitale Familienet inzetten om het contact met de familie efficiënter te laten verlopen. Familienet is een besloten omgeving op het internet waar begeleiders en familie van de cliënt met elkaar communiceren. Persoonlijk begeleider Kevin Kanters: ‘Het mooie ervan is dat je familieleden die op grotere afstand zijn, toch kan informeren. Leuk, handig en tijdbesparend. In Familienet kun je een bericht plaatsen op een tijdstip dat jou uitkomt. De familie kan het lezen op een moment dat het hen schikt. We zijn volop aan het voorbereiden om Familienet als communicatiemiddel van de grond te krijgen.'

Meer weten

Oog voor dagelijkse zorg (pdf)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]