RSS 2.0
Home Thema's Familieparticipatie Verbeteren Materialen Samenspelscan familieparticipatie

Familieparticipatie

Samenspelscan familieparticipatie

De Samenspelscan is ontwikkeld door het Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkingsverband tussen Vilans en MOVISIE. De scan bevat vragen die door verschillende partijen worden ingevuld: familieleden, verzorgenden, medewerkers, evv-ers, leidinggevenden, cliënten (indien mogelijk). De vragen gaan over vier aandachtsgebieden voor de medewerkers met betrekking tot familieparticipatie: samenwerken, ondersteunen, faciliteren en afstemmen (het zogenaamde SOFA-model).

Vragen over samenwerken zijn bijvoorbeeld:

  • Wordt de familie betrokken bij het invullen van het zorgleefplan?
  • Wordt de familie betrokken bij evaluatie van zorg en ondersteuning?

Vragen over ondersteunen zijn bijvoorbeeld:

  • Signaleren medewerkers overbelasting bij mantelzorgers?
  • Geven medewerkers tips om overbelasting te voorkomen?

Vragen over faciliteren zijn bijvoorbeeld:

  • Is er privacy voor mantelzorgers en cliënt?
  • Worden familiegewoontes gerespecteerd?

Vragen over afstemmen zijn bijvoorbeeld: 

  • Wordt er goed omgegaan met klachten?
  • Is er regelmatig contact?

De Samenspelscan bestaat uit een Word-formulier met vragenlijst die de verschillende partijen invullen. Gevraagd wordt steeds of er 'geen', dan wel 'enige' of 'veel verbetering' nodig is. De resultaten zijn gemakkelijk te tellen en in een speciaal exel-format in te voeren. Dat levert snel grafieken op hoe de organisatie er voor staat en waar de goede en zwakke plekken in de huidige omgang met familie zitten.

Van de Samenspelscan zijn speciale versies te downloaden voor de thuiszorg en voor de verblijfszorg:

Digitale Samenspelscan

Sinds juli 2016 is er een uitgebreidere digitale samenspelscan, ontwikkeld door het Expertisecentrum Mantelzorg. Je kunt zelf vragen en locaties toevoegen bij de vragenlijst, en je krijgt ondersteuning bij het gebruiken en toepassen van de Samenspelscan. Het gebruik van de digitale samenspelscan is niet gratis. Lees meer op www.samenspelscan.nl

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl] Security code