Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Familieparticipatie

Samen met familie én medewerkers

Familieparticipatie is iets wat vele partijen raakt: zowel cliënten, familie, vrijwilligers, medewerkers als management en ondersteunende diensten. Als de organisatie met dit onderwerp aan de slag gaat, is het nodig om al deze partijen daadwerkelijk erbij te betrekken. Een nuttige aanvulling is om leden van de cliëntenraad voor de bijeenkomsten uit te nodigen. 

De Samenspelscan als vertrekpunt

Om te achterhalen welke verbeteringen nodig zijn om het samenspel tussen familie en medewerkers te optimaliseren, is door het Expertisecentrum Mantelzorg, een samenwerkingsverband tussen Vilans en MOVISIE de Samenspelscan ontwikkeld. De scan bevat vragen die door alle betrokken partijen in te vullen zijn. Op die manier laat de scan snel zien wie wat goed vindt gaan rondom familieparticipatie en waar verbeterpunten nodig zijn. Er zijn speciale versies voor de verblijfszorg en voor de thuiszorg.
Zie verder de pagina

Project

Het beste is om familieparticipatie in een project vorm te geven. Het project wordt getrokken door een projectgroep, waarin vertegenwoordigers van de betrokken partijen deelnemen.
Een projectleider is verantwoordelijk voor de inhoud, afspraken, planning en het inschakelen van de juiste mensen binnen de organisatie. Vaak worden de tools en tips eerst op een aantal plekken in de organisatie uitgeprobeerd. Zij vormen de pilotafdelingen, waar bekeken wordt wat werkt en wat de organisatie nodig heeft om familieparticipatie op te zetten. Het is zinvol om concrete doelen op te stellen voor de pilotafdelingen, bijvoorbeeld vijf familieleden die meegaan met een uitje. Of een bijeenkomst organiseren waar tenminste tien familieleden aanwezig zijn.

Begin met een duidelijke kick-off

Uit ervaringen van diverse projecten van Vilans over familieparticipatie blijkt het zinvol om met een duidelijke kick-off te beginnen, waardoor iedereen binnen en buiten de organisatie weet wat er staat te gebeuren. Een optie is om een speciale voorstelling te organiseren. Vilans brengt de voorstelling 'Familiefabels' op het podium om misvattingen te leren doorzien, en het gesprek over familieparticipatie van start te laten gaan.
Meer informatie op de pagina

Verandermethodiek

De verandermethodiek van Vilans is een gestructureerde, resultaatgerichte methode die wordt gebruikt voor verbetering van de zorg- en dienstverlening. Deze methode helpt knelpunten helder in kaart te brengen en veranderingen tot stand te brengen. Deze verandermethodiek is ook zeer geschikt om familieparticipatie in beleid door te voeren. Meer informatie

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Yvonne de Jong

mail | meer info

y.dejong@vilans.nl

Lees meer

NieuwsFamilieparticipatie

Meer nieuws

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven