Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Familieparticipatie

Activiteiten met de familie

Er zijn verschillende soorten familiebijeenkomsten mogelijk, waarbij vorm, inhoud en doel sterk verschillen. Hieronder een aantal voorbeelden:

Het versterken onderlinge band en betrokkenheid

Bijvoorbeeld: high tea, barbecue, brunch op zondagochtend, muziek, avond met ontspanningsactiviteiten zoals yoga, aromatherapie, snoezelen.

Informeren

Voorlichtingsbijeenkomst over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënt en zijn familie zoals: zorgzwaartepakketten, eigen bijdrage, dagactiviteiten, medicatiebeleid, wasverzorging, vrijheidsbeperkende maatregelen, cliëntenraad, mentorschap.

Activeren

Sommige verzorgings- en verpleeghuizen organiseren speciale bijeenkomsten, waarbij familieleden, cliënten en medewerkers gezamenlijk iets doen, zoals schoonmaakdagen, tuindagen,  kastendag (in voor- en najaar om het wintergoed en zomergoed te wisselen of kleding moet worden vervangen of hersteld), rond bepaalde feestdagen samen hapjes maken.

Verwerken

Het organiseren van bijeenkomsten voor familieleden om hen te ondersteunen bij de verwerking van de ziekte van hun dierbare. Het doel is tweeledig: informeren over de ziekte en de gevolgen daarvan bij hun dierbare en de familieleden ondersteunen bij hun verwerkingsproces. Onderwerpen kunnen zijn: omgaan met dementie,  problematisch gedrag, omgaan met de achteruitgang, veranderende rollen: van partner naar zorggever.

Raadplegen

Soms organiseren zorginstellingen bijeenkomsten over veranderingen in de zorg of zorgomgeving, zoals een verbouwing of nieuwbouw, invoering van kleinschalig wonen, kwaliteit van zorg en het samenspel tussen familie en medewerkers. Deze bijeenkomsten kunnen verschillende vormen aannemen zoals een open avond, een groepsdiscussie, de presentatie van een vooraf gehouden schriftelijke enquête.

Voorbeeld: Zorggoed Birkhoven

Zorggoed Birkhoven in Amersfoort organiseert twee keer per jaar een contactavond voor familie per woongroep of afdeling. Daarbij komen verschillende inhoudelijke onderwerpen aan bod. De familie ontvangt een verslag van de avond. Daarin worden ook de verbeterpunten opgenomen, die tijdens de avond naar voren kwamen. Meer informatie in Een sterke band: instrumenten voor mantelzorg (pdf)

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Yvonne de Jong

mail | meer info

y.dejong@vilans.nl

Lees meer

NieuwsFamilieparticipatie

Meer nieuws

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven