Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Fase 1 Thuis wonen

Contact leggen met familie van de cliënt als mensen nog thuis wonen is erg belangrijk voor een soepele overgang naar het verpleeghuis. Verpleegkundigen gaan op huisbezoek om de stap naar het verpleeghuis kleiner te maken. Lees de praktijkvoorbeelden van Carinova, Opella en De Frankelandgroep.
 

Carinova: huisbezoek

Communiceren met familie: thuisZorgorganisatie Carinova zet verpleegkundigen in om op huisbezoek te gaan bij kwetsbare ouderen. Zo leren zij de cliënt en hun naasten alvast wat beter kennen. Deze thuisbezoeken maken de stap naar het verpleeghuis makkelijker voor de bewoner en familie. 

Lees het praktijkvoorbeeld van Carinova (pdf)

Opella: levensverhaal in kaart 

Voorafgaand aan een verhuizing leren de professionals en vrijwilligers van zorgorganiatie Opella de toekomstige bewoner en zijn naasten zo goed mogelijk kennen. Dit proces begint vaak in de thuissituatie, als de klant nog thuiszorg ontvangt van Opella. Om het levensverhaal, netwerk en wensen zo goed mogelijk in kaart te brengen maakt Opella gebruik van een aantal tools, zoals ‘Mijn leven in kaart’ en het ‘ecogram’. 

Bekijk het praktijkvoorbeeld van Opella en de tools (pdf)

De Frankelandgroep: begeleiding maatschappelijk werkende 

Medewerkers van De Frankelandgroep hebben voorbereidende gesprekken met de toekomstige bewoner, familie en mantelzorger(s). Een maatschappelijk werkende begeleidt het proces met praktische informatie en wachtlijstbemiddeling, maar ook door het gesprek aan te gaan over wensen, behoeften en verwachtingen. De Frankelandgroep hecht veel waarde aan het levensverhaal van de bewoners. Door daarbij aan te sluiten, kunnen bewoners hun vertrouwde manier van leven zoveel mogelijk behouden. 

Lees meer over de aanpak van De Frankelandgroep (pdf)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]