Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Familieparticipatie

Fase 4 Laatste levensfase

In de laatste levensfase is veel aandacht en ondersteuning nodig. Vaak voorziet de familie in deze behoefte. Voor bewoners en hun naasten is het belangrijk dat de medewerkers van de zorgorganisatie oog hebben voor het speciale karakter van de laatste levensfase.
 
Communiceren met familie: levenseindeBewoners en hun naasten moeten de tijd en ruimte krijgen om de praten over het naderende levenseinde en de zorgen, vragen en wensen die ze hierbij hebben. Belangrijk is dat emoties er mogen zijn. Dat er aandacht is voor een goede afronding van het leven, iets dat voor iedereen anders is. Tijdens de laatste levensfase in het verpleeghuis wordt de zorg vaak ook complexer. Een groot deel bestaat dan uit stervensbegeleiding en levenseindezorg. 

Cordaan: vroegtijdig in gesprek over levenseinde

Cordaan voert vroegtijdig het gesprek met bewoners over de laatste levensfase. Special getrainde vrijwilligers in palliatief terminale zorg begeleiden de bewoners en gaan met hen in gesprek over het naderende levenseinde. Ook alle verzorgenden volgden de training ‘Er zijn’, waarin de basisprincipes van palliatieve terminale zorg en gespreksvaardigheden aan de orden komen.
 
Lees meer over de aanpak van Cordaan (pdf)

Pieter van Foreest: waardig afscheid nemen

We konden het zorgen loslaten en de volledige aandacht hebben voor het naderende einde. Wij zijn als familie tot het einde toe in alle beslissingen meegenomen.   

De wens van de Pieter van Foreest is om iedereen op een rustige en waardige manier afscheid te laten nemen van het leven. Het belangrijkste hierin is een goede samenwerking met de familie en de naasten, direct vanaf het begin. In gezamenlijkheid wordt gekeken hoe de laatste fase zo ingericht kan worden zoals de cliënt en de naasten dit wensen.

Lees het praktijkvoorbeeld van Pieter van Foreest (pdf)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]