Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Diversiteit in de zorg

Tips voor zorg voor niet-westerse cliënten

Het zorgproces voor cliënten van niet-westerse afkomst verloopt niet altijd optimaal. Zo blijkt onder andere uit onderzoek van Floor van Russe aan de Universiteit van Amsterdam (2015). Hoewel haar onderzoek vooral over de ziekenhuiszorg gaat, geldt het waarschijnlijk ook voor andere takken van zorg. Vooral taalbarrières en het omgaan met de mantelzorgers vragen aandacht.

Vijf tips

Op de website van Nursing geeft Floor van Rosse 5 tips voor verpleegkundigen bij zorg voor niet-westerse patiënten:

 1. Noteer altijd in het zorgdossier wanneer er sprake is van een taalbarrière: 'Bij mijn onderzoek viel het op dat dit niet altijd gebeurt. In het dossier moet altijd staan of de patiënt wel of niet goed Nederlands spreekt, en welke taal de patiënt wél goed spreekt. Als er een naaste is die als tolk kan optreden, noteer deze dan ook als contactpersoon. Zo bespaar je je collega werk en tijd, en is alles meteen helder.'
 2. Train familieleden die zorg overnemen: 'Bij niet-westerse patiënten zie je vaak dat familieleden bepaalde zorg overnemen. Dat is op zich prima, maar het is wel belangrijk dat ze dan weten waar ze op moeten letten. Kijk als verpleegkundige even mee met bijvoorbeeld het wassen van de patiënt, en adviseer indien nodig waar de familieleden op moeten letten, zoals decubitus. Uiteraard geef je alleen laagcomplexe zorg uit handen.'
 3. Wees je bewust van de taalbarrière en wees creatief en flexibel met hulpmiddelen: 'Dit geldt voor de dagelijkse verpleegkundige handelingen (bijvoorbeeld met plaatjes, apps), en zorg bij geplande en wat langere contacten voor een tolk.'
 4. Leer hoe je communiceert met hulp van een tolk: 'Met een patiënt communiceren met een tolk (al dan niet professioneel) is een kunst op zich. Het is de kunst om tegen de patiënt te blijven praten en niet tegen de tolk en je informatie in kleine brokjes aan te bieden zodat de kans het grootst blijft dat álle informatie wordt overgebracht.'
 5. Kijk naar waar regels aangepast kunnen worden: 'Wanneer de familie erg betrokken is, streef dan naar een optimale samenwerking en voorkom wrijving. Kijk waar de regels aangepast kunnen worden (bijvoorbeeld bezoektijden) om de kwaliteit van zorg te optimaliseren.'

Taalproblemen en tolken

 • Op de site van Alzheimer Nederland is een online test te vinden voor mensen die zich zorgen maken over hun geheugen of dat van een familielid, de test is ook in het in Turks, Arabisch en Berbers beschikbaar.
 • Voor vluchtelingen en asielzoekers met een COA-zorgpas wordt een tolkdienst vergoed door het ministerie van Justitie. Informatie hierover staat op de website van Concorde
 • Soms kan Google Translate of een andere vertaalapp, zoals Microsoft Translator, handig zijn. Met deze app kun je opgeslagen vertalingen en recente vertalingen terugzoeken en realtime vertalen. De app is ook te gebruiken via spraakbesturing; door de speaker hoor je de vertaling. iTranslate vertaalt net als Google Translate meer dan 90 talen. De app WayGo, vertaalt Chinees, Japans en Koreaans naar Engels.
 • In sommige organisaties worden anderstalige collega’s ingezet om te tolken.

Wachtkamervideo over dementie voor migranten

Voor veel migranten en hun mantelzorgers is dementie een relatief onbekend verschijnsel. Pharos heeft daarom een nieuwe wachtkamervideo over dementie ontwikkeld in vier talen (Nederlands, Engels, Turks en Arabisch).

Bekijk de video in het Nederlands:

https://www.youtube.com/watch?v=AX3cqxrVojQ

Het filmpje vergroot de bewustwording over dementie en vertelt patiënten in hun eigen taal waar zij terecht kunnen met vragen. De video’s zijn te zien op YouTube en te downloaden voor eigen gebruik. 

Bronnen

 • 5 tips voor verpleegkundigen bij zorg voor niet-westerse patiënt, Nursing, 23 juni 2016.
 • Floor van Russe, Marie-Louise Essink-Bot, Ethnic minority patients not at increased risk of adverse events during hospitalisation in urban hospitals in the Netherlands: results of a prospective observational study, artikel op researchgate.net
 • 'Volksgezondheid, populatie en patiënt', de oratie van prof. dr. Marie-Louise Essink-Bot die over diversiteit in de geneeskunde gaat, op de site van Pharos.

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

A.C.M. Maree-Zuiderwijk 30/8/2018

Het valt mij op dat bij het personeel in de zorg ook wel iets aan de taalvaardigheid kan worden gedaan. Dit zou de rapportages ook verbeteren. Misschien kunnen werkgevers sommige medewerkers die er moeite mee hebben, de mogelijkheid bieden om hun taalvaardigheid te verbeteren.