Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Diversiteit in de zorg

Links en organisaties

Pharos

Pharos is het expertisecentrum gezondheidsverschillen. Dit kenniscentrum heeft heel veel informatie op het gebied van onder andere laaggeletterdheid en culturele verschillen, ook biedt men advies en training. Website van Pharos

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren. Op de website is veel informatie te vinden. Website van NOOM

Roze 50+: kennisbank voor professionals 

Roze 50+ is een samenwerking tussen ANBO en het COC Nederland. De organisatie wil de leefsituatie, gezondheid en het welzijn van Roze 50-plussers verbeteren. De website Roze50plus.nl heeft een kennisbank voor professionals.

Website Roze zorg: overzicht zorginstellingen

De website Roze Zorg is een initiatief van het COC. Hier vind je informatie over de Roze Loper, een certificaat dat aangeeft dat een instelling openstaat voor seksuele diversiteit. Website Roze zorg. De website heeft ook een overzicht van 105 zorginstellingen die in bezit zijn van de Roze Loper.

Movisie

Het themadossier LHBT-emancipatie gaat in op vraagstukken en praktijkvoorbeelden die bijdragen aan het inclusiever maken van de samenleving voor homoseksuelen, lesbische vrouwen en transgenders. Dossier LHBT-emancipatie op de website van Movisie.

Ouderenombudsman

De Ouderenombudsman heeft aandacht voor ongelijke behandeling. Lees meer op de pagina van de website van de Ouderenombudsman: Wat kan ik doen voor LHBT ouderen?

Diversiteitsportaal A+O fonds

Deze website bevat een database met theoretische en praktische onderzoeksresultaten over diversiteitsbeleid. Deze zijn de uitkomst van een inventarisatie van onderzoeksresultaten op het gebied van diversiteit. Website diversiteitsportaal.aofondsrijk

Organisaties met diversiteitsbeleid

Roze Loper-instellingen

Instellingen in de ouderenzorg met het predikaat Roze Loper geven aan specifieke aandacht te besteden aan homoseksualiteit. Via de Roze Loper Tolerantiescan, een samen met KIWA ontwikkelde kwaliteitsscan,  kunnen instellingen laten zien dat ze ‘roze’ ouderen een warm welkom bieden. Inmiddels zijn er 105 Roze Loper-instellingen. Op de website van Roze Zorg staan ze allemaal genoemd.

Amstelring

Bij Amstelring, een organisatie voor zorg aan huis, verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam en de regio Amstelland De Meerlanden, is diversiteit een belangrijk onderdeel van de zorg. Zie deze pagina op de website van Amstelring.

Nusantara

Nusantara, een woonzorginstelling in Apeldoorn, Bussum en Almere, biedt cultuurspecifieke zorg. Het is 'een stukje Indonesië in Nederland' en biedt  'het beste uit twee werelden'. Website van Nusantara

Raffy

Raffy is een woonzorgcentrum in Breda voor Molukse en Indische ouderen. Raffy heeft ook een locatie Lâle voor Turkse ouderen. Raffy biedt cultuurspecifieke zorg. Website van Raffy

Schildershoek

Verpleeghuis De Schildershoek staat middenin de Haagse Schilderswijk. Het huis is gastvrij en even kleurrijk en multicultureel als de omgeving. De Schildershoek besteedt veel aandacht aan diverse culturen en religies. Verschillende religieuze feestdagen worden gevierd en er wordt  multicultureel gekookt. Zie de website van de Schildershoek

Sefkat

Verpleeghuis Sefkat in Boxtel is een verpleeghuis voor Turkse en Marokkaanse ouderen met dementie of lichamelijk beperkingen. De verzorging is afgestemd op hun culturele en religieuze achtergrond. Dit verpleeghuis van de Zorggroep Elde biedt plaats voor 22 bewoners. Zie bij het thema Welbevinden en levensvragen en de website van Zorggroep Elde

Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg

Kenniscentrum Multiculturele Ouderenzorg (KCMO) is er voor iedereen die meer wil weten over zorg, wonen en welzijn voor ouderen in Amsterdam Zuidoost. Het is een platform van organisaties, zorgverleners en ervaringsdeskundigen. Diversiteit is een van de uitgangspunten. Op de website van het KCMO informatie over onder andere culturele uitvaartzorg, dementie, palliatieve zorg etc. Daarnaast is er ook een lijst met verschillende zorgpartners in Amsterdam Zuidoost.

Wereldhuis

Het Wereldhuis is een multicultureel huis waar mensen van verschillende culturele en religieuze achtergronden terecht kunnen. Een bijzonder thuis voor mensen die vanwege dementie of lichamelijk problemen zijn aangewezen op (intensieve) zorg in een beschermde woonomgeving. In het Wereldhuis worden culturele tradities en gebruiken in ere gehouden en krijgen specifieke leefgewoonten een plaats in het dagelijks levensritme. Het personeel heeft dezelfde achtergrond als de cliënten, er is veel ruimte voor familie om bijvoorbeeld samen te koken en er is een passend dagactiviteitenaanbod. Op de website van Zorggroep Elde meer informatie over het Wereldhuis.

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]