Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn

Depressie

Evalueren van de depressiezorg in de organisatie

Om de effecten van de verbeteringen op het gebied van depressiezorg in uw organisatie te meten, kunt u jaarlijks kijken naar:

 • De uitkomst uit de indicator depressieve symptomen uit het Kwaliteitsdocument 2013 VV&T. 
 • De mate van implementatie van de zorgstandaard.

De indicator uit het kwaliteitskader

Het Kwaliteitsdocument VV&T stelt als norm dat de zorgorganisatie verantwoordelijk is voor het signaleren van veranderingen in het geestelijk welbevinden van de cliënt. Zij moet aandacht hebben voor mogelijke oorzaken en zo nodig deskundigheid van anderen inschakelen.

Evaluatie van de implementatie van de zorgstandaard

Een procesindicator is een waarde die aanwijzingen geeft over de mate waarin de ontwikkeling en implementatie van de zorgstandaard verloopt volgens de normen die in dit document zijn beschreven voor de depressiezorg in Nederland.
De vijf deelgebieden zijn:

 • Vroege onderkenning en preventie. 
 • Zelfmanagement en e-health interventies.
 • Diagnostiek en behandeling volgens het stepped-care model.
 • Ketenzorg en collaborative care bij terugkerende of direct ernstige of langdurige depressie.
 • Terugvalpreventie, herstel en participatie.

De procesindicatoren zijn uitgedrukt in een oplopende mate van ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de normen van de zorgstandaard, van fase 1 tot en met fase 5 steeds beter behaald worden.

 • Fase 1:
  Er is sprake van losse initiatieven (initiatief georiënteerd).
 • Fase 2:
  Er is sprake van een systematische voorbereiding (systematische voorbereiding).
 • Fase 3:
  Er zijn afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld in contracten en convenanten (systeem georiënteerd).
 • Fase 4:
  Er is sprake van een goedlopende uitvoering, verbetering van de opgebouwde ketenzorg in de praktijk. Er zijn formeel vastgelegde afspraken (ontwikkeling en verbetering.
 • Fase 5:
  Organisatie en uitvoering bereiken optimale ketenkwaliteit (optimale ketenkwaliteit).

Het verdient aanbeveling om bij de implementatie van de zorgstandaard deze procesindicatoren te monitoren. Een jaarlijkse evaluatie en zelftest kunnen behulpzaam zijn om de sterke en zwakke kanten van de zorg in kaart te brengen. Deze geven richting aan verbeteracties.

Naast procesindicatoren wordt gewerkt met ROM en andere systemen die de kwaliteit en veiligheid van de zorg ondersteunen.

Bronnen

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Sanne Wassink-Vossen

mail | meer info

s.wassink@ggnet.nl

Lees meer

Sanne Wassink-Vossen

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer