Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Scholing medewerkers

Ervaring en deskundigheid is belangrijk om optimale zorg te kunnen bieden aan cliënten met een depressie of depressieve symptomen. Scholing van medewerkers is daarom een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de zorgverlening.

Cursussen en trainingen

E-learning preventie van depressie

Wanneer depressieve klachten tijdig gesignaleerd worden, kan eerder actie ondernomen worden om te voorkomen dat er een echte depressie ontstaat. Een belangrijke taak is hierbij weggelegd voor wijkverpleegkundigen, POH’s, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs. In deze e-learning van het Trimbos-Instituut leer je depressieve klachten herkennen en bespreekbaar maken en leer je hoe je cliënten kunt motiveren om actie te ondernemen. De training is gebaseerd op een combinatie van resultaten uit onderzoek en praktijkervaring en bestaat uit 6 lessen van 30 minuten. Kosten: € 60,- Meer informatie op trimbos.nl

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Leer beter signaleren, bespreken en doorverwijzen bij psychische problematiek in de wijk. Bij de (betaalde) e-learning PLUS ‘Depressiepreventie in de wijk’ volgen wijkprofessionals de online training ‘Signaleren depressie’ en twee intervisiebijeenkomsten. Deelnemers verdiepen hun kennis en werken aan een betere samenwerking. Een POH-GGZ en een ervaringsdeskundige delen hun inzichten uit de praktijk. De training is opgezet door GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Midden Holland en het Trimbos-instituut en is beschreven in een handreiking (pdf) voor beleidsadviseurs in wijken en gemeente, GGD’en en ROS’sen. Meer informatie  op de website van het Trimbos

E-learningmodules Doen bij Depressie

Bij het zorgprogramma 'Doen bij Depressie' (2013), dat zich richtte op het verbeteren van depressiezorg in verpleeghuizen, zijn 2 gratis e-learningmodules verschenen:

E-learning Herkennen van een depressie

In deze e-learning leer je: 

  • Wat een depressie is
  • Wat beïnvloedende factoren bij het ontstaan van een depressie kunnen zijn
  • Waaraan je een depressie kunt herkennen

Volg de module Herkennen van een depressie

E-learning Behandelen van een depressie

In deze e-learning leer je: 

  • Welke preventieve maatregelen de kans op het ontstaan van een depressie kunnen verkleinen.
  • Wat er aan een depressie te doen is.
  • Hoe je om kunt gaan met cliënten met een depressie

Volg de module Behandelen van een depressie

Cursus ‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk

In de groepscursus ‘Op zoek naar zin’ gaan ouderen in de wijk onder begeleiding van praktijkondersteuners (POH GGZ) aan de slag met licht depressieve klachten. De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten met thema’s en creatieve opdrachten op het gebied van zingeving. Het eigen levensverhaal staat centraal. In deze training van 2 dagen leer je als POH GGZ om de cursus ‘Op zoek naar zin’ in de huisartsenpraktijk te organiseren en ouderen te begeleiden bij het volgen van deze cursus. Kosten: € 695,00 excl.btw. Meer informatie op trimbos.nl 

Cursus Psychopathologie bij ouderen 

Diagnostiek bij ouderen is vaak complex. Naast psychische klachten is er ook sprake van somatische en sociale problemen en comorbiditeit, bjivoorbeeld met dementie of een verstandelijke handicap. Deze cursus voor professionals in de ouderenzorg, psychologen, POH’s-GGZ en SPV'ers behandelt de hoofdgroepen van psychiatrische stoornissen, veelvoorkomende somatiek en behandeling bij ouderen. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met (differentiaal) diagnostiek. Kosten: € 695,- Meer informatie op rino.nl 

Cursus Depressie in het verpleeghuis

Online cursus van CME, een online nascholingsinstituut voor de gezondheidszorg. De cursus gaat in op vraagen als: hoe stel je de diagnose depressie in een verpleeghuis, in de aanwezigheid van vele somatische ziekten en beperkingen? Welke somatische medicatie kan de stemming beïnvloeden? Welke aanvullend onderzoek is nodig om een somatische oorzaak uit te sluiten? Hoe diagnosticeer je een depressie bij patiënten met dementie? Kosten: abonnement online scholingen € 699,- per jaar. Meer informatie op cme-online.nl

Deskundigheidsbevordering

Wat komt er kijken bij deskundigheidsbevordering bij depressiezorg? Denk aan de volgende onderdelen: 

  • Adequaat signaleren van depressie.
  • Zorgvuldig toepassen van screeninginstrumenten (waaronder de GDS en de MMSE).
  • Kennis vergaren over het ziektebeeld depressie, de prognose, behandeling, begeleiding, het belang van therapietrouw. Klinische lessen zijn geschikt om deze kennis over te brengen. Deze lessen moeten regelmatig herhaald worden.
  • Superviseren en trainen van vrijwilligers door een gespecialiseerde verpleegkundige.

scholing professionals

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer