Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Depressie

Scholing medewerkers

Ervaring en deskundigheid is belangrijk om optimale zorg te kunnen bieden aan cliënten met een depressie of depressieve symptomen. Scholing van medewerkers is daarom een essentieel onderdeel van de kwaliteit van de zorgverlening.

Cursussen en trainingen

E-learning Preventie van depressie

In de online nascholing 'Preventie van depressie' (2019) leer je in zes lessen van elk 30 minuten de kennis en vaardigheden om depressieve klachten, risico's en symptomen bij cliënten te herkennen, die met hen te bespreken en preventieve activiteiten te ondernemen. Bij ernstige depressieve klachten verwijs je door naar de huisarts. Na het afronden van de e-learning kun je een certificaat downloaden. 

De training is ontwikkeld voor professionals in de nulde- en eerstelijnszorg, zoals wijkverpleegkundigen, praktijkondersteuners huisartsenzorg (POH) somatiek, maatschappelijk werkenden en ouderenadviseurs, die veel werken met risicogroepen voor depressie (volwassenen en ouderen). Het Trimbos-instituut, GGD Hollands Midden en het Leids Universitair Medisch Centrum hebben de e-learning gemaakt. Kosten: € 60,- Accreditatie:  3 punten.

Naar de E-learning Preventie van depressie (2019) op trimbos.nl

E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk

Leer beter signaleren, bespreken en doorverwijzen bij psychische problematiek in de wijk. Bij de (betaalde) e-learning PLUS ‘Depressiepreventie in de wijk’ volgen wijkprofessionals de online nascholing ‘Preventie van depressie’ (2019) (€ 60,-) en twee intervisiebijeenkomsten.

Deelnemers verdiepen hun kennis en werken aan een betere samenwerking. Een POH-GGZ en een ervaringsdeskundige delen hun inzichten uit de praktijk. De training is opgezet door GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Midden Holland en het Trimbos-instituut en is beschreven in een handreiking (pdf, 2018) voor beleidsadviseurs in wijken en gemeente, GGD’en en ROS’sen. 

Naar de E-learning PLUS: Depressiepreventie in de wijk (2018) op trimbos.nl

Training 'Op zoek naar zin’ in verpleeg- of verzorgingstehuis

Bewoners van zorginstellingen vormen een kwetsbare groep en hebben een verhoogd risico om depressief te worden. Er is een groeiend besef dat zorginstellingen niet alleen aandacht moeten hebben voor goede lichamelijke zorg maar zich ook moeten richten op het mentaal welbevinden van hun bewoners.

'Op zoek naar zin' is een groepscursus voor 6 tot 8 deelnemers. De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten die elk een thema behandelen. Deelnemers leren hoe zij depressieve klachten bij ouderen met een somatische beperking in verpleeg- en verzorgingshuizen verminderen en hun welbevinden vergroten. De training is ontwikkeld voor psychologen, geestelijk verzorgers, activiteitenbegeleiders en creatief therapeuten. Prijs € 395,00 excl. btw. 

Naar de training 'Op zoek naar zin’ in verpleeg- of verzorgingstehuis op trimbos.nl

Cursus Psychopathologie bij ouderen 

Diagnostiek bij ouderen is vaak complex. Naast psychische klachten is er ook sprake van somatische en sociale problemen en comorbiditeit, bjivoorbeeld met dementie of een verstandelijke handicap. Deze cursus voor professionals in de ouderenzorg, psychologen, POH’s-GGZ en SPV'ers behandelt de hoofdgroepen van psychiatrische stoornissen, veelvoorkomende somatiek en behandeling bij ouderen. Aan de hand van casuïstiek wordt geoefend met (differentiaal) diagnostiek. Kosten: € 695,-

Naar de cursus psychopathologie bij ouderen op rino.nl

Deskundigheidsbevordering

Wat komt er kijken bij deskundigheidsbevordering bij depressiezorg? Denk aan de volgende onderdelen: 

  • Adequaat signaleren van depressie.
  • Zorgvuldig toepassen van screeninginstrumenten (waaronder de GDS en PHQ-9).
  • Kennis vergaren over het ziektebeeld depressie, de prognose, behandeling, begeleiding, het belang van therapietrouw. Klinische lessen zijn geschikt om deze kennis over te brengen. Deze lessen moeten regelmatig herhaald worden.
  • Begeleiden en trainen van vrijwilligers door een gespecialiseerde verpleegkundige.

scholing professionals

Bron

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]