Dementie

Voorlichting aan mensen met dementie en omgeving

Dementie is een progressieve ziekte die voor de persoon en diens omgeving ingrijpende gevolgen met zich mee brengt. De controle over het dagelijks leven wordt steeds minder. Het uitgangspunt in het verlenen van zorg aan mensen met dementie is om geen dingen over te nemen, maar ondersteuning te bieden waar nodig.

Ga direct naar:

Tips om mensen met dementie te ondersteunen
Voorlichtingsmaterialen
Publieksversie Zorgstandaard Dementie

Tips om mensen met dementie te ondersteunen

1. Leef je in, in de persoon met dementie

Door je in te leven in de persoon met dementie kun je de persoon met dementie beter begrijpen en ben je beter in staat om de persoon met dementie (en zijn omgeving) te ondersteunen.

2. Sluit aan bij de wensen en behoeften van de persoon met dementie

Probeer, in elk stadium van dementie, aan te sluiten bij de wensen en behoeften van de persoon met dementie. Dat klinkt heel logisch. Maar als zorgmedewerker denken we soms, met al onze goede bedoelingen, dit wel te weten.

3. Neem geen dingen van de persoon met dementie over, maar biedt ondersteuning waar dat nodig is

Neem geen dingen over, maar stimuleer de persoon met dementie om zoveel mogelijk zelf te doen. Als wij veel van de persoon met dementie overnemen, dan vergeet de persoon met dementie hoe hij dit zelf kan doen.

4. Stimuleer de persoon met dementie en zijn omgeving om zo lang mogelijk de gewone dingen te blijven doen

Boodschappen doen, op visite, sporten, het koor, koken. Dit zijn allerlei activiteiten die mensen met dementie prima zelfstandig en/of met ondersteuning kunnen doen. Betrek hierbij ook de omgeving van de persoon met dementie en geef hen voorlichting over de mogelijkheden.

5. Test en corrigeer de persoon met dementie niet

Vragen als: 'Wat heb je gisteren gedaan?' En 'Weet je nog wie ik ben?' kunnen moeilijk en confronterend zijn voor mensen met dementie. Als de persoon met dementie een ‘fout’ maakt corrigeer hem/haar dan niet en laat de persoon met dementie in zijn/haar waarde.

6. Zorg voor een duidelijke en vaste indeling

De wereld van iemand met dementie is onoverzichtelijk en onzeker. Structuur in de dag geeft houvast. Op vaste tijden opstaan, eten, rusten en andere activiteiten kunnen helpen om de dag door te komen. Een planbord of agenda kunnen hierbij helpen.

7. Adviseer mensen met dementie regelmatig te rusten

Het is erg vermoeiend om te leven met dementie. De hersenen zijn de hele dag bezig om de beperkingen te omzeilen en de binnenkomende informatie zo goed mogelijk een plaats te geven. Het is dan ook belangrijk om gedurende de dag momenten van rust in te bouwen en om na een drukke dag een paar rustige dagen in te plannen.

8. Sluit aan bij de veranderde leefwereld

Voor iemand met dementie wordt het steeds onduidelijker wat 'het eigen leven' precies betekent. Door aan te sluiten bij de belevingswereld wordt de persoon met dementie in zijn waarde gelaten en komt hij zoveel mogelijk tot zijn recht. Dit kan door het bieden van herkenning, veiligheid, vertrouwdheid en geborgenheid. Zie in dit filmpje hoe Anneke van der Plaats dit toepast in de praktijk:

https://youtu.be/jDtZiC5Gkh0

Voorlichtingsmaterialen

Voorlichtingsvideo

Informatie, voorlichting en steun zijn gericht op het herkennen van dementie en op taboeverkleining. Het onderstaand filmpje van de Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek, waarin wordt ingegaan op de verschillende stadia van dementie, kan gebruikt worden in de voorlichting.

https://youtu.be/q9BvrBhhyxM?list=PLrd5QuWTt30QRf7MS3JQ38RcOigHIZbrt

Interactieve film: Alzheimer Experience

De Alzheimer Experience is een gratis, online, interactieve film, waarin het leven van een persoon met Alzheimer gevolgd wordt, gezien door de ogen van de patiënt zelf. Op elk moment kan de kijker het perspectief selecteren van een willekeurig persoon in de film. Het beeld verschuift dan naar het perspectief van die persoon, waarbij men ook de gedachten van die persoon hoort. Op deze manier ziet een kijker het verschil in beleving van de realiteit, en hoe deze verschillen leiden tot conflicten en onbegrip. De Alzheimer Experience heeft tot doel de kennis- en begripskloof tussen de gezonde buitenwereld en de belevingswereld van mensen met dementie te verkleinen. Website Alzheimerexperience

Educatiekaarten Dementie

De kaarten geven stapsgewijs meer kennis over dementie en wat er verandert in de hersenen. Het idee hierbij is dat alleen als je begrijpt wat er verandert, je er goed mee om kunt gaan. De kaarten zijn duidelijk vormgegeven met een foto op de voorkant en een duidelijke uitleg met soms ook tips op de achterkant. Toegankelijk voor iedereen, maar vooral mooi materiaal om als zorgprofessional met patiënten en hun naasten te bespreken.

De Educatiekaarten Dementie kosten €34,50 en zijn verkrijgbaar via Bol.com

Alzheimer Café

Een plaats waar informatie, voorlichting en steun bij elkaar komen is het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een maandelijkse informele bijeenkomst voor mensen met dementie, hun naasten en belangstellenden. Nederland telt meer dan 200 Alzheimer Cafés. De maandelijkse bijeenkomsten starten meestal met een inleiding door een deskundige of de vertoning van een film, waarna de bezoekers ideeën, informatie en ervaringen kunnen uitwisselen. Alzheimer Cafés op website van Alzheimer Nederland.

Brochures en voorlichtingsmateriaal

Alzheimer Nederland heeft een groot aantal folders met informatie over dementie. Psycho-educatie voor mensen met dementie en hun naasten: voorlichting, informatie en advies over de ziekte, de gevolgen en de aanpak in de breedste zin van het woord. Deze informatie is in verschillende talen beschikbaar. Voor meer informatie, kijk in de webwinkel van Alzheimer Nederland

Publieksversie Zorgstandaard Dementie

Gelijktijdig met de Zorgstandaard Dementie voor professionals er ook een publieksversie van de Zorgstandaard Dementie uitgebracht. In de publieksversie staan tien voorwaarden voor goede dementiezorg beschreven. Deze brochure geeft mensen met dementie en hun naasten inzicht in wat ze mogen verwachten van zorgprofessionals. En ook in wat ze zelf kunnen doen. Met behulp van deze publieksversie kunnen de naasten van mensen met dementie zorgverleners erop aanspreken als er afgeweken wordt van de zorgstandaard. Publieksversie Zorgstandaard Dementie (pdf)

Lees meer op Zorg voor Beter

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]Reacties

Martin TH Bakx 10/5/2013

Het Senioren Kennisnetwerk (SKN) te Oisterwijk is een onafhankelijke organisatie in het vrijwilligerswerk.
Momenteel zijn wij bezig met het verzamelen ban gegevens van dementerenden in de leeftijdsgroepen : 20-65',65- 75 en 75 >.
Dit omdat wij kunnen helpen met het opzetten van mogelijkheden voor dementerenden.
Kunt u ons gegevens verstrekken van het voorkomen van dementie in bovenvermelde leeftijdsgroepen voor Oisterwijk?
M.vr.gr.
Martin.Th.Bakx
SKN


Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer