Dementie

Dementiezorg in ketens en netwerken

Zorg en ondersteuning bij dementie vraagt om een aparte manier van organiseren. Bij dementiezorg in een keten of netwerk bundelen de betrokken zorg- en dienstverleners hun krachten om de kwaliteit van leven van een mensen met dementie in de regio te verbeteren.

Ga direct naar:

Kaartje netwerken dementie

Overzichtskaart dementienetwerkenIn Nederland zijn ongeveer 60 regionale dementienetwerken actief. In deze samenwerkingsverbanden werken professionals met elkaar aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. Op de website van het verbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar vind je een handige overzichtskaart van de circa 60 dementienetwerken in Nederland. Als je klikt op een netwerk of regio, dan zie je in welke gemeenten het dementienetwerk actief is, wie de netwerkcoördinator of ketenregisseur is en hoe je deze persoon kunt bereiken.

Bekijk de overzichtskaart dementienetwerken op Dementiezorg voor Elkaar

Terug naar boven

Grote verschillen tussen dementienetwerken in zorggebruik

Uit onderzoek van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) blijkt dat er grote verschillen zijn tussen dementienetwerken in het zorggebruik van mensen met dementie. Cliënten die deel uitmaken van een dementienetwerk waar ze wijkverpleging krijgen, verblijven bijvoorbeeld veel korter in het ziekenhuis bij een opname. In dementienetwerken waar mensen met dementie casemanagement krijgen, wonen er bijvoorbeeld meer mensen thuis. Bij escalatiezorg is de duur van het eerstelijnsverblijf korter. 

Hoe komt het dat er zulke grote verschillen zijn? Dementienetwerken organiseren de zorg voor mensen met dementie allemaal op hun eigen manier en in hun eigen regio. Zo zet het ene netwerk meer in op wijkverpleging en maakt het andere netwerk meer werk van casemanagement. 

Terug naar boven

Casemanagement

De zorg voor mensen met dementie en hun naasten bestaat uit drie fasen: 

  1. Voor diagnostiek.
  2. Rondom diagnostiek.
  3. Na diagnostiek.

Gedurende deze fasen hebben mensen met dementie en hun naasten behoefte aan een vast aanspreekpunt en aan coördinatie van zorg, wonen en welzijn. Coördinatie vindt plaats aan de hand van één individueel zorgplan. Meer informatie staat in de publicatie Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij (pdf)

Competentieprofielen casemanagement dementie

De casemanager heeft in 2017 een nieuw profiel en nieuwe naam gekregen: dementieverpleegkundige. Het nieuwe expertisegebied gaat uit van een verpleegkundige met een half jaar tot een jaar extra scholing. Lees meer over het nieuwe expertisegebied dementieverpleegkundige (pdf) op de website van V&VN.

In 2018 is er een nieuw profiel bijgekomen: Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg. Dit nieuwe profiel gaat uit van een sociale benadering van dementie, waarbij integrale en persoonsgerichte zorg voorop staan. Lees meer over het Expertiseprofiel Casemanager Dementie Sociaal Werk Zorg op de website van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Terug naar boven

Handboek ketenzorg Walcheren

Uitgebreid handboek van ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op Walcheren.
Handboek ketenzorg Walcheren (april 2013) op website van Erasmus MC.

Terug naar boven

Werkmethodiek 'Methodisch werken bij dementie'

Het doel van de werkmethodiek is bij te dragen aan de professionalisering van casemanagement dementie. De kern van het werk van een casemanager is het ondersteunen van de zelfregie van de mensen met dementie en hun naasten. Deze werkmethodiek biedt daarbij ondersteuning. Het beschrijft een aantal handige tools die het methodisch werkproces kunnen versterken.
Werkmethode methodisch werken bij dementie op de website van Windesheim.

Terug naar boven

Producten Regie bij dementie

Hoe zorg je op de dagbehandeling voor mensen met dementie voor zoveel mogelijk eigen regie? Met deze producten kun je op de dagbehandeling zelf aan de slag.

De Quickscan/nulmeting geeft een goed beeld van de mate van eigen regie en verbeterpunten op de dagbehandeling. De Thuisanamnese (vragenlijst) van dagbehandeling 'Opella' gaat over gewoonten en rituelen van de cliënt en de Droombeeldmethode is een methodiek om de wensen van een cliënt te achterhalen.

Terug naar boven

Toolbox professionele interactie met mensen met dementie en hun naasten

De zorg en begeleiding van mensen met dementie vraagt veel expertise. Casemanagers en onderzoekers in Nederland, België en Canada hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan het professionaliseren van hun werk. Het resultaat is de toolkit 'Professionele interactie in zorgnetwerken van mensen met dementie'.

Dementie brengt communicatieproblemen met zich mee, dus de interactie met cliënten met dementie verloopt niet altijd vlekkeloos. In het eerste deel van de toolkit is dan ook aandacht voor de complexiteit van interactie tussen eerstelijnsprofessionals en mensen met dementie en hun netwerk. Drie voorbeelden van good practices verhelderen dit. Het tweede gedeelte beschrijft een aantal interactietools: concrete handvatten voor de professionals. De toolkit is primair bedoeld voor de professionalisering van de functie casemanagement dementie. De bundel bevat echter tal van modules die ook voor andere zorgprofessionals geschikt zijn.

Terug naar boven

Draaiboek dagbehandeling dementie

Het Draaiboek Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling met Mantelzorgondersteuning is bedoeld voor verpleeghuizen die hun psychogeriatrische dagbehandeling buiten de muren van het verpleeghuis willen aanbieden, in een dagbehandeling nieuwe stijl. Het Draaiboek LPD + MO is voor 75 euro te bestellen via Helpdesk Ontmoetingscentra dementie

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer