Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer

Dementie

Ketenzorg organiseren

In Nederland hebben ruim 250.000 mensen dementie. Hiervan zijn 12.000 mensen jonger dan 65 jaar. De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: van 10% bij mensen boven de 65 jaar tot 40% bij mensen boven de 90 jaar. Door de vergrijzing zal het aantal mensen met dementie in 2050 in Nederland naar schatting gestegen zijn naar meer dan een half miljoen.

Dementie is onomkeerbaar, maar nevensymptomen kunnen worden bestreden met medicamenteuze en therapeutische behandeling. Begeleiding en behandeling zijn nadrukkelijk gericht op zowel mensen met dementie als hun naasten (die een grote rol spelen in de zorg) en kunnen de kwaliteit van leven van beiden vergroten.

Ga direct naar:

Ketenzorg

De aard van de ziekte en de dementieketen zijn zodanig, dat een aparte organisatiewijze nodig is, niet alleen ten behoeve van de persoon met dementie en diens naasten, maar ook voor zorgverleners en om de gewenste afstemming en ontwikkeling in de zorg te bevorderen. Bij ketenzorg bundelen de verschillende zorg- en dienstverleners met uiteenlopende doelstellingen hun krachten, met als gezamenlijk doel de kwaliteit van leven van een groep cliënten in een bepaalde regio te verbeteren.

Terug naar boven

Casemanagement

De zorg voor mensen met dementie en hun naasten bestaat uit drie fasen: 

  1. Voor diagnostiek.
  2. Rondom diagnostiek.
  3. Na diagnostiek.

Gedurende deze fasen hebben mensen met dementie en hun naasten behoefte aan een vast aanspreekpunt en aan coördinatie van zorg, wonen en welzijn. Coördinatie vindt plaats aan de hand van één individueel zorgplan. Meer informatie staat in de publicatie Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij (pdf)

De casemanager heeft in 2017 een nieuw profiel en nieuwe naam gekregen: dementieverpleegkundige. Het nieuwe expertisegebied gaat uit van een verpleegkundige met een half jaar tot een jaar extra scholing. Lees meer over het nieuwe expertisegebied dementieverpleegkundige (pdf) op de website van V&VN.

Terug naar boven

Handboek ketenzorg Walcheren

Uitgebreid handboek van ketenzorgprogramma voor kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers op Walcheren.
Handboek ketenzorg Walcheren (april 2013) op website van Erasmus MC.

Terug naar boven

Werkmethodiek 'Methodisch werken bij dementie'

Het doel van de werkmethodiek is bij te dragen aan de professionalisering van casemanagement dementie. De kern van het werk van een casemanager is het ondersteunen van de zelfregie van de mensen met dementie en hun naasten. Deze werkmethodiek biedt daarbij ondersteuning. Het beschrijft een aantal handige tools die het methodisch werkproces kunnen versterken.
Werkmethode methodisch werken bij dementie op de website van Windesheim.

Terug naar boven

Producten Regie bij dementie

Hoe zorg je op de dagbehandeling voor mensen met dementie voor zoveel mogelijk eigen regie? Met deze producten kun je op de dagbehandeling zelf aan de slag.

De Quickscan/nulmeting geeft een goed beeld van de mate van eigen regie en verbeterpunten op de dagbehandeling. De Thuisanamnese (vragenlijst) van dagbehandeling 'Opella' gaat over gewoonten en rituelen van de cliënt en de Droombeeldmethode is een methodiek om de wensen van een cliënt te achterhalen.

Terug naar boven

Toolbox professionele interactie met mensen met dementie en hun naasten

De zorg en begeleiding van mensen met dementie vraagt veel expertise. Casemanagers en onderzoekers in Nederland, België en Canada hebben de handen ineengeslagen om samen te werken aan het professionaliseren van hun werk. Het resultaat is de toolkit 'Professionele interactie in zorgnetwerken van mensen met dementie'.

Dementie brengt communicatieproblemen met zich mee, dus de interactie met cliënten met dementie verloopt niet altijd vlekkeloos. In het eerste deel van de toolkit is dan ook aandacht voor de complexiteit van interactie tussen eerstelijnsprofessionals en mensen met dementie en hun netwerk. Drie voorbeelden van good practices verhelderen dit. Het tweede gedeelte beschrijft een aantal interactietools: concrete handvatten voor de professionals. De toolkit is primair bedoeld voor de professionalisering van de functie casemanagement dementie. De bundel bevat echter tal van modules die ook voor andere zorgprofessionals geschikt zijn.

Terug naar boven

Draaiboek dagbehandeling dementie

Het Draaiboek Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling met Mantelzorgondersteuning is bedoeld voor verpleeghuizen die hun psychogeriatrische dagbehandeling buiten de muren van het verpleeghuis willen aanbieden, in een dagbehandeling nieuwe stijl. Het Draaiboek LPD + MO is voor 75 euro te bestellen via Helpdesk Ontmoetingscentra dementie

Terug naar boven

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Johanneke van der Bijl

mail | meer info

j.vanderbijl@vilans.nl

Lees meer

NieuwsDementie

Meer nieuws

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven