Dementie

Dagbesteding (gemeenten)

Focusbrief dagbesteding dementie voor gemeenten

Het is de taak van gemeenten om ervoor te zorgen dat mensen met dementie zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Alzheimer Nederland noemt in de 'Focusbrief dementie 2017' zeven zaken die een gemeente moet regelen, waaronder dagbesteding. De zeven aandachtspunten betreffen:

 • Dagbesteding.
 • Huishoudelijke hulp.
 • Mantelzorgondersteuning.
 • Zorgstandaard dementie.
 • Sociaal wijkteam & casemanagement dementie.
 • Bevorderen participatie door dementievriendelijke samenleving.
 • Veilige en betaalbare huisvesting.

Bekijk de Focusbrief dementie 2017 (pdf) van Alzheimer Nederland. Lees meer over ondersteuning van gemeenten op website van Alzheimer Nederland.

Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling

Het Draaiboek Laagdrempelige Psychogeriatrische Dagbehandeling met Mantelzorgondersteuning bevat informatie die verpleeghuizen nodig hebben om hun reguliere psychogeriatrische dagbehandeling aan te bieden buiten de muren van het Draaiboek dementie dagbehandelingverpleeghuis in een dagbehandeling, met persoonsgerichte begeleiding, sociaal geïntegreerd in de wijk, waarbij ze samenwerken met andere aanbieders op het gebied van zorg en welzijn.

Het draaiboek is gebaseerd op implementatieonderzoek van de afdeling Psychiatrie en de afdeling Huisartgeneeskunde & Ouderengeneeskunde van het VU medisch centrum bij zes psychogeriatrische dagbehandelingen. Het project werd gefinancierd door het Nationaal Programma Ouderenzorg van ZonMw.

Het Draaiboek LPD + MO is voor 75 euro te bestellen via Helpdesk Ontmoetingscentra dementie

Handreiking dagactiviteiten bij dementie

Gemeenten zijn vanaf 2015 betrokken bij (dag)activiteiten van mensen met dementie als gevolg van de overheveling van de AWBZ naar Wmo. Tegelijkertijd is het budget om deze dagactiviteiten aan te bieden met 25 procent gekort. Mensen blijven ook langer thuis  wonen, waaronder mensen met een ZZP 3 en ZZP 4 indicatie. Hierdoor is de vraag naar dagactiviteiten in groepsverband gestegen. Dit betekent dat voldoende en kwalitatief goede dagactiviteiten in groepsverband extra inspanningen vraagt van gemeenten. Daarom ontwikkelde Alzheimer Nederland een handreiking. Deze handreiking speelt meteen in op de veranderende behoeften van een nieuwe generatie ouderen. De handreiking geeft adviezen op het gebied van:

 • Cliëntgerichtheid: vat passende activiteiten heel ruim op en laat die laten passen bij de cliënt, diens naaste omgeving en lokale activiteiten.
 • Kwaliteit: werk samen met deskundige mensen op het gebied van dementie, en integreer de activiteit in het hele hulptraject van de cliënt.
 • Kostenefficiëntie: zoek creatieve oplossingen om tegen lagere kosten passende activiteiten aan te bieden.

Handreiking (dag)activiteiten bij dementie (pdf), Alzheimer Nederland 2014.

Nieuwe vormen van dagbesteding

Download de inventarisatie van 45 vernieuwende vormen van dagbestedingMovisie heeft 45 vernieuwende vormen van dagbesteding verzameld in een inventarisatie onder de titel ‘Vernieuwing in dagbesteding: 45 projecten’. Het gaat om allerlei vormen van dagbesteding van een open inloop voor licht dementerenden tot begeleid vrijwilligerswerk, van arbeidsmatige dagbesteding tot sport voor mensen met een verstandelijke handicap.
Movisie signaleert (najaar 2015) 4 ontwikkelingen:

 1. Nieuwe, slimme combinaties
  Bijvoorbeeld door kwetsbare en niet-kwetsbare burgers samen gebruik te laten maken van dezelfde vorm van dagbesteding. Op deze manier wordt ‘meedoen’ vanzelfsprekend en wordt aan een sterker sociaal netwerk gewerkt.
 2. Andere organisatie van dagbesteding
  In deze projecten wordt actief gezocht naar de verbinding tussen zorg en welzijn doordat bijvoorbeeld welzijnsinstellingen een dagbesteding ontwikkelen.
 3. Dagbesteding dichterbij
  Dagbesteding wordt vaker in de normale leefomgeving aangeboden en minder via instelling. Ook omdat mensen steeds vaker langer thuis blijven wonen. Er wordt gezocht naar begeleiding die tegemoet komt aan de wensen van mensen.
 4. Deelnemers vullen dagbesteding zelf in
  Vrijwel alle projecten gaan uit van de kracht en de competenties van deelnemers. De projecten zetten in op de ervaringsdeskundigheid van deelnemers. Eigen initiatief van de deelnemers wordt gestimuleerd.

Download de inventarisatie van Movisie (pdf).

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Tara Koenders

mail | meer info

t.koenders@vilans.nl

Lees meer

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Gratis nieuwsbrief

Meld je aan voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief.

Bekijk nieuwsbrieven

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer