Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Versoepeling zorgregels door coronacrisis

Vanwege de coronacrisis hebben verschillende zorgtoezichthouders besloten om zorgmaatregelen te versoepelen. De Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de zorgkantoren vinden dat de zorgverlening voorop staat en dat ze bij naleving van sommige regels coulant zullen zijn.

Hieronder zie je een overzicht met regels en maatregelen die tijdens de coronacrisis versoepeld zijn: 

 • De jaarverantwoording over vorig jaar mag later worden ingediend. De termijn is verschoven van 1 juni naar 1 oktober 2020 (bron: IGJ). 
 • Na het melden van een calamiteit dient een onderzoek ingesteld te worden. Normaal gesproken moet een zorgaanbieder binnen 6 weken na het melden van een calamiteit een onderzoeksrapport aanleveren bij de IGJ. Zorginstellingen hoeven momenteel geen uitstel aan te vragen als zij zich niet aan de gestelde termijn van 6 weken kunnen houden. Mogelijk neemt de inspectie na het verstrijken van de termijn wel contact op om de voortgang te bespreken. Alleen als de inspectie toch een snellere reactie wil omdat er grote risico's voor de zorg zijn, krijgt de zorgverlener dat te horen. (bron: IGJ)
 • Uitgangspunt bij indicatiestelling is dat dit plaatsvindt in de eigen omgeving van de cliënt. Gezien de huidige omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. De zorgverlener kan door zorg op afstand (bijvoorbeeld via beeldschermzorg) alsnog de indicatie stellen en dit op de reguliere manier declareren. De NZa heeft de beleidsregels hierover verruimd. (bron: NZa)
 • Herindicaties mogen bij ongewijzigde zorginzet worden verlengd met drie maanden. (bron: V&VN)
 • Voor zorgverleners zijn er tijdelijk meer middelen vrijgesteld om de handen te desinfecteren tegen het coronavirus. Dit is besloten door de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) & Infrastructuur & Waterstaat (I&W) in verband met de tekorten in de zorg. (bron: IGJ)
 • Zorgorganisaties mogen meer ondersteunende medewerkers inzetten, zoals studenten geneeskunde, leerling-verpleegkundigen en gepensioneerde zorgverleners (bron: IGJ)
 • De IGJ is zeer terughoudend met reguliere inspectiebezoeken. Zorgorganisaties hebben voorlopig de ruimte om de zorg op afwijkende manieren te organiseren, mits de professionele afwezig navolgbaar is en wordt vastgelegd. Alleen bij tekenen van actuur gevaar voor kwaliteit en veiligheid komt de IGJ langs (bron: IGJ)
 • Zorginstituut Nederland verruimt de bevoorschotting van de Wlz om zo zorgorganisaties financieel tegemoet te zien. (bron: Zorginstituut Nederland)
 • Alle audits door het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de zorg (NIAZ) tot en met eind april 2020 zijn uitgesteld naar een later moment. (bron:NIAZ)
 • Voor zorg die niet onder de Wlz valt heeft de Nza een beleidsregel opgesteld om zorgaanbieders te kunnen compenseren voor de financiële gevolgen van het coronavirus (bron: Nza). Als onderdeel van deze beleidsregel kunnen zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of aanvullende verzekering vanaf 15 mei een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen (bron:ZN)
Na de coronacrisis wil de NZa evalueren welke regels structureel versoepeld kunnen worden.

Gestopte versoepelingen

 • Stopt per 1 juni: Vanaf 3 april is het mogelijk om zonder aanlevering van achterliggende medische cliëntgegevens ouderen acuut op te nemen. Ouderen kunnen zo snel verplaatst worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis of juist in het verpleeghuis worden opgenomen. (bron: CIZ)
 • Nieuwe deadline: Op 23 juni j.l. heeft de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg de nieuwe deadline voor aanlevering kwaliteitsindicatoren en kernfactoren personeelssamenstelling verslagjaar 2019 vastgesteld op 1 november 2020. De IGJ, het Zorginstituut en NZa zijn op de hoogte van dit uitstel. (bron: ActiZ)

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]

Cookies op de website van Zorg voor Beter

Zorg voor Beter gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord met het plaatsen van cookies (inclusief tracking cookies).
Niet akkoord en lees meer