Toon zoekbalkToon menu

Kennisplein voor verpleging, verzorging, zorg thuis en eerste lijn
Corona

Herstelzorg na corona

Herstellen van een infectie met het coronavirus brengt voor de cliënt en zijn naasten veel onzekerheid met zich mee. Het verloop en duur van het herstel kunnen erg wisselen. Het kan ook zijn dat de cliënt eerst opknapt en vervolgens een terugval krijgt. Hierdoor heeft hij misschien juist meer of andere zorg en ondersteuning nodig.  

Hersteltrajecten

De meeste cliënten hebben een combinatie van fysieke, cognitieve, psychische, existentiële of spirituele klachten. Bij cliënten die voordat ze ziek werden al kwetsbaar waren, zijn de klachten vaak ernstiger. Ze herstellen thuis of, als dat niet mogelijk is, op een herstellocatie, bijvoorbeeld een Eerstelijnsverblijf (ELV),  een COVID-nazorgafdeling of een COVID-hotel. Vaak wordt bij intensieve therapie en complexe zorg ook de term ‘geriatrische revalidatie’ gebruikt.

Herstelzorg na corona: Wie doet wat?

COVID-19 kan na een infectie nog lang voor aanhoudende klachten zorgen. In het ziekenhuis, de revalidatieklinieken en het verpleeghuis zijn zorgverleners uit verschillende disciplines vaak gewend om samen te werken in het herstelproces. Maar hoe gaat dat wanneer mensen thuis revalideren?

In de publicatie 'Long COVID klachten: samenwerken aan herstel thuis' krijg je een overzicht van de betrokken disciplines in de herstelzorg thuis. Wat is hun rol, welke ervaringen zijn er vanuit de praktijk en wat is volgens hen de meerwaarde van samenwerking?

Twee webinars over herstel bij Long COVID

Vilans organiseerde in 2021 in samenwerking met C-support twee webinars over Long COVID onder de titel 'Langdurige COVID-klachten; Samen werken aan herstel thuis’. Kijk de webinars terug: 

Juni 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=SXgWCKRuNks

September 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=osqByWKzsT0

Draaiboek voor zorgverleners

Vilans maakte een 'Draaiboek herstelzorg' waarin beschreven staat wat herstelzorg is voor cliënten na besmetting met en behandeling van een infectie met het COVID-19 virus. Doel van het draaiboek is om herstelzorg na besmetting en/of behandeling met COVID-19 snel en adequaat te kunnen opstarten. Het draaiboek is voor zorgverleners en richt zich niet op het medisch behandelbeleid. Het geeft een overzicht van de zorgvragen en mogelijke interventies. Gebaseerd op de kennis die we nu hebben. Het draaiboek bevat ook een Checklist transfer- en (wijk)verpleegkundigen voor ontslag (bijlage 4).

Voorbeeld zorgplannen en casuïstiek

Gekoppeld aan het draaiboek herstelzorg heeft Vilans twee voorbeeldzorgplannen en casuïstiek uitgewerkt die snel te gebruiken zijn in de dagelijkse zorgverlening. Het gaat om een plan en casuïstiek met als basis de vier levensdomeinen van het zorgleefplan van ActiZ:

  • Woon- en leefomstandigheden
  • Participatie
  • Mentaal welbevinden en autonomie
  • Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Daarnaast zijn een voorbeeldzorgplan en casuïstiek uitgewerkt op basis van het Omaha System. De voorbeeldzorgplannnen en casuïstiek zijn ook als bijlagen in het draaiboek opgenomen.

Informatiebrief voor herstellende cliënten

Deze Informatiebrief voor cliënt en hun naasten na (ziekenhuis)opname door COVID-19 verwijst naar leefregels en informeert hen over het herstelproces thuis. Deze informatiebrief is ook als bijlage opgenomen in het draaiboek.  

Handreiking Covid-19 Longalliantie

In deze handreiking staan aanbevelingen voor zorgverleners hoe zij zorg kunnen verlenen aan de patiëntengroep die klachten en beperkingen heeft overgehouden aan een corona-infectie.

Coronaplein

COVID-19 Associated Syndrome (CAS) is de verzamelnaam voor klachten en beperkingen die voor langere tijd blijven, nadat iemand de primaire infectie COVID-19 heeft doorgemaakt. Mensen met CAS hebben vaak longschade, maar ook last van vermoeidheid, benauwdheid, druk op de borst, duizeligheid en spierpijn. Op de website Coronaplein delen patiënten en zorgverleners hun kennis en ervaringen.

Ondersteuning bij langdurige klachten

C-support biedt nazorg aan patiënten die corona gehad hebben. Omdat het een complexe en nog onbekende ziekte is, is soms extra ondersteuning nodig. Dat kan kortdurend zijn, of indien nodig, langdurend. C-support biedt geen medische behandeling. Wel helpen nazorg- en medisch adviseurs patiënten om  hun weg te vinden in het reguliere zorgaanbod en dat af te stemmen op hun persoonlijke situatie. C-support is op 1 oktober 2020 gestart en werkt in opdracht van VWS. Lees meer op de website van C-support

Corona: een vraag of idee?

De corona-uitbraak heeft grote gevolgen voor de langdurige zorg. Heb je een vraag, suggestie of idee voor Zorg voor Beter of Vilans? Stuur je vraag via dit formulier 

Reageer op deze pagina

JOUW REACTIE
Wil je een link invoegen in de tekst? Zet de link tussen vierkante haken: [www.zorgvoorbeter.nl]