Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Inspiratiebijeenkomst: goede voorbeelden thema Samenwerken met het sociaal domein in de wijk

Datum/tijd

Donderdag 27 juni 2024 van 12.30 uur tot 16.00 uur

Kosten

Gratis toegang

We inspireren je graag over hoe je binnen jouw dementienetwerk aan de slag kunt met het thema ‘samenwerken met het sociaal domein in de wijk’. Op 27 juni geven we daarom verschillende netwerken en praktijkvoorbeelden een podium om ervaringen en inzichten met je te delen. Benieuwd naar hun verhalen? Nodig ook collega’s uit jouw netwerk uit om mee te gaan, we ontvangen jullie graag in de Hofclub in Utrecht.

De bijeenkomst gaat verder dan alleen het luisteren naar goede voorbeelden. Het is een interactieve sessie waarbij jij de kans krijgt om te netwerken, vragen te stellen en ideeën uit te wisselen met gelijkgestemden. Samen werken we zo vanuit de Zorgstandaard Dementie aan inclusieve en kwalitatief goede zorg voor mensen met dementie en hun naasten.   

Voor wie?   

Deze bijeenkomst is bedoeld voor netwerkcoördinatoren, casemanagers dementie en bij de dementienetwerken betrokken sociaal werkers, zorgprofessionals, sociaal wijkteammedewerkers, mantelzorgondersteuners, leidinggevenden van sociaal werk- en/of vrijwilligersorganisaties en beleidsadviseurs van gemeenten.   

Programma 

12.30 uur: inloop met lunch 

13.00 uur: welkomstwoord en inkijkje in twee praktijken 

 • Dementievriendelijk Culemborg 
  In deze gemeente is een breed netwerk dat samenwerkt rondom dementievriendelijk Culemborg. Het netwerk heeft mooie voorbeelden van hoe zij dit aanpakken en voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dit vorm te geven. In het netwerk zitten enkele kartrekkers die verschillende partijen vanuit welzijnswerk, vrijwilligers, etc. samenbrengen om dementie op de kaart te zetten. Kartrekker Janine van der Heiden (Sociaal Team Culemborg) en Anita Linskens (zelf gediagnosticeerd met de ziekte van Alzheimer) lichten toe hoe zij dit in Culemborg aanpakken en hoe zij de mensen om wie het gaat hierbij betrekken. 
 • Netwerk Dementie Fryslân 
  In Heerenveen wordt steeds intensiever samengewerkt met het sociaal domein. Ellen Akkerman (welzijnscoach dementie) en Marije Effing-Boele lichten toe waarom en hoe zij dit in Heerenveen aanpakken. Hoe zij verbindingen maken vanuit ontmoetingsplekken (o.a. vanuit de pilot Ontmoetingsplekken Alz NL), dagactiviteiten, het Odensehuis en de casemanagers dementie. Daarnaast worden  gespreksgroepen voor partners van mensen met dementie begeleidt door een casemanager aangesloten bij Netwerk Dementie Fryslân en een vrijwilliger aangedragen vanuit welzijnsorganisatie Caleidoscoop. In verschillende Friese gemeenten is al een soortgelijke samenwerking gestart of zijn ze dit samen met welzijnswerk en gemeente aan het opstarten.   

13.45 - 16.00 uur: workshops in twee rondes. Je kunt ter plekke kiezen uit: 

 1. Voorzorgcirkels in het Land van Cuijk zijn er voor jong en oud en bestaan uit een groep mensen die bij elkaar op loopafstand wonen. De groep is bereid om elkaar te helpen met hand- en spandiensten. Twee bewoners nemen de rol van verbinder op zich en matchen vraag & aanbod. Ook voor mensen met dementie die thuis wonen. Er zijn korte lijnen met vrijwilligers en professionals. Wat zijn de effecten en de geleerde lessen? Henk Ermers (projectleider Pantein) deelt ervaringen vanuit de bloeiende praktijk van inmiddels 50 voorzorgcirkels.  
 2. Netwerk Ouderen in de Wijk in Den Bosch en omstreken biedt antwoord op de vraag hoe we ouderen met onder andere dementie in staat kunnen stellen om langer thuis te blijven wonen, mét behoud van kwaliteit van leven. Zorg en welzijn werken met elkaar samen. Praktijkondersteuners van de huisartsen hebben een signalerende en verwijzende functie naar sociaal werkers. Samen met de wijkverpleegkundige en casemanager dementie ondersteunen zij het welzijn en het meedoen van ouderen. Zij weten elkaar daarin goed te vinden. Corine van de Lagemaat (mantelzorgconsulent bij welzijnsorganisatie Farent) en Ilse van de Vaart (consulent ouderenzorg bij Jeroen Bosch Huisartsen) vertellen hoe zij dat doen – onder andere via netwerkbijeenkomsten, MDO’s en de tool VIPLive Samenwerken – en wat dat oplevert. 
 3. Samenwerking tussen casemanagers en sociaal werk in Midden-Limburg doet groeien en bloeien. In korte tijd lukte het om in gemeente Maasgouw een ontmoetingspunt voor mensen met geheugenproblemen/dementie en hun mantelzorgers op te zetten, beweegactiviteiten zoals een yoga- en meditatiegroep voor mantelzorgers te starten en samen te werken met het sociaal wijkteam. Ook de cultuurcoach van Wel.kom gaat kijken wat die kan doen. Maudi Caris (casemanager Hulp bij Dementie) en Eric Craemers (gebiedsregisseur bij Wel.Kom) vertellen hoe de samenwerking van de grond is gekomen en  wat zij als belangrijke factoren zien om succesvol hierin samen te werken en de verbinding met elkaar op te zoeken.  
 4. Het project Mensen met dementie tellen mee in Oude IJsselstreek wil dat mensen met dementie mee kunnen (blijven) doen, dat mantelzorgers hun naaste kunnen blijven ondersteunen en de bewustwording in de samenleving toeneemt. Daarvoor zijn activiteiten opgezet met en voor inwoners. Ook is de afstemming en samenwerking verstevigd tussen casemanagers en welzijnscoaches, buurtsportcoach, maatschappelijk werkers, Wmo consulenten en eerstelijns zorgverleners. Marian Kremer (tot voor kort gemeentelijk projectleider) en Buse Ünalli, sociaal werker bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek, vertellen welke beweging in gang is gezet en welke verbindingen zijn gesmeed vanuit de gedachte ‘samen weten we meer, samen kunnen we meer’.  
 5. Team van de Buurt Culemborg/Tiel is een samenwerking tussen het ROC en Zorgcentra de Betuwe waarin BBL studenten zorg en welzijn een signalerings- en ondersteuningsfunctie hebben in de thuissituatie. Het gaat vaak over niet geïndiceerde ondersteuning zoals boodschappen halen, een wandeling maken, een klusje doen, etc. Casemanagers dementie en het sociaal wijkteam vragen regelmatig ondersteuning van Team van de Buurt voor mensen met dementie, ook als zij nog geen diagnose hebben gekregen. Het Team van de Buurt vertelt hoe zij samenwerken met verschillende partijen rondom het ondersteunen van mensen met dementie en hoe zij dit aanpakken. 
 6. Dorpscoöperatie Hollandscheveld Verbindt (gemeente Hoogeveen) wil welzijn en zorg van onderop organiseren. In de bijeenkomst zal dorpsregisseur Erna van der Molen samen met een van de moatwarkers (maatwerkers) vertellen over de dorpscoöperatie. Zij gaan in op vragen als: ‘Wat doen de maotwarkers en wat pakken de ruim 80 vrijwilligers zoal op?’ en ‘Hoe behouden de maotwerkers en casemanagers dementie een goede verbinding, zodat zij sámen passende ondersteuning weten te organiseren voor thuiswonende mensen met dementie en hun naasten?’

16.00 uur: afsluiting en netwerkborrel 

Zelf een voorbeeld delen  

Heb jij zelf ook een praktijk of aanpak die je graag wilt delen? Laat het ons weten en stuur een mail naar f.dinnissen@vilans.nl onder vermelding van ‘ZSD goede voorbeelden samenwerken sociaal domein’.  

Praktische informatie  

 • Datum: 27 juni 2024  
 • Tijd: 13.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 12.30, met lunch)  
 • Locatie: Hofclub, Utrecht  
 • Kosten: gratis

Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks bijeenkomsten over het thema Samenwerken met het sociaal domein in de wijk. Bekijk de agenda voor meer evenementen en meld je aan!  

Aanmelden

Locatie

Utrecht