Naar hoofdinhoud Naar footer

Tips en adviezen voor juist gebruik van psychofarmaca

Gepubliceerd op: 06-11-2018

De samenwerking tussen bestuurders, zorgmedewerkers, artsen en apothekers speelt een belangrijke rol in het terugdringen van oneigenlijk gebruik van psychofarmaca in de gehandicapten- en ouderenzorg. Toch is deze samenwerking niet altijd vanzelfsprekend. In het document Zorgorganisatie en apotheker: werken aan juist gebruik van psychofarmaca vindt u tips en adviezen van professionals voor een bewuste inzet van psychofarmaca.

YouTube video thumbnail

Psychofarmaca nog te vaak ingezet

In het landelijke actieprogramma ‘Het kan beter met minder, bewust gebruik van psychofarmaca’ is al veel aandacht besteed aan het terugdringen van psychofarmaca. Zorgorganisaties zetten deze middelen echter nog te vaak onnodig in bij probleemgedrag. Niet alleen helpen deze middelen hier niet altijd bij, ze hebben ook veel bijwerkingen als sufheid, risico op vallen, moeite met slikken, hogere bloeddruk en ze kunnen een verhoogd risico op een beroerte en longontsteking geven, wat in uiterste gevallen zelfs tot het overlijden van een cliënt kan leiden. Vermindering van oneigenlijk gebruik blijft dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Bewuste inzet van psychofarmaca doet u niet alleen

Bij de inzet van psychofarmaca zijn veel professionals betrokken. Ieder met een eigen rol. Als bestuurder bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden die zorgen voor passend medicatiebeleid in de eigen organisatie. De apotheker beschikt over belangrijke gegevens en kent de bijwerkingen van de medicijnen goed. De arts heeft een grote verantwoordelijkheid bij het juist voorschrijven van de medicatie. En de zorgmedewerker heeft een belangrijke signaleringsfunctie omdat hij dicht bij de cliënt staat. Door goed samen te werken en elkaars rol te kennen kunt u beter gebruik maken van de beschikbare kennis. En zo de juiste beslissing maken voor de inzet van psychofarmaca.

Beter af met minder psychofarmaca

Ook zorgmedewerkers spelen een belangrijke rol in het terugdringen van psychofarmaca. In het filmpje ‘Beter af met minder psychofarmaca’ deelt een zorgmedewerker een casus waarin zij, in samenwerking met de arts en familieleden van de cliënt, een alternatief zoekt voor het gebruik van medicatie.

Lees meer over psychofarmaca

Downloads

Deel deze pagina via:

Contactpersoon