Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Kickstart om digitale overdracht medicatiegegevens veiliger te maken

Gepubliceerd op: 17-12-2021

Alle ketenpartners werken hard aan het veiliger maken van de digitale overdracht van medicatiegegevens. Er is nu een belangrijke volgende stap gezet: de Tweede Kamer heeft ingestemd met de financiering voor de ‘Kickstart Medicatieoverdracht’.

Met de Kickstart wordt de informatiestandaard Medicatieproces en de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ in beperkte setting getoetst in de praktijk. Hiermee wordt de implementatie voor het gehele zorgveld voorbereid.

Digitale overdracht

Bij de digitale overdracht gaat het bijvoorbeeld om uitwisselen van gegevens van ziekenhuis naar huisarts, apotheek, thuiszorg en verpleeghuis. Door die uitwisseling kunnen zorgmedewerkers de toedienlijst digitaal ter beschikking krijgen. Bij die digitale overdracht komt heel veel kijken. Zo moeten systemen op elkaar zijn afgestemd om gegevens te kunnen uitwisselen, en er moet zijn geregeld wie toegang heeft. Er is een landelijk programma ‘Medicatieoverdracht’ waarin alle (ruim 20) partijen met elkaar samenwerken. Ook softwareleveranciers zijn hierbij betrokken.

Subsidieregeling

  • Voor de Kickstart komt in januari een subsidieregeling beschikbaar en worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd. Bekijk meer informatie.
  • Op de site voor medicatieoverdracht is ook praktijkinformatie te vinden over de ‘etdr’ (elektronische toedienregistratie) met bijvoorbeeld een handboek uit de proeftuin Zwolle.